Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ISLAM

No description
by

rebecka lööv

on 5 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ISLAM

Monoteistisk religion- tro på en gud (Allah)
Fem snabba om Islam
Inriktningar
- Inom Islam finns flera inriktningar, precis som i Kristendomen

-De 2 stora huvudinriktningarna inom Islam är Sunni och Shia
Allt började i Mekka
- Profeten Muhammed föddes år 570 e.v
ISLAM
Den heliga skriften - Koranen
Grundades under 600-talet med profeten Muhammed
Den heliga skriften heter Koranen
Mekka - Islams heliga stad
Världens näst största religion efter Kristendomen
Islams 5 pelare:
- Vallfärd
- Trosbekännelse
- Bön
- Allmosa
- Fastan
- Föddes i staden Mekka i nuvarande Saudiarabien
- Området var en handelsplats där många olika stammar bodde
- Det fanns flera splittringar mellan stammarna bland annat pågrund av att man trodde på flera olika gudar
- Muhammed blev tidigt föräldrarlös och träffade en rik änka vid namn Khadidja
- Enligt berättelse blev Muhammed upplyst då han träffade ängeln Gabriel (Jibril)
- I mötet med ängeln blev han tilldelad att vara (Allahs) Guds sändebud på jorden
Fortsättning: Muhammeds liv
- Efter att Muhammed blivit utsedd till Allahs sändebud började han sprida läran och tron på en Gud
- Till en början mötte han stort motstånd och blodiga konflikter skulle prägla en tid framöver
- Allt eftersom började dock den islamiska läran att spridas och så småning om skevs läran ner
- Han kallade sin lära för islam, som betyder underkastelse för Guds vilja.

- En person som tjänar Gud enligt Koranens budskap kallas muslim.
"Det finns bara en Gud och Muhammed är hans profet"
- Inriktningarna skiljer sig åt framförallt vad gäller föreställningen om profeter

- Efter Muhammeds död menar sunni att det inte tillkom någon ny profet, han var den sista

- Men Shia menar att Muhammed ska ha utsett en ny profet som skulle efterträda honom, nämligen hans kusin Ali. Han blev Kalif / Imam)
- Majoriteten av världens muslimer tillhör Sunni och räknas därför som den största inriktningen
ISLAM
Islam är en religion med flera inriktningar
Sunni
Sunni är den
största

inriktningen
inom Islam
Shia
Shia är den andra inriktningen inom Islam och utgör
minoritet
, ca 10 % av världens muslimer
Att en religion har
flera inriktningar
beror på
splittringar
, dvs att människor har haft meningsskiljaktigheter gällande tron
Det kan handla om att människor har olika uppfattning om exakt vad inom religionen man ska tro på eller hur man ska utöva religionen
År 622 tvingas Muhammed att lämna Mekka och flyttar till staden Medina -> Islams tideräkning börjar. År 1 i den islamiska kalendern
År 630 bestämmer han sig för att återvända till Mekka och återtog staden genom väpnade strider
Sina två sista år i livet tillbringade han i Medina, men reste till Mekka 1 gång om året (Hajj) - därför muslimer vallfärdar
År 632 insjuknar Muhammed i en febersjuk och begravs i en Moské i Medina
Anhängare inom Sunni kallas för
sunniter
Sunniter anser att profeten Muhammed var den allra sista profeten och att det inte kan komma nya profeter efter honom
Muslimer inom shia kallas för
shiiter
Shiiterna tror att profeten Muhammed utsåg sin kusin Ali till efterkommande profet som kallas för
imam
Ali och efterkommande imamer har därför rätt att tolka Koranen
År 1945 hade man den sista imamen. Nu väntar världens shiiter på att en frälsare ska komma till jorden (jämför med Messias inom Judendomen)
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/islam/olika-riktningar-inom-islam#
Ca 75% av världens muslimer är sunniter
Lära: Vad man tror på i en religion.

Tolkning: Hur man ser på en text, vad den betyder.

Islam: Underkastelse för Guds vilja - att finnas i Guds ordning och låta sig vägledas av Gud.

Muslim: Person som bekänner sig till islam.

Profet: Person som kommer med budskap från Gud. Islams viktigaste profet heter Muhammed.

Allah: Det arabiska namnet för Gud.

Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed. Originalet finns i himlen. Skrevs ner och ska läsas på arabiska.

Sunni: Den största inriktningen inom islam. Valde Abu Bakr som arvtagare till Muhammed. Deras ledare kallas kalif.

Shia: En mindre inriktning. Kallas ibland "Alis parti" eftersom de valde att följa Ali (muhammeds kusin) som ledare efter Muhammed.

Kalif: Sunnimuslimsk andlig och världslig ledare.

Förklaring av ord
Islams pelare/plikter
Islams fem pelare kan man säga ligger till grund inom religionen
Trosbekännelsen
Trosebekännelsen eller vittnesbörden som den även kallas är
"Jag vittnar att det finns ingen Gud utom Gud och att Muhammed är Guds sändebud"
Bönen
En troende muslim genomför
bön
,
salat
, vid bestämda tidpunkter, 5 gånger varje dag
Fastan
Ramadan
är namnet på årets nionde månad i den islamiska kalendern
Allmossan
Zakat
kallas den
avgift
eller skatt som alla muslimer förväntas betala en gång varje år
Vallfärden
I koranen står det att alla muslimer en gång i livet ska (
vallfärda
) ta sig till staden
Mekka
De fem pelarna är alltså
grunden
i läran och oerhört
viktiga
för muslimer
Islams 5 pelare
Genom att göra dessa
plikter
är man mindre egoistisk och tänker även mer på Gud
Shahada
Det sammanfattar alltså den muslimska tron och religionen i en enda mening
Vanligt att be Shahada flera gånger om dagen eller vid stora händelser exempelvis vid ett barns födelse. Då viskar föräldrar Shahadan i barnets öra.
Salat
Utöver dessa 5 ggr kan en muslim givetvis be till Gud när som helst
Bönen kan genomföras var som helst, på jobbet, vid vägkanten eller i hemmet. Under bönen är den som ber vänd mot Mekka
Helst vill man be i moské (helig byggnad) på fredagen vid middagsbönen, då det är veckans viktigast dag
Under bönen gör muslimer en speciell rörelse,
rakat
Sawm
Under den månaden genomför muslimer
fasta
-
Sawm
Fastan innebär att de avstår från mat och dryck så länge solen är uppe
Enligt traditioner fastade profeten Muhammed, men det handlar också om att det ska lära människor att behärska sig
Fastan ger även förståelse för de som har det svårt, lever i fattigdom osv.
Zakat
Ett vanligt riktmärke brukar vara 2,5% av allt man äger
Enligt berättelser ska man genomföra denna resa som en symbol för den resa profeten Muhammed gjorde mellan Medina och Mekka
I Mekka ska man gå runt den heliga stenen
Kaba
som enligt berättelser byggdes av stamfadern Ibrahim (Abraham)
Enligt traditionen utsåg Muhammed sin svärfar Abu Bakr till att ta hand om viktiga saker.
Därför kallade man honom för
kalif
= ersättare
Kalifen försökte "härma" Muhammed och blev muslimernas ledare
https://www.studi.se/l/islams-historia-muhammed
Koranen - den heliga skriften (Urkund)
Koranen är
Allahs

ord
, lag och vilja i bokstavlig mening.

Den innehåller enbart uppenbarelser som Muhammed har mottagit från Allah, förmedlade av ärkeängeln Gabriel (Jibril).
Det var inte Muhammed som skrev boken, eftersom han inte var skrivkunnig.

Han tog bara emot texterna, som gavs honom ord för ord av ängeln Gabriel.
Koranen är skriven på klassisk
arabiska
, det språk som ängeln Gabriel talade till Muhammed på.
Koranen, som är indelad i
114 kapitel (suror)
, visar tydliga likheter med Gamla testamentet. Precis som i Bibeln står det om en Gud och hur jorden skapades.
Förutom fakta om liv, död, himmel och helvete ger Koranen en mängd
regler
och
lagar
om hur människorna ska vara mot varandra.

Koranen har till exempel detaljerade bestämmelser om
äktenskap
,
skilsmässa
och hur olika tvister skall lösas.

I Koranen kan man också läsa att det är
förbjudet
för en troende att äta
svinkött
och att
dricka

vin.
Jesus
förekommer en hel del i Koranen. Koranen ger ett bestämt besked om att Jesus inte var Guds son och människornas frälsare.

Men Jesus var trots det en mycket
betydelsefull
profet, även om Muhammed var en ännu större profet.
Full transcript