Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interaktivna tabla

Prednosti i primena interaktivne table u nastavi (27.12.2012.godine)
by

Svetlana Mandić

on 4 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interaktivna tabla

27.12.2012. godine
Prednosti i primena
interaktivne table u nastavi

Neke karakteristike savremene nastave
Kvalitet nastave i uspeh inovacija u nastavi prvenstveno zavisi od nastavnika.
Potrebno je obezbediti prikaz multimedijalnih sadržaja i interakciju učenika sa prikazanim sadržajima.
Umesto frontalnog tipa nastave potreban je postepeni prelaz na saradničko učenje, koje podržava aktivnu ulogu učenika.
Metode nastave koje su se pokazale efikasnim i dalje ostaju očuvane (npr. objašnjenje, predavanje, studija slučaja)
Potrebno je angažovanje svih čula u procesu sticanja novih znanja, razvoj kreativnosti učenika i obezbeđivanje veće aktivnosti učenika u nastavi.
Prednosti interaktivne table
Elektronska tabla razvija kvalitet planiranja rada nastavnika.

Ova tabla omogućava fleksibilno korišćenje (mogućnost prilagođavanja planiranih i pripremljenih sadržaja, mogućnost brzog i dinamičkog prilagođavanja sadržaja i nastave situaciji).

Tabla omogućava postavljanje situacija kojima se može manipulisati (zahtevaju određenu funkcionalnost ili pokretanje odgovarajućih aplikacija)
Loša strana interaktivnih tabli prema mišljenju nekih profesora
Korišćenje interaktivne table zahteva puno dodatnog vremena provedenog u obuci i pripremanju nastavnog materijala.

Za nastavne sadržaje ne postoji realna potreba za novim tehnologijama.

Interaktivna tehnologija više odvlači pažnju nego što pruža pomoć u nastavi.
Zašto koristiti interaktivnu tablu u nastavi?
angažuje sva čula u procesu sticanja novih znanja
razvija kreativnost učenika
obezbeđuje veću aktivnost i kreativnost učenika u nastavi i učenju.
poboljšava kvalitet nastave
čini nastavu očiglednom i interaktivnom
omogućava prikaz pripremljenih sadržaja, video-zapisa i fotografija različitih formata
omogučava primenu velikog broja edukativnih softvera
moguća je izmena postojećih dokumenata na licu mesta
omogućava upotrebu digitalnog mastila
moguće je snimanje aktivnosti koja je u toku
ima jak vizuelni efekat koji pomaže u brzom i jednostavnom shvatanju i jednostavnijem pamćenju informacija
Interaktivna tabla nikada ne može da zauzme mesto dobre nastave, nikada nije trebalo to da se postigne, ali ima mogućnost da dobrog nastavnika napravi još boljim.
Kako se koristi
interaktivna
tabla...?
Full transcript