Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Вирусын эсрэг өрнөх дархлалын урвал

No description
by

Handaa Handush

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Вирусын эсрэг өрнөх дархлалын урвал

Вирусын эсрэг өрнөх дархлалын урвал, апоптоз
Эзэн эсийн нуклейн хүчил болон уураг нийлэгжүүлэгч аппаратыг ашиглан эс дотор үрждэг бичил биетэн
Вирус
Вирусын эсрэг өвөрмөц бус дархлааны урвал (IFN, NK, Макрофаг)
Вирусын халдварын үед 2 өдрийн турш NK эс идэвхижнэ.
IFNγ-ын үйлчлэлээр идэвхижсэн NK эс нь эсрэг биеэр дамжсан эс хордуулалтын үндсэн эффектор эс юм.

NK (natural killer)
С. Болорцэцэг
Б. Ганчимэг
Э. Гончигханд
Т. Долгорсүрэн

IFN:
Вирусын репликацийг саатуулна
.

IFNα/β
нь MHC I, II ангийн молекулын илрэлтийг эрчимжүүлэх замаар дархлааны чадамжийг нэмэгдүүлдэг. Мөн макрофаг ба NK эсийн вирусын эсрэг идэвхийг эрчимжүүлнэ.

IFNγ
нь вирусийн репликацийг шууд саатуулна.


Вирусын эсрэг
дархлааны урвал
Өвөрмөц бус
дархлааны урвал
Вирусын эсрэг өвөрмөц
дархлааны урвал (CTL, Th, Эсрэгбие)
IgA нь салстын гадаргууд бэхлэгдсэн байх ба вирус дахин халдварлахаас хамгаалахад оролцдог.
Эсрэг бие нь эсээс гарсан вирусыг холбон саармагжуулснаар дараагийн эсэд халдварлах боломжийг багасгахаас гадна вирусын репликацийг саатуулдаг.
Эсрэг бие нь вирусыг саармагжуулах эсвэл вирусаар халдварлагдсан эсийг устгадаг.
Вирусээр халдварлагдсан эстэй
IgG
-ийн молекул холбогдсон тохиолдолд
NK
эс эсрэг биеэр дамжсан эс хордуулах урвалаар бай эсийн мембраныг хайлуулна.
IgG
нь
FCγRIII
-тай холбогдож бай эсийг хучих ба богино хугацаанд бай эсийг перфорин хамааралт хайлуулах механизмаар үхүүлдэг.
Вирусын халдварын эсрэг Т эсийн идэвхи:
CD8+CTL
--> MHC I ангийн молекулаар хязгаарлагдсан
CD8+T
эс вирусын репликацийг саатуулах буюу вирусээр халдварлагдсан эсийг устгадаг.
CD4+T
эс макрофагийг идэвхижүүлэх ба макрофаг нь азотын оксидыг үүсгэх замаар вирусын халдварыг саатуулдаг. Мөн
CD4+T
эсээс ялгарах
IFNγ-
ийн үйлчлэлээр моноцит идэюхижин
TNFα
ялгарч эсийн хамгаалах механизмыг сэргээж вирусээр халдварлагдсан эсийн апоптозыг эрчимжүүлдэг. TNF, TNFR-тай харилцан үйлчилснээр апоптоз эрчимжнэ.
Өвөрмөц
дархлааны урвал
www.slideshare.com
www.prezi.com
www.mongolmed.mn
Анхаарал тавьсанд баярлалаа
Full transcript