Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OSMANLI’DA HUKUK, BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAT ALANINDAKİ GELİŞ

No description
by

elif elifff

on 23 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OSMANLI’DA HUKUK, BİLİM, TEKNOLOJİ VE SANAT ALANINDAKİ GELİŞ

OSMANLI’DA HUKUK, BILIM, TEKNOLOJI VE SANAT ALANINDAKIİ GELiSMELER
2.BILIM VE TEKNOJI
Yükselme döneminde başlayan siyasi ve sosyal gelişmeler bilimsel yaşamda da etkili oldu. Bu dönemde, pozitif bilimleri padişahların da bizzat desteklemesiyle, Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul bir kültür merkezi hâline geldi.Osmanlı, bilim insanlarını korumayı ve onlara karşı saygılı olmayı devlet politikası hâline getirmişti.Bilimsel çalışmalar yapanlar saray tarafından desteklenmiş ve ödüllendirilmiştir. Medreselerin işleyişlerine müdahale edilmemiş böylece özgür çalışma ortamı sağlanmıştır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet’in bilim insanlarını koruması her dinden bilim insanlarına değer vermesi, kendisinin de bilim ile yakından ilgili olması Sahnıseman Medreseleri’ni kurmasına neden oldu. Fatih döneminin bir başka özelliği de İslam bilimlerinin yanında pozitif bilimlerin de çok gelişmesidir.Coğrafya ve astronomi alanında ise Piri Reis, Ali Kuşçu, Seydi Ali Reis, Matrakçı Nasuh çalışmalarıyla ön plana çıkmış önemli bilim insanlarıdır.Kanuni döneminde ünlü coğrafyacı Piri Reis, adlı eserinde; dünyanın yuvarlaklığı,gelgit olayı,pusulanın kullanımı,Amerika kıtasının varlığı gibi konulara değinmiştir.
Padisahların agzından yazılan örfi kanunlar fermanlar aracılıgıyla duyurulurdu. Seri kanunları çıkarmak ve yorumlama isi yine padisah adına ilmiye sınıfına mensup şSeyhülislam ve kadılar tarafından yapılırdı.Osmanlı Devleti’nde kanunların ilk defa yazılı hâle gelmesi Fatih döneminde gerçeklesmistir.Kendinden önceki kanunları da Kanunname-i Ali Osman adı ile bir araya toplamıstır. Böylece şseri ve örfi kanunlar yazılı hâle getirilmisş ve resmiyet kazandırılmıstır.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde ise birçok kanunname çıkarılmıstır. Kanuni’nin kanunnamelerinin içerigi çok genistir. Sosyal düzenlemeler, askerî düzenlemeler, reaya hak ve görevleri tımarların dagıtım esasları, idari düzenlemelere kadar birçok konu hakkında kanun çıkarılmıstır.
Osmanlı Devleti’nde degisik milletler ve farklı dinler vardı. Hukukta Islam dinine ait kuralların geçerli oldugu Osmanlı Devleti’nde, bu insanlar için İIslami hukuk geçerli degildi. Ancak şSeriata uygun olarak
gelistirilen örfi hukuka uymak zorundaydılar. Gayrimüslimler Osmanlı Devleti'nin hiçbir döneminde, mensubu olmadıkları İIslam dininin kurallarına uymak zorunda bırakılmamıslardır.Osmanlı Devleti’nde, mahkemelerde hâkimlik yapan, aynı zamanda şsehir ve kasabaların belediye isleri ile bugünkü noterlik islerini yürüten, devletin mahallî uygulamalarında yetkisi olan kisiye Kadı denirdi.Kadıların yargı ile ilgili görevleri; evlenme, bosanma, nafaka ve miras isleri ile ticaret davalarında karar vermek ve vergilerin düzenli olarak toplanıp hazineye aktarılmasını saglamaktır.Kadıların kücük yerlesim yerlerindeki temsilcisi ise Naıplerdi.
1. HUKUK ALANINDAKIİ GELISMELER
Bu dönemde gerçekleştirilen idari değişikliklere rağmen hâkimiyetin Allah tarafından Osmanoğullarına verildiği inancı devam etmiştir. I. Murat’tan itibaren “Ülke hanedanın ortak malıdır.” anlayışının yerini “Ülke padişah ve oğullarınındır.” anlayışı almıştır. Bu anlayış, taht mücadelelerini
devam ettirmiş ve devletin bazı dönemlerde zayıflamasına yol açmıştır. Fatih Sultan Mehmet, taht mücadelelerinin önlenmesi amacıyla bir kanunname düzenleyerek padişaha kardeşlerini öldürtme hak ve yetkisi verdi. Merkeziyetçi yapıyı güçlendiren bu kanunname aynı zamanda veraset sistemindeki ilk ciddi düzenleme olmuştur.Osmanlı Devleti’nin temel aldığı iki hukuk sistemi vardı. Bunlar şeri hukuk ve örfi hukuktur. Şeri hukuk, İslam inancınına göre düzenlenmiş kurallardı. Gerek ceza gerekse vergi konuları devletin sınırları içerisinde yaşayan tüm Müslüman halka ayrım gözetmeksizin uygulanırdı. Örfi hukuk ise şeri
hukuk kuralarına uymak kaydıyla eski Türk geleneklerinden gelen ve fethedilen yerlerdeki devam eden kurallardan oluşurdu. Padişahların çıkarttığı kanunnamelerde örfi ve şeri hukuk hükümleri beraber kullanılırdı.
Ünlü Osmanlı denizcisi ve alimi Piri Reis'in yaklasık 500 yüzyıl önce haritasının dünyanın uydudan çekilen fotografları kadar eksiksiz ve mükemmel oldugu söylenir.Gunumuzde bazı haritalardaki yanlıslıkların Piri Reis'in haritasına bakılarak düzeltildigi biliniyor.Rus tarihçi Sergey Manukov ise Piri Reis'in 1513'te çizdigi haritasının benzerini hazırlamanın ancak dünyanın uydudan çekilmis fotograflarıyla mümkün oldugunu söyledi.Rus uzman:"Aslında harita fotografa cok benziyor.Sanki bir uydu aracı çizimi yapılan bölgenin üzerinde dolasarak fotografını cekmis.Özellikle güney yarım küre inanılmaz ayrıntılı" demistir.
3.EDEBIYAT
Divan Edebiyatı

: Iran ve Arap edebiyatlarından etkilenerek saray ve medrese çevrelerinde gelişen edebiyat türüdür.Belli kalıplara ve kurallara göre Yazılan siirlerin toplandıgı kitaba Divan denir.XV ve XVI.yüzyılın en önemli divan sairleri Nesimi,Ahmedi,Baki,Fuzili ve Ruhidir.
Halk Edebiyatı
: Sözlu masallar ve Destanlarla baslamıs,bunlara kosma,mani,türkü,agıt vb.türlerde eklenince genis bir edebiyat olusmustur.Daha cok tasrada ve yüksek tahsili olmayan halk arasında ragbet gördügü içic adına Halk Edebiyatı denmistir.Dönemin en ünlü şsairi Mahremi'dir.
Tasavvuf Edebiyatı
: Dini içerikli bu tür nazım şsekli açısından halk edebiytına daha yakındır.Mevlevi ve Bektasi tarikat mensupları tarafından gelistirilmistir.Önemli temsilcileri: Hacı Bayram Veli,Aksemseddin,Kaygusuz Abdal,Esrefoglu Rumi'dir.
4. GÜZEL SANATLAR
Osmanlı minyatür sanatı
:
Osmanlı saray kültürünü yansıtarak el yazmaları gibi lüks öğeleri süsleyen genelde Padişah ve diğer yüksek mertebelilere sunulmuş bir sanat şeklidir.Osmanlı miniyatür sanatı, hep birlikte kitap sanatı olarak anılan Hat, Nakş, Tezhip, Ebru ve Cilt gibi birbiriyle ilişkili geleneksel sanatlardan biridir.
Minyatür sanatının Osmanlı himayesinde gelişip özgün Osmanlı minyatürü haline gelmesi II. Mehmet'ten I. Süleyman'a kadar olan dönemde gerçekleşmiş, 18. yüzyıla kadar da Minyatür sanatı Osmanlı sarayında önemli bir yer teşkil etmiştir.
Hat sanatı:
Yazı sistemleri ve yazı öğeleri kullanılarak geliştirilen, sıklıkla dekoratif amaçla kullanılan, bir görsel sanat türüdür.Bu sanatla ugrasana Hattat denir.
Tezhip:
El yazması kitapları süsleme sanatıdır.
Ebru:

kitreyle yoğunlaştırılmış su üstünde, özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kâğıt üzerine geçirilmesi yoluyla yapılan bir süsleme sanatıdır.
Kakmacılık:
Ahşap veya başka bir maddenin bazı kısımlarını oyarak, buraya daha değerli bir başka madenden veya maddeden parçalar kesip gömmek sûretiyle yapılan süsleme işidir.
Tezhip,Ebru ve Hat Sanatı Örnekleri
Ebru Sanatının Yapılısı
Full transcript