Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İNSAN HAKLARI

No description
by

Veysel Dinler

on 18 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İNSAN HAKLARI

İNSAN HAKLARI
UZAKTAN ÖĞRETİM DERSİ
TANITIM (2018 Bahar Dönemi)

1. hafta
Dersin tanıtımı
Dersin işleniş tarzı ve öğretim metodları
Dersin kaynakları
Dersin sınavları, ölçme ve değerlendirme
Ders izlencesi (14 haftalık program)
Dersin öğretim üyesi

2. HAFTA
İNSAN HAKLARI VE TEMEL KAVRAMLAR
Hak kavramı
Özgürlük kavramı
İnsan hakları kavramı
Haklar içinde
İnsan Haklarının
yeri
Doğal hukuk ve doğal haklar
4. HAFTA
İNSAN HAKLARININ TEMELLENDİRİLMESİ
İnsan onuru
İnsan doğası
İnsanın özneliği
Vicdan özgürlüğü
Fayda
Din
İnsan haklarının evrenselliği
8. HAFTA
TEMEL HAKLAR
Yaşama hakkı
İşkence görmeme hakkı
Kölelik ve angarya yasağı
Kişi özgürlüğü ve güvenliği
hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı
Özel hayat ve aile hayatı
Düşünce ve inanç özgürlüğü
İfade özgürlüğü
Örgütlenme özgürlüğü
Toplantı ve gösteri yürüyüşü
11. HAFTA
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIRLANDIRILMASI
Olağan durumlarda hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
Olağanüstü hallerde hak ve özgürlükler
Hak ve özgürlükleri kötüye kullanmama yasağı
DERSİN TANITIMI
Günümüzde insan hakları, toplumların ve devletlerin en temel meselelerinden biridir.
Günümüzdeki anlamıyla insan hakları, Batıda Aydınlanma süreciyle birlikte (özellikle MS 16. yüzyıldan itibaren) devlet iktidarının sınırlanması ve insanın devlet karşısında korunması fikriyle ortaya çıkmıştır.
İnsan haklarının temel fikri; inanların sırf insan olmaktan kaynaklanan, doğuştan sahip oldukları, vazgeçilmez, devredilmez ve dokunulmaz hakları olduğudur.
Bu haklar, mekan-zaman-kişi farkı gözetmeksizin tüm insanlar için geçerlidir, yani evrenseldir. Bu haklar, insan doğmakla kazanılır ve herhangi bir ödevi yerine getirmeye bağlı olmaksızın sahip olunur.
İşte İNSAN HAKLARI dersi de günümüze evrilerek gelen insan haklarının tarihsel sürecinden başlayarak, tasnifi, korunması, uygulanması ve sınırlanması konularında temel bilgileri vermeyi; daha da önemlisi insan hakları fikrini kavratmayı, öğrenciyi bu konuda tartışma yapabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.

DERSİN İŞLENİŞ TARZI
Bu ders bir uzaktan öğretim dersidir.
Öğrenciler dersleri internet üzerinden kendilerine verilen şifreleri kullanmak suretiyle takip edeceklerdir. (http://uzem.hitit.edu.tr/)
Ayrıca öğrenciler, öğretim üyesi tarafından önerilen ders kitabından konuları takip etmekle yükümlüdürler.
Zaman zaman okuma önerileri, video gibi yardımcı materlyaller kullanılacaktır.
Zaman zaman canlı bağlantılar yoluyla ders, öğretim üyesine soru-cevap şeklinde işlencektir.
DERSİN KAYNAKLARI
DERS KİTABI:

İlyas Doğan (ed.),(2015), İnsan Hakları Hukuku, Ankara: Astana Yayınları.
Mustafa Erdoğan, İnsan Hakları Teorisi ve Hukuku, Orion Kitabevi, Ankara, 2012.
Kemal Gözler, İnsan Hakları Hukukuna Giriş, Ekin, Bursa, 2017.

YARDIMCI DERS KİTABI:
Ayşe Işıl Karakaş ve İlker Gökhan Şen (Ed.), İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Anadolu Üniversitesi AÖF Yayınları, Eskişehir, 2013.

OKUMA ÖNERİLERİ:
Dersin herbir konusuyla ilgili çeşitli okuma önerileri, ders notlarında belirtilecektir.
Okuma önerileri sadece konuya derinlemesine eğilmek isteyenler için öneri mahiyetindendir.

DERS NOTLARI:
Öğretim elemanınca hazırlanıp, Prezi.com üzerinden yayınlanacaktır.

Sınavlar bakımından ders, yardımcı ders kitabı ile notların takip edilmesi esastır.
SINAVLAR
Sınav tarihleri:


Ara sınav (Vize) 26 Mart 2018
Yılsonu sınavı (Final) 28 Mayıs 2018
Bütünleme Sınavı 29 Haziran 2018

Tüm sınavlar ortak gün ve saatte yapılacaktır.

Soru tarzı:

Tüm sınavlarda çoktan seçmeli (test)
20 soru sorulacaktır.

ÖĞRETİM ÜYESİ
Dr. Veysel DİNLER
Görev yeri:

Hitit Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İletişim:

e-posta:
dinlerv@gmail.com
web:
http://web.hitit.edu.tr/veyseldinler
kişisel site:
http://veyseldinler.com/
facebook:
veyseldinler.ogretimuyesi
3. HAFTA
İNSAN HAKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE FELSEFİ TEMELLERİ
İnsan haklarının tarihsel gelişimi
Felsefi temelleri

5. HAFTA
İNSAN HAKLARININ ÖZELLİKLERİ
Evrensellik
Doğuştanlık
Mutlaklık
Vazgeçilmezlik
Bireysellik
Özgürlükçülük
Devlete karşı olma
6. HAFTA
İNSAN HAKLARININ TASNİFİ
İnsan haklarının kuşaklar bakımından tasnifi
Birinci kuşak haklar
İkinci kuşak haklar
Üçüncü kuşak haklar
İçerik bakımından tasnif
Temel haklar
Sosyal ve ekonomik haklar
Katılım hakları
Hakların bütünselliği ve hakların çatışması
Grup hakları kavramı
ARA SINAV
26 Mart 2018
İlk 6 haftanın tüm konuları dahildir
7. HAFTA
9. HAFTA
SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR
(REFAH HAKLARI)
Mülkiyet hakkı
Eğitim hakkı
Çalışma özgürlüğü
Kültürel haklar
Sağlık hakkı
Sosyal güvenlik hakkı
Sendikal haklar
Çevre hakkı
Kadın hakları
Çocuk hakları
10. HAFTA
SİYASAL KATILIM HAKLARI
Vatandaşlık hakkı
Ayrımcılık yasağı
Seçme ve seçilme hakkı
Siyasal faaliyette bulunma hakkı
Dilekçe ve bilgi edinme hakkı
Protesto hakkı
12. HAFTA
HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASI
İnsan haklarının korunmasında devletlerin yükümlülükleri
Ulusal düzeyde koruma
İdari yollar
Siyasi yollar
Yargısal koruma
İnsan hakları kuruluşları
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru
13. HAFTA
İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI KORUMASI
Birleşmiş Milletler
Avrupa Konseyi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kuruluşu ve işleyişi
Bireysel başvuru yolu
Bir davanın seyri
14. HAFTA
GENEL TEKRAR
Demokrasi ve insan hakları ilişkisi
Güncel insan hakları sorunları
YILSONU SINAVI (FİNAL)
28 Mayıs 2018
Sadece
8-9-10-11-12-13-14 haftalar
(ara sınav sonrası)
işlenen konulardan soru sorulacaktır.

BÜTÜNLEME SINAVLARI
29 Haziran 2018
Final sınavı ile ilgili hususlar
geçerlidir
Full transcript