Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Antano Garšvos, kaip menininko, paveikslas

No description
by

Rūta Stankutė

on 12 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Antano Garšvos, kaip menininko, paveikslas

Kūrybos ypatumai, savikritika A. Garšvos žodžiais
A. Garšvos užmojai, teiginiai, kūrybinis kelias
Romane paminėtos literatūros asmenybės
F. Dostojevskis (rusų rašytojas)
O. de Balzakas (prancūzų rašytojas, romanistas, realizmo pradininkas)
E. A. Poe (amerikiečių poetas)
P. Verlaine (prancūzų poetas, simbolistas)
C. Baudelaire (prancūzų poetas)
Homeras (pirmasis Europos poetas)
Dantė (Florencijos poetas)
K. Donelaitis (lietuvių grožinės literatūros pradininkas, kunigas)
O. Vaildas (airių kilmės anglų dramaturgas, poetas, rašytojas)
A. Rimbaud (prancūzų poetas)
E. Dickinson (JAV poetė)
E. Pound (emigrantas, JAV poetas)
F. Kafka (austrų prozininkas)
B. Brazdžionis (lietuvių prozininkas, poetas, dramaturgas)
Maironis (lietuvių kunigas, profesorius, poetas)
Elenos požiūris į Antano eilėraščius
Ji buvo susižavėjusi A. Garšvos „idiotiškais eilėraščiais".
„Man patinka jūsų eilėraščiai. Jie tikri savo neužbaigtumu".
Elena domėjosi, ką rašo A. Garšva.
„[...] Jūsų kūryba verčia kentėti. Ji verdąs aliejus, pilamas į žaizdas."
„Jūs antrasis mano skaitytojas."
„Kas pirmasis?"
„Aš pats."
Rūta Stankutė, IV f 2014m.
Antano Garšvos, kaip menininko, paveikslas
Uždrausta nepaklusni poeto garbana.
Šiltai cituodavau eilėraštį ir kandžiai apibūdindavau sutiktą praeivį.
Švelnumą atmiešdavau aštriu sarkazmu.
Šitie poetai ant stalo tobulomis strofomis naikina mano poeziją.
Ir kur aš surasiu alyvos medį, po kuriuo atsisėdęs dėliočiau marmurinį grožį, lyg Homeras?
Esu poetas, bet manyje pasireiškia ir prozaiko žymės.
Žodžiai tebuvo magiškos formulės.
Sako: mano eilėraščiai neblogi ir juos reiktų pasiųsti į moksleivių žurnalą.
Aš sudraskysiu savo užrašus, eilėraščius.
Sėdėjau kambaryje ir pro langą žiūrėjau į mėnulio kraterius. Iš jų turėjo atskristi poezija.
„Aš turiu kautis ir charakteriu, ir smegenimis. Skraidyti keltuvu ir rašyti eilėraščius."
„Nedidukė eilėraščių knyga - štai ko trokštu."
„Pirmojo bolševikmečio metu Antano Garšvos eilėraščiai ir straipsniai nebuvo spausdinami sovietiniuose laikraščiuose ir žurnaluose. Jo kūrybą pavadino reakcionieriška ir formalistine."
„Noriu parašyti eilėraštį liaudies dainų tema."
Po Zuikos apsilankymo A. Garšva, klausydamasis lakštingalos, parašo dviejų strofų eilėraštį, kurį vėliau sudrasko ir išmeta į Nemuną.
Pasakė vokiečių kariams, kad išleis eilėraščių knygą ir ją dedikuos vokiečiams bei jų vadui.
„Ir verkėme, kai šešiametė mergaitė deklamuodavo eilėraštį, kuriame atsikartodavo mūsų šalies vardas."
Sielos ekstazė - - Buvau gryna siela, kai skaldžiau ruselio galvą.
[...] Esu modernus vampyras, bejėgis kaip šikšnosparnis dieną. Poetas, kuris neparašo gero eilėraščio.
Poetinės strofos popieriuje ir smūgis akmeniu.
Platonas (graikų filosofas)
H. Bergson (prancūzų filosofas)
F. Nietzsche (vokiečių filosofas, rašytojas)
Sokratas (graikų filosofas)
W. A. Mocartas (austrų kompozitorius)
H. Wieniawski (lenkų smuikininkas, kompozitorius)
J. S. Bachas (vokiečių kompozitorius, vargonininkas)
F. Hendelis vokiečių kompozitorius)
(citatos)
Aktuali lietuvių tautosakos, etnografijos tema, motyvai (pagonybė, dievai, žalčiai, laumės, kaukai, aitvarai, lakštingala, medus, gintaras, rūtos, Baltijos jūra, rugiai ir kt.)
„Jis pradėjo rašyti ilgą straipsnį „Humanizmas sovietų literatūroje", bet nepabaigė."
„Apie dvejis metus Garšva dirbo knygų leidykloje. Jis taisė korektūras ir neberašė."
„Garšva tupėjo, ir pro širdį matė dangaus sklypelį. „Man krūtinę užliek savo šalta banga", deklamuodavo jis."
Būdamas 21-erių gyveno Kaune, studijavo literatūrą.
A. Garšva parašo išsiskyrimo laišką Jonei. Po to parašo eilėraštį, kurį parodo kritikui, šis įvertina palankiai pažada padaryti taip, kad „Neblogas eilėraštis" būtų išspausdintas.
„Norėčiau parašyti ciklą eilėraščių, kur keikviena raidė lyg neišskaptuojamas ornamentas."
Būdamas D.P. stovyklėlėje nerašė eilėraščių, nors domėjosi naujausiomis knygomis, žurnalais. Garšva rašė apie lietuvišką ir vokišką teatrą, paveikslų parodas, koncertus ir pan. Šitaip jis gaudavo markių alkoholiui pirkti.
Aš išsitiesiau nugalėtoju. „Štai poetas", šyptelėjau, žvilgterėjęs į veidrodį.
P. A. Renoir (prancūzų tapytojas, impresionistas)
V. van Gogh (olandų tapytojas, postimpresionistas, grafikas)
M. K. Čiurlionis (lietuvių kompozitorius, dailininkas)
Full transcript