Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Iyi bir Akademik Arastırma........

No description
by

Ali Murat Alparslan

on 25 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Iyi bir Akademik Arastırma........

Iyi bir Arastırma Raporu/Bilimsel Çalısma........
Iyi bir raporun/makalenin özeti:
Araştırmanın amacını/problemini,
Yöntemi ve veri çeşidi (saha araştırması, odak grup, görüşme,içerik analizi, nitel/nicel veri vb.),
Katılımcılar,
Analiz desenlerini(nitel, nicel, ilişki, etki, fark, betimleyici istatistik vb.),
Önemli/dikkat çekici bulgularını içermelidir.
Iyi bir raporun/makalenin giris bölümü
Araştırma ihtiyacına yol açan problemi/problemleri ortaya koyma, odak noktanın ne olduğunu ne olmadığını tanımlama
Konunun genel çerçevesi ve ele alınan kavramlar,
Problemle ilgili özet bir literatür taraması,
(Literatür Haritası)
Araştırma problemi bağlamında literatürdeki araştırmaların eksikliklerini ifade etme,
(Eksiklikler Modeli)
Belirlenen hedef kitle için araştırmanın önemi ve olası katkısı.


Iyi bir raporun/makalenin kavramsal çerçevesi
Konu ile ilgili teorik altyapıdan bahsedilmeli,
Araştırmaya konu olan kavramlar ve değişkenler, mümkün olduğunca temel kaynaklara ulaşılarak açık bir şekilde tanımlanmalı,
Kavramlar arası olası bağıntılar rasyonel mantık ile kurulabilmeli
Iyi bir raporun/makalenin metodoloji kısmında
Araştırmacının katılımcıları tanıtılmalı (demografik verileri ile birlikte)
Örneklemin nasıl seçildiği ve gerekçeleri anlatılmalı
Araştırmanın hangi yöntem ile gerçekleştirildiği, verilerin hangi yöntem ile toplandığı, gerekçesi ile birlikte ifade edilmeli,
İlgili değişkenlerin ölçümleri/ölçekleri tanıtılmalı,
Geçerlilik ve güvenilirlik durumları literatürden alıntılanmalı,
Geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları mevcut çalışma için de yapılmalı,
Hipotez testleri veya nitel analizler gerçekleştirilmeli, Dünya standartlarına göre belirlenmiş tablo biçimlerine göre tablolaştırılmalı,
Bulgulardan teknik olarak bahsedilmeli, ancak farklı bulgular arasında karşılaştırmalar ve çıkarımlar yapılarak teknik de olsa bir sentez yapılmalıdır.
Iyi bir raporun/makalenin analiz ve bulgular kısmında
Araştırma amacına ve hipotezine uygun analizler,
Analizlerin uygulanma gerekçeleri,
Analiz varsayımlarının sağlanıp sağlanmadığı (normallik, parametrik-nonparametrik...vb.)
Konunun odağından uzaklaştırmayacak tanımlayıcı istatistikler,
Ölçeklerin ve araştırmanın geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları
Çıkarım yapmaya yönelik istatistiki analizler(İlişki, farklılık, bağımsızlık, uygunluk, nedensellik....vb.),
Özgün kurgulamalar ile tablo, şekil, grafik tasarımlar

Okuduğunuz her çalışma sizi ikna etmesin.... etkisi altına almasın....
dikkat edin, özenle inceleyin.
Iyi bir raporun/makalenin tartısma ve sonuç kısmında
Dr. Ali Murat Alparslan
Araştırma konusunun sırasıyla; önemini ve amacını ifade eden bir giriş yapın.

Araştırma sorusu veya hipotezlerinin temel sonuçlarını, genel ve akıcı biçimde kendi ifadelerinizle sistematik bir sıra içerisinde ifade edin.

Artık istatistiki bilgi vermeyin.

Araştırma bulgularınızı destekleyen diğer araştırmalara belirli ölçüde atıf yapın. Literatürdeki bulgular ve sizin bulgularınızı tartışın, nedenlerini atıflarla ve kendi çıkarımlarınızla ifade edin.

Bulgularınıza göre uygulamaya ve araştırmacılara önerilerde bulunun.

Iyi bir raporun literatür taraması
Araştırmanın amacına uygun olarak, amacın odağından uzaklaşmadan; konuya ve konunun ele aldığınız kavramlarına ilişkin daha önce yapılan araştırmaların ilgili bulgularından bahsedilmeli,
Güncel araştırmalar daha da önemsenmeli,
Araştırmanız ile çok yakın olan araştırmalar ve bulguları vurgulanmalı,
Mümkün olduğunca kaliteli ve çok kaynağa atıf yapılmalı
Full transcript