Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Iyi bir Akademik Arastırma........

No description
by

Ali Murat Alparslan

on 7 July 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Iyi bir Akademik Arastırma........

Iyi bir Arastırma Raporu/Bilimsel Çalısma........
Iyi bir raporun/makalenin özeti:
Araştırmanın amacını/problemini,
Yöntemini,
Örneklemini,
Analiz desenlerini(ilişki, etki, fark, betimleyici istatistik vb.),
Önemli/dikkat çekici bulgularını içermelidir.
Iyi bir raporun/makalenin giris bölümü
Araştırmanın önemi,
Araştırmanın katkısı,
Konunun genel bir çerçevesi,
Araştırmanın daha ayrıntılı amaç ve hedefleri
Değişkenler
Iyi bir raporun/makalenin kavramsal çerçevesi ve literatür kısmı
Konu ile ilgili teorik altyapıdan bahsedilmeli,
Araştırmaya konu olan kavramlar ve değişkenleri, mümkün olduğunca temel kaynaklara ulaşılarak açık bir şekilde tanımlanmalı,
Kavramlar arası olası bağıntılar rasyonel mantık ile kurulabilmeli
Araştırmanın amacına uygun olarak, amacın odağından uzaklaşmadan; konuya ve konunun ele aldığınız kavramlarına ilişkin daha önce yapılan araştırmaların ilgili bulgularından bahsedilmeli,
Güncel araştırmalar daha da önemsenmeli,
Araştırmanız ile çok yakın olan araştırmalar ve bulguları vurgulanmalı,
Mümkün olduğunca kaliteli ve çok kaynağa atıf yapılmalı,
Iyi bir raporun/makalenin metodoloji kısmında
Araştırmanın amacı/araştırma sorusu/problemi açıkça ifade edilmeli,
Varsa hipotezler verilmeli,
Araştırma sorusunda veya hipotezlerde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenler (faktörler, boyutlar) tanıtılmalı,
Araştırmanın hangi yöntem ile gerçekleştirildiği, verilerin hangi yöntem ile toplandığı, gerekçesi ile birlikte ifade edilmeli,
İlgili değişkenlerin ölçümleri/ölçekleri tanıtılmalı,
Geçerlilik ve güvenilirlik durumları literatürden alıntılanmalı,
Analiz birimi tanıtılmalı
Evren ve örneklem ayrıntılı bir şekilde açıkça ifade edilmeli, yeterliliği ortaya konmalı
Iyi bir raporun/makalenin analiz ve bulgular kısmında
Araştırma amacına ve hipotezine uygun analizler,
Analizlerin uygulanma gerekçeleri,
Analiz varsayımlarının sağlanıp sağlanmadığı (normallik, parametrik-nonparametrik...vb.)
Konunun odağından uzaklaştırmayacak tanımlayıcı istatistikler,
Ölçeklerin ve araştırmanın geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları
Çıkarım yapmaya yönelik istatistiki analizler(İlişki, farklılık, bağımsızlık, uygunluk, nedensellik....vb.),
Özgün kurgulamalar ile tablo, şekil, grafik tasarımlar

Okuduğunuz her çalışma sizi ikna etmesin.... etkisi altına almasın....
dikkat edin, özenle inceleyin.
Iyi bir raporun/makalenin tartısma ve sonuç kısmında
Dr. Ali Murat Alparslan
Araştırma konusunun sırasıyla; önemini ve amacını ifade eden bir giriş yapın.

Araştırma sorusu veya hipotezlerinin temel sonuçlarını kendi ifadelerinizle sistematik bir sıra içerisinde ifade edin.

Artık istatistiki bilgi vermeyin.

Araştırma bulgularınızı destekleyen diğer araştırmalara belirli ölçüde atıf yapın.

Bulgularınıza göre uygulamaya ve araştırmacılara önerilerde bulunun.
Full transcript