Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Podstawy Scrum

No description
by

Piotr Salata

on 14 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Podstawy Scrum

Role
Product Owner
Sprint
Podstawowa jednostka planowania, organizacji, realizacji i rozliczania pracy zespołu.
Planowanie
Najczęściej oparte na technice User Stories (nie jest to nakazane przez metodę)

Wykazy zadań (Backolgs):
Product Backlog - lista historyjek składająca się na produkt(y) i wydania
Sprint Backlog - lista historyjek do wykonania w ramach sprintu

Priorytetyzacja według:
wartości biznesowej
potrzeb czasowych

Podstawy Scrum
Idea Scrum
Scrum definiuje ramy metodyczne prowadzenia projektu, dzięki którym możliwe jest cykliczne, przyrostowe dostarczanie odbiorcy wartościowej dla niego funkcjonalności.

Metoda wykorzystuje samoorganizujące się zespoły o wysokim stopniu decyzyjności i zaangażowania.

Podstawą prowadzenia prac jest współpraca z odbiorcą (właścicielem produktu) dostarczającym zespołowi informacji o pożądanych fukncjach i ich priorytetyzacji według wartości biznesowej.

Weryfikacja i doskonalenie
Przegląd
(Sprint Review)
- merytoryczna weryfikacja wyników sprintu w celu potwierdzenia spełnienia celów projektu

Współpracuje z intersariuszami projektu, reprezentuje ich, zbiera i priorytetyzuje elementy wykazu zadań (historyjki użytkowników).

Ułatwia dokonywanie podziału produktu projektu na małe, możliwe do dostarczenia fragmenty.

Uzyskuje i dokumentuje kryteria akceptacji.

Uczestniczy w spotkaniach:
planowaniu sprintu
(Sprint Planning Meeting)
,
przeglądzie sprintu
(Sprint Review)
i
przygotowaniu wykazu zadań
(Backlog Refinement Meeting)
.

Wyjaśnia i rozwiązuje kwestie dotyczące wymagań.
Scrum Master
Przebywa razem z zespołem (często jest jego członkiem).

NIE
zarządza zespołem.

Organizuje i prowadzi spotkania.

Dba o rozwiązywanie problemów organizacyjnych i usuwanie przeszkód.

Wspiera samoorganizację zespołu.

Współpracuje z Product Ownerem.
Członkowie zespołu
Pracują w jednym pokoju siedząc przy jednym stole.
Wspólnie podejmują decyzje projektowe.

Wspólnie odpowiadają za wyniki prac.

Stale współpracują ze sobą rozwiązując problemy i osiągając postępy prac.

Czerpią przyjemność ze wspólnego działania.

Optymalny zespół liczy 7 członków pokrywających wszystkie wymagane kompetencje.

Zespół sam się organizuje.Jako zarejestrowany klient mogę wybrać zamówienie i sposób zapłaty, aby wykonać procedurę zapłaty.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę zmienić liczbę sztuk wybranych towarów w zamówieniu będącym w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę usunąć wskazane towary z zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dodać towary do zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty kartą płatniczą, aby opłacić zamówienie.

5 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty przelewem, aby opłacić zamówienie.

8 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dokonać edycji danych, aby zmienić adres dostawy zamówienia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wyświetlić wstępnie wybrane towary, aby przygotować zamówienie do złożenia.

3 p.
Jako klient mogę wyszukać towar po elemencie jego nazwy, aby zorientować się, czy poszukiwany asortyment jest w ofercie.

3 p.
Product
Backlog
Jako klient mogę obejrzeć kategorie towarów, aby wybrać kategorię do szczegółowego przejrzenia.

2 p.
Sprint
Backlog
W trakcie
Zrobione
Ściana historyjek
(Story Wall)
Jako klient mogę dokonać rejestracji, aby móc składać zamówienia.

5 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dodać aktualnie oglądany towar do zamówienia.

3 p.
Priorytetyzacja
Produkt 1
300
Produkt 2
400
Produkt 3
200
Jako zarejestrowany klient mogę wybrać zamówienie i sposób zapłaty, aby wykonać procedurę zapłaty.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę zmienić liczbę sztuk wybranych towarów w zamówieniu będącym w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę usunąć wskazane towary z zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dodać towary do zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty kartą płatniczą, aby opłacić zamówienie.

5 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty przelewem, aby opłacić zamówienie.

8 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dokonać edycji danych, aby zmienić adres dostawy zamówienia.

2 p.
Product
Backlog
Sprint
Backlog
W trakcie
Zrobione
Planowanie sprintu
Sprint Planning Meeting
prowadzony przez Scrum Mastera
celem jest uzyskanie deklaracji co do historyjek do zrealizowania w kolejnym sprincie
Jako zarejestrowany klient mogę wybrać zamówienie i sposób zapłaty, aby wykonać procedurę zapłaty.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę zmienić liczbę sztuk wybranych towarów w zamówieniu będącym w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę usunąć wskazane towary z zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dodać towary do zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty kartą płatniczą, aby opłacić zamówienie.

5 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty przelewem, aby opłacić zamówienie.

8 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dokonać edycji danych, aby zmienić adres dostawy zamówienia.

2 p.
Product
Backlog
Sprint
Backlog
W trakcie
Zrobione
Planowanie wydań
(Release Planning)
3
3
3
3
3
1
3
5
3
1
2
1
1
1
Szacowanie pracochłonności
Ilość pracy na historyjką jest szacowana w formie punktowej:
Story Points.
Punkty przyznawane są z pewnej puli wartości: im mniej, tym dokładniej:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, ?
sprint 1
sprint 2
sprint 3
najlepszy scenariusz (12)
sprint 1
sprint 2
sprint 3
sprint 4
najgorszy scenariusz (8)
3
3
3
3
3
1
3
5
3
1
2
1
1
1
wydanie 1
wydanie 2
Każdy członek zespołu ma zestaw kart, z których wykłada jedną jako swój szacunek
Osoby o skrajnych ocenach uzasadniają swoje decyzje
Powtarzamy aż do skutku
Uwaga! Punkty określają względną miarę pracochłonności, nie czas!
Czas realizacji zależy od wydajności zespołu
(Velocity)
Technika Planning Poker
Ustalony w czasie
(timeboxing)
: 1-4 tygodni
(1-tygodniowe dla bardzo dojrzałych zespołów).

Konieczne jest wypracowanie dobrej definicji pracy wykonanej
(Definition of Done)
.

Realizacja sprintu
Zespół przesuwa poszczególne historyjki do stanu "W trakcie realizacji".
Po zrealizowaniu historyjki przechodzą do stanu "Zrobione".
Można stosować stany pośrednie, np. "Do testów", "Do integracji".
Jako zarejestrowany klient mogę wybrać zamówienie i sposób zapłaty, aby wykonać procedurę zapłaty.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę zmienić liczbę sztuk wybranych towarów w zamówieniu będącym w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę usunąć wskazane towary z zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dodać towary do zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty kartą płatniczą, aby opłacić zamówienie.

5 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty przelewem, aby opłacić zamówienie.

8 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dokonać edycji danych, aby zmienić adres dostawy zamówienia.

2 p.
Product
Backlog
Sprint
Backlog
W trakcie
Zrobione
Jako zarejestrowany klient mogę wybrać zamówienie i sposób zapłaty, aby wykonać procedurę zapłaty.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę zmienić liczbę sztuk wybranych towarów w zamówieniu będącym w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę usunąć wskazane towary z zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dodać towary do zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty kartą płatniczą, aby opłacić zamówienie.

5 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty przelewem, aby opłacić zamówienie.

8 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dokonać edycji danych, aby zmienić adres dostawy zamówienia.

2 p.
Product
Backlog
Sprint
Backlog
W trakcie
Zrobione
Jako zarejestrowany klient mogę wybrać zamówienie i sposób zapłaty, aby wykonać procedurę zapłaty.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę zmienić liczbę sztuk wybranych towarów w zamówieniu będącym w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę usunąć wskazane towary z zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dodać towary do zamówienia będącego w trakcie kompetowania, aby przygotować zamówienie do złożenia.

2 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty kartą płatniczą, aby opłacić zamówienie.

5 p.
Jako zarejestrowany klient mogę wykonać procedurę zapłaty przelewem, aby opłacić zamówienie.

8 p.
Jako zarejestrowany klient mogę dokonać edycji danych, aby zmienić adres dostawy zamówienia.

2 p.
Product
Backlog
Sprint
Backlog
W trakcie
Zrobione
Spotkanie codzienne
(Daily Standup)
Najmniejsza jednostka planowania i organizacji pracy zespołu
Ustalone w czasie: 15 minut
Każdy z członków zespołu odpowiada na 3 pytania:
co zrobiłeś wczoraj?
co zrobisz dzisiaj?
co ci przeszkadza?
Spotkanie codzienne
To NIE jest spotkanie dotyczące stanu projektu.
Odbywa się na stojąco, przy ścianie historyjek.
Z reguły jest prowadzone przez Scrum Mastera.
Konieczne jest uczestnictwo wszystkich członków zespołu.
Pomiar postępu prac
Wydajność
(Velocity)
jest miarą liczbową szybkości realizacji punktów
(Story Points)
.
Może ulegać zmianie w miarę poprawy sposobu pracy i wzrostu dojrzałości działania zespołu.
Pozwala coraz precyzyjniej planować kolejne sprinty.
Na początku projektu nie jest znana, inicjalnie ustala się w pierwszym sprincie.
Wykres wypalania
(Burndown Chart)
Wizualna prezentacja wydajności i postępu prac
sprint
Story Points
Retrospekcja
(Sprint Retrospecive)
- spotkanie podsumowujące sprint od strony metodycznej i organizacyjnej w celu doskonalenia sposobu działania

Przegląd - Sprint Review
Prowadzony przez Scrum Mastera z niezbędnym udziałem Product Ownera.
Zespół prezentuje wszystkie zrealizowane historyjki w celu akceptacji.
Historyjki, które nie uzyskały akceptacji Product Ownera wracają do Product Backlogu.
Retrospekcja - Sprint Retrospective
Prowadzony przez Scrum Mastera z udziałem członków zespołu.
Zespół odpowiada na 3 pytania:
Co zrobilismy źle w ostatnim sprincie?
Co zrobilismy dobrze w ostatnim sprincie?
Co możemy poprawić w naszej pracy?
Wnioski służą do poprawy działania zespołu w kolejnym sprincie.
Podsumowanie
Scrum ustanawia ramy organizacji pracy zespołu.
Powstał z myślą o projektach informatycznych, ale nie zawiera żadnych odniesień do metod i artefaktów cyklu życia oprogramowania.
Podstawowe cechy:
bezpośrednia komunikacja jako podstawa
wspólne podejmowanie decyzji przez zespół
transparentność
wbudowane doskonalenie
(Inspect & Adapt)

Techniki prototypowania
Spike

Tracer Bullet

Technika prototypowania służąca do zbadania rozwiązania problemu lub uzyskania lepszego oszacowania.
Spike
(pik, ostrze?)
Dwa rodzaje ostrzy:
techniczne
(Technical Spike)
funkcjonalne
(Functional Spike)
Prototyp jest traktowany tak samo, jak inne historyjki.
Prototyp szybki, jednorazowy, do wyrzucenia po osiągnięciu celu.
Technika prototypowania polegająca na realizacji rozwiązania w docelowy sposób w minimalnym zakresie.
Tracer Bullet
(pocisk smugowy)
Prototyp nie musi być traktowany tak samo, jak inne historyjki (nie musi się mieścić w sprincie)
Prototyp z założenia ewolucyjny, po uzyskaniu dobrego rozwiązania staje się częścią produktu i wzorcem do realizacji kolejnych historyjek.
Celem jest opracowanie optymalnego rozwiązania docelowego.
Rzeczywistość
Krytyka oparta na niewiedzy

Scrum-ale
(Scrumbuts)

Antywzorce

3 "typy scrumów"
"Social Scrum"
(społecznościowy)
Cechy
Stosowane są techniki metody Scrum, ale w sposób powierzchowny:
Jest codzienne spotkanie, ale może przeradzać się w dyskusję.
Nie ma rzeczywistego Product Ownera.
Jest ściana z karteczkami, ale nie ma tam dobrze określonych historyjek.
Niektóre założenia nie są respektowane, np.:
Zespół tworzy specyfikację wymagań analizując dokumentację.
Nie ma dobrej definicji pracy wykonanej (DoD), historyjki są uznawane za zrealizowane "na wyczucie".
Sprinty są przedłużane, gdy nie uda sie zrealizować zadań.
Planowanie odbywa się długoterminowo, bez ułatwień dla wprowadzania zmian.
Za
Zespół dobrze wpisuje się w każdą organizację, bez istotnego wpływu na funkcjonujące "ciężkie" procesy, nikomu ne przeszkadzając.
Organizacja nie musi podlegać żadnym zmianom.
Na większość trudnych pytań można odpowiadać: "Bo stosujemy Scrum".
Codzienne spotkania są fajne, redukcja papierologii dobrze wpływa na zespół i efektywność.
Ludzie są lepiej zmotywowani do pracy, mniej narzekają, co jest dobrze widziane przez kierownictwo.
Kierownictwo może lepiej sledzić postępy i widzi, że ludzie stale pracują.
Zepół może się dostosowywać, doskonalić, próbować stosować kolejne techniki.
Przeciw
Często trudno jest utrzymać dobrą atmosferę w zespole po kilku sprintach, gdy zaczynają się ujawniać trudności.
Często konieczne staje się kierowanie ludźmi, przez co stają się oni sceptyczni.
Wiele zmian w funkcjonalności i priorytetach wymaga interwencji kierownictwa.
Nie powstaje działający produkt po każdej iteracji. Rezultat jest wciąż niezgodny ze specyfikacją wymagań, więc ciągle wymaga poprawy.
Konieczne jest intensywne zarządzanie zmianami w tradycyjnym stylu. Wiele decyzji jest podejmowanych poza zespołem
Narzuty i problemy wprowadzone przez Scrum najczęściej przewyższają zysk ze wzrostu wydajności. To prowadzi do negatywnej reputacji metody.
Jest lepsze środowisko i motywacja do innowacji, niż w tradycyjnej organizacji.
"Pragmatic Scrum"
(pragmatyczny)
Cechy
Stosowanych jest wiele technik metody Scrum, ale bez kluczowych, np. SPM. Powoduje to, że Sprint Backlog nie jest prawidłowo określony.
Planowanie odbywa się długoterminowo, ale istnieją ułatwienia dla wprowadzania zmian.
Za
Wzrost produktywności już od początku projektu, możliwość szybkiego dostarczenia pierwszego wydania produktu.
Brak konieczności pełnego projektowania na początku projektu; orientacja na szybkie wydawania inkrementów.
Wzrost wydajności pracy.
Korzyści ze stosowania wybranych technik: Daily Standup, Sprint Retrospective - poprawa komunikacji i możliwości doskonalenia metod pracy.
Zmniejszenie roli specyfikacji opracowanej na poczatku projektu. Możliwość dostosowywania projektu do zmian wymagań w ramach sprintu.
Przeciw
Nie ma fundamentalnych zmian pozwalających osiągnąć spektakularną poprawę procesu wytwarzania.
Istotne problemy, przeciwności są traktowane jako nieuniknione efekty uboczne metody. Nie jest możliwe ich usunięcie, jeżeli organizacja nie jest do tego przystosowana.
Główne role: Scrum Master i Product Owner nie są w pełni zrozumiałe i poprawnie zaimplementowane. Wymagane jest tradycyjne zarzadząnie.
Przy niedoskonałym zarządzaniu, w dłuższej perspektywie możliwe jest uzyskanie gorszych efektów, niż w podejściu tradycyjnym, ponieważ po szybkim starcie mogą ujawnić się błędy i problemy, których usunięcie jest skomplikowane i wymaga złożonego kierowania równoległymi pracami. A z tym tradycyjne zarządzanie projektami radzi sobie słabo.
Jest lepsze środowisko i motywacja do innowacji, niż w tradycyjnej organizacji.
Zdefiniowany jest Product Backlog, a zespół robi tyle, ile jest w stanie w każdym sprincie.
Władza decyzyjna w zarzadzaniu zespołem nie leży po stronie zespołu, lecz kierownika projektu.
Wizja organizacji z poziomu zarządczego ogranicza się do ciągłego procesu wytwarzania, redukcji kosztów i wzrostu wydajności pracy.
Produkty powstają zespołowo, w sposób iteracyjno-przyrostowy.
(Pure) Scrum

Cechy
Stosowane są wszystkie założenia i techniki metody Scrum.
Jako główne cele określone są: spełnienie potrzeb klienta, jakość, innowacyjność.
Za
Zespół może pracować niezależnie i uzyskiwać maksymalna wartość realizując poszczególne historyjki z backlogu.
Kierunek działań zespołu może być modyfikowany w zależności od zmieniających się wymagań bez konieczności podejmowania zewnętrznych decyzji menedżerskich.
Zespół sam się organizuje, uczy na swoich błędach i sukcesach i optymalizuje metody pracy.
Eksperci mają możliwość eksperymentowania i opracowywania innowacyjnych rozwiązań.
Przeciw
Ostateczny wynik projektu nie jest znany na samym początku. Z tego względu często trudno jest podjąć decyzję o finansowaniu projektu.
Nie wszystkie projekty są odpowiednie do zastosowania tej metody.
Często trudne lub niemożliwe jest dostarczanie realnej wartości w postaci działającego rozwiązania w każdej iteracji.
Zespół może nie mieć wszystkich koniecznych kompetencji. Niektóre problemy nie są rozwiązywalne w ramach metody (np. ocena wizji produktu).
Wyliczanie i planowanie przychodów i kosztów jest stosunkowo łatwe.
Wszystkie role są zrozumiałe, prawidłowo obsadzone i wykonywane. Zespół ma odpowiednie kompetencje i prerogatywy do działania.
Organizacja jest przygotowana do realizacji projektów tą metodą, otoczenie organizacyjne pomaga zespołowi w pracy.
Jeżeli projekt nie osiąga założonych celów, trudno jest podjąć decyzję o jego zamknięciu.
Brak jest skutecznych metod rozwiązywania konfliktów pomiędzy członkami zespołu,
Scrum Masterem
, czy
Product Ownerem
.
Scrumbuts
najczęstsze błędy
Brak lub źle prowadzone codzienne spotkanie Scrum
Kierowanie projektem przez kierownika, przydzielanie zadań
Nie określony lub "rozmyty" Product Owner
Brak planowania sprintu (SPM)
Menedżer nie wierzący w skuteczność metody
Brak Story Wall
Krytyka
To nie ma sensu! Nie działa!
Spróbowaliśmy zastosować kilka technik Scrum, ale efektem był tylko chaos w projekcie. Tylko dzięki dobremu kierownikowi udało się uratować projekt. Dobrze, że nie zastosowalismy wszystkich wymysłów.
To jest metoda omamienia pracowników i wyciśnięcia z nich więcej za te same pieniądze.
Te dziwne rytuały, obrzędy to bardziej jakaś nowa religia, a nie zarządzanie projektem.
To nie jest Scrum!
To nie jest Scrum!
Scrum nie jest metoda idealną
Nie jest panaceum na wszystkie bolączki
Nie pasuje do wszystkich projektów
Nie pasuje do wszystkich organizacji
Ale
Pozwala szybko uzyskiwać dobre efekty
Daje dobre możliwości uzyskania satysfakcji i klienta i wykonawcy
Uwalnia potencjał
Pobudza rozwój
Doskonalenie backlogu
Backlog Refinement Meeting
Prowadzony przez Scrum Mastera

Uczestniczy zespół oraz obowiązkowo Product Owner

Celem jest dopracowanie backlogu, tak aby możliwe było efektywne przeprowadzenie SPM
dekompozycja epopei
dopracowanie historyjek i ich zrozumienia
estymacja historyjek
dopracowanie kryteriów akceptacji

Najczęściej przeprowadzany 2-3 dni przed SPM
W trakcie
Zrobione
Szacowanie pracochłonności może wymknąć się spod kontroli, a zespół może stracić motywację do wzrostu wydajności.
Korzyści
Częste planowanie - uwzględnianie bieżacego stanu.
Planowanie na odpowiednich poziomach: dziennym, sprintu i wydania.
Planowanie oparte na funkcjach i korzyściach, nie na zadaniach.
Separacja szacowań wielkości i czasu.
Wykonywanie planu i eliminacja zestawu zadań do wykonania w każdym sprincie.
Uwzględnianie i zarządzanie niepewnością.
Antywzorce
codziennego spotkania

planowania sprintu

przeglądu sprintu

retrospekcji sprintu

doskonalenia backlogu

Antywzorce codziennego spotkania
Celem spotkania jest odpowiedź na 3 pytania

Brak śledzenia postępu prac

Raportowanie stanu projektu Scrum Masterowi

Brak nacisku na realizację zadań

Brak aktualizacji planu sprintu
Antywzorce
planowania sprintu
Pielęgnacja backlogu zamiast planowania

Sesja demo zamiast planowania sprintu

Brak celu sprintu

Brak rzeczywistego planu działań (JAK?)

Planowanie bez uwzględnienia doświadczenia i wszystkich potrzebnych działań
Antywzorce
przeglądu sprintu
Sesja demo zamiast przeglądu sprintu

Sesja testów zamiast przeglądu sprintu

Brak interesariuszy

Pomijanie wartości dla interesariuszy

Antywzorce
retrospekcji sprintu
Brak agendy spotkania

Brak śledzenia postępu zaplanowanych działań

Skupianie się na szczegółach i drobnostkach

Nieobecności (ignorowanie spotkań przez Product Ownera)
Antywzorce
pielęgnacji backlogu
Brak sesji pielęgnacji backlogu

Nieprzygotowany Product Owner

Nieprzygotowany zespół

Tracenie czasu na notowanie, obsługę narzędzi
Inspect & Adapt
Cel: zaplanowanie pracy na kolejny dzień
Spotkanie codzienne
Istotą jest maksymalne zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celu sprintu.
Inspect
: jak wygląda postęp w realizacji zadań z backlogu?
Adapt
: co zrobić, aby przybliżyć się do osiągnięcia celu sprintu?
Adapt
: co zrobić, aby skuteczniej działać? Umówienie spotkań problemowych - często zaraz po spotkaniu.
Inspect & Adapt
Full transcript