Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja na temat transportu i jego podziału

No description
by

Karol Rozbrój

on 7 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja na temat transportu i jego podziału

Prezentacja na temat transportu i jego podziału
designed by Péter Puklus for Prezi
TRANSPORT
To działalność, która polega na odpłatnym lub nieodpłatnym świadczeniu usług, których efektem jest przemieszczenie osób i ładunków z punku nadania do punktu odbioru.
TRANSPORT SAMOCHODOWY
Jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych rodzajów transportu służący do przewozu osób lub towaru przy pomocy samochodu.
TRANSPORT KOLEJOWY
Polega na przewożeniu osób i towaru zestawami składającymi się z lokomotywy oraz wagonów lub zespołów trakcyjnych.
TRANSPORT LOTNICZY
Polega na przewozie osób lub towarów środkami transportu powietrznego.
TRANSPORT MORSKI
Przewóz osób lub towaru środkami transportu morskiego drogami wodnymi.
Cechy charakterystyczne transportu samochodowego:
największa dostępność spowodowana największą ilością dróg,
specjalistyczny tabor,
możliwość dostawy "door to door",
najlepsze możliwości dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu,
bardzo korzystna oferta czasowa.
Infrastruktura w transporcie samochodowym:

Punktowa - Pewien obszar, obiekt służący obsłudze pasażerów i ładunków.

Liniowa - Każdy wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju.

Podział infrastruktury liniowej:

a) ze względu na funkcje w sieci drogowej:
trasy europejskie (E),
drogi krajowe,
drogi wojewódzckie,
drogi powiatowe,
drogi miejskie,
drogi gminne.
b) ze względu na dostępność:
ogólnodostępne,
ekspresowe (S),
autostrady (A).
Cechy charakterystyczne transportu kolejowego:
transport masowy,
tani przy przewozach na średnie i duże odległości,
stosunkowo dobrze rozwinięty,
ekologiczny,
specjalistyczny,
korzystny z punktu widzenia oferty czasowej.
Podział ze względu na szerokość torów:
normalnotorowe 1435 mm,
szerokotorowe 1520 mm i wyżej,
wąskotorowe 1000, 750 i 600 mm.

Podział ze względu na ukrztałtowanie:
nizinne - wzniesienia od 5 do 10 promili, a promienie łuków od 1000 do 1200 metrów,
podgórskie - wzniesienia od 10 do 15 promili, a minimalny promień łuku 600 metrów,
górskie - wzniesienia do 30 promili, a minimalny promień 300 metrów.
Cechy transportu lotniczego:
najkorzystniejsza oferta czasowa,
bezpieczeństwo ładunków i pasażerów,
degresja kosztów na dalsze odległości,
konieczność wykorzystania usług dowozowo-odwozowych.
Infrastruktura liniowa i punktowa transportu lotniczego:
liniowa - drogi lotnicze i rejony kontrolowane lotnisk,
punktowa - lotniska, lądowiska, porty lotnicze.
Podział ze względu na zanurzenie:
statki nawodne, których siła wyporu wody jest zawsze większa od ich ciężaru całkowitego,
statki podwodne, które mogą czasowo zanurzać się całkowicie pod powierzchnią wody na wybraną głębokość poprzez regulację ciężaru.
Podział ze względu na liczbę kadłubów:
jednokadłubowe,
katamarany,
trimarany.

Podział ze względu na rodzaj stosowanego napędu:
statki wiosłowe,
statki żaglowe,
statki o napędzie mechanicznym:
łopatkowe,
śrubowe,
strumieniowe.
TRANSPORT MORSKI ŚRÓDLĄDOWY
Przmieszczanie ludzi i ładunków flotą rzeczną po zbiornikach śródlądowych i ciekach wodnych.
Cechy transportu wodnego-śródlądowego:
masowość przewozu ładunku o niskiej wartości,
niskie ceny przewozowe przy dużych partiach ładunków na dużej odległości,
długi czas dostawy,
słaba dostępność przestrzenna,
relatywnie niskie bezpieczeństwo ładunku,
nieregularność przewou.
Środki transportowe: barki, pchacze, holowniki.

Infrastruktura liniowa:
kanały,
rzeki,
sztuczne zbiorniki wodne.

Infrastruktura punktowa:
porty wodne.
Prezentację wykonał:

Karol rozbrój 2 e
Full transcript