Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Câu 17

No description
by

Lê Vũ Ngọc Duyên

on 25 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Câu 17

• SƠ ĐỒ 2:NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN LÀ YẾU TỐ TRUNG TÂM
Thank you!
• SƠ ĐỒ 1: SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT
NHÓM 8
Võ Đặng Thanh My
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Châu Thị Phương Thảo
Hoàng Thị Thu Hằng
Huỳnh Thanh Hiếu
Nguyễn Thị Thu Hiền
NGUỒN TÀI NGUYÊN THÔNG TIN
NGƯỜI DÙNG
TIN
CƠ SỞ
VẬT CHẤT
KỸ THUẬT
CÁN BỘ
THƯ VIỆN
NGUỒN TÀI NGUYÊN
THÔNG TIN
CÁN BỘ
THƯ VIỆN
NGƯỜI
DÙNG TIN
CƠ SỞ
VẬT CHẤT
KỸ THUẬT
CÁN BỘ
THƯ VIỆN
NGƯỜI
DÙNG TIN
CƠ SỞ
VẬT CHẤT
KỸ THUẬT
NGUỒN
TÀI NGUYÊN
THÔNG TIN
NGƯỜI
DÙNG TIN
CÁN BỘ
THƯ VIỆN
NGUỒN
TÀI NGUYÊN
THÔNG TIN
CƠ SỞ
VẬT CHẤT
KỸ THUẬT
• SƠ ĐỒ 4 : NGƯỜI DÙNG TIN LÀ YẾU TỐ TRUNG TÂM
CƠ SỞ
VẬT CHẤT
KỸ THUẬT
CÁN BỘ
THƯ VIỆN
NGƯỜI
DÙNG TIN
NGUỒN
TÀI NGUYÊN
THÔNG TIN
Bài tập 17:


Tại sao chức năng thông tin của thư viện đặc biệt nhấn mạnh và đề cao trong thư viện điện tử
• SƠ ĐỒ 3 :CÁN BỘ THƯ VIỆN LÀ YẾU TỐ TRUNG TÂM.
• SƠ ĐỒ 5: CƠ SỞ VẬT CHẤT - KỸ THUẬT LÀ YẾU TỐ TRUNG TÂM
Nhà thư viện học người Đức M.Srettinger (1772-1851)
K.Dzjacko (1842-1903)
Nhà thư viện học người Đức A.Grezen (1842-1903)
Nhà thư viện học người Mỹ Melvil Dewey (1851-1931)
Nhà thư viện học người Mỹ
Charles Ammi Cutter (1837-1903)
Sơ đồ thứ 5 chú trọng vào yếu tố cơ sở vật chất - kỹ thuật
Đối với cán bộ thư viện
Đối với người dùng tin
Đối với nguồn tài nguyên thông tin
Nguyên nhân:
- TV tiếp cận công nghệ mới chậm
- Kinh phí đầu tư còn thấp
- Sự phát triển không đồng bộ và thiếu tính hệ thống
Hoạt động TV chưa có tiếng nói chung, mất nhiều thời gian, lãng phí nhiều trong việc bổ sung và tổ chức biên mục, ...
Full transcript