Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Finantarea intreprinderii prin surse proprii

No description
by

Irina Ioana Nistor

on 1 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Finantarea intreprinderii prin surse proprii

Metodele de finanţare a afacerii sunt variate şi trebuie analizaţi toţi factorii care influenţează adoptarea deciziei de finanţare a societăţii comerciale. În contextul actual, finanţarea afacerii reprezintă principalul factor de evoluţie al societăţii, dezvoltarea afacerilor devenind practic imposibilă fără a lua în considerare piaţa financiară şi resursele pe care aceasta le pune la dispoziţia agenţilor economici.

Finanţarea afacerilor reprezintă mobilizarea resurselor de capital de la investitori spre cei care au nevoie de acestea, prin intermediul unor instrumente şi mecanisme specifice în cadrul unor pieţe organizate. Această finanţare este destinată obţinerii de fonduri pentru a acoperi nevoi temporare generate de activităţi comerciale sau de producţie sau pentru a dezvolta capacitatea de producţie existentă prin derularea unor proiecte de investiţii. Decizia de finanţare vizează opţiunea agenţilor economici de a-şi acoperi nevoile de finanţare, a proiectelor de finanţare avute în vedere, fie din fonduri proprii, fie prin împrumuturi sau prin participaţie.
Surse proprii/Surse străine- Avantaje/Dezavantaje
Amortizarea, descrierea conceptului
Amortizarea
, din punct de vedere contabil, este utilizată ca expresie valorică a uzurii mijloacelor fixe incluse în costul produselor la fabricarea cărora ele au participat în vederea creerii condiţiilor necesare înlocuirii acestora. Este echivalentul valoric al depecierii ireversibile a unei imobilizări, ca urmare a utilizării, a acţiunilor factorilor naturali, a progresului tehnic sau a altor cauze.
Capitolul III: Aporturi de capital
Capitolul IV: Studiu de caz- S.C. ALBALACT S.A. -
Albalact:
- cea mai mare companie de lactate din Romania cu capital majoritar românesc
- al treilea mare jucător din piaţa locală a produselor lactate
- are o tradiţie de peste 40 de ani în industria lactatelor
- astăzi produce lactate de cea mai bună calitate într-una din cele mai mari şi mai moderne investiţii greenfield din Europa Centrala şi de Est – fabrica Oiejdea din judeţul Alba.
- singurul producător român de lactate înfiinţat în fosta industrie comunistă, care în numai câţiva ani de la lansarea primului său brand a ajuns între primii patru jucători din piaţa românească a lactatelor.

Compania mai produce o gamă variată de brânzeturi în fabrica Rarăul din Câmpulung Moldovenesc, pe care a achiziţionat-o în 2008.
Proiect pentru obţinerea certificatului de calificare profesională nivel 3
Finanţarea întreprinderii
prin surse proprii
CANDIDAT,
Nistor Irina- Ioana
ÎNDRUMĂTOR,
Prof. Chelariu Gabriel
Vă mulţumesc pentru atenţie!
IAŞI
2014
COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV IAŞI
Capitolul I: Noţiuni introductive
Finanţarea întreprinderii, modalităţi

Mijloace de finanţare:
autofinanţarea;
amortizarea;
aporturile noi de capital;
împrumuturile( credite bancare, leasing, împrumutul obligatar, fondurile structurale).

Factorii determinanţi ce stau la baza alegerii metodei de finanţare:
perioada pentru care sursele de finanţare sunt necesare
costul surselor de finanţare
flexibilitatea contractului de finanţare
Surse proprii
Avantaje
1.au caracter nerambursabil
2. nu sunt purtătoare de costuri suplimentare
3. întreprinderea îşi păstrează autonomia financiară
4. rezervă posibilitatea de accesare a fondurilor externe de finanţare
Dezavantaje
1. se acumulează în timp
2. pot apărea oportunităţi de piaţă pentru o întreprindere nevalorificate
Surse străine
Avantaje
1. pot fi negociate şi obţinute sume de bani de valori diferite în funcţie de necesarul de finanţare
Dezavantaje
1. au caracter rambursabil
2. sunt purtătoare de costuri suplimentare
3. întreprinderea nu are autonomie financiară
4. implică riscuri mari pentru întreprindere
Structura financiară a întreprinderii
Pentru structura financiară este relevant capitalul permanent (format din capitalul propriu la care se adaugă datoriile), cu o alocare mai mare de un an, deoarece este destinat ciclului de investiţii.
Capitolul II : Autofinanţarea, Amortizarea - surse proprii de finanţare
Bibliografie
Camelia Ilie Suzana, „Finanţarea Afacerii- Clasa a XII-a”, Editura Oscar Print, Bucureşti, 2007
Ana Alexandrina Matei, „Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor- Clasa a XI-a”, Editura CD press, Bucureşti, 2006
Ion Stancu, „Finanţe- Teoria pieţelor financiare. Finanţele întreprinderilor. Analiza şi gestiunea financiară”, Editura Economica, Bucureşti, 1997
Ion Stancu, „Gestiunea financiară a agenţilor economici”, Editura Economica, Bucureşti, 1994
***Autofinanţarea- sursă proprie de finanţare a afacerii, www.prezi.com
***Finanţarea pe termen lung- autofinanţarea, aporturi noi la capital, www.stiucum.com
***Amortizarea activelor imobilizate
***Atestat- surse de finanţare, www.scribd.com
***Curs “Sturctura financiară a întreprinderii- Capitolul 2”, www.biblioteca.regielive.com
***www.albalact.ro


Autofinanţarea
este cea mai răspândită formă de finanţare şi presupune ca întreprinderea să îşi asigure dezvoltarea prin surse proprii, folosind drept sursă o parte a profitului obţinut în exerciţiul antecedent şi fondul de amortizare.


Principalele avantaje:
- constituie un mijloc sigur de finanţare, o sursă independentă şi stabilă de fonduri;
- autonomia financiară asigurată prin autofinanţare permite societăţii independenţă de gestionare faţă de organismele financiare şi de credit;
- permite înfrânarea îndatoririi şi implicit reducerea cheltuielilor financiare;
- reprezintă factorul hotărâtor în asigurarea accsesului pe piaţa de capital şi atragerea de noi capitaluri din afara firmei.


Dezavantajele unui volum mare al autofinanţării:
- poate leza salariaţii şi asociaţii, privându-i de prime anuale şi dividende, dacă repartizarea profitului net se face în favoarea autofinaţării şi în defavoarea lor;
- poate constitui un factor de creştere a preţurilor pentru întreprinderile de monopol;
- poate incita la investiţii extensive şi risipitoare.
Metode de determinare a autofinanţării
1. Metoda excedentului brut din exploatare(degresivă)
EBE
+ alte venituri din exploatare
-alte cheltuieli de exploatare
+venituri financiare
-cheltuieli financiare
+venituri extraordinare
-cheltuieli extraordinare
-impozit pe profit
=CAF

2. Metoda rezultatului net contabil(aditivă)
RN
+amortizari şi provizioane constituite
+valoare netă contabilă a elementelor de activ cedate
-venituri din utilizarea provizioanelor
-venituri din cedarea activelor
-venituri din repartizarea subvenţiilor de exploatare
= CAF
Metode de determinare a amortizării:

Amortizarea liniară
Amortizarea accelerată
Amortizarea degresivă
Capitalul social
este definit ca suma tuturor aporturilor efectuate de asociaţi în vederea constituirii şi funcţionării unei societăţi comerciale.
Creşterea de capital se poate face prin:
a) emisiune de acţiuni noi;
b) majorarea valorii nominale a acţiunilor vechi.


Emisiunea de noi acţiuni
Acţiunea
este un titlu de valoare, un titlu financiar, reprezentând o parte din capitalul social al firmei purtând astfel denumirea şi de titlu de proprietate.
Emisiunea acţiunilor se poate face pe piaţa primară sau secundară de capitaluri.
Atunci când are loc o suplimentare a capitalului social prin emiterea de acţiuni noi şi prin punerea lor în vânzare, se realizează un aport de noi capitaluri pentru firmă.

Majorarea valorii nominale a acţiunilor existente
Prin această metodă se majorează valoarea capitalului fără a se modifica echilibrul dintre acţionari.


Situaţia financiară
Valoarea capitalului subscris este de 65.270.887 lei reprezentând 625.708.870 acţiuni ce au o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune. Toate acţiunile sunt comune, au fost subscrise, au acelaşi drept de vot şi sunt plătite integral la 31 decembrie 2013.

Surse de finanţare utilizate de societate
Din raportul anual s-a observat ca în anii 2010 şi 2011 societatea a ales să se autofinanţeze, iar în anul 2012 a ales să acorde dividende.
La sfârşitul exerciţiului în anul 2013, societatea prezintă următoarea situaţie:
Rezultatul net contabil= 8.400.362 lei
Amortizare şi provizioane= 13.593.360 lei
Active cedate= 976.661 lei

Capacitatea de autofinanţare a întreprinderii este:
CAF= Rezultatul net+ Amortizare şi provizioane+ Active cedate
CAF= 8.400.362+ 13.593.360+ 976.661
CAF= 22.970.383 lei
Societatea prezintă o capacitate de autofinanţare de aproape 23 de milioane de lei, ceea ce dovedeşte că prezintă o organizare bună şi relizează produse de calitate la preţuri accesibile care aduc profit firmei.
Concluzii

Sursele proprii sunt surse sigure şi de încredere, oferind societăţii autonomie, însă pot exista oportunităţi pe care firma nu le poate valorifica. De asemenea, sumele depind în funcţie de activitatea desfăşurată, ceea ce dovedeşte că o societate care are o structură organizatorică bună va utiliza mai puţine surse externe, însă finanţarea activităţilor trebuie făcută după analizarea tuturor factorilor ce influenţeză decizia şi în funcţie de cerinţele pieţei.
Full transcript