Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Analys i forskningsöversikter

No description
by

Magnus Ottelid

on 1 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Analys i forskningsöversikter

Huvudsakliga metoder - forts.
Undersök udda, överraskande eller extrema resultat eller studier; vad är det som gör dem speciella? Hur kan man förstå dem?...
Undersök studier som tycks motsäga det huvudsakliga resultatet; hur kan man förstå det?...
Undersök möjligheten av helt andra förklaringar än de du tror på; lyssna på andra (t.ex. informanter), återvänd till studiernas teoretiska grundval...
...
...
Huvudsakliga metoder
Medan
SYNTES

svarar på frågan
"Vad är det som sägs?",
frågar
ANALYSEN

"Vad betyder det?
Vad innebär det?
Vilka konsekvenser
får det?"
Diskutera begränsningarna
i resultatet
BIAS; Systematiska fel i insamlandet och tolkningen av data som oftast inte är avsiktliga...
Siktet inställt på praktisk handling?
En forskningsöversikt kan kopplas till en tanke om att kunna rekommendera någon praktisk konsekvens, (en behandling, en aktivitet, en intervention eller liknande).
Detta är förstås viktigt för oss i socialt arbete.

En sådan avsikt måste i analysen kopplas till ytterligare åtgärder och reflektioner. Noggrann analys av de studerade aktiviteterna måste göras.
Om det handlar om en intervention som t.ex. MI (motiverande intervju) måste man kunna kontrollera om metoden använts korrekt, använts fullt ut, av ordentligt utbildade personer etc. etc. Annars kan man inte vara säker på att kunna rekommendera något med gott samvete.
ÅTERVÄND!
Undersök och kontrollera
det egna arbetet - igen...
Har
sökningen
täckt det den borde?
Fick man med tillräckligt antal studier?
Fick man med just det man ville? Var det "rätt" studier och artiklar?
Gå tillbaka till
forskningsfrågan
igen; är det den som driver analysen? Är det "rätt" studier och artiklar som är med?
Gå igenom dokumentationen (review protocol); finns där något som kan påverka resultatet?
Analys av sammanställningar i forskningsöversikter
Analys
Analys är möjligheten
att bedöma styrkan i resultaten,
att dra slutsatser om möjliga generaliseringar utifrån den syntes man gjort
Undersök populationerna; överrepresentation, underrepresentation, särskilda kännetecken...
Undersök tecken på "forskar-effekt"; att forskaren i en studie på ett eller annat sätt favoriserar eller misstror ett visst resultat eller en viss metod eller en viss grupp...
Triangulering; undersök resultaten utifrån flera olika aspekter t.ex. datainsamlingsmetod, teorier eller forskningsdesign...
Undersök tyngden i studierna; utifrån kvalitetsbedömning kanske vissa studier väger mer än andra...
I denna veckas uppgift ska ni lägga till några reflektioner under syntestabellen om hur man skulle kunna gå vidare med analys. Vilka frågor skulle kunna uppstå om hur man kan förstå t.ex. en olikhet mellan studierna. Därför är det viktigt att ni läser avsnitten om analys t.ex. i Booth et.al.
Full transcript