Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2.5. Gazte hizkera komunikabideetan: Gaztearen kasua

No description
by

Agurtzane Elordui

on 20 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2.5. Gazte hizkera komunikabideetan: Gaztearen kasua

Gazte hizkera komunikabideetan:
Gaztea
ren kasua

ELEBAKARTASUNA:
instituzionalki nazio-estatuaren eraikinean izan duten funtzioagatik
audientzia zabalak bereganatzeko izan duten premiagatik
Komunikabideak elebakartasunetik heteroglosiara
Komunikabide tradizionalak
Hizkuntza gutxituen
komunikabideetan
Zeregin normalizatzaileetan estandarraren hedapena erabat lehenetsi

Kode-aldaketa eta interferentzia: hizkuntza gutxituaren dekadentziaren isla
komunikabideen diskurtso heteroglosikoa
Testuinguru homogeneo
eta kontrolatua
Testuinguru heterogeneo eta kontrolik gabekoa
Komunikabide digitalak

medio-sistemaren desregularizazioa
medio digitalen produzio eta kontsumo-eredu berriak
Heteroglosia eta gazte identitatea


Europa osoan gertatzen ari den bernakularizazio prozesua (Coupland 2009, Kristiansen &Coupland 2011), euskararen kasuan ere zantzu argiak dituena.

Bi joera nagusi Europako hizkuntzetan:
desestandarizazioa
eta
demotisazioa
(Kristiansen 2009).

Estandarren eta dialektoen artean banaketa ideologiko berriak: Estandar Ideologiaren ahultzea oro har

Bi joera nagusi
Bernakulizazioa
Transzionalizazioa
Transnazionalizazioa
Bernakulizazioa
Labov-ek (1972)
'nerabeen hizkera, sistema bernakulu egonkorrena '
'Fonologia eta gramatika ez-estandarrak nahiago dituzte' (Romaine 1984, Chambers 1995)

'Tokian tokiko aldakerak eta aldakiak lehenesten dituzte' (Eckert 1995, 2000, Kerswill 1996)

'Ez-estandartzat hartzen diren baliabide lexikoak' (Androutsopoulos 1998, Eckert 1995, 2000)
Euskalkiak & gazte identitatea


Euskalkiak eta ’benetako euskalduna’

(Amonarriz 2008, Ortega et al 2013 )

Euskara 2H duten gazte euskaldun askok ez dituzte euskalkien baliabideak ondo ezagutzen.
Hala ere, gazte horien jardunean maiz euskalkietara hurbiltzeko joera antzematen da.
Hiri-hibridoak & gazte identitatea
kode-aldaketa estrategiak hainbat funtzio garrantzitsu betetzen ditu euskara 1H dutenen jardun kolokialean (Bereziartua 2013)

euskara 2H duen hiztun gazteak 1H euskara duten hiztunen ereduari jarraitzen dio askotan .

kode-aldaketak ‘gazte kutsua’ ematen diela uste dute gazte hiztun askok (Esnaola 1999, Lantto 2015)
“a:oporretan? Ni, con medio trankazo-gripe, yokese. Y de secretaría. Hay que joderse! Un estresssss….baina ondo. a ver noiz azaltzen zean? (Amonarriz 2008:171)

IKERKETA-GALDERAK

Zelan irudikatu du
Gaztea
k bere audientzia eta zelan kudeatu du aldakortasuna bere audientziarekin enpatizatzeko?

Zelan kudeatu du aldakortasuna
Dida
ko moduak, generoak eta ahotsak estilizatzean?

Zein-nolako lekua dute estilizazio horretan testuinguru soziokulturaleko gainerako hizkuntzen (gaztelania/frantsesa eta ingelesa) baliabideek?

4 errepertorio-kode
(Androutsopoulos 2012):
Euskara batu estandarra (EBE)
Euskara batu bertaratua (EBB)
Euskalkia (E)
Euskara-gaztelania hizkuntzartekoa (EGH)


GENEROA/AZPIGENEROAK KODEA
Informatiboak
Eguneko Albisteak EBE
Trafiko-informazioa EBE
Eguraldi-informazioa EBE
Itsasoko informazioa EBE
Musika Informazioa

Musika/MedioEfemerideak
EArrasate
Prentsa Larrosa
EArrasate

Informazio saio bereziak
Kirol saioa
EBB
Teknologia saioa
EBB
Moda saioa
EBB
Parlamentutik informazioa
EMuxika
Surf informazioa EBE,

EBergara,
EZarautz


Solasaldia
EBB,
E,
EGH
Elkarrizketak

Eguneko elkarrizketa ospetsu bati
EBB,
E
Eguneko gaiari loturiko elkarrizketa
EBB,
E

Umore saioak
EGH
Lehiaketak
EBB
.
E
Publizitatea
Iragarkia Komertzialak EBE
Iragarki Instituzionalak EBE
Gaztea
ren promoziokoak EBE
Bestelakoak
:
Medium saioa EBE,
EBB,
E
Didaren ahotsak
‘(…) ni naiz pailazo zuriarena egiten duena, eta korrekzio horren barruan mugitu behar naiz beti’ (2014-06-19)
Euskara batu estandarra
‘Jon Gotzon kritikoa da euskal munduarekin, erdal munduarekin, feminismoarekin, matxismoarekin, gauza guztiekin da kritikoa, baina bereziki euskal munduarekin’ (Etxeberria, J., 2014-06-19)
Euskara-Gaztelania hizkuntzartekoa
‘Bai Edurnek, bai Ainhoak eta bai nik ere jasotasun horren barruan mugitu behar dugu eta, gainera, itxura hori eman behar dugu (Etxeberria, J., 2014-06-19)
Euskara batu estandarra
Euskara batu bertaratua

'(...) hogei urteko horiengana heltzeko irudi gaztea behar genuen, eta Ainhoak hori betetzen du. Edurne da informazioaren irudi hori, serioa; Ainhoa, berriz, goxoagoa da' Etxeberria, J. (2014-06-19)
Euskalkia: Arrasate
Zenbait ondorio
Heteroglosia da gaur egungo komunikabideen ezaugarri soziolinguistiko aipagarriena.

Aldaketa gradual bat gertatu da medioetan, baita elebakartasun ideologia eta praxia nagusi izan diren medio-testuinguruetan ere.

Hizkuntza-dibertsitate hori bereziki gazteei zuzendutako komunikabideetan gertatu da, gazteen medio-kontsumo eta parte-hartze joerek bultzatuta.

DidaGaztea
ren moduen, generoen eta ahotsen analisiak iradokitzen du
Gaztea
n
euskara batu estandarra
k aldaera estandarrek izan ohi duten lekua betetzen duela: genero informatiboek, ahots nagusiek eta serioek lehenesten dute kode hau (Coupland 2010, Androutsopulos 2010)

Bernakulutzat jo daitezkeen kodeak (
euskara batu bertaratua, euskalkia
eta
hizkuntzartekoa
) maizen erabiltzen direnak dira baina, nagusiki, genero, ahots eta gai informalekin lotzen dira.


Euskara-gaztelania hizkuntzartekoa
euskara 2H eta euskaraz hitz egiteko zailtasunak dituen gaztearekin enpatizatzeko asmoz erabiltzen dutela diote. Baina, era berean, kode hori ahots komiko eta parodiakoek baino ez dute erabiltzen.


Gaztea
ren diseinu sozioestilistikoan, bestalde, nabaria da hizkuntza-politika kontrolaren eragina: aurretik prestatutako generoetan (publizitatean, adibidez)
euskara batu estandarra
lehenesten da, sarritan bestelako irizpide sozioestilistikoak baztertuta.
Medio-instituzioetan aldaketak
…translocality manifests, in particular, in language choice, and in linguistic and stylistic heteroglossia,
the coexistence, mixing, and alternation of different languages, registers, genres and styles
. Young people’s new media activities, were shown to have both an interlingual and intralingual dimension, manifesting in , for example, their selection of
English as their language of communication instead of their first language,
(...) (Leppänen et al. 2009:1100)
METODOLOGIA

a)
DidaGaztea
ren egungo web-irrati jarduna aztertu dugu: Corpusa:
2014-06-9tik 27ra: Dida irrati-saioak
2014-06-9tik 27ra: Webtestu zenbait
2014-06-9tik 27ra: Facebook &Twitter
b)
Gaztea
ren arduradunari eta
Dida
ko profesionalei eginiko elkarrizketak
c) Zuzeneko behaketa
Dida
programaren aurrez aurreko saioetan parte-hartuz.
Bernakulizazioa euskal gazteen kasuan

Euskalkiak
Hiri hibridoak

Elebakartasunetik heteroglosiara
Medio eta gizarte aldaketa
Ikerketa-galderak eta metodologia
Analisia: zenbait emaitza
Analisia: Zenbait emaitza
Euskara Batu Estandarra
Diseinu sozioestilistikoa
idatzia, ahots informatiboak, serioak,
over
ahotsak

‘Hiru ahotsetan egingo da pastila: ahost nagusiak euskara batuaz egingo du, Asier Muniainek bere Zarauzko euskaran eta gero Bergarako neska bat daukagu eta horrek, ojo ez da esatari nagusia, horrek bere euskaran egingo du (Lamarka, 2014-06-09)
Euskalkia
ahozkoa, ahots ez-informatiboak, informala,
reported
ahotsak

‘(…) Esatariek kalean ere euskara erabiltzen dute, tabernetan, kontzertuetan… Zarauzko jendea daukagu, Bergarako jendea, Bilboko jendea eta erabiltzen dute bere lagunekin erabiltzen duten euskara bera, beti ere ‘bonbila gorria’ piztuta dutela, hori ere egia da. Baina komunikabide baten araurik garrantzitsuena sinesgarritasuna da (Lamarka, 2014-06-09)

‘Ez dugu mutur batera eramango. Amaia Artetxek ez du Bermeoko euskaraz egingo, baina bai gustatzen zaigu ukitu bat izan dezan’ (Lamarka, 2014-06-09)
Euskara batu bertaratua
ahozkoa, ahots ez-informatiboak, informala
‘Iruditzen zaigu albiste serioek erredakzio serio bat eskatzen dutela eta besteak, aldiz, kontatzea eskatzen dute. Inportantzia bera ematen diegu baina, aldi berean, ez diegu inportantzia bera ematen. Kotraesan bat dirudi, ezta? Desberdintzen ditugu eduki aldetik eta forma aldetik’ (Etxeberria, 2014-06-09)
Jon Gotzonek bakarrik dauka ‘euskañola’ erabiltzeko baimena. Kutsatu egiten bada mahaiko besteenagana, orduan hor arazo bat daukagu (…)’ (Lamarka, 2014-05-28)

‘Euskara muga modura ikusten duten horiengana, geu pixka bat mugitu. Pentsatu dezatela ‘Gertuko sentitzen dut’. Hori da hori lorpena. Hori ikusten dut kristoren lorpena’ (…) Euskaraz kili-kolo dabilen horrek pentsatuko du ‘ Ostia, si ahí hay un tío que habla como yo, o peor que yo’ (…) Guk zubi-lana egiten badugu, erdal mundua eta euskal munduaren artean. Jo, kristoren lana dago hor. Eta hori egin behar dugu euskaldun askok’ (Etxeberria, 2014-06-19)
Eusk-gazt
hizkuntzartekoa
ahots komikoak, parodiakoak
Gaztea
aldaketa horren adibidea da: azken hamar urteotan euskara estandarra nagusia izatetik eredu heteroglosiko batera igaro da.

Gaztea
ren diseinu soziolinguistikoan bernakulizazio-estrategiek gazteekin identifikatzea dute helburu nagusi: bai euskalkiaren erabileran eta bai euskara batu bertaratuaren erabileran ere.
Aldaketa soziokulturala
Heteroglosia bi prozesurekin loturik:1. Bernakularizazioa

2. Translokalizazioa
Full transcript