Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Duygu Seminer Sunum

Endokrin Bozucu Bileşiklerin Sülfat Radikali bazlı İleri Pksidasyon prosesi ile Arıtımında Toksisite Değişimi
by

Duygu Dursun

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Duygu Seminer Sunum

Duygu Dursun
Endokrin Bozucu Bileşiklerin Sülfat Radikali Bazlı İleri Oksidasyon Prosesleri İle Arıtımında Toksisite Değişimi
Bisfenol A (BPA)
İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP) ve Toksisite
Çalışmanın Amacı
Materyal, Methot
Sonuçlar
Değerlendirme ve Öneriler
Yıllık üretimi 3.7 milyon tondan fazladır
Kullanım alanları
Epoksi, polikarbonat ve polisülfon sertleştiriciler
Kauçuk imalatı
Konservelerin iç yüzeyleri
Süt ve gıda kapları, biberonlar ve su ısıtıcılarının yapıları
Yüzeysel ve Yeraltı Suları
BPA üreten ve kullanan endüstrilerin atıksuları
BPA içeren ambalajlar atıkları, çöp sızıntı suları
Sulardaki konsantrasyonu
Doğal sularda ng/L ve µg/L seviyelerinde (0.010-0.268 µg/L)
Endüstriyel atıksularda mg/L seviyelerinde (7.0-17.0 mg/L)
Etkileri
Yapay endokrin bozucu, ksenoöstrojen
Endokrin sistemde hasar (çift cinsiyetlilik, feminizasyon, üreme gelişiminin zayıflaması, kısırlık, bağışıklık sisteminin çökmesi vb.)
Kanserojenik etki, teratojenik etki, tiroid fonksiyonlarına etki, kardiyovasküler etki, obezite
Serbest Radikallerin;
Sülfat (SO )
Hidroksil (HO )
üretilerek, toksik kirleticilerin daha az toksik bileşenlere dönüştürülmesi veya mineralizasyonu amaçlanmaktadır.
İleri Oksidasyon Prosesleri
Hidroksil Radikali Temelli
Sülfat Radikali Temelli
Organik ve inorganik kirleticiler

Bazı durumlarda oksidasyon yetersiz kalabilmekte

Daha zararlı oksidasyon ürünlerinin oluşmasına neden olabilmektedir
Sülfat radikallerinin üretimine dayanır.

Oksidasyon potansiyeli oldukça yüksek olan (2.4-2.6 eV) çok kuvvetli bir oksidandır
Oluşumu
Sıcaklık
Geçiş metalleri (kobalt veya demir iyonları)
Fotokimyasal (UV-C)
Model kirleticinin ileri oksidasyon prosesi ile oksidasyonu esnasında toksisite değişimlerin incelenmesi
İOP sonucunda oluşan ürünlerin canlılık için toksik etki yapıcı olup olmadığının tespiti
Çalışma Koşulları
Reaksiyon Süresi;
60 dk.
pH 6.5
Oksidan (PS, PMS, H O ) Konsantrasyonu;
2.5 mM
Sıcaklık;
25 C
BPA konsatrasyonu;
20 mg/L
Toksisite Analizleri
Vibrio Fischeri
ALg (Pseudokirchneriella subcapitata)
Deniz fotobakterisi
İnkübasyon Süresi 5,
15
, 30 dk.
pH 6.5-7.5
Luminesans okuma
Tiyosülfat (PS ve PMS için) ve katalaz (H O için) ile oksidanı tüketme
pH 8.1
İnkübasyon Süresi; 72 saat
sıcaklık 23 C
Spektrofotometre (670 nm, 10 cm ışık yolu) ile okuma
BPA' nın PS/UV-C Prosesi ile arıtımı
BPA' nın UV-C Prosesi ile arıtımı
BPA' nın PMS/UV-C prosesi ile arıtımı
BPA' nın H O /UV-C prosesi ile arıtımı
20 mg/L BPA (15.8 mg/L Toplam Organik Karbon(TOK)), pH 6.5
05.03.2013
20 mg/L BPA (15.8 mg/L TOK), 2.5 mM PS, pH 6.5
20 mg/L BPA (15.8 mg/L TOK), 2.5 mM PMS, pH 6.5
20 mg/L BPA (15.8 mg/L TOK), 2.5 mM H O , pH 6.5
Vibrio F. Toksisitesi
Alg Toksisitesi
Vibrio F. Toksisitesi
Alg Toksisitesi
Vibrio F. Toksisitesi
Alg Toksisitesi
Vibrio F. Toksisite
Alg Toksisitesi
Doç. Dr. Tuğba Ölmez-Hancı
Tüm proseslerde toksisitenin arıtım sonrasında azalması
UV-C prosesi sonucu ara ürünlerin tamamen giderilememei sebebiyle toksik etkili madde kalması
PS/UV-C ve PMS/UV-C prosesleri esnasında toksik etki yaratıcı ara ürün oluşumu görülmemekte
H O /UV-C prosesinde yüksek toksisiteye sahip ara ürün oluşumu, reaksiyon sonunda giderimi
Proses Bazında Tokssite Değerlendirilme
Farklı canlılar üzerinde toksisite incelemeleri
Oksidasyon esnasında oluşan ara ürünlerin tayini ve toksisite ile ilişkilerinin kurulması
Öneriler
İlginiz için Teşekkür Ederim...
(1)
(2)
(4)
(3)
Toksisite
Organizmaların kontrollü olarak kirleticiye maruz bırakılması ve tepkilerinin ölçülmesi
Test Organizmaları
Mikroorganizmalar
Bitki ve Algler
Su Omurgasızları
Balıklar
(5)
(5)
Kaynaklar
1. Staples, C., Dome, P.B., Klecka, G.M., Oblock, S.T., Harris, L.R., 1998, A review of the environmental fate, effects, and exposures of Bisphenol A, Chemosphere 36, 2149-2173.

2. Garoma, T., Matsumoto, S., 2009, Ozonation of aqueous solution containing bisphenol A:effect of operational parameters, Journal of Hazardous Materials, 167, 1185-1191.

3. Yamamoto, T., Yasuhara, A., Shiraishi, H., Nakasugi, O., 2001, Bisphenol A in hazardous waste landfill leachates, Chemosphere, 42, 415-418.

4. Lang, I.A., Galloway, T.S., Scarlett, A., Henley, W.E., Depledge, M., Wallace, R.B., Melzer, D., 2008, Association of urinary bisphenol A concentration with medical disorders and laboratory abnormalities in adults, Journal of American Medical Association, 300, 1303-1310.

5. Rizzo L. , 2011, Bioassays as a tool for evaluating advanced oxidation processes in water and wastewater treatment, water research 45, 4311- 4340.
(Numune alınan dakikalar; 0, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40, 60)
2
2
4
2
2
2
2
2
2
İOP ile endokrin bozucu bileşiklerin arıtımında toksisite testlerinin amacı;
Oluşan ara ürünlerin toksik etki yaratıp yaratmadığının


Arıtım sonunda toksik etki yaratan madde kalıp kalmadığının
incelenmesi
En yaygın kullanılan mikroorganizma;
Vibrio Fischeri
Deniz Fotobakterisi
Avantajları
İnkübasyon süresinin kısalığı

Testin uygulama kolaylığı
Bitkilerin toksisitesinin hazırlık ve ölçüm süresinin uzunluğundan dolayı,
Algler
daha yaygın kullanılmakta
yaşam döngüsünün kısalığı

uygulama kolaylığı
nedeniyle tercih edilmekte
Artemia salina
Sea unchin

Daphnia magna
yüksek hassasiyeti
kuluçka döneminin kısalığı
Avantajları
Kısa sürede LC tayini
Avantajları
50
Dezavantajları
Hazırlık ve standardizasyon güçlüğü
İnhibisyon ve EC (Etkin Konsantrasyon) Hesaplamaları
EC :
Organizmaların %50 sine toksik etki yapan konsantrasyon
50
İnhibisyon (Vibrio F.)
KF= Düzeltme Katsayısı
IC =15 dk temas süresi sonrası kontrol luminesans şiddeti
IC =Kontrol başlangıç luminesans şiddeti
IT = Numunenin 15 dk. sonundaki luminesans şiddeti
IT = Numunenin başlangıç luminesans şiddeti
15
15
0
0
20 g/L konsantrasyonunda tuz içeren
25, 18.75, 9.38, 6.25, 3.13, 1.56, 0.78 mg/L konsantrasyonlarındaki çözeltilerin
Logaritmik konsantrasyona karşı inhibisyon grafiği
EC = 1.81 mg/L
EC = 5.13 mg/L
50
20
EC (Etkin Konsantrasyon) Hesaplamaları
İnhibisyon (Alg)
Optik yoğunluktan hücre sayısı bulunur
Spesifik Büyüme Hızı
İnhibisyon
Organizmaların %50 sine toksik etki yapan konsantrasyon
EC :
50
20 g/L konsantrasyonunda tuz içeren
100, 50, 25, 12.5, 6.25, 3,125 mg/L konsantrasyonlarındaki çözeltilerin
Logaritmik konsantrasyona karşı inhibisyon grafiği
EC = 2.93 mg/L
EC = 9.21 mg/L
20
50
n = Başlangıç hücre konsantrasyonu
n = t zamanındaki hücre konsantrasyonu
L
L
0
µ = kontrol büyüme hızı
µ = numune büyüme hızı
c
i
Östrojenik aktivitedeki azalmanın takip edilebildiği in-vitro (YES Testi; Yeast Estrogen Screen Bioassay) toksisite analizi uygulanması
Sonuçların Değerlendirilmesi
H O /UV-C prosesinin diğer arıtma proseslerine göre BPA gideriminin daha hızlı gerçekleştiği
2
2
PS/UV-C prosesinin TOK parametresi için en yüksek giderimini sağlayan proses olduğu
Vibrio F.'nin BPA'ya gösterdiği hassasiyetin Alglerin gösterdiği hassasiyetten daha yüksek olduğu
2
2
Full transcript