Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İNSAN -TEBİET MUNASİBETLERİNİN ETRAF MUHİTE TESİRİ

No description
by

Rahima Karimova

on 17 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İNSAN -TEBİET MUNASİBETLERİNİN ETRAF MUHİTE TESİRİ

İNSAN -TEBİET MUNASİBETLERİNİN ETRAF MUHİTE TESİRİ
Tebiet insan zekasından asılı olmayaraq öz-özünü tenzimleyen obyektiv varlıqdır. O, tebii prosesler ve qanunauyğunluqlar esasında yaranmış uzun süren tekamül prosesinde inkişaf etmişdir. insan-tebietin bir hissesi, onun en ali üzvüdür. Bioenergetik varlıq olan insan kainatın ayrılmaz terkib hissesi olmaqla tebiet amilleri ile qarşılıqlı tesirde artır, yaşayır ve inkişaf edir.
40 ilden artıq Afrika tebietinin vehşi alemi ileə üz-üzeə qalan Con Abamson yazır:
“insan-tebietin yalnız bir hissesidir, onun en ali mehsuludur. Lakin texminen 5min il bundan evvel hemin insan ilk defe tebiete qarşı üsyan etmeye başladı. Hemin tebiete ki, onu yaşatmış ve milyon ilden artıq yedirtmişdir. Beş min il texniki tereqqi, tebietin yaratdığı canlılar arasında yegane ikiayaqlı qiyamçının beş minlik qelebesi...”
İnsanın biosfereə tesiri üç əesas halda özünü gösterir.
Birinci hal – kor tebii antropogen tesirdir.Buna misal senaye kompleksleri terefinden çirklendirici maddelerin tebii mühite atılmasını göstermek olar.
ikinci hal – tebietin imkanlarından istifade etmekle, tebiete esaslı, lakin meqsedli tesir etmeden biosferin elementlerini deyişdirmesini misal göstermek olar.
Üçüncü hal – tebii imkanlardan istifade etmekle tebieti şüurlu suretde esaslı ve irimiqyaslı deyişdirmek-meqsedli tesir göstermeyi misal göstermek olar.
insanın onu ehate eden mühite tesirinin xarakteri ve miqyası onun biosferdeki veziyyetinin ikili olması ile müeyyen edilir. Bir-terefden, insan-dövretmenin ümumi sistemine daxil olan bioloji obyekt kimi qarşılıqlı trofik ve energetik tesirin ve adaptasiyanın mürekkeb sistemi mühiti ile zeruri elaqededir. Bu elaqeler sisteminde insan-aerob tipli mübadilesi olan bir fərd kimi, heterotrof konsument-polifaq həyat statusu daşıyır. Diger terefden, cemiyyet-mühit qarşısında texniki, meişet ve medeni ehtiyaclarından ireli gelen elm, texnika ve medeniyyet artdıqca daha proqressivleşen geniş profilli qeyri-bioloji telebler qoyan yüksek inkişaf etmiş sosial sistemdir. Bunun neticesinde tebii ehtiyatların istifade miqyasları insanın sırf bioloji telebatını ehemiyyetli derecede üsteleyir. Bununla elaqedar bioloji ehtiyatların istismarının artırılması zeruriliyi qarşıya çıxır ve neticede tebii trofik elaqeler pozulur, dövriyyeye qayıtmayan üzvi maddenin miqdarı getdikce artır.
Göründüyü kimi, biosferin çirklenmesi,prinsip etibarile, bilavasite müasir teserrüfat formasının neticesidir. etraf mühite atılan bir çox mehsulların toksinliyi tebii bioloji sistemlerin strukturunu ve funksiyasını pozur, axır neticede ise insan heyatının bioloji şeraitini deyişmekle onun yaşayış terzini pozur ve belece kritik situasiya yaranır: sosial sistem olan insan bioloji resurslara nisbeten daha geniş fealiyyet gösterir ve bununla da tekamül prosesinde tarazlaşmış bioloji dövriyyeni tarazlıq halından çıxarır.

Diqqetinize göre teşekkürler
Full transcript