Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wyjasnianie -idiografizm versus nomotetyzm

No description
by

Julita Pieńkosz

on 13 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wyjasnianie -idiografizm versus nomotetyzm

Wyjaśnianie klasyczny model wyjaśniania Wyjaśnienie polega na
odpowiedzi na pytanie typu
„dlaczego?”
Model dedukcyjno-nomologiczny D-N
(law-covering model), 1949
– wyjaśnienie zjawiska
(explanandum) polega na
rozumowaniu dedukcyjnym,
– w którym wśród przesłanek
(explanans) występuje co najmniej
jedno prawo,
– a wnioskiem jest explanandum
L, b
-------------
p


– w explanansie występuje prawo statystyczne
– explanandum jest prawidłowością
statystyczną A Wszystkie książki metodologiczne są nudne B Książka Stefana Nowaka "Metodologia nauk społecznych" jest książką metodologiczną C Książka Stefana Nowaka "Metodologia ..." jest nudna Paradoksy wyjaśniania zdanie jest prawdziwe wtedy, gdy przy prawdziwych przesłankach dochodzimy do prawdziwego wniosku
Eksplanans nie musi być prawdziwy aby zachodziło wynikanie logiczne

Mężczyzna i pigułki antykoncepcyjne

Nikt, kto regularnie zażywa pigułki antykoncepcyjne,
nie zachodzi w ciążę.
Jan regularnie zażywa pigułki antykoncepcyjne.
-------------------------------------------------------------
(Dlatego) Jan nie zachodzi w ciążę.
naddeterminacja przyczynowa Model indukcyjno-statystyczny Zadanie

1.Kolor czerwony stawał się w XV wieku coraz popularniejszy wśród członków rodzin możnowładczych, urzędniczych i bogatej szlachty.
2.Dworzanie przenosili zaobserwowane na dworze królewskim zwyczaje do swoich środowisk, a tym samym na inne ziemie polskie, z drugiej strony, do rozprzestrzeniania się mody przyczyniło się rozdawnictwo sukna w kolorze czerwonym dygnitarzom, oficjalistom i gościom królewskim.
3.Upodobanie do barwy czerwonej szerzyło się w niższych warstwach społeczeństwa, a jej popularność przetrwała w folklorze polskim do XIX wieku.
Wyjaśnianie w naukach społecznych Idiograficzny model wyjaśniania
Zasada przyczynowości (determinizm)
zaistnienie określonego bytu B zależy od zaistnienia innego bytu A
zasada uprzedniości
zasada sąsiedztwa

Przczynowość David Hume
to, co wiemy na temat przyczyny i skutku, to tylko ich występowanie i następstwo czasowe
mamy dwa często nastepujące po sobie zdarzenia, nic więcej

Pan Kowalski uderzył swoją żonę
Wszystkie zwierzęta czują potrzebę wyładowania uczuć agresji Papierek lakmusowy przybrał barwę czerwoną po zanurzeniu go w tym płynie
Lakmus zanurzony w kwasie barwi się na czerwono Determinizm a wolna wola
czy ludzkie działania są uwarunkowane zewnątrznie
na ile ludzkimi działaniami kieruje tzw. wolna wola
czy wyjaśniając zjawiska społeczne możemy odwoływać się do wolnej woli i na ile jest to uprawione
Kryteria wyjaśniania nomotetycznego
przyczyna poprzedza skutek
empiryczna korelacja między zmiennymi
skutek nie może być wyjasniany w kategoriach trzeciej zmiennej


Szukamy możliwie wyczerpującej liczby determininantów stojących za jakimś wydarzeniem, nie tylo najważniejszych Nomotetyczny model wyjaśniania
skupia się na odkryciach okoliczności, które są najważniejsze przy wyjaśnianiu działań i zdarzeń.
dąży do odkrycia praw rządzących danym zjawiskiem Zadanie
Dlaczego osoby studiujące socjologię wybrały ten, a nie inny kierunek ?
wyjasnianie idiograficzne (wieloczynnikowe)
wyjaśnianie nomotetyczne
Full transcript