Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

nckh2013 nam anh

No description
by

Linh Pham

on 12 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of nckh2013 nam anh

Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thế Quân
Sinh viên thực hiện: Phạm Nam Anh - Hoàng Minh Tuấn

ỨNG DỤNG MS PROJECT 2010 TRONG
QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP EVM

CHƯƠNG II
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
CHƯƠNG III
PHẦN NỘI DUNG
PHẦN MỞ ĐẦU
NỘI DUNG BÁO CÁO
II. PHẦN NỘI DUNG
Chương 1. Tổng quan về QLDA và thực trạng hoạt động kiểm soát các dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam.
Chương 2. Phương pháp quản lý giá trị thu được và việc áp dụng phương pháp này trên thế giới và ở Việt Nam.
Chương 3. Ứng dụng MS Project 2010 vào QLDA bằng phương pháp EVM.
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Quản lý giá trị thu được EVM là một phương pháp quản lý dự án ưu việt.
Ở Việt Nam, EVM chưa được áp dụng rộng rãi do chưa được làm rõ cũng như chưa có công cụ hỗ trợ thích hợp.
Đơn giản hóa cách áp dụng EVM bằng Microsoft Project 2010 là một điều cần thiết.
Đơn giản hóa việc áp dụng EVM trong quản lý dự án ở Việt Nam thông qua việc ứng dụng MS Project 2010.
2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Nắm được tổng quan về EVM.
Sử dụng MS Project 2010 làm công cụ hỗ trợ cho việc áp dụng EVM.
I. PHẦN MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài.
Mục đích, mục tiêu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu.
Kết quả đạt được.
4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Hoạt động quản lý thời gian, quản lý chi phí trong các dự án xây dựng.
5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Các dự án đầu tư xây dựng ở Việt Nam.
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu lý thuyết của phương pháp EVM thông qua các tài liệu về quản lý dự án.
Khảo sát thông tin trên các diễn đàn xây dựng.
Nghiên cứu sử dụng phương pháp EVM trong MS Project 2010.
7. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Tổng quan về phương pháp EVM.
Cách thức sử dụng phần mềm và giải pháp giải quyết một số tình huống khó khăn trong việc áp dụng MS Project 2010 làm công cụ hỗ trợ quản lý dự án bằng EVM.
CHƯƠNG I
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG
KIỂM SOÁT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ở VIỆT NAM
TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN
QUẢN LÝ DỰ ÁN
HOẠCH ĐỊNH
Sắp xếp các mục tiêu và xác định làm thế nào để hoàn thành
KIỂM SOÁT
Kiểm soát việc thực hiện và tiến hành thực hiện để đạt được kết qủa mong muốn
TỔ CHỨC
Phân chia nhiệm vụ, nguồn lực và sắp xếp các hoạt động để thực hiện kế hoạch
LÃNH ĐẠO
Truyền cảm hứng làm việc tới người khác để hoàn thành những mục tiêu quan trọng đã đề ra
VÒNG ĐỜI CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LẬP DỰ ÁN
THIẾT KẾ
ĐẤU THẦU
THI CÔNG
NGHIỆM THU
Chuẩn bị đầu tư
Thực hiện đầu tư
Đưa dự án vào khai thác
KIỂM SOÁT DỰ ÁN LÀ GÌ?
Là một chức năng của QLDA nhằm đảm bảo các hoạt động được thực hiện theo kế hoạch.
Kiểm soát = Giám sát + So sánh + Sửa sai
KIỂM SOÁT NHỮNG GÌ?
KIỂM SOÁT
PHẠM VI
CHI PHÍ
TIẾN ĐỘ
CHẤT LƯỢNG
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ
KIỂM SOÁT DỰ ÁN Ở VIỆT NAM
CV = BV = PV – AC
Không thể tích hợp được quản lý chi phí và tiến độ trong một hệ thống duy nhất.
Không dự báo được tương lai của dự án.
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC
VÀ VIỆC ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP NÀY TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM
LÝ THUYẾT PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC EVM
KHÁI NIỆM VÀ LỊCH SỬ
PP QUẢN LÝ GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC
Là một phương pháp QLDA một cách khách quan để theo dõi tiến độ hoàn thành công việc, đánh giá tổng thể hiệu quả thực hiện của dự án tại thời điểm báo cáo, từ đó cho biết dự án đang tiến triển tốt hay xấu một cách khoa học.
EARNED VALUE MANAGEMENT
PHẠM VI
CHI PHÍ
TIẾN ĐỘ
Vào những năm 60, những khái niệm đầu tiên về EVM được xây dựng bởi Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ.
Năm 1997, EVM chính thức trở thành một hệ thống quản lý giá trị thu được.
Năm 2003, EVM chính thức được áp dụng sau khi được thông qua bởi cục quản lý hành chính và ngân sách Hoa Kỳ và Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ.
Ngày nay, EVM đã trở thành một phần thiết yếu của việc quản lý mỗi dự án.
LỊCH SỬ EVM
PHẠM VI ÁP DỤNG
EVM có thể áp dụng trong nhiều giai đoạn của dự án, dưới nhiều góc độ quản lý khác nhau như nhà thầu, chủ đầu tư, tư vấn giám sát… tuy nhiên đặc biệt hữu ích trong giai đoạn thực hiện dự án.
YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA EVM
GIÁ TRỊ KẾ HOẠCH PV
Là chi phí dự kiến theo kế hoạch cấp cho công việc tại thời điểm báo cáo.
Có thể được tính cho từng công việc hoặc cho cả dự án.
Xác định dựa vào chi phí thực tế, quy mô vốn của NĐT, năng lực nhà thầu cũng như những phát sinh có thể xảy ra.
PV của công việc i tại thời điểm t:
PV của toàn dự án tại thời điểm t:
CHI PHÍ THỰC TẾ AC
Là tổng chi phí thực tế phát sinh và được hạch toán cho phần công việc đã thực hiện của dự án.
Xác định dựa vào dữ liệu từ tài liệu, báo cáo của các bộ phận: kế toán – tài chính, quản lý chi phí dự án, quản lý chi phí trên công trường, thủ kho…
AC của công việc i tại thời điểm t:
AC của toàn dự án tại thời điểm t:
GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC EV
Là giá trị công việc đã được thực hiện thể hiện dưới dạng ngân quỹ đã phê duyệt gán cho công việc đó hoặc cho bộ phận đã hoàn thành và được chấp nhận của công việc đó tại thời điểm báo cáo.
Đối với nhà thầu, EV là giá trị của phần khối lượng công việc đã hoàn thành thực tế được chấp nhận nghiệm thu và thanh toán.
Được tính toán dựa trên giá trị kế hoạch và khối lượng công việc thực tế đã được thực hiện và chấp nhận.
EV được tính toán theo 2 cách:
CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ
TRẠNG THÁI DỰ ÁN
Độ lệch chi phí CV
CV=EV-AC
% Độ lệch chi phí
% Độ lệch chi phí=CV/EVx100%
Chỉ số thực hiện chi phí CPI
CPI=EV/AC
CPI < 1, chi tiêu vượt ngân sách cho khối lượng công việc đã thực hiện, có hại.
CPI = 1, chi phí cho phần giá trị khối lượng công việc đã thực hiện bằng với kế hoạch, có lợi.
CPI > 1, chi tiêu ít hơn ngân sách cho khối lượng công việc đã thực hiện, tốt nhưng đôi khi có hại.
Chỉ số thực hiện chi phí hoàn thiện TCPI
TCPI = ( BAC -EV) / (BAC - AC )
Cho biết hiệu suất sử dụng chi phí nên được thực hiện trong phần còn lại của dự án.
TCPI > 1, chi phí để hoàn thiện phần còn lại của dự án là cao hơn so với kế hoạch, nhóm dự án cần phải làm việc nghiêm túc hơn.
TCPI = 1, chi phí để hoàn thiện phần còn lại của dự án là đúng kế hoạch.
TCPI < 1, chi phí để hoàn thiện phần còn lại của dự án là ít hơn so với kế hoạch, nhóm dự án có thể làm việc thoải mái hơn.
Độ lệch tiến độ SV
SV=EV-PV
% Độ lệch tiến độ
% Độ lệch tiến độ=SV/PVx100%
Chỉ số thực hiện tiến độ SPI
SPI=EV/PV
SPI < 1, khối lượng công việc đã thực hiện nhỏ hơn khối lượng cần thực hiện theo kế hoạch, dự án đang chậm tiến độ, có hại.
SPI = 1, khối lượng công việc thực hiện được bằng với kế hoạch.
SPI > 1, khối lượng công việc đã thực hiện lớn hơn khối lượng cần thực hiện theo kế hoạch.
Chỉ số thực hiện tiến độ hoàn thiện TSPI
TSPI = ( BAC - EV ) / (BAC - PV )
Cho biết hiệu suất sử dụng thời gian nên được thực hiện trong phần còn lại của dự án.
TSPI > 1, thời gian để hoàn thiện phần còn lại của dự án là ít hơn so với kế hoạch, nhóm dự án cần phải làm việc nghiêm túc hơn.
TSPI = 1, thời gian để hoàn thiện phần còn lại của dự án là đúng như kế hoạch.
TSPI < 1, thời gian để hoàn thiện phần còn lại của dự án là nhiều hơn so với kế hoạch, nhóm dự án có thể làm việc thoải mái hơn.
ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN HIỆN TẠI DỰ BÁO TƯƠNG LAI
CPI>1
CPI≈0
CPI<1
SPI>1
SPI≈1
SPI<1
Chi phí hoàn tất CV thấp hơn mức dự trù
Chi phí hoàn tất CV ngang mức dự trù
Chi phí hoàn tất CV cao hơn mức dự trù
KLCV thực hiện nhiều hơn kế hoạch
KLCV thực hiện ngang kế hoạch
KLCV thực hiện ít hơn kế hoạch
Tiến triển vượt mức kế hoạch
Tiến triển đúng theo kế hoạch
Tiến triển không tốt về mặt chi phí
Tiến triển không tốt về mặt tiến độ
Tiến triển xấu
ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI DỰ ÁN
DỰ BÁO CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN HOÀN THÀNH DỰ ÁN
MỘT SỐ KHÁI NIỆM KHÁC TRONG EVM
Tổng ngân sách kế hoạch BAC
BAC là ngân sách để hoàn thành dự án theo kế hoạch ban đầu.
Chi phí dự tính cho phần việc còn lại ETC
ETC là chi phí dự tính để hoàn thành phần còn lại dự án.
Tổng chi phí dự toán EAC
EAC là chi phí cho toàn bộ dự án tính tới thời điểm hoàn thành, được ước lượng theo thực trạng của dự án ở hiện tại.
Độ lệch chi phí tại thời điểm hoàn thành VAC
VAC cho biết sự chênh lệch giữa BAC và EAC.
DỰ BÁO CHI PHÍ HOÀN THÀNH DỰ ÁN EAC
KỊCH BẢN 1
Phần công việc còn lại được thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu.
KỊCH BẢN 2
Phần công việc còn lại được thực hiện với chỉ số thực hiện chi phí hiện tại.
KỊCH BẢN TỔNG HỢP
Phần công việc còn lại được thực hiện với chỉ số thực hiện chi phí kết hợp với chỉ số thực hiện tiến độ hiện tại
THỜI GIAN DỰ ĐOÁN SẼ HOÀN THÀNH DỰ ÁN
ES (Estimated Schedule) là thời gian dự đoán sẽ hoàn thành dự án với thực trạng hiện tại.
ES=PS/SPI
PS (Planned Schedule) là thời gian thực hiện dự kiến ban đầu theo kế hoạch của dự án.
Thời gian bị kéo dài:
VS=ES-PS
ÁP DỤNG EVM: GÓC NHÌN TỪ NASA
DỰ ÁN XD MÔI TRƯỜNG SỐNG CHO ĐỘNG THỰC VẬT Ở TRẠM VŨ TRỤ QUỐC TẾ ISS
EVM giúp xây dựng một lịch biểu cao cấp tích hợp những mục tiêu quan trọng của dự án.
Giúp NASA quản lý được tiến trình dự án, chi phí hiện tại và cách thức quản lý để đưa dự án đến đích.
PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ PHẢN LỰC JPL
EVM giúp quản lý và phân tích ngân sách, chi phí và chênh lệch, cũng như dự báo hiệu suất và đề xuất các biện pháp thực hiện dự án trong tương lai.
CHƯƠNG TRÌNH CHÒM SAO
EVM giúp tích hợp, xem xét và phân tích dữ liệu dự án, quản lý và giám sát các công việc thuộc dự án này.
THỰC TRẠNG ÁP DỤNG EVM TRONG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD Ở VIỆT NAM
Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu trên một số diễn đàn về xây dựng và về quản lý dự án:
Việc áp dụng EVM chưa thực sự phổ biến, một số người được khảo sát có dẫn chứng một số dự án xây dựng ở Việt Nam có áp dụng EVM xong chưa cụ thể.
Việc sử dụng MS Project 2010 trong áp dụng EVM hầu như cũng chưa được giới thiệu và áp dụng rộng rãi.
Sử dụng MS Project 2010 là một biện pháp tối ưu cho việc áp dụng phương pháp EVM tại Việt Nam.
ỨNG DỤNG MS PROJECT 2010 VÀO QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP EVM
MS PROJECT 2010 LÀ GÌ?
Là một chương trình giúp bạn có thể lập kế hoạch và quản lý một dự án. Các tính năng nổi bật:
Tạo ra các kế hoạch cho dự án ở các cấp độ chi tiết cho một dự án.
Quản lý các công việc, chi phí, nguồn lực theo từng cấp độ.
Xem các thông tin, dữ liệu của dự án bằng nhiều cách.
Theo dõi và quản lý kế hoạch trong quá trình thực hiện dự án.
Cộng tác và chia sẻ dữ liệu với những thành viên trong nhóm.
TÍCH HỢP EVM
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
ỨNG DỤNG MS PROJECT 2010 TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG EVM
MỘT SỐ THIẾT LẬP MẶC ĐỊNH
CHO MS PROJECT 2010
ĐỔI ĐƠN VỊ TIỀN TỆ
File/Option/Display/Currency
BỎ/CHỌN CHẾ ĐỘ ACTUAL COSTS ARE
ALWAYS CACULATED BY PROJECT
File/Option/Schedule
NHẬP DỮ LIỆU ĐẦU VÀO CỦA DỰ ÁN
TRONG MS PROJECT 2010
Nhập tên dự án:
File/Info/Project Information/Advanced Properties
Tạo lịch làm việc
Project/Change Working Time/Creat New Calendar
Ngày nghỉ lễ
Ngày làm việc
Gán ngày khởi công và lịch cho dự án
Project/Project Information
Ngày bắt đầu dự án
Lịch dự án
Nhập công tác:
Tên công tác
Thời gian thực hiện
Ràng buộc
Nhập tài nguyên của dự án:
View/Resources Sheet
Tên tài nguyên
Loại tài nguyên
Đơn vị
Viết tắt
SL tối đa
Lương/Chi phí
Lương ngoài giờ
Lịch dự án
Gán tài nguyên cho từng công tác:
View/Orther View/More View/Task Entry
Khung nhìn tài nguyên
Lưu cơ sở dữ liệu của dự án
Project/Set Baseline/Set Baseline
QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP EVM VỚI MS PROJECT 2010
Bật chế độ quản lý dự án theo EVM
View/Table/More Table/Earned Value
Nhập ngày cập nhật của dự án
Project/Status Date
Nhập tiến độ thực tế của công tác
Task/Mark on Task/Update Task
% hoàn thành
Thời gian bắt đầu công tác
Thời gian thực hiện
Làm hiện thêm một số chỉ số tính toán
Add New Column
VẼ ĐỒ THỊ EVM TRONG MS PROJECT 2010
Project/Visual Reports/Earned Value Over Time Report/Views
MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG MS PROJECT 2010
Tính chỉ số thực hiện tiến độ hoàn thiện TSPI
MS Project 2010 không thế hiện TSPI cho công tác tổng
Tính toán thủ công
Tính toán EAC theo các kịch bản khác nhau
MS Project 2010 chỉ tính toán EAC theo kịch bản 2
Tự thiết lập công thức
KẾT LUẬN
EVM là một phương pháp quản lý dự án ưu việt, nếu được ứng dụng rộng rãi sẽ đem lại hiệu quả cao trong quản lý dự án ở Việt Nam.
Việc sử dụng MS Project 2010 là cách tối ưu nhất để phát huy hiệu quả của phương pháp này.
KIẾN NGHỊ
Các cơ quan chức năng sớm công nhận EVM như một phương pháp chính thống về quản lý dự án.
Sẽ có những nghiên cứu chuyên sâu hơn về việc sử dụng MS Project 2010 trong quản lý dự án nói chung và quản lý dự án bằng phương pháp EVM nói riêng từ những nhà quản lý dự án chuyên nghiệp
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] khoa289, File Excel quản lý dự án bằng phương pháp EVM, giaxaydung.vn, 2011
[2] Young Hoon Kwak, Project in government:An introduction to Earned Value Management (EVM), IBM Center for The Business of Government, 2010
[3] TS. Lương Đức Long (chủ biên), Ứng dụng MS Project 2007 trong lập tiến độ và quản lý dự án xây dựng, Nhà xuất bản Xây dựng, 2012
[4] TS. Nguyễn Thế Quân, Giáo trình Quản lý dự án, Đại học Xây dựng, 2012
[5] TS. Bùi Ngọc Toàn, Các nguyên lý quản lý dự án, Nhà xuất bản ĐH Giao thông vận tải, 2008
[6] Viện quản lý dự án, Cẩm nang các kiến thức cơ bản về quản lý dự án
[7]
http://en.wikipedia.org/wiki/Earned_value_management
[8]
http://vi.wikipedia.org/wiki/Quản_lý_giá_trị_thu_được
[9]
http://diendan.daotaoproject.com
[10]
http://vietpmp.com/forum.php
CẢM ƠN ĐÃ THEO DÕI!
Phần lớn các dự án đều được quản lý và kiểm soát theo phương pháp truyền thống.
Full transcript