Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Acht levensvaardigheden van Erik Erikson

Vertrouwen versus wantrouwen, autonomie versus schaamte, initiatief versus schuld, competentie versus minderwaardigheid, identiteit versus rolverwarring, intimiteit versus isolement, generativiteit versus stagnatie, integriteit versus wanhoop
by

Geert Stienissen

on 8 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Acht levensvaardigheden van Erik Erikson

It is human to have a long childhood; it is civilized to have an even longer childhood. Long childhood makes a technical and mental virtuoso out of man, but it also leaves a life-long residue of emotional immaturity in him. Acht levensvaardigheden van Erik Erikson Vertrouwen Integriteit Kind
Drang naar zelfstandigheid (= autonomie)
Gaat op ontdekkingstocht in huis en tuin Autonomie Kind
Belangrijkste vaardigheden aanleren (spellen, rekenen, doorzettingsvermogen, sport, ...)
Kinderen vergelijken zich met andere kinderen (zelfbeeld vormen) Competentie Kind
Seksueel rijp worden
Op zoek naar ware identiteit (wie ben ik?, wat wil ik? waar hoor ik bij? ...)
Nood aan experimenteren om deze identiteit te ontdekken
Puberteit = wachtkamer voor volwassenheid = tijd waarbij fouten maken nog is toegestaan
Gebrek aan experimenteren -> foreclosure (bv. door tienermoederschap, afgeschermd leven, ...) Identiteit Initiatief Intimiteit Generativiteit 0-1,5 jaar Moeder
Openstaan voor kind
Besef dat boosheid, droefheid kind komt door frustraties vs. wantrouwen Kind
Benadrukt belang van een goede hechting
Vanuit veilige haven op ontdekkingstocht
Impact op vriendschaps- en liefdesrelaties in latere leven vs. schaamte 1,5-3 jaar Opvoeders
Kind niet overbeschermen (uit de box, ...)
Niet aan lot overlaten (slechte ervaringen -> angst)
Positief benaderen (krijgt zelfvertrouwen -> durf) bv. huilen om borstvoeding, lach moeder imiteren Bv. potjestraining, broek aandoen 3-6 jaar vs. schuldgevoel Kind
Op ontdekkingstocht (vooral) buitenhuis
Eerste vaardigheden = ook keuzes maken (aankleden, knutselen, ...)
Trots op verwezenlijkingen (werkjes, zelf boterham smeren, ...)
Schuldgevoel ontdekken, meestal blijft dit niet nazinderen omdat trots overheerst Opvoeders
Grenzen stellen zonder schuldgevoel te cultiveren vs. minderwaardigsgevoel 6-12 jaar Leerkracht
Belangrijke taak om talenten van kind te benadrukken (MI van Gardner)
Positieve bekrachtiging blijft aandachtspunt vs. rolverwarring 12-19 jaar Opvoeders
Ruimte laten voor ontdekkingstocht tiener
Evenwichtsoefening tussen grenzen stellen en vrijheid laten
19-30 à 35 jaar 35-55 à 65 jaar 60-65 jaar - ... vs. isolement vs. stagnatie vs. wanhoop Vormen van liefdesrelaties
Wederkerigheid belangrijk in identiteitsvorming
-> wederkerigheid in intimiteit
-> wederkerigheid in organisatie leven
(werk, gezin, ontspanning)
Indien men hier niet in slaagt, gaat men zich alleen voelen
Waarmaken van levensdoelen op persoonlijk en professioneel vlak
Slagen we niet in de vooropgestelde doelen dan voelen we spijt en beschouwen we ons als minder nuttig
Werk is erg belangrijk in deze periode
Elke generatie probeert waarden, normen, gewoonten door te geven Terugkijken op het leven met tevredenheid of wanhoop
Essentieel is het omgaan met verlies, mislukking, teleurstelling, ...
Kan je naderend einde aanvaarden?
Full transcript