Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KON DÜZENEKLERİ VE GÖRÜNÜR HAREKET

No description
by

fly 34

on 2 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KON DÜZENEKLERİ VE GÖRÜNÜR HAREKET


Tanım:
Gökküre, Gökbilim de, Dünya'yla eşmerkezli ve eşeksenli, devasa çaplı varsayımsal bir küredir.(Bu yüzden bir gözlemci Dünya üzerinde nerde olursa olsun Gök Küre'nin merkezinde bulunur.) Gökyüzündeki tüm cisimlerin iç yüzeyinde yer aldığı bir küre şeklinde düşünülebilir. Gök ekvatoru yer ekvatoruyla, gök kutupları da yerin kutup noktalarıyla aynı doğrultuda çakışıktır.
COĞRAFİ KON DÜZENEĞİ
GÜNLÜK GÖRÜNÜR HAREKET
KON DÜZENEKLERİ
VE GÖRÜNÜR HAREKET
(3.ÜNİTE)

KÜRESEL KON DÜZENEĞİ
Küresel kon düzeneği nedir?
Küresel koordinat sistemlerini kullanma amacımız küre üzerindeki bir noktanın yerini ve hareketini anlamlı olarak belirleyebilmektir. Bunun için belirli tanımlamalara ve elemanlara ihtiyacımız vardır. Bunlar; temel düzlem çemberi, başlangıç yarı çemberi, ölçme yönü ve sınırları belirlenmiş iki açıdır.


Temel Düzlem:
Kürenin merkezinden geçen amaca uygun olarak seçilen herhangi bir düzlemdir. Bütün düzenek bu düzlem üzerine kurulur ve temel düzlemin küre yüzeyi ile ara kesiti “temel düzlem çemberi” dir.

Uçlak (Kutup) Noktaları:
Temel düzleme çıkılan dikmenin gök küresini deldiği noktalara kon düzeneğinin uçlak noktaları denir.

Başlangıç Yarı Çemberi:
Temel düzlemin uçlaklarından geçen bir yarı çemberdir. Açılardan biri başlangıç yarı çemberine göre ölçülür. Uçlaklardan geçen yarı çemberlerden herhangi biri, isteğe ve amaca göre, başlangıç çemberi olarak seçilebilir.

Düşey Çember:
Kon düzeneğinin uçlak (kutup) noktalarından ve gök cisminden geçen yarı çember. Düşey çemberler, kon düzeneğinin temel çemberi ile dik kesişir. Yatay ve düşey olmak üzere iki açı tanımlanır.

Yatay Açı:
Temel çember üzerinde, başlangıç çemberinden başlayarak gök cisminin düşey çemberine kadar olan yay veya bu yayı gören merkez açıdır. Ölçüm yönü ve sınırları belirtilmelidir.

Düşey Açı:
Gök cisminin düşey çemberi boyunca temel çemberden itibaren gök cismine kadar olan yay veya bu yayı gören merkez açı olarak tanımlanır.GPS (GLOBAL POSİTONİNG SYSTEM) :
İlk uydu 1978'de ateşlenmiştir. Askeri amaçlar için kullanılmıştır ve en az 10 yıl kullanmak için tasarlanmıştır.
29 uydu vardır bunların 24 tanesi dünyayı küresel olarak çevirir. Kalan 5 tanesi ise yağmur gibi durumlar için yedekte bekletilir.
1980'de bunların 20 tanesi kullanıma açılmıştır. Dünya üzerinde herhangi bir yerde çalışan en az 4 uydu vardır. 4 uydunun'da eş zamanlı çalışması gerekir. 3 uydu ile yaklaşık olarak bir konum tespit edilebilir, daha kesin sonuçlar için 4 ya da daha fazla uydudan faydalanılır.
Coğrafi kon düzeneği nedir?
Coğrafi kon düzeneğinde;
Temel düzlem ve temel çember:
Ekvator düzlemi ve ekvator.
Başlangıç yarı çemberi:
Greenwich’in boylam çemberi.
İki açı: Enlem (j) ve Boylam (?).

Boylam (?) Açısı :
başlangıç boylamından itibaren doğuya doğru 0 derece ile 180 derece arasında ve batıya doğruda 0 derece ile 180 derece arasında ölçülür.
Enlem (j) Açısı:
coğrafi yerin boylam çemberi boyunca ekvatordan başlayarak söz konusu coğrafi noktaya kadar ölçülür. Kuzey kutbuna doğru 0 derece ile +90 derece arasında, güney kutbuna doğru da 0 derece ile -90 derece arasında ölçülür.
Bilindiği gibi, Dünya ideal bir küre olmayıp
kutuplarından biraz basıktır. Ancak hassas
ölçümlerin söz konusu olmadığı durumlarda ilk yaklaşım olarak Dünya şekli küre kabul edilebilir.
Dünya üzerinde ekvatora paralel olacak şekilde çizilen çemberlere “enlem çemberleri” ya da “paraleller” denir. Dünya'nın kutuplarından geçen düzlemlerin yer yuvarlağı ile ara kesitleri ise “meridyenler” ya da “boylam çemberleri” olarak adlandırılır. Yerküre üzerindeki coğrafi yerlerin konumlarını belirtmek için de bir küresel kon düzeneği kurulabilir. Coğrafi kon düzeneği bu amaçla kullanılan bir düzenektir.
ASTRONOMİ KON DÜZENEKLER
Günlük hareket,gök cisimlerinin bir gün boyunca gök yüzünde yapmış oldukları harekettir gök cisimleri hergün Dünya'nın dönme ekseni etrafında, eşleğe paralel birer çember üzerinde doğudan batıya doğru hareket eder ve çember üzerindeki bir tam dolanımlarını bir günde tamamlarlar.
Gök cisimlerinin gün boyunca üzerinde dolandıkları çembere onların günlük çemberi denir. Günlük çemberin çevrenin üstünde kalan parçasına ''gün yayı'',çevrenin altında kalan parçasına da '' gece yayı''denir.
Gök cisimleri,günlük hareketleri sırasında çevrenin üstünde bulundukları sırada görülebilirler,çevrenin altındayken görülemez.
GÖK KÜRE TEMEL ELEMANLAR
Gök Eşleği:
Dünya'nın ekvator düzleminin gök küresi ile ara kesiti olan çembere denir.Kısaca eşlek de denilir.
Dünya'nın dönme ekseninin uzantısının gök küreyi iki noktadan kestiği varsayılır. Bunlardan Dünya'nın kuzey kutup noktası tarafından olana ''
kuzey gök uçlağı (P)
'', güney kutup noktası tarafındakine de ''
güney gök uçlağı (P')
'' denir.
Yeryüzündeki gözlemcinin bulunduğu noktadaki çekül doğrultusuna(ucuna küçük bir ağırlık bağlanan ipin belirttiği yer çekimi doğrultusu) dik olan düzleme ''
çevren(ufuk) düzlemi
'' ve bu düzlemin gök küresi ile ara kesitine ''
çevren çemberi
'' yada ''
çevren
'' denir.
Çevren çemberi gök küreyi iki yarı küreye ayırır. Bunlardan biri gözlemcinin bulunduğu küredir bu küre
çevrenin üstüdür
ve üstündeki gök cisimlerini görebiliriz. diğeri ise
çevrenin altı
olarak adlandırılır burdaki gök cisimlerini göremeyiz.
Gözlemcinin bululnduğu noktadaki çekül(düşey) doğrultusunun uzantısının gök küresini iki noktada kestiği varsayılır:
Bunlardan çevrenin üstünde olanına ''
başucu noktası (zenit)
denir. Ve Z ile gösterilir.'' Çevrenin altında olanına ise ''
ayakucu noktası ( nadir)
denir. Ve N ile gösterilir.
Gözlemcinin zenit ve nadirinden ve Dünya'nın kutup noktalarından geçen büyük çembere ise ''
öğlen çemberi ( meridyen)
'' denir.
TAKIM YILDIZLARI
Gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını belirlemede kolaylık olsun diye yeryüzü haritalarına benzer şekilde gök atlasları oluşturulmuş. Gök küresi 88 takım yıldızı ile parsellenmiştir. Herhangi bir yıldız ait olduğu takımyıldızıyla kolayca bulunabilir.
Takım yıldızları, çok eski terihlerde onları gözlemleyen kişilerin hayal gücünü kullanarak benzettiği cisim ve hayvan vb. adlarla adlandırılmış.
Halk arasında en çok bilinen takım yıldızı
Büyükayı
ve
Küçükayı'dır
. Küçükayı takım yıdızının bir üyesi olan Kutup Yıldızı yaklaşık olarak kuzey gök uçlağını dolayısıyla kuzey yönünü gösterir.
Gökyüzünde çıplak gözle en iyi gözlemlenebilecek takımyıldızı Büyükayı'dır.
Bir araç içinde seyehat eden bir kişi yol kenarında sabit duran ağaçları hareket ediyormuş gibi görür. Dünya üzerindeki gözlemcilere göre yerküre sabit, yıldızlar hareketli gibi görünecektir.Buna gök cisimlerinin günlük hareketi diyoruz.Günlük hareketin nedeni Dünya'nın kendi eksenietrafında dönmesidir.Günlük hareketler en açık ve belirgin şekilde kutup yıldızı civarındaki gök cisimlerinde görülür.

TAKIM YILDIZLARI
GÜNLÜK GÖRÜNÜR HAREKET
ÇEVREN KON DÜZENEĞİ
Çevren Kon Düzeneğinde;
Temel Düzlem ve Temel Çember:
Çevren düzlemi ve çevren çemberi.
Başlangıç Yarı Çemberi:
Gözlemcinin öğlen çemberi
İki Açı :
Azimut(a) ve Yükseklik(h)
Azimut:
Gök cisminin düşey çemberinin, öğlen çemberine göre batı yönünde yaptığı açıdır. Çevren çemberi üzerine, güney noktasından başlayarak saat yönünde gök cisminin düşey çemberine kadar 0° ile 360° arasında ölçülür.
Yükseklik:
Çevreden itibaren, gök cisminin düşey çemberi boyunca ölçülür. Çevreden zenite doğru 0° ile +90°, çevrenin altında ise çevreden nadire doğru 0° ile -90° arasında ölçülür.
EŞLEK KON DÜZENEĞİ
Eşlek Kon Düzneğinde;
Temel Düzlem ve Temel Çember :
Eşlek düzlemi ve eşlek
Başlangıç Yarı Çemberi :
Gök uçlarından ve koç noktasından geçen yarı çember.
İki Açı :
Sağ açıklık ve dik açıklık
Eşlek kon düzeneğindeki düşey çemberlere, yani gök uçlaklarından geçen yarı çemberlere
''saat çemberi''
denir
Sağ Açıklık:
Gök cisminden geçen saat çemberinin, koç noktasının saat yönünün tersine yaptığı açıdır. 0° ile 360° arasında ölçülür.
Dik Açıklık:
Gök cisminden geçen saat çemberi boyunca, yıldızın eşlekten açısal uzaklığıdır. Eşlekten itibaren kuzey gök uçlağına kadar 0° ile +90° ve güney gök uçlağına doğru 0° ile -90° arasında ölçülür.
Koç Noktası Güneş'in 21 Mart tarihinde bulunduğu noktadır.Dünya'nın dönme ekseni bir presesyon hareketi yapmaktadır. Bunun sonucunda koç noktası eşlek üzerinde pozitif yönde kaymaktadır.Ama bu hareket çok yavaştır ve bir tam turunu 26.000 yılda tamamlamaktadır.

GÖK KÜRE
Full transcript