Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DIF nätverksträff

No description
by

Johanna Almqvist

on 29 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DIF nätverksträff

Pluttra Apptips Tips och tricks Framåtblick Överlämningar Presentation av Anna-Pia och
Johannas uppdrag Välkomna!

Särskillt välkomna pedagogerna
från förskoleklass Uppdaterad app Dokumentation i förskolan Tipsa varandra! bildström Temaeftermiddagar 29 April 2013 Dagens program: Pluttra
Överlämningar
Apptips
Framåtblick
Tips och tricks
Garageband
Utvärdering läroplanscitat kategorier Hur går det för er? Berätta om Pluttra Gruppdiskussioner film uteappar matte Macutbildning Smartboard m.m. inspirera Stenungsund www.inspirerastenungsund.wordpress.com Garageband Välkommen Tommy! Utvärdering http://goo.gl/yMIqO Presentation Läroplan Sekretess Hur ser en bra överlämningsprocess ut? - Vad behöver den innehålla?
Vad anser du som pedagog är viktigt att lämna över?
Vad anser du som pedagog är viktigt att få ta emot?
När under läsåret behöver man börja tänka på och planera inför övergången?
Vad finns det för goda exempel när det gäller goda övergångar från 1-3 till 3-5 avdelningarna?

http://goo.gl/JajN2 Få till goda övergångsprocesser Övergripande It:s roll MÖTEN! Vi behöver er hjälp! Förskolans uppdrag Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv... När barnets övergång till den nya verksamheten närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden.

2.5 Samverkan med förskoleklass,
skola och fritidshem, Lpfö 98/10 Förskolechefens uppdrag Förskolechefen ska verka för att: samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett förtroendefullt samarbete

2.7 Förskolechefens ansvar, Lpfö 98/10 Förskoleklass uppdrag Samarbetsformer mellan förskolklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till.

2.5 Övergångar och samverkan Lgr 11 Personal inom förskoleverksamhet (1-5 år) omfattas av den sekretess som regleras i sekretesslagen, 7 kap 38§ oavsett vilken nämnd de tillhör.

Bestämmelsen lyder: Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det int står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon annan honom närstående lider men.

Informationen kan överföras utan föräldrars medgivande i de fall då detta är nödvändigt med hänsyn till barnets bästa, generalklausulen (14 kap. 3 §. sekretesslagen) Garageband http://goo.gl/zSFBX
Full transcript