Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maagaang pagbubuntis sa Pilipinas

No description
by

jessa deocareza

on 27 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maagaang pagbubuntis sa PilipinasSa datos noong 2009, halos 3.6 milyon ang naitalang batang ina sabansa. Sa katunayan, pito sa sampung buntis na babae ay hindi bababa sa19 ang edad. Pinatunayan ito ng World Bank at sinabing ang Pilipinas ay isasa mga bansang may pinakamaraming bilang ng mga batang ina. SaPilipinas, malaking porsyento ng mga kabataang maagang nabubuntis aynabibilang sa low-income generating group.Dahil wala pa sa hustong gulang, karamihan sa mga kabataangmaagang nabubuntis ay hindi nagpapakasal. Napipilitan din silang tumigil sapag-aaral hanggang makapanganak. Ngunit, marami sa kanila ang tuluyannang humihinto sa pag-aaral upang magtrabaho.Ang lumalaking bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis aysinasabing sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ngbansa. Ang lumulobong populasyon at kawalan o limitadong kakayahan ngmga kabataan na suportahan ang kanilang mga anak ay isa sa mga nagigingdahilan ng lumalalang kahirapan sa bansa. Sa madaling sabi, mas maramingmaagang nabubuntis, mas tumataas ang antas ng kahirapan.
Maagaang pagbubuntis sa Pilipinas
Pangkalusugang Suliranin
Dahil ang kanilang pangangatawan ay hindi pa lubusang handa para sapagbubuntis, ang mga kabataang babae ay nahaharap sa iba¶t ibangsuliraning pangkalusugan sa panahon ng pagbubuntis. Marami sa kanila aymay nutritional deficiencies at walang access sa maayos na health care.Napag-alaman din sa mga pag-aaral na ang mga kabataang maagangnabubuntis ay may mataas na tsansang magkaroon ng mga komplikayon namaaaring nilang ikamatay o ng kanilang sanggol. Ayon sa World HealthOrganization, mas mataas ang panganib ng ng mga kabataan edad 15hanggang 19 sa pregnancy-related death kaysa mga babae edad 20hanggang 24. Ang teenage pregnancy ay mapanganib din para sa mga sanggol. Ayonsa mga datos, ang kaso ng premature birth ay mas mataas sa mga sanggolna isinilang ng kabataang babae.
Gayundin ang low birth weight rate.Sampung porsyento ng mga sanggol na isinilang ng mga kabataang babaeay malnourished.
Pangunahing Dahilan

Isa sa mga tinuturong dahilan ng pagbubuntis ng mga batang babaeang kakulangan ng kaalaman ng mga kabataan tungkol sa pakikipagtalik.Partikular sa Pilipinas, ang partuturo ng sex education sa mga paaralan ayisang isyu na patuloy na pinagdedebatehan. Bagamat malakas angpanawagan ng iba't ibang sektor ng lipunan para sa sex education, angsimbahang Katoliko at ibang konserbatibong grupo ay mahigpit itongtinututulan.Dahil likas na konserbatibo ang mga pamilyang Pilipino, ang sex ayisang paksa na hindi napag-uusapan ng mga magulang at anak. Dahil dito,hindi nagagabayan ng mga magulang ang mga anak lalo na sa panahon ngpuberty kung kailan ang mga kabataan ay likas na interesado sa mga bagayna patungkol sa sex.Dumagdag pa rito ang paglaganap ng mga media materials gaya ngprograma sa telebisyon, pelikula, at magasin na may temang sex. AngInternet din ay hitik sa mga pornographic materials na madaling ma-accessng mga kabataan.Kulang din sa kaalaman ang karamihan ng kabataan tungkol sacontraception at reproductive health na syang dapat tinatalakay sa sex education at counseling.
Full transcript