Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biogáz kiserőmű vizsgálata különös tekintettel a biogáz kén-tartalmának csökkentésére irányuló eljárásokra

No description
by

Sándor Máté Gajdán

on 20 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biogáz kiserőmű vizsgálata különös tekintettel a biogáz kén-tartalmának csökkentésére irányuló eljárásokra

Készítette: Gajdán Sándor Máté
Konzulens: Dr. Mézes Lili
A Béke Agrárszövetkezet biogáz üzeme
Felmerült problémák
A biogáz üzem 4 korszaka kén-tartalom és alapanyagok szerint
Következtetések és javaslatok
A Hajdúböszörményi Béke Agrárszövetkezet biogáz üzemének vizsgálata, alkalmazott kéntelenítő eljárások elemzése
Alapanyagok:
mezőgazdasági: sertés és szarvasmarha hígtrágya, szilázs, szenázs, szeparátum és almos trágya
sajtgyári: tejsavó és technológiai iszap

Üzemi paraméterek:
átfolyós technológia
3 db mezofil fermentor
1 db 637 kW teljesítményű gázmotor: hő és villamos energia előállítása
3 db utótároló
fermentációs végtermék szeparálása,további felhasználása a szövetkezeten belül


Utótárolók

Fermentorok
Elősiló akna
Közbenső tároló
Szeparátor
Motorház
Alkalmazott kéntelenítési eljárások
A biogáz kéntelenítése levegővel
A biogázban lévő kénhidrogén a befújt oxigén hatására átalakul, majd lecsapódik elemi formában.
A biogáz kéntelenítése input anyaggal
Az alapanyagok minősége és mennyisége is jelentősen befolyásolja a termelt biogáz kén-tartalmát, pl. megfelelő arányú és típusú híg- és szerves trágyával a gáz kén-tartalma csökkenthető.
A biogáz kéntelenítése baktériumokkal
Lejátszódó reakció: H2S + 0,5 O2 = H2O + S
A biogáz kéntelenítése vegyszerrel
Felhasznált vegyszer: 40%-os FeCl3
Drasztikus, egyszeri beavatkozás
Felhasznált mennyiség pontos naplózása szükséges
Erős maró, roncsoló hatású vegyszer
légbefúvó
rotaméter
alapanyagok laboratóriumi vizsgálata
Biológiai kéntelenítést végző baktérium törzsek (
Thiobacillus, Sulfolobus, Thiobacterium, Macromonas, Thiovulum, Thiospira
) a kénfogó hálón helyezkednek el.
Kezdetben azonban a kénfogó háló hatékonysága nem volt kielégítő.
Kénfogó háló
2012
2014
vas-klorid tartály a szivattyúházban
A képződött biogáz folyamatosan magas kén-tartalma.
Komoly üzemzavar, a fermentorok meghibásodása. Javítások és termelés kiesés.
I. korszak
nagyon magas kén-tartalom
almos trágya nem került felhasználásra
alacsony teljesítményű légbefúvó
problémák a kénfogó hálóval kapcsolatban
magas vas-klorid felhasználás
2012.01-2013.01.
II. korszak
2013.02-2013.09.
csökkenő kén-tartalom
almos trágya felhasználása a beépített trágyadarálónak köszönhetően
magasabb teljesítményű légbefúvó
problémák a kénfogó hálóval kapcsolatban
alacsonyabb vas-klorid felhasználás
III. korszak
2013.09-2014.05.
fermentorok meghibásodása nem megfelelő anyagmegválasztás miatt
ideiglenes, majd végleges javítás komoly leállások és termelés kiesés
IV. korszak
2014. 05-
alacsony kén-tartalom (100 ppm alatt)
almos trágya felhasználása a beépített trágyadarálónak köszönhetően
magas teljesítményű légbefúvó
kénfogó háló kijavításra került
nem történt vas-klorid felhasználás
Egyértelműen csökkent a kén-tartalom
Az új légbefúvó csökkentette legnagyobb mértékben a kénhidrogén-tartalmat
A fermentor meghibásodás komoly termelés kieséssel járt
Érdemes megtartani a bevált alapanyag receptet
Fejlesztések: sertés telep fűtés korszerűsítés, szárító csarnok és brikettáló

Köszönöm a figyelmet!
DEBRECENI EGYETEM
MEZŐGAZDASÁG, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR
Debrecen
2014
Témafelvetés és célkitűzés
Az általam vizsgált biogáz üzem működésének elemzése, technológiai módosítások hatásának vizsgálata.
Keletkezett problémák feltárása és megoldásai.
A képződött biogázban található kén-tartalom csökkentésre irányuló eljárások elemzése, összehasonlítása
Az üzemben termelt villamos energia értékelése.
Anyag és módszer II.
Az üzemben található input és output anyagok vizsgálata laboratóriumban
Üzemi napló elemzése
Külső laboratórium adatai
pH, vezetőképesség, oldott anyag mennyiség, redox potenciál (HANNA HI 2550)
szárazanyag-tartalom vizsgálat (SZÁRÍTÓSZEKRÉNY 105°C)
Niton röntgenspektrométer (FPXRF NITON XL 700)
vízanalitikai gyorstesztek (VISOCOLOR PF10)
beadagolt input anyagok
gázanalizátor adatai
hálózatra feladott villamos energia mennyisége
Hetente történő mintavételezés:
kémhatás, szárazanyag tartalom, és FOS/TAC arány meghatározása.

Eredmények és azok értékelése
Sertéstelep
Anyag és módszer I.
Input anyagok aránya 2012. január – 2013 januárja között
Input anyagok aránya 2013. február – 2013 szeptembere között
Input anyagok aránya 2013. szeptember – 2014 májusa között
Input anyagok aránya 2014. május – 2014 augusztusa között
t idő
t idő
A felhasznált vas-klorid mennyiségnek változása 2013. október – 2014 májusa között
A biogáz kénhidrogén-tartalmának és a felhasznált vas-klorid mennyiségnek változása 2014. május – 2014 augusztusa között
A biogáz kénhidrogén-tartalmának és a felhasznált vas-klorid mennyiségnek változása 2013. február – 2013 szeptembere között
A biogáz kénhidrogén-tartalmának és a felhasznált vas-klorid mennyiségnek változása 2012. szeptember – 2013 januárja között
FPXRF Niton XL 700 adatai
Köszönetnyilvánítás
Szeretném megköszönni
Prof. Dr. Tamás János

Intézetigazgató úrnak, hogy a Víz- és Környezetgazdálkodási Intézetben írhattam a szakdolgozatom.
Külön köszönettel tartozom konzulensemnek,
Dr. Mézes Lili
egyetemi tanársegédnek, hogy szakmai tudásával segítette szakdolgozatom elkészültét.
Szeretnék még köszönetet mondani a Hajdúböszörményi Béke Agrárszövetkezet biogáz üzem dolgozóinak, azon belül is
Gellén Sándor

üzemvezetőnek, hogy tanácsaival valamint hasznos információkkal segítette munkám.

t idő
t idő
Full transcript