Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polityka wewnetrzna II RP

No description
by

Gabriela Szczygieł

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polityka wewnetrzna II RP

Podsumowanie Lata 1926-1939 w Polsce to rządy sanacji (potoczna nazwa rządów Józefa Piłsudskiego i jego następców). Charakteryzowały się one ograniczeniem demokracji i swobód obywatelskich oraz autorytarnymi metodami sprawowania władzy.
ZAMACH MAJOWY I JEGO SKUTKI. Polityka wewnętrzna II RP
w latach
1926-1939 Gdy 10 V 1926r. rządy w Polsce objęła koalicja Chjeno- Piasta, a premierem został Wincenty Witos, grupa byłych legionistów zaczęła przygotowywać przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego.
"Zamach majowy" - w nocy 12 V 1926r. nieznani sprawcy przeprowadzili zamach na willę Piłsudskiego w Sulejówku. Stał się on pretekstem do "odwiedzin" u prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
12 V 1926r. spotkanie Marszałka z Prezydentem RP nie przyniosło oczekiwanych rezultatów i z niewyjaśnionych przyczyn o zmierzchu rozpoczęły się trzydniowe walki między wojskami przychylnymi rządowi, a oddziałami Piłsudskiego.
Strajk kolejarzy przechylił szalę zwycięstwa na stronę Piłsudskiego - z inicjatywy PPS urządzili oni strajk i zatrzymali pociągi, którymi do stolicy zmierzały wojska wierne rządowi.
14 V 1926r. zmuszeni sytuacją - prezydent i rząd - złożyli dymisję.
15 V 1926r. na stanowisko premiera powołano Kazimierza Bartla. W nowo utworzonym gabinecie Józef Piłsudski został ministrem do spraw wojskowych.
29 V 1926r. Zgromadzenie Narodowe wybrało Piłsudskiego na prezydenta, nie przyjął on jednak powierzonego stanowiska, będąc zdania, że głowa państwa ma zbyt małe kompetencje. Wskazał on na to stanowisko Ignacego Mościckiego
1 VI 1926r. Ignacy Mościcki został wybrany na prezydenta. Wynik wyborów do parlamentu jesienią 1930 roku został zmanipulowany, przynosząc zwycięstwo BBWR. Po wyborach 1930 roku, potocznie określanych jako "wybory brzeskie" (od twierdzy w której osadzono działaczy opozycji) rozpoczął się okres pogłębiania rządów silnej ręki i ograniczania swobód obywatelskich i demokratycznych.

23 IV 1935r. zostaje podpisana nowa konstytucja (zwana konstytucją kwietniową). Wprowadziła ona system rządów prezydenckich i odejście od trójpodziału władzy. Dzięki niej prezydent miał większe uprawnienia niż po konstytucji marcowej, dodatkowo nie podlega żadnej kontroli, ponieważ - jak mówi tekst ustawy zasadniczej - odpowiada on jedynie "przed Bogiem i historią".
AUTORYTARYZM POD NAZWA DEMOKRACJI Ekipa Piłsudskiego po objęciu władzy zamiast spełniać dane obietnice, skoncentrowała się przede wszystkim na umacnianiu swojej pozycji w kraju. Na stanowiskach wojskowych i administracyjnych obsadzono głównie zwolenników marszałka. W ten sposób Polska stała się państwem autorytarnym, pod hasłami demokracji.
Początkowo rządy autorytarne były dość liberalne. Stanowisko premiera kilkakrotnie zajmował Kazimierz Bartel, Piłsudski obejmował urząd premiera tylko w 1926 i 1930r. Wolał on kierować sprawami państwa pozostając w cieniu. RZĄDY SANACJI PO ŚMIERCI PIŁSUDSKIEGO Konstytucję kwietniową opracowywano z myślą o Józefie Piłsudskim, który jednak nie zdążył skorzystać z jej owoców. Marszałek zmarł po ciężkiej chorobie 12 maja 1935 roku, w wieku 67 lat.

Jeden z głównych pretendentów do władzy, premier i prezes BBWR Walery Sławek pozbawił się bazy politycznej i wyeliminował z rozgrywki, rozwiązując w październiku 1935 roku BBWR.
W późniejszym okresie ukształtowała się względna równowaga pomiędzy tzw. "zamkiem" tzn. umiarkowanymi politykami skupionymi wokół prezydenta Ignacego Mościckiego, a "GISZ-em" tj. skupionymi wokół marszałka Edwarda Rydza Śmigłego zwolennikami głęboko autorytarnych metod rządzenia.
Samodzielną pozycję polityczną posiadał minister spraw zagranicznych - Józef Beck.

W roku 1937 z inicjatywy marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego powołano tzw. Obóz Zjednoczenia Narodowego (OZN, potocznie "Ozon"). Była to formacja polityczna mająca skupić obywateli wokół idei "państwa" i "wodza". Nie zyskał on jednak szerszego poparcia społecznego, był za to oskarżany o tendencje faszystowskie.


By wygrać wybory (zorganizowane w 1928r. ) władze powołały własne ugrupowanie - Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem (BBWR), na którego czele stanął jeden z najbliższych współpracowników marszałka - Walery Sławek.
Walkę wyborczą, podczas której zdarzały się "cuda nad urną" ostatecznie wygrała sanacja, jednak nie udało im się zdobyć większości pozwalającej zmienić konstytucję, co było głównym celem Piłsudskiego. Pod wpływem zwolenników Józefa Piłsudskiego parlament przeprowadził nowelizację konstytucji marcowej (nowele sierpniowe zostały przyjęte 2 VIII 1926r.) Nowe zapisy:
zmniejszały uprawnienia parlamentu,
wzmacniały pozycję prezydenta - otrzymał on m.in. prawo do rozwiązywania sejmu i senatu przed upływem kadencji oraz do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy

ZMIANY KONSTYTUCJI RZĄDY SANACJI OD "WYBORÓW BRZESKICH" DO ROKU 1935. Józef Piłsudski Żródła:
"Poznać przeszłość. Wiek XX" - podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych
http://www.edulandia.pl/edukacja/1,124764,6678551,Sanacja__rzady_w_latach_1926_1939_.html
Full transcript