Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ita3

kaposvár
by

Milán Makra

on 20 October 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ita3

Arteria thoracica interna, mint kollaterális a distalis aorta ill. az arteria iliaca communis occlusiojánál Makra Milán, Szentpétery László, Pauer Éva, Engloner László, Forrai Gábor
Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ,
Központi Radiológiai Diagnosztika Osztály DSA labor a
Honvédkórházban GE Innova 3200
2009-ben 1170 invazív vizsgálat és intervenció
Behívásos ügyeleti rendszer
Hétfőn, szerdán és havonta 1-2 szombaton
Bevezetés Anyag és módszer Esetismertetés Megbeszélés Összegzés A kialakuló kollaterális keringés több lehetséges formája ismert

Aorta abdominalis / illiaca communis occlusió mellett a medencei és a femorális erek teljes telődési hiánya
Látszólag ellentmondásos klinikai kép
Cranialisan eredő arteriák biztosítják a kollaterális vérellátást
Kimutatásukhoz szelektív vizsgálat szükséges - elsősorban az arteria thoracica interna/internáké
2009-ben 635 medence-, és alsó végtagi vizsgálat
Aortoiliacalis occlusio mellett perifériás telődés - hat esetben
Infrarenalis aortaszakasz - három beteg
A. iliaca communis elzáródás - három beteg
Arteria brachialis behatolásból
Sheet és a vezetődrót behelyezése
Aorta abdominalis vizsgálatához suprarenalisan pozícionált pigtail katéter
Alsó végtagok keringésének ábrázolásához az arteria renalisok eredése alá helyezett pigtail

A hat betegnél az aorta renalisoktól distalis szakaszának illetve az a. iliaca communis elzáródása, a medencei és femorális arteriák telődési hiányával
Ellentmondásos klinikai megjelenés: meleg tapintatú bőr, szín elváltozás nélkül, esetenként meglepően enyhe dysbasiás panaszok Az aortaívből végzett ismételt vizsgálatnál - medencei és femoralis kiáramlási pályák ábrázolódtak.
Arteria thoracica internák szelektív töltésénél - jó telődés a medencei és femoralis arteriákon.
Az arteria subclaviából eredő arteria thoracica interna szelektív töltése ezekben az esetekben az ér kollaterálisként betöltött szerepét igazolta. 62 éves férfibeteg
Egy hónapja tartó, jobb lábon progrediáló dysbasiás panaszok
Gangrenája nem volt
Nem tapintható femoralis, poplitealis és perifériásabb pulzusok Az angiográfia jobb oldali arteria brachialis behatolásból
A renalisok eredése alatt elzáródott aorta. A. iliacák egyik oldalon sem telődtek
Megerősödött a. phrenica inferior és kismedencei kollaterálisok Az alsó végtag arteriái mindkét oldalon halványan telődtek. Jobb arteria thoracica interna szelektív töltése - arteriás telődés az a. femoralis szintjében
A. femoralis beszűkült, elzáródott.
A profunda ágrendszer megtartott – kollaterálisok az a. femoralishoz és ágaihoz, melyekből visszatelődés az a. poplitea II. szegmensben.
A posterior eredésénél, az a. peronea a distalis harmadban elzáródott. A visceralis és mellkas-, hasfali ereket érintő kollaterális hálózat aorto-iliacalis occlusiokban A visceralis kollaterálisok között:
arteria mesenterica superior és inferior, arteria iliaca interna középső és alsó hemorhoidealis ágai
A parietalis kollaterálisok között:
aorta intercostalis, a subcostalis, a lumbalis valamint a középső sacralis ága,
az arteria thoracica interna
arteria iliaca interna iliolumbalis, sacralis lateralis, glutealis superior és obturatoria ágai
arteria iliaca externa epigastrica inferior és mély iliacalis circumflexa ágai
arteria profunda femoris circumflexa femoris medialis és lateralis ágai A parietalis kollaterális rendszerek általában az azonos oldali ereket látják el, míg a visceralis erek mindkét oldalra adnak kollaterálisokat.
Bron KM. Thrombotic occlusion of the abdominal aorta. Am J Roentgenol 1966;96:887-895
Jinna Kim és munkatársai: 124 beteg krónikus aorto-iliacalis occlusioval.
15-nek volt teljes obstrukciója vagy kifejezett sztenózisa,
Mindegyik esetben a megerősödött arteria thoracica interna valamint az arteria epigastrica superior és inferior gazdag anasztomózisai szolgáltatták a kollaterális keringést.
Jinna Kim, MD, Jong Yun Won, MD, Sung Il Park, MD, and Do Yun Lee, MD: Internal thoracic artery collateral to the external iliac artery in chronic aortoiliac occlusive disease. Korean J Radiol. 2003 Jul-Sep;4(3):179-83. Yurdakul és munkatársai: azok között a betegek között, melyeknél aortoiliacalis occlusiot diagnosztizáltak, 95%-ban az arteria thoracica interna – arteria iliaca externa útvonal adta a kollaterális hálózatot
Doppler ultrahang vizsgálattal igazolták.
Yurdakul M, Tola M, Ozdemir E, Bayazit M, Cumhur T. Internal thoracic artery-inferior epigastric artery as a collateral pathway in aortoiliac occlusive disease. J Vasc Surg. 2006 Apr;43(4):707-13. Az aorta abdominalis teljes elzáródásával nem korreláló klinikum esetén gondolni kell a thoracica interna kollaterálisként betöltött szerepének lehetőségére. Takahashi S, Kaneda H, Saito S. Winslow's pathway in 64-slice multi-detector computed tomography. Eur Heart J. 2007 Oct;28(20):2437. Epub 2007 May 4. Az arteria thoracica internát jó eredményekkel használják fel arteria coronaria bypass graftként.
Alkalmazása a szívizom revaszkularizálásában esetenként súlyos alsó végtagi ischaemiát eredményezhet. Hayashida N, Kai E, Enomoto N, Aoyagi S. Internal thoracic artery as a collateral source to the ischemic lower extremity. Eur J Cardiothorac Surg. 2000 Nov;18(5):613-6. Hitoshi Hirose és Akihito Takahashi vizsgálatukban azt találták, hogy 1794 arteria coronaria bypass graftot (CABG) kapott betegből 110-nél volt ismert periferialis érbetegség és 13-nak volt aortoiliacalis occlusioja (0,7%). Hitoshi Hirose, Akihito Takahashi. Limb Ischemia Due to Use of Internal Thoracic Artery in Coronary Bypass. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2003;11(2):190
Köszönöm a figyelmet! A Honvédkórház a Közép-Magyarországi régióban az egyetlen "SO 1" minősítésű, és az egyetlen "Sürgősségi Centrum" is. Leggyakrabban visceralis és medencei ágak felől
Magas aorta elzáródás esetén ezek hiányozhatnak
Az ischaemiás jelek a várhatónál sokkal enyhébbek lehetnek
Cranialisabban eredő kollaterális ...
Arteria thoracica interna A kontrasztanyag a látómező léptetésével követhető ...módszer Végig követhető a. tibialis anterior. .............. .......................... ...................................... Az a. coronaria – thoracica interna bypass műtétek előtt ajánlatos az alsó végtagok arteriás keringésének vizsgálata is, megelőzendő a perifériás occlusiv betegségek akár drámai súlyosbodását.
Full transcript