Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Európa a Polgárokért 2014 - 2020.május

No description
by

Reka Velenyi

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Európa a Polgárokért 2014 - 2020.május

Európa a Polgárokért 2014 - 2020
Budapest 2014. 05. 20.

Európa a polgárokért program 2007 - 2013 eredményei
Európa a polgárokért program prioritásai 2014-2020
Felmérés 2012-2013 között
- résztvevők 77,5 %-a
európaibb
nak érzi magát

További eredmények
- 88,9 % többet tudott meg az
európai történelemről, politikáról és kultúráról

CÉLOK 2014-2020
Általános célok:
2. ág Demokratikus szerepvállalás és állampolgári részvétel
Testvérvárosi találkozók
Európa a polgárokért program 2014-2020 felépítése
1. ág
Európai emlékezet
Testvérvárosi találkozók
1. ág: Európai emlékezet
Tolerancia, kultúrák közötti kölcsönös párbeszéd
,
megbékélés
kérdései, fiatalabb korosztály bevonása
Városok hálózatai
Települések
vagy azok
testvérvárosi bizottságai
,
helyi hatóságokat képviselő non-profit
/szövetségek/társulások
2014-es prioritások Európai emlékezet
I. világháború kitörésének 100. évfordulója
EU cél: béke, uniós értékek és európai jólét elmozdítása
Modernkori totalitárius rendszerek és közelmúlt történelmének meghatározó eseményei
1. ág Európai emlékezet
Helyhatóságok,
non-profit szervezetek,
kutatóintézetek, túlélők szervezetei, kulturális, ifjúsági, oktatási szervezetek, testvérvárosi társulások
Megemlékezési ünnepség, videóinterjú, kutatások, nem formális oktatás, nyilvános viták
Legalább egy EU tagállam,
nemzetközi projekteknek előny
Berlini fal leomlásának 25. évfordulója
Európai Unió közép-kelet európai bővítésének 10. évfordulója
Városok hálózatai

Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek
Települések, azok testvérvárosi bizottságai, helyi hatóságot képviselő non-profit szervezetek
Legalább két ország, egyik EU tagállam
Cél: önkormányzati együttműködés, polgárok közötti kapcsolatépítés
Max: 21 nap
Max: 25.000 EUR
Legalább
4 részt vevő ország
, min. egy EU tagállam, műhelymunkák, konferenciák
Kölcsönös érdeklődést kiváltó témák-európai relevancia, fenntartható hálózatok kialakítása, célcsoport specifikus témák
Max:24 hónap
Max: 150.000 EUR
Civil társadalmi projektek
Non-profit szervezetek,
civil társadalmi szervezetek, oktatási, kulturális, kutatóintézetek
Legalább
három részt vevő ország,
legalább egy EU tagállam
Szeminárium, tematikus műhelymegbeszélés, kiadvány, információs kampány, viták, hálózatosodás
Max: 18 hónap
Max: 150.000 EUR
bnnmbm
bnnmbm
Bírálati szempontok
Program céljainak figyelembe vétele, tevékenységek és eredmények a program témájával egyezzenek
Éves prioritások
Világos
európai dimenzió
Minél több szervezet és
különböző korcsoportok
bevonása
- résztvevők 76,5 %-a érzi magát jobban az
Európai Unió tagjának

- 89,1 %
több tudás
sal rendelkezik az európai kultúráról, identitásról és örökségről

- 88,2 %
szolidárisabb
nak érzi magát a többi európai emberrel
- 88,1%
kapcsolatot épített
a találkozók alkalmával

- pozitív befolyás a résztvevőkre,
európai identitás erősödése

- testvérvárosi találkozóknak legmagasabb hatása az európai identitás erősödésére

- az új tagországok résztvevői: megerősödött európai identitás, jobban tisztában lettek a közös európai gyökerekkel
Unió működésének jobb megértése
Uniós állampolgárság fogalmának terjesztése és egy hatékonyabb állampolgári részvétel erősítése
Konkrét célok:
Közös múltról való megemlékezés, béke fenntartása
Demokratikus részvétel uniós szinteken, állampolgárok megismerjék döntéshozatali folyamatokat, az Unió működését
Bírálati szempontok
Eredmények
hatékony
terjesztése
(jövőre disszeminációs szeminárium)
Multiplikátor
hatás
Valós európai dimenzió ( több nemzet, földrajzi kiegyensúlyozottság)
Fenntarthatóság
, közép-illetve hosszútávú hatás
2. ág Demokratikus elköteleződés és állampolgári részvétel
Testvérvárosi találkozók
Városok hálózata
Civil társadalmi szervezetek által kezdeményezett projektek
Bírálati szempontok
Már bevont célcsoportok és új célcsoportok közti egyensúly
Alulreprezentált csoportok bevonása
További információ
Beadási határidők !!!!
Disszeminációs workshop szeptemberben

Akítv kapcsolat ECP és nyertes pályázók között
Köszönöm a figyelmet!
reka.velenyi@tpf.hu
Partnerkeresés

Projekt jellege és nagysága
Max: 100 000 EURO

Tevékenységek helyszíne: támogatható országok valamelyikében (19.o)

Támogathatósági időszak: 18 hónap
Pályázati űrlapon PIC kódot megadni,

Pályázóknak csatolni: jogi személyek űrlap, pénzügyi adatlap

Valamennyi ág esetében erkölcsi nyilatkozat

Hivatkozási szám

Kiegészítő dokumentumok

Részt vevő országok


Hivatalos pályázati űrlapot EU 24 nyelvének valamelyikén kell hiánytalanul kitölteni

Pénzügyi kapacitás (állami szervekre nem vonatkozik, 16.o.)

Azoknak a pályázatoknak ítélik oda a támogatást melyek a legjobban biztosítják az "Európa a polgárokért program hatékonyságát

Földrajzi egyensúlyt lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszik a kiválasztás során
Halasztás max 3 hónap
Testvérvárosi csak meghívott résztvevők
Átalányalapú finanszírozási rendszer (26.o)
Előkészítő tevékenység!!!! (csak résztvevők száma)
50 % előfinanszírozás (VH, EE, CTP) megállapodás EACEA által alírásást követő 30 napon belül

Full transcript