Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Paulo Freire-Ezilenlerin Pedagojisi

No description
by

Arzu ARSLAN

on 17 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Paulo Freire-Ezilenlerin Pedagojisi

Bu bölümde Freire'nin diyalogcu ve diyalog karşıtı düşünce zeminlerinde gelişen kültürel ve eylem kuramları analiz edilmiştir..

Freire'nin sözlerinden alıntılar yapılmıştır.


Dördüncü Bölüm ve Sonrası


Ezilenlerin Pedagojisi

Devrimci Süreç
devrimci süreçte birliğin inkarı, halkı örgütleme, devrimci iktidarı güçlendirme veya bir birleşik cephe oluşturma bahanesi ile halkla diyalogtan kaçınma, gerçekte özgürlükten korkmaktır. Ya da güven eksikliğidir. Eğer halka güvenilemiyorsa onun özgürleşmesi için hiçbir neden yoktur.

Devrim için gerekli olanlar
Halka güven
Halkla diyalog
Halkla dayanışma
önderlerin alçakgönüllüğü
insanlara sevgi
insanın özgürleştirilmesi amacı taşıması
Tarihsel gerçeklik ve insan
devrimci süreç
insanın faaliyeti kuram ve praksistir; düşünce ve eylemdir. Insanın faaliyeti ne lafazanlığa ne de aktivizme indirgenebilir.


Devrimci süreçte halkla diyalog gerçek devrimin radikal gerekliliğidir. Bu bir devrimi devrim kılan, onu askeri darbeden ayırt eden bir özelliktir.
Arzu ARSLAN
Paulo Freire-Ezilenlerin Pedagojisi
Insanlar salt etkinlik varlıkları olan hayvanlardan praksis varlıklar olmalarıyla ayrılırlar. Hayvanlar dünyayı değerlendirmezler, dünyanın içine gömülüdürler. Onların aksine insanlar, dünyanın içinden doğrularak yüzeye çıkar, dünyayı nesnelleştirir, böylelikle onu anlayabilir, emek ve çabaları ile dönüştürebilirler.

Insanın faaliyeti ise eylemden ve düşünceden oluşur; bu praksistir, dünyanın dönüştürülmesidir. Ve praksis olarak kendisini aydınlatmak için bir kuram gerektirir.


insanı olmayan hiçbir tarihsel gerçeklik yoktur.
insanlar için hiçbir tarih yoktur. Yalnız insanlar tarafından yapılan ve karşılığında da insanları biçimlendiren bir tarih vardır. Çoğunluklar yalnızca kendilerine tarihe özneler olarak katılmadığı yerde egemenlik altındadır ve yabancılaşır.
Devrimin reddedilmesi imkansız bir egitimsel niteligi vardır. insanları özgürleştirmedikçe o devrim degildir.
Devrimci Eylem Kuramı
Özne-aktörler
(devrimci önderler)
Aktör özneler
(Ezilenler)
Etkileşim
Aracılık eden
nesne
Dönüştürülecek
gerçeklik
Aracılık eden
nesne
Amaç
Sürekli bir süreç olarak
insanlaşma
Amaç
Ezen Eylem Kuramı
Aktör-Özneler
(egemen seçkinler)
Nesne
muhafaza
edilecek
gerçeklik

Nesne
Ezilenler
(Gerçegin bir ögesi olarak)
Amaç
Ezme durumunun muhafazası
''Sadece kişinin içinde yaşadıgı dünyayı ve kendini degistirmesini saglayan eylem, özgür eylem olabilir....Özgür bir toplum mücadelesi,sürekli artan ölçüde bireysel özgürlük oluşturmadıkça özgür bir toplum mücadelesi degildir.'' gajo petroviç
Diyalog karşıtı eylemin analizi
.Boyun egdirme
.böl ve yönet
.manipülasyon
.kültürel istila
Diyalogcu eylemin özellikleri
.işbirligi
.ozgürlesme için birlik
.örgütlenme
.kültürel sentez
Diyalog karşıtı düşünce zemini özellikleri
ölümseverlik,
insanı nesneleştirmek
ezen olma özelligi
baskı
Diyalog düşünce zemini özellikleri
Eleştirel pedagoji Rousseau ile başlar
1970'lerde paulo freire, henry giroux, stanley aronowitz ve peter mclaren ile devam etmiştir.
Pedagoji, grekçe bir kavramdır. Pais, çocuk-genç demektir. Ago ise yönetme, yönlendirme, yetiştirme demektir. Pedagoji çocukların sevk ve idare edilmesi anlamına gelmektir.
Okul kavramı Latin ce Germen
dillerinde, Grekçe ''schole''sözünden
türemiştir. Ahlaki şekillendirme
anlamına gelmektedir.
Freire Egitim anlayışında öne çıkan kelimeler
Praksis:
Dönüştürmek amacıyla dünya üzerinde düşünmek ve eylemde bulunmak.
Conscientizacao
:Sosyal siyasi ve ekonomik çelişkileri kavramak ve gerçekligin insanlıgı ezen koşullarına karşı harekete geçmeleri gereken ögrenme sürecidir.Freire'de ön plana çıkan temalar
praksis, sessizlik kültürü, conscientizacao,diyalog, bankacı egitim modeli, ezenX ezilen, özgürleşme, okuma-yazma ve okuryazarlık, dil ve baglam, düşünme ve eylem
yaşamseverlik
insanı özgürleştirmek
söz ve eylemin kullanılması
özgürleştirici eylem
Freire yaşamı boyunca okuryazarlıga önem vermiştir. Fakat bunun yanında okuma yazma ile okuryazarlıgı birbirinden ayırmıştır:

''Siyasal bir açıklıga sahip olamayan egitimciler, örnegin en basitinden ögrencilerinin çok sözcügü okumasına yardım edebilirler, fakat onların dünyayı okumasına yardım etmede yetersiz kalırlar.
Okuryazarlıgı anlamlı kılan onun işlevselligidir. bu işlevsellik bireyin yaşamını kolaylaştırmasına yardım eder. Okuma-yazma sözcükleri ve kelimeleri okumaktan ibaret degildir. Psikolojik, sosyal,kültürel, varoluşsal anlamda ideolojik öneme sahiptir.
Freire'ye göre bilgi
Tarihsel koşullar içinde degiserek
oluşan ve yeniden oluşan aktif bir süreçtir.
Bilgi sürekli ve degişken nitelik taşır. Bilgi tarafsız degil edinilen olmalıdır. Yani insanın faaliyeti sonucunda oluşsan ilgi ve normlar olmalıdır. Bilginin niteligi deneysel oldugu kadar birleştirici ve demokratik olmalıdır.
Freire'ye göre okul,
Bir eğitim kurumu olmaktan çok bir pazar, bir işletme odaklı bir kurum, bireyleri tımar etmeye çalışan bir bakım evi, gözetim altına almaya çalışan bir hapishane ve de insanları eleştirel düşünceye karşı duyarsızlaştıran ideolojik bir araçtır.
Bankacı Eğitim modeli
Bankacı modelde anlatılar öğrencilerin anlatılan şeyi mekanik olarak ezberlemelerine yol açar. Daha da beteri, onların öğretmen tarafından doldurulması gereken ''bidonlara'' dönüştürmesidir.Öğretmen kapları ne kadar iyi dolduruyorsa o kadar iyi bir öğretmendir. Kaplar ne kadar iyi dolduluyorlarsa o kadar iyi öğrencidir. Eğitim de tasarruf yatırımı haline gelir.
Öğretmen yatırımcı
öğrenci de yatırım nesnesidir..
Sorular
1) Freire Türkiye'ye gelseydi eğitim sistemimiz hakkında ne söylerdi?
2) Ezen-ezilen X diyalogcu durumlarından yola çıkarak kendinizi ezen-ezilen olarak hissettiğiniz oldu mu? Sizce ezen-ezilen durumundan kurtulmak için ne yapmalıdır?
3) Freire'nin okuma-yazma öğretirken millletlerin coğrafi ve kültürel konumlarını dikkate alarak kelimeleri öğrettiği görülmektedir. Ayrıca kelimelerin bağlamına da önem vermiştir..Freire'nin bu uygulamaları hangi eğitimci ve filozofların düşüncelerini çağrıştırmaktadır?
Okul
..yerine....
kültür çemberi
öğretmen
...
eşgüdümcü
dersler
.....
diyaloglar
öğrenci
....
katılımcılar

ifadelerini kullanır..
Freire,
Full transcript