Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÜNEY KORE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ

No description
by

TC Sedat Altıntaş

on 27 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÜNEY KORE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ

GÜNEY KORE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ
Sedat ALTINTAŞ
1. Güney Kore hakkında genel bilgiler
2. Güney Kore eğitim sistemi
3.Güney Kore öğretmen yetiştirme sistemi
Sunum İçeriği
Başkenti: Seul
Resmi dil: Korece
Nüfus: 50,4 milyon (2015)
Para Birimi: Kore Wonu
Döviz Kuru: 1 ABD Doları = 1.172,50 Kore Wonu (30.12.2015 itibariyle)
GSYİH: 1.440 trilyon ABD Doları
Kişi Başına Milli Gelir:35.485 ABD Doları
Güney Kore (Kore Cumhuriyeti)
Kore anayasasının 27. maddesinde eğitim ile ilgili şu bilgilere yer verilmiştir:
Her vatandaş eğitimden eşit yararlanma hakkına sahiptir.
Her vatandaş tüm çocukların eğitimini almasından sorumludur.
Zorunlu eğitim parasızdır.
Eğitimde özgürlük ve politik tarafsızlık sağlanır.
Eğitim sistemindeki temel hususlar kanunla düzenlenir.
Güney Kore Eğitim Sistemi
Lise Eğitimi
G. Kore 50,4 milyonluk homojen bir nüfus yapısına sahiptir. Nüfus artış oranı %0.4'dür. Nüfus yoğunluğu ise 514/km2'dir. G. Kore, nüfus yoğunluğu bakımından dünyada 15. sırada yer almaktadır. Nüfusun yaklaşık %85'i büyük kentlerde yaşamaktadır. Seul, 60 km2'lik alanda 10,2 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biridir. Çevre nüfusuyla birlikte ise (20 milyon) Tokyo’dan sonra dünyanın ikinci kalabalık şehridir.

Ortalama yaş, erkeklerde 77, kadınlarda 84’dür. Okur yazar oranı %98,1’dir. Nüfusun tamamı neredeyse Korelilerden oluşmaktadır. Ülkedeki toplam yabancı sayısı 2015 yılı itibariyle 1,74 milyondur. Yaklaşık 1000 kadar Türk vatandaşı bulunmaktadır. Nüfusun %31,6’sı Hıristiyan (ağırlıklı olarak Protestan), %24,2’si Budist’tir. %44,2’si de belli bir dine mensup olmadığını belirtmektedir. Kore Müslüman Federasyonu verilerine göre 35 bini Koreli olmak üzere toplam 135 bin civarında da Müslüman bulunmaktadır. Seul’de Araplarca inşa edilen bir cami bulunmaktadır.
Coğrafi Konumu
Kore Cumhuriyeti, Kuzeydoğu Asya'da yer alan 222,154 km2 yüzölçümlü Kore Yarımadası’nın %45'ini kapsayan (99,700 km2) güney bölümündedir. Yarımada kuzeyde Rusya ve Çin, batıda Sarı Deniz ve ötesinde Çin, doğuda Doğu Denizi ve ötesinde Japonya ile komşudur. Ülkenin sadece K. Kore ile kara sınırı bulunmaktadır (238 km). G. Kore genel olarak dağlık bir ülkedir. Güney'deki Jeju Adası G. Kore'nin en büyük adası ve önemli bir turistik beldesidir. Ülkenin en uzun ikinci nehri olan Han Nehri (514 km), Seul şehrinin ortasından geçerek batıda Batı Denizi'ne dökülmektedir. En uzun nehri Naktong Nehri’dir (525 km). Ülke topraklarının yaklaşık %22'si tarım alanı, %66'sı dağlık ve ormanlık alan, %12'si yerleşim alanıdır.
NÜFUS
KISA TARİHÇE
Kore'de ilk devlet MÖ 2333 yılında Çosun halkının lideri Tangun tarafından kurulmuştur. Tarih boyunca çeşitli hanedanlıklar tarafından yönetilen Kore, bu süre içinde de bölgenin iki büyük devleti olan Çin ve Japonya'nın nüfuz mücadelelerine sahne olmuştur.
1904-1905 Rus-Japon savaşını Japonların kazanmasını takiben Kore bu ülkenin etkisi altına girmiş, 1910 yılında da Japonya tarafından ilhak edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nın Japonya’nın yenilgisiyle sona ermesiyle birlikte 35 yıl süren işgal dönemi biten Kore'de 1948 yılında yapılan seçimler sonucu Kore Cumhuriyeti kurulmuş, 38. paralelin kuzeyinde SSCB denetimi altındaki bölgede de Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir. K. Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney'e saldırmasıyla Kore Savaşı başlamış, SSCB’nin desteğinin yanısıra ÇHC K. Kore'nin yanında yer alırken, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 devlet BM kararları doğrultusunda Kore Cumhuriyeti’nin yanında yer almıştır. Üç yıl süren savaş 1953'de Panmunjom'da imzalanan Ateşkes Anlaşması’yla sona ermiştir. Sözkonusu Ateşkes Anlaşması halen yürürlüktedir. Barış Anlaşması imzalanmadığından, Kore Savaşı teknik olarak devam etmektedir. (Savaşta 3 milyon Koreli hayatını kaybetmiştir. Ülkemiz de 21.212 askerle katıldığı savaşta yaklaşık 1000 şehit vermiştir.)
SİYASİ YAPI
G. Kore'de başkanlık sistemi uygulanmaktadır. Cumhurbaşkanı beş yıllık bir dönem için halk tarafından seçilmektedir. Cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütmenin de başı olup, Başbakan ve Bakanların yanı sıra, yürütme ile ilgili üst düzey görevlilerin atamalarını yapar. Genel seçimler dört yılda bir yapılır. Meclisteki sandalye sayısı 300'dür.
G. Kore idari olarak 9 bölge ve yedi özel statülü şehirden oluşmaktadır. Bölgeler, Gyonggi-do, Gangwon-do, Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do, Jeollabuk-do, Jeonllanam-do, Gyeongsangbuk-do, Gyeongsangnam-do ve Jeju-do’dur. Özel statülü şehirler ise Seul, Busan, Daegu, Incheon, Gwangju, Daejeon ve Ulsan’dır.
Başlıca İhracat Kalemleri: Elektronik cihazlar, mobil iletişim cihazları, ekran ve paneller, elektrikli makine ve cihazlar, motorlu kara taşıtları, makine ve mekanik cihazlar, gemiler, mineral yakıtlar ve petrokimya ürünleri, optik alet ve cihazlar, plastikler ve mamulleri, demir ve çelik, organik kimyasallar.

Başlıca İthalat Kalemleri: Mineral yakıtlar, elektrikli makina ve cihazlar, makina ve mekanik cihazlar, demir ve çelik, optik alet ve cihazlar, organik kimyasallar, metal cevherleri, cürüf ve kül, plastikler ve mamulleri, bakır ve mamulleri, motorlu kara taşıtları.
İlkokulun amacı;
Öğrencilere, sonraki eğitimlerine ve günlük yaşamlarına temel oluşturacak yetenek, karakter ve kişilik kazanmalarında yardım etmektir.

Ortaokulun amacı;
Öğrencilere, sonraki eğitimlerine ve günlük yaşamlarına temel oluşturacak yetenek, karakter ve kişilik kazanmalarında yardımcı olmanın yanında, onların birer demokratik vatandaş olmalarına yardım etmektir.

Lisenin amacı;
Öğrencilere gelecekte seçecekleri kariyerleri için gerekli yetenekleri kazanmalarında yardımcı olmak ve onlara dünya vatandaşlığı bilinci kazandırmaktır.

Güney Kore eğitim sistemi, ilk iki aşaması zorunlu olan 6+3+3+4 yıl şeklinde düzenlenmiştir. Okul öncesi eğitim ve lise zorunlu değildir. İlköğretime başlangıç yaşı yedi olup, bazı özel okullar dışında, ilköğretim herkese ücretsizdir. Liseler; genel, mesleki ve diğer (yabancı dil, güzel sanatlar vb.) olmak üzere üç türde eğitim vermektedir. Yükseköğretim kurumları ise öğrencilerini kendileri seçerek yedi farklı türde hizmet sağlamaktadır (Bakioğlu ve Baltacı, 2013).
Güney Kore'de eğitimin her türlü sorumluluğu Milli Eğitim Bakanlığındadır. Bu bakanlık “Eğitim Bakanlığı (MOE)” adıyla faaliyet göstermektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, akademik faaliyetler ile bilim ve eğitim alanında politikaların oluşturulması ve uygulanmasından sorumlu devlet organıdır.
Eğitim Sisteminin Yönetim Yapısı
Her ne kadar dikey hiyerarşiye sahip yapı var gibi görülse de Güney Kore eğitim sisteminde yerel yönetimler önemli bir role sahiptir.
Güney Kore’nin Eğitim Bütçesi
Eğitimin başlıca finansal kaynakları devlet bütçesi, yerel yönetimler ve özel okulların kendi kaynaklarıdır. Okulların finansal kaynaklarının büyük çoğunluğu devlet ödeneği ve öğrenci harçlarından oluşmaktadır. Devletin eğitim bütçesi ulusal vergiden ayrılan fonlarla desteklenmektedir (İpek, 2009:211).
Öğretim Programları
Güney Kore’de ulusal müfredat, her öğretim yılı için öğretilecek olan konuları ve her konu için ayrılacak zamanı belirlemektedir. Bu müfredat, ders kitapları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini değerlendirme yöntemleri için genel kuralları sağlamak için kriterler geliştirmektedir. Ancak yerel eğitim yetkilileri ve okullar tarafından değişiklik yapan bazı birimler de vardır (Lee, 2008).
Yedinci Müfredat, geçmişteki müfredatların aksine, öğrenci odaklı, bireysel yetenek, yatkınlık ve yaratıcılığı vurgulayan öğrenci odaklı bir müfredattır. Bu müfredat eğitimli bir kişinin sahip olması gereken özellikleri şu şekilde tanımlamaktadır (MOE, 2014b):
Bütün kişilik gelişiminin temelini bireysellikte arayan bir kişi
Temel yaratıcılık becerileri için belli bir kapasite gösteren bir kişi
Geniş kültür yelpazesi içinde öncü bir kariyere öncülük eden bir kişi
Milli kültürü anlamanın yanında bu kültüre yeni değer katan bir kişi
Demokratik sivil bilinç temelinde toplumun gelişimine katkıda bulunan bir kişi
2000 yılında okullarda uygulanmaya başlayan ve başarı gelişimini merkez alan 7. Ulusal Müfredat ile birlikte “açık öğretim” ve “performans değerlendirme” öğrenme süreçlerine odaklanmıştır.

Üniversitelerde performans değerlendirme için giriş sınavı sisteminin iyileştirilmesi gerekmiş ve not yerine karşılaştırmalı sistemin daha iyi olacağı vurgulanmıştır. Bu gelişmeleri ilköğretim ve ortaöğretim eğitiminde öğrenci başarısı değerlendirme ve bu reformun ikinci yarısında okul denetim sisteminin geliştirilmesi gibi politika planları takip etmiştir (Kim, 2004).
Halkın %92 si okuryazardır...
Ülkede üniversite sayısı çok fazla, genç nesilde de üniversiteye gitmeyen yok denecek kadar azdır...
Koreliler çok fazla ders çalışırlar...
Kitap, kırtasiye ürünleri oldukça çeşitlidir...
Bir ortaokul veya lise öğrencisi günde yaklaşık 4-5 saat uyur... Sabahtan akşam beşe kadar okula gidip saat dokuza kadar zorunlu etüde kalırlar..
Saat dokuzdan on iki, birlere kadar da dershaneye giderler…
Üniversite sınavı Türkiye'ye kıyasla kat kat zor olduğundan hepsi iyi üniversitelere girmek için büyük bir rekabet halindedir.
Bu yarış daha çocukken başlar...
Çocuklar başlıca piyano, İngilizce, el sanatları, tekwandodan oluşan en az 3-4 kursa giderler...
Her yıl 15 milyar dolar İngilizce öğretimine harcanıyor.
Kore de ortaokul, lise öğrencisi olmak çok zordur...
Koreliler de çok fazla ders çalışmalarına rağmen ezberci sistemlerini de eleştiriyorlar...
Üniversitenin imkanları çok zengin, internet çok gelişmiş, özellikle mühendislikler ve sayısal bölümlerde çok ileridedirler. Özel kurs ve dershane sistemi çok yaygındır. Sınıflarda teklonoji kullanımı çok önemlidir. Robotlarla arası iyi olan milletlerden olan Koreliler, yakında eğitim sistemlerini de bu cihazlara teslim edecekler. Robot hizmetçiler, robot klonlar ve hatta robot hamamböceklerinden sonra şimdi de robot öğretmenler ortaya çıkıyor.
R-Learning
adı verilen proje dahilinde 2012 yılında 500 anaokulunda ve 2013 yılında toplam 8000 eğitim merkezinde robot öğretmenler kullanılmıştır.
Anaokul Eğitimi
Burada çocuklar ilkokula hazirlanir ve ortalama günde 3 saat burada bulunurlar.
Yaş aralığı : 3-5
Devlet ilkokuldan önceki 1 yıl okul öncesi eğitimi ücretsiz sağlamaktadır.
Devlet ayrıca özel okul öncesi kurumlarına da bütçe ayırmaktadır.
İlkokul Eğitimi
Okula başlama yaşı 6'dır.
6 yıllık ilköğretim zorunlu ve parasızdır.
İlköğretimde okullaşma oranı %99,9 dur
Sınıf mevcutları ortalaması 35 civarıdır.
Burada amaç çocuklara temel egitim vermek ve onları duyarlı bir vatandaş olma yolunda ilk adımlarını atmalarında yardımcı olmaktır. Yılda yaklaşik
220
gün süren bu eğitim döneminde ahlak eğitimi, Kore dili, toplumsal incelemeler, matematik, fen, müzik, resim, el sanatlari, beden eğitimi ve kabiliyetlerini keşfetmelerini saglayan dersler ve egitimler verilir.
Ilkokul ögretmenlerinin tamami 4 yillik üniversite mezunudur.

İlkokulu bitirmiş olan 12-14 yaşlarındaki çocuklar ortaokula başlamaya hak kazanır. 11 temel yada zorunlu dersten olusan bu dönem de mesleki kurslar ve seçmeli derslerle mesleki yönlendirme yapilir. 1970 yılında ortaokullarda ki öğrenci-öğretmen orani 42,3 iken bu rakam 2000 yilinda 20.1 olmustur.
Ortaokul Eğitimi
Yaş aralığı : 17-19
Liselerde eğitim 3 yıl
Lise mezunu öğrenci oranı %97
Liseye girişte öğrenciler kendilerine tamamıyla yön verecekleri bir döneme gelmiş olurlar. Kişinin karakteri, yaratıcılığı, analitik düşünme yeteneği, kabiliyetleri ve hedefleri doğrultusunda bir liseye giderler.

Üniversiteye hazirlayan akademik egitim
11. sınıfta alan seçimi
sosyal bilimler
fen bilimleri
mesleki eğitim

Yetenekli öğrencileri tespit edip potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlarlar.
Yükseköğretim
Ortaöğretimden yükseköğretim kurumuna geçiş için zorunlu olan ve her sene yapılan ulusal bir sınav mevcuttur.
Akademik yetenek testi (College Scholastic Aptitude Test -CSAT)
5 bölümden oluşur:
Anadil Sınavı
Matematik Sınavı
Yabancı dil sınavı (İng)
Sosyal bilimler-fen bilimleri-mesleki eğitim
İkinci yabancı dil sınavı (Çince)
Ülkede yüksek ögrenim 7 kategoride egitim vermektedir.
1- Kolej ve Üniversiteler
2- Endüstri Üniversiteleri
3- Egitim Üniversiteleri
4- Küçük Kolejler
5- Havacilik ve Haberlesme Üniversiteleri
6- Teknik Kolejler
7- Çesitli Enstitüler
Kore’deki üniversiteler, onları kuran kurumlara göre sınıflandırılırlar; örneğin, Kore Hükümeti tarafından kurulan ve yönetilen üniversitelere ulusal üniversiteler, yerel hükümetlerce kurulan ve yürütülen üniversitelere devlet üniversiteleri ve tüzel eğitim kurumları tarafından kurulan ve yürütülen üniversitelere ise özel üniversiteler denir. Üniversitelerdeki öğrenci seçimleri de dâhil olmak üzere, Kore Hükümeti, üniversitelerin özerkliğini desteklemek amacıyla, yalnızca minimum düzeydeki temel gereksinimlerini karşılar. Ulusal akademik yeterlilik sınavı, makale sınavları, nitelikler, tavsiye mektupları gibi gerekli belge ve standartların değerlendirilmesini her üniversitenin kendi kayıt kabul departmanlarına bırakarak, üniversitelerin kendilerine en uygun öğrencileri seçme yetkisi artırılmıştır. 1 Nisan 2007 tarihi itibariyle, Kore’de tam 412 üniversite vardır. Bunların 175’i normal üniversite, 152’si yüksekokul, 36’sı lisansüstü eğitim veren kurum, 17’si siber üniversite, 14’ü endüstri üniversitesi, 11’i eğitim üniversitesi ve 7’si diğer türlerdeki üniversitelerdir.
Güney Kore Öğretmen Yetiştirme Sistemi
Öğretmenlik mesleği Güney Kore‟de saygı duyulan bir meslek olmasının yanında, daimi bir iş ve iyi çalışma koşullarına sahip bir meslek seçimidir (NCEE, 2013). Öğretmenlik mesleğinin aileler tarafından saygı görmesi ve toplumda yüksek bir statüye sahip olmasından dolayı gençler tarafından tercih sebebi olan bir meslektir (Kim, 2007). Güney Kore İlk ve Ortaöğretim kanunun 2. bölüm madde 21‟de öğretmenler; ilköğretim öğretmeni, ortaöğretim öğretmeni, asistan öğretmen, profesyonel danışman, bakıcı öğretmenler şeklinde sınıflandırılmıştır (MOEHRD, 2012).

Öğretmen eğitimi çeşitli türdeki yüksek eğitim kurumları tarafından verilmektedir. Güney Kore‟de ilkokul ve ortaöğretim okulu öğretmeni eğitimi veren kurumları farklıdır (NCEE, 2013).
İlkokul öğretmenleri, on tanesi ulusal eğitim üniversitesi, Jeju Üniversitesindeki Öğretmen Koleji ve Kore Ulusal eğitim Üniversitesi ve Ehwa Bayan üniversitesindeki İlkokul eğitimi bölümü olmak üzere onüç kurum tarafından yetiştirilmektedir (Ee-gyeong Kim & You-kyung Han , 2002). Dört farklı kurum da ortaöğretim için öğretmen yetiştirmektedir: öğretmen kolejleri, genel üniversitelerdeki öğretmen eğitim sınıfları, eğitim bölümleri ve eğitim enstitüleri(Kim, 2007). Orta okul öğretmenleri için toplam 368 kurumda eğitim verilmektedir (Ingersoll, 2007).

İlkokul öğretmeni olmak için adaylar lise mezuniyetinden sonra ilkokul öğretmeni olmaya karar vermelidir, kanuni açıdan ilkokul öğretmeni olmanın tek yolu, bu onüç kurumdan birinde eğitim almaktır. İlkokul öğretmenliği en çok talep edilen mesleklerden biri haline geldiğinden dolayı, ulusal eğitim üniversitelerine kayıt için rekabet çok yoğundur ve lise mezunlarının ilk % 5‟i bu tür üniversitelere ancak kabul edilmektedir (NCEE, 2013).
İlkokul öğretmeni yetiştiren kurumların programları alan bilgisi ve pedagojiden oluşmaktadır. Genel dersler eğitim programının %30‟unu oluşturmaktadır. Bu %30‟un %65‟lik kısmını sosyal bilimler, beşeri bilimler ve beden eğitimi alanlarındaki zorunlu dersler oluşturmaktadır. Öğrenciler dil ve edebiyat, sosyal bilimler, beşeri bilimler ve sanat alanlarından ders seçebilmektedirler. Temel dersler eğitim programının %70‟inin oluşturmaktadır. Ayrıca Güney Kore‟de her öğretmenin diplomasında listelenmiş olan bir dersten uzmanlık ede etmiş olması gerekmektedir. Temel dersler toplam 11 dersten oluşan genel pedagoji ve alan derslerinden oluşmaktadır. Bunlar; eğitim psikolojisi,eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, okul ve sınıf yönetimi, alan pedagojisi, sanat ve beden eğitimi dersleri, öğretmenlik uygulamaları dersleri ve ileri derecede eğitim gerektiren bir alan dersinden oluşmaktadır.

Eğitim programında yer alan okul deneyimi uygulamaları 9 hafta sürmekte ve bu uygulamalar 4 dersten oluşmaktadır. Bunlar ise; Gözlem uygulamaları, Katılım uygulamaları, Öğretmenlik uygulamaları ve Yönetim Uygulamaları dersleridir. Öğretmen adayları 4 yıllık bir program bitirdiklerinde öğretmenlik sertifikası alabilmektedirler. Öğretmen adaylarının alacakları bu sertifika ikinci derece bir sertifikadır ve öğretmen adayları 3 yıllık bir öğretmenlik deneyiminden ve 15 kredilik hizmet içi eğitimden sonra birinci derece sertifika almaya hak kazanırlar (Ingersoll, 2007; NCEE, 2015).
İlkokul öğretmenliğindeki gibi, tam teşekküllü eğitim programlarında ortaokul öğretmeni olarak eğitilen öğrenciler kredilerinin % 30 „u genel konulardan, geri kalan % 70‟i ise ana konular ve öğretmen eğitimi derslerinden tamamlamaları ve bir bitirme tezi yazmaları gerekmektedir (NCEE,2013).

Orta öğretim seviyesinde farklı bir lisans seviyesine sahip kişiler öğretmen sertifikası alarak öğretmenlik yapabilir (Ee-gyeong Kim & You-kyung Han, 2002). Orta öğretim öğretmeni olmak için lisans mezunu aday, ana konulardan 42 kredi, ve pedagojik konulardan 20 krediyi tamamlayarak öğretmen sertifikası alabilir (Park; 2010) ve bir orta öğretim kurumunda kendi alanında öğretmenlik yapma hakkı kazanır. Orta öğretim öğretmenliği için eğitim kolejlerinde 4 yıllık eğitimi alarak öğretmen olmanın yanında, bir lisans programını tamamladıktan sonra orta öğretim okulu öğretmeni olunabilir (Ee-gyeong Kim & You-kyung Han , 2002). Üst lise mezuniyetinden sonra kişiler bu programlara genel akademik lise mezuniyet puanları ve kolej eğitsel beceri testi sonucu ile alınmaktadır (NCEE, 2013).
Sınıf öğretmenliği için, Türkiye ve Güney Kore’de öğretim 4 yıldan oluşmaktadır ve öğrenciler bu dört yılın sonunda Güney Kore’de (üniversiteden üniversiteye değişmekle beraber) ortalama 140-145 krediyi tamamlamalıdırlar (Kim, 2007). Türkiye’de ise 152 krediyi tamamlamak gerekmektedir (YOK, 2007).

Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme programı öğretmenlik mesleğine hazırlık, genel kültür, özel alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve uygulama derslerini kapsamaktadır. Güney Kore’de özel alan bilgisi, meslek bilgisi ve uygulamayla beraber bilişim ve teknoloji derslerine ağırlık verildiği de belirtilmektedir (Kwon, 2004).
Kwon (2004) yaptığı çalışmada, Güney Kore’de ilköğretim matematik öğretmeni olabilmek için ilköğretim bölümünde ana dal olarak belirtilmiş matematik öğretmenliğini ilgilendiren en az 21 kredilik matematik alan ve matematik pedagoji bilgisi dersler almanın zorunlu olduğunu, lise matematik öğretmeni olabilmek için ise %60’ı ana dalınla ilgili meslek bilgisi dersleri oluştururken yaklaşık 130- 150 kredi almakla yükümlü olduklarını belirtmektedir. Güney Kore’de matematik öğretmeni olabilmek için de öğretmen yerleştirme sınavına girmek gerekmektedir. Sınavın %70lik kısmını oluşturan meslek
bilgisi soruları açık uçlu sorulardır.
http://www.jejunu.ac.kr/_html/eng/acad/coll_1.jsp?dcode=960&hcode=961

Güney Kore‟de öğretmenlerin mesleğe başladıktan sonra bir sertifika almalarına veya lisansüstü eğitim yapma zorunlulukları yoktur (Aras ve Sözen, 2012). Ancak Güney Kore öğretmenlerin en az yılda otuz gün hizmet içi eğitim alma zorunlulukları vardır. Güney Kore öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılma oranları OECD ülkelerin üzerinde olduğu göze çarpmaktadır.

2012 yılında Güney Kore’de yeni göreve başlamış bir ilköğretim öğretmeninin satın alma gücü paritesine göre yıllık maaşı 28.591 $ iken, on yıl sonra 42. 972 $, on beş yıl sonra ise 50.145 $ olmaktadır (OECD, 2014).
Güney Kore‟de öğretmenlik mesleğine giren stajyer öğretmenler okul içinde olmak üzere iki hafta süren bir eğitim alırlar. Bu eğitimler oryantasyon da dahil, durum çalışmaları, uygulama ödevleri, teori çalışmaları, öğrenci rehberliği ve sınıf yönetiminden oluşmaktadır. Buna ek olarak stajyer öğretmenler işe alım sonrası dönemde 6 ay süren bir eğitime katılmak zorundadırlar. Bu eğitim ise öğretmenlik uygulamaları ve değerlendirme, sınıf yönetimi, okul çalışmaları ve öğrenci rehberliğine yönelik eğitimleri kapsar (NCEE, 2015). Ayrıca Güney Kore hükümeti öğretmenler için bir mesleki gelişim programı geliştirmiştir. Bu program alan uzmanlığı ve program geliştirme gibi alanlarda özel eğitim, hizmet içi eğitim ve nitelik eğitiminden oluşmaktadır. Hizmet içi eğitim programları en az 180 saat ve 30 gün sürmektedir. Öğretmenlerin performansı ise 100 puanlık bir ölçekle değerlendirilmektedir. Programı tamamlayan öğretmenler sertifika kazanmaya hak kazanmaktadır. Bu sertifikalar öğretmenlerin terfileri için ek puan ve ücretlerinde artış sağlamaktadır. Ayrıca okul müdürleri de hizmet içi eğitim organize edebilmektedirler (Kim, 2007).
Full transcript