Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Leiderschap & Operationeel management

Visie op Operatie - Uitrol via action learning
by

Marcel Griffioen

on 25 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Leiderschap & Operationeel management

Operationeel sturen
Besturing en ritmiek
Kwaliteit
Verbetermanagement
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Begrijpen
Gebruiken
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Met wie stuur je op jouw weekresultaten?
Welke ritmiek is er nodig om te kunnen sturen op resultaten?
Werkplan

Aanpak
Maak of verzamel organogrammen
Maak korte functieomschrijvingen
Bepaal welke vorm van sub-teams of vaste samenwerkingsteams er zijn (bijvoorbeeld gebiedsindeling)


Bronnen
HRM gegevens
Organogrammen
Functieprofielen

Team- en ketenstructuur in kaart brengen

De tools die je helpen bij het sturen op prestaties:
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Voordat we aan de slag gaan zorgen we ervoor dat we goed begrijpen waarmee en waarom:
Waar stuur je nu op? Waarom stuur je daarop?
Hoe draagt deze sturing bij aan wat de klant en opdrachtgever van ons vraagt?
Hoe luidt de klantwens?

Hoe past jouw team in het ketenproces? Hoe draag jij met jouw team bij aan het ketenproces?
Wat is dan het doel van jouw team?
Wat wil je dan wekelijks in de gaten houden om dit te realiseren? Veiligheid, productie, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.
Wat is jouw gekwantificeerde jaardoelstelling? Wat is de daarvan afgeleide weeknorm voor jouw team?


In dit blok starten we met de basis: Operationeel sturen. Je leert de relatie tussen operationeel sturen en je doel behalen en de bredere context waarin je opereert. Je leert de vertaling maken van klantwens naar kpi's en hoe deze je kunnen helpen. Je bereid je voor om concreet aan de slag te gaan met je team. Om dit te kunnen doen regel je ook de randvoorwaarden (bijv. agenda screening) in die je nodig hebt.

Aan de slag met operationeel sturen en je teamprestaties:
Bekijk de komende periode hoe het er in jouw team voorstaat. Analyseer met je team de klantvraag?
Hoe zien de huidige prestaties eruit? Zit je bijvoorbeeld (structureel) boven of onder de weeknorm?

Materiaal:
Ketenrapportages (standaard of tijdens leading team gemaakt)
Ketenvisualisaties (standaard of tijdens leading team gemaakt)
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Randvoorwaarden: Agenda screening?
We starten met leren van het verleden:
Wanneer ben je begonnen als leidinggevende van je huidige team ?
Wat was de situatie toen je kwam?
Wat heb je al bereikt met je team?
Wat is je nog niet gelukt?
Terugkijken
Vooruitkijken
Wanneer leveren jullie kwaliteit?
Hoe weet je of alles aan die kwaliteit voldoet?
Hoe controleer je jezelf op deze kwaliteit?
Wat levert de focus op kwaliteit op?
Hoe draagt kwaliteit bij aan de jaardoelstelling?

Materiaal:
- Valuestream/ procestekening
- Volgende ketenpartner/ klant (gesprek)
-
<Willem Jan, is er nog meer?>
Hoe ziet jouw/ jullie huidige kwaliteit eruit? Zit je bijvoorbeeld (structureel) boven of onder de norm?
Hoe meet je kwaliteit/ rapporteer/ visualiseer je de kwaliteit?

Denk na over de vraag hoe je kwaliteit voortdurend op 100% krijgt en houdt. Maak daarbij gebruik van de oplossingen die er al zijn bedacht door jouw keten. Wat gebeurt er met jou, je team en jullie prestaties?

Materiaal:
Ketenoplossingen als checklists, kwaliteitsteam en warme overdracht
Ketenrapportages op kwaliteit
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Hoe is de afgelopen periode verlopen?
Wat heb je bereikt? Wat heeft geholpen, wat heeft belemmerd?
Wat heb je geleerd? Wat heeft geholpen? wat heeft belemmerd?
Wat heeft het team geleerd? Wat heeft geholpen? Wat heeft belemmerd?
Capaciteitsmanagement
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Leverbetrouwbaarheid
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Leiderschap & Operationeel management
Uitrol via action learning
Directie / ketensponsor+ teams
Managers + teams
Teamleiders + teams
Leiders ontwikkelen leiders met het werk centraal
In de vorige module tot aan bepalen kpi's. In dit blok gaan we verder met wie beïnvloeden de kpi's en met wie moet je die dan bespreken/sturen (sturing-/organisatie-/overlegstructuur). Welke informatie nodig in welke frequentie. Wat is het? Hoe helpt het je bij het realiseren van je doel? Wat is ervoor nodig? En je bereid je voor op een effectieve inzet van ritmiek in je team.

Hoe is de afgelopen periode verlopen?
Wat heb je ontdekt m.b.t. de prestaties van je team?

In dit blok gaan we aan de slag met kwaliteit. Je leert wat kwaliteit betekent voor het halen van je doel. Wat kwaliteit (onderscheid in proces- en product kwaliteit) is voor jouw team (in relatie tot klantwens, kosten/baten) en hoe je ervoor zorgt dat de kwaliteit van je team altijd 100% is. Uitgangspunt: verantwoordelijk voor eigen kwaliteit, en in één keer goed.
Leiderontwikkeling
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok leggen we de basis voor gedegen verbetermanagement. Je leert waarom je verbetert, hoe het je dichter bij je doel brengt. Verder maak je kennis met verbetertools als Kaizen en leg je de basis voor je eigen verbeterstructuur (prioritering, focus). Niet bang zijn om keuzes te maken. Basis voor verbeteren ligt in de doelen die we willen nastreven en het afwijken daarvan (feitengebaseerd).
Om eerst echt te begrijpen waarom je zo veel energie moet steken in verbeteren starten we me de volgende vragen:
Waarom wil je eigenlijk verbeteren?
Wat levert het jou en je team op?
Hoe verhoudt dit zich tot je doel?
Verbeteren is geen doel op zich en de structuur ook niet (wat ter plekke verbetert kan worden, direct doen)
Ga aan de slag met het knelpuntenbord en de manier waarop je prioriteiten aanbrengt. Zet de verbeterstructuur op voor je eigen team en creëer de link met het Loko.

Ga daarnaast aan de slag met de 1e 2 stappen van de Kaizen; maak goede probleemdefinities en -analyses. Maak hierbij gebruik van het datateam. Impact/gemak matrix.

RTM leaflets:
Verbeterstructuur aanbrengen in je team
Knelpunten systematiek
In dit blok ga je aan de slag met leverbetrouwbaarheid. Je leert hoe je kunt sturen op de flow van het proces van je team (productie en tijdigheid). Daar voor maak je kennis met de beginselen van capaciteitsmanagement (o.a. nivelleren).Weten wat je beschikbare uren zijn, de tijdbesteding aan de werkzaamheden en daarmee in benodigde capaciteit van het proces staat op de agenda.

Als start ..
In dit blok leer je hoe je de capaciteit van je team kunt managen en optimaal af kunt stemmen op de klantvraag. Je leert seizoenspatronen analyseren en deze omzetten in de juiste actie.
In dit blok ga je heel bewust kijken naar je eigen ontwikkeling als leider. Je gaat bekijken wat je al geleerd hebt de afgelopen. Je leert ontdekken welke invloed jij als leider op je team kunt hebben, zowel positief als negatief. Je leert wat het betekent om een voorbeeld te zijn.

Welke verantwoordelijkheid
als je weggaat?
Ga aan de slag met het leiderontwikkelmodel. Vraag een aantal van je medewerkers om je te plotten op het model. Vraag dit ook aan je manager.
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Opbouw modules
Ieder module is steeds opgebouwd uit de volgende onderdelen:
In dit onderdeel wordt steeds teruggekeken op de opdracht van de vorige module.
Hoe is het gegaan in de praktijk?
Wat heb je bereikt? Wat heb je geleerd? Wat heeft je team geleerd?
Wat heeft geholpen en wat heeft belemmerd?
Wat vond je moeilijk? Wat vond je team moeilijk?
Waar heb je nog hulp bij nodig?
In het onderdeel begrijpen introduceren we de nieuwe 'leerstof'. Nadruk ligt op het
begrijpen
van het waarom van het onderdeel. Doelstelling hierbij is dat niemand handelt zonder te begrijpen waarom.
In het onderdeel gebruiken ligt de nadruk op
handelen
. Hier worden tools voor de praktijk aangereikt en de praktijkopdracht toegelicht. Real time mentoring leaflets vormen de basis voor het handelen in de praktijk.
In dit onderdeel word je uitgedaagd om nog eens in je eigen woorden te vertellen wat je de komende periode wil
neerzetten
. In aanvulling daarop maak je scherp wat je daarin van jezelf, je team en van je leidinggevende verwacht én welke randvoorwaarden je nodig hebt.

Daarnaast word je bevraagd op wat je daarin zelf wilt
leren
en wat je denkt dat je team daarin te leren heeft. Ook beantwoord je de vraag "Wat ga ik spannend vinden?"
Uitgangspunten
De toevoegingen
De basis voor de aanpak is gelegd binnen het Experiment. Op basis van geleerde lessen zijn ook toevoegingen gedaan. Onderstaand een opsomming.

Meer nadruk op bewust leren en begrijpen, zodat de ingezette ontwikkeling tijdens de periode van intensieve begeleiding zelfstandig kan worden voortgezet. Borging = zelfstandig in staat zijn om jezelf en je team verder te ontwikkelen.
Naast het definiëren van het eindpunt in termen van resultaat de toevoeging om het eindpunt in termen van mate van zelfstandigheid van het team te definiëren.
Vanaf de start aandacht voor ieders rol in operationeel management (inclusief management en directie).
Vanaf de start op basis van feiten i.p.v. onderbuikgevoel

BASIS
Teamontwikkeling
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok ga je aan de slag met teamontwikkeling. Je leert op een brede manier te kijken naar waar je met team staat. Ook leer je hoe je je team team als geheel verantwoordelijk kan maken voor de eigen ontwikkeling. Je introduceert een ritmiek die je helpt om te groeien als team.
Als start probeer je eerst goed te begrijpen waar je staat met je team. Je doet dit aan de hand van het teamontwikkelmodel. Waar zit de grootste ontwikkelruimte?
Verbetermanagement
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok verdiepen we de basis voor gedegen verbetermanagement. Je leert de ins en outs van de verbeterstructuur binnen je keten. Je verdiept je kennis op het gebied van de Kaizenverbetermethodiek. Je leert hoe je dit alles in kan zetten om je doelen te behalen en het in het vorige blok gemaakte plan kan realiseren.
Voordat we praktisch gaan verdiepen denk je eerst na over de vragen:
Wat maakt verbeteren moeilijk of makkelijk?
Wat is er nodig om niet overvallen te worden door allerlei procesverbeteringen die als een "scud" uit de lucht komen vallen?
Ga aan de slag met de kaizensystematiek.


RTM leaflets:
Verbeterstructuur binnen de keten
Kaizen systematiek
VERDIEPING
Kaizentraining?
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok gaan we aan de slag met veiligheid. Wat is het belang van veiligheid? Wat is veiligheid binnen jouw werkzaamheden, die van jouw team, de keten en de klant? Je leert hoe je invulling kunt geven aan veiligheidsnormen binnen en buiten je team en hoe je veiligheid bewaakt en verbetert. Daarnaast ga je aan de slag met hoe je veiligheidsbewustzijn ontwikkelt in je team. En leer je hoe dit samenhangt met het thema leiderschap en operationeel management.
Creëer urgentie en begrip voor en over veiligheid in jouw team. Beschrijf de bijdrage die jij hier vanuit jouw rol aan levert. Wat regel je voor je team en wat breng je naar je team?
Analyseer per functie wat de bijdrage is aan veiligheid in de keten. Hoe borg je deze bijdrage?

Verzamel de gemelde incidenten of situaties van de afgelopen periode en evalueer wat ermee is gebeurd.
Welke leerpunten kun je hieruit afleiden? Welke verbeteringen kun je doorvoeren in je team?

Hoe krijg je veiligheid op een hoger plan binnen je team?
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Randvoorwaarden: Agenda screening?
Denk na over hoe je momenteel met het onderwerp Veiligheid omgaat in jouw team en in jouw dagelijks werk.

Hoe en in welke mate is veiligheid onderdeel van je team en de taken van je team (geweest)?
Hoe ga je momenteel om met veiligheid en incidenten bij medewerkers en aannemers?
In welke mate en hoe ben je nu bezig om veiligheidsbewustzijn te stimuleren in jouw team en bij individuele teamleden?
Veiligheid
week 1
Doorlooptijd toevoegen aan leverbetrouwbaarheid
Kosten
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok leer je hoe de kpi's voor dagelijkse sturing samenhangen met de kosten. Je krijgt meer inzicht in de financiële uitwerking van de performance van je team op het gehele ketenproces.
Operationeel sturen en Besturing en ritmiek kan bij een stabiel team reeds op de oude lokatie plaatsvinden, zodat een vliegende start gemaakt kan worden op de nieuwe lokatie.
week 2
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7
week 8
BASIS
week 9
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Eigen doelen stellen
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok leer je hoe je je eigen uitdagende doelen stelt. Je maakt een plan voor de komende periode waarmee je stapsgewijs naar je doel toe gaat werken. Je stelt haalbare en uitdagende doelen op de voor jouw team belangrijkste kpi's. Prioritering is een belangrijk onderdeel hiervan.

Extern bedrijfsbezoek om te helpen beeld
te vormen op waar wil ik eigenlijk naar
toe met mijn team.
week 10
week 11
week 12
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Werkvloeren: Opvolging door de manager op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
uniformiteit - leren over de teams heen
competitie element?
eerst naar jezelf kijken
Voor leading teams wordt met de inzet van value stream mapping techniek eerst het proces transparant gemaakt. Gezamenlijk met medewerkers werkzaam in het proces wordt in kaart gebracht hoe de procesgang loopt en waar de belangrijkste knelpunten zitten.
Procestransparantie
Hoe en in welke mate is veiligheid onderdeel van je team en de taken van je team?
Weet je welke taken in je verantwoordelijkheid als teamleider en werkzaamheden van je team een bijdrage leveren aan veiligheid?
Hoe worden deze taken uitgevoerd, op welk moment en hoe kan je daar op controleren?
In hoeverre ben je bewust met veiligheid bezig geweest? Bijv. alleen tijdens keek op de week / werkoverleg, tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden, eigen tijd?
Vind je dat veiligheid voldoende aandacht krijgt in de organisatie? Wat mis(te) je?
Met welke frequentie is over veiligheid gesproken? Tijdens welke overleggen? Vind je dit voldoende?
Heb ik voldoende (hulp)middelen, (werk)Instructies, instrumenten & informatie om het werk Veilig in de keten uit (te laten) voeren?
Hoe ga je om met veiligheid bij medewerkers en bij aannemers ?
Hoe spreek je collega’s aan op Veiligheid?
Hoe stuur je aannemers aan op veiligheid?
Vind je het moeilijk om aannemers / collega’s aan te spreken die onveilig werken?
Hoe ga je om met incidenten?
Hoe is de afgelopen periode verlopen als je kijkt naar veiligheidsincidenten?
Welke veiligheidsincidenten heb je gemeld? Waarom heb je deze gemeld?
Welke onveilige situaties heb je niet gemeld? Wat heeft je belemmerd deze te melden?
Wat heb je geleerd? Wat heeft geholpen? Wat heeft belemmerd?
Wat heeft het team geleerd? Wat heeft geholpen? Wat heeft belemmerd?
Ga na hoe veiligheid eruit ziet in het werk dat jouw team dagelijks doet. Wat gebeurt er als je daar niet dagelijks op stuurt en op verbetert?

Ken je de hulpmiddelen die er bestaan om veiligheidsbewustzijn te stimuleren en om op veiligheid te sturen? Wat kunnen deze middelen jouw en je team opleveren? Waar kunnen ze je mee helpen?
Hulpvragen
Wat betekent veiligheid voor jou en je team in relatie tot de werkzaamheden die jij en je team doen?
Wat kan ik vanuit mijn rol bijdragen aan veiligheid van :
Mijn eigen werkomgeving?
Werkomgeving van anderen (verderop in de keten en/of bij de aannemer)?
Onze producten?
Creëren en op peil houden van veiligheidsbewustzijn binnen Alliander?
Wat zijn de belangrijkste veiligheidsfactoren in je team/ keten
Hoe borg je veiligheid voor je eigen rol en voor je team?
Wat borg je? Waar borg je? Hoe controleer je deze borging? En hoe registreer je?
Hoe ga je om met veiligheid?
Wat is een veiligheidsrisico? Hoe wordt er gekeken naar veiligheidsrisico’s in het werk van je team?
Wat is een veiligheidsincident? Wanneer is een situatie een veiligheidsincident?
Wanneer meld je een veiligheidsincident? En hoe? Waarom meld je een veiligheidsincident niet? (
Waarom is melden belangrijk?
Wat kan je gebruiken om het gesprek te voeren over veiligheid binnen je team:
Platform veiligheid: Dit platform biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen op het gebied van veiligheid te delen met collega's. Beeldmateriaal (foto’s, films) met betrekking tot veiligheidsthema’s
Veiligheidsbeleid / normen en richtlijnen (BEI/VIAG, VCA, VCO, PBM) van waariuit je handelt
Tools: Sirene, V&G plannen, Start werkvergadering, werkplekinspecties, Last Minute Risico Analyse (LMRA), Toolbox
Veiligheidscampagnes & Opleidingen
Alle (toekomstige) managers van wie de operationele teams een rol hebben in het operationele proces. Gezamenlijk bepalen zij vanuit het ketenproces de kaders voor de teams o.b.v. de kaders van de ketensponsoren.
Notes:
Werkboeken
Veiligheid visualiseren
Omgaan met veiligheidstools
Leren evalueren
Alle ketensponsoren binnen Operatie. Gezamenlijk bepalen zij vanuit de ketenprocessen de kaders voor de betrokken managers.
Uitdragen van deze kaderzetting gebeurt als volgt:
GV/R&N: Julio en Michel
KV: Johannes en Michel
Hulpvragen
Veiligheid visualiseren

Operationeel sturen
Ritmiek en besturing
Kwaliteit
Verbetermanagement
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Begrijpen
Gebruiken
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Met wie stuur je op jouw weekresultaten?
Welke ritmiek is er nodig om te kunnen sturen op resultaten?
Werkplan

Aanpak
Maak of verzamel organogrammen
Maak korte functieomschrijvingen
Bepaal welke vorm van sub-teams of vaste samenwerkingsteams er zijn (bijvoorbeeld gebiedsindeling)


Bronnen
HRM gegevens
Organogrammen
Functieprofielen

Team- en ketenstructuur in kaart brengen

De tools die je helpen bij het sturen op prestaties:
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Voordat we aan de slag gaan zorgen we ervoor dat we goed begrijpen waarmee en waarom:
Flow, keten.
Hoe past jouw team in het ketenproces? Hoe draag jij met jouw team bij aan het ketenproces?
Wat is dan het doel van jouw team?
Wat is jouw gekwantificeerde jaardoelstelling? Wat is de daarvan afgeleide weeknorm voor jouw team?
Wat wil je dan wekelijks in de gaten houden om dit te realiseren? Veiligheid, productie, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.

Materiaal om te kunnen begrijpen (gedeelte van de diagnose):
- Managementrapportages
- AM jaarplan
- Analyse op data van afgelopen jaar

<ppt slide WJ invoegen>
In dit blok starten we met de basis: Operationeel sturen. Je leert de relatie tussen operationeel sturen en je doel behalen en de bredere context waarin je opereert. Je leert de vertaling maken van jaaropdrachten naar weeknormen. En je gaat concreet aan de slag met je team. Om dit te kunnen doen regel je ook de randvoorwaarden (agenda screening) in die je nodig hebt.

Aan de slag met operationeel sturen en je teamprestaties:
Bekijk de komende periode hoe het er in jouw team voorstaat. Analyseer met je team de klantvraag?
Hoe zien de huidige prestaties eruit? Zit je bijvoorbeeld (structureel) boven of onder de weeknorm?

Materiaal:
Ketenrapportages (standaard of tijdens leading team gemaakt)
Ketenvisualisaties (standaard of tijdens leading team gemaakt)
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Randvoorwaarden: Agenda screening?
We starten met leren van het verleden:
Wanneer ben je hier als teamleider begonnen? Wat trof je aan?
Wat heb je al bereikt met je team?
Waar heb je moeite mee / wat is je nog niet gelukt?
Wat denk je dat L&OM jou kan brengen/ wat gaat L&OM jou en je team opleveren?
Terugkijken
Vooruitkijken
Wanneer leveren jullie kwaliteit?
Hoe weet je of alles aan die kwaliteit voldoet?
Hoe controleer je jezelf op deze kwaliteit?
Wat levert de focus op kwaliteit op?
Hoe draagt kwaliteit bij aan de jaardoelstelling?

Materiaal:
- Valuestream/ procestekening
- Volgende ketenpartner/ klant (gesprek)
-
<Willem Jan, is er nog meer?>
Hoe ziet jouw/ jullie huidige kwaliteit eruit? Zit je bijvoorbeeld (structureel) boven of onder de norm?
Hoe rapporteer/ visualiseer je de kwaliteit?

Denk na over de vraag hoe je kwaliteit voortdurend op 100% krijgt en houdt. Maak daarbij gebruik van de oplossingen die er al zijn bedacht door jouw keten. Wat gebeurt er met jou, je team en jullie prestaties?

Materiaal:
Ketenoplossingen als checklists, kwaliteitsteam en warme overdracht
Ketenrapportages op kwaliteit
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Hoe is de afgelopen periode verlopen?
Wat heb je bereikt? Wat heeft geholpen, wat heeft belemmerd?
Wat heb je geleerd? Wat heeft geholpen? wat heeft belemmerd?
Wat heeft het team geleerd? Wat heeft geholpen? Wat heeft belemmerd?
Capaciteitsmanagement
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Leverbetrouwbaarheid
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok gaan we aan de slag met ritmiek en besturing. Wat is het? Hoe helpt het je bij het realiseren van je doel? Wat is ervoor nodig? En je bereid je voor op een effectieve inzet van ritmiek in je team.

Hoe is de afgelopen periode verlopen?
Wat heb je ontdekt m.b.t. de prestaties van je team?

In dit blok gaan we aan de slag met kwaliteit. Je leert wat kwaliteit betekent voor het halen van je doel. Wat kwaliteit is voor jouw team en hoe je ervoor zorgt dat de kwaliteit van je team altijd 100% is.
Leiderontwikkeling
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok leggen we de basis voor gedegen verbetermanagement. Je leert waarom je verbetert, hoe het je dichter bij je doel brengt. Verder maak je kennis met verbetertools als Kaizen en leg je de basis voor je eigen verbeterstructuur.
Om eerst echt te begrijpen waarom je zo veel energie moet steken in verbeteren starten we me de volgende vragen:
Waarom wil je eigenlijk verbeteren?
Wat levert het jou en je team op?
Hoe verhoudt dit zich tot je doel?
Ga aan de slag met het knelpuntenbord en de manier waarop je prioriteiten aanbrengt. Zet de verbeterstructuur op voor je eigen team en creëer de link met het Loko.

Ga daarnaast aan de slag met de 1e 2 stappen van de Kaizen; maak goede probleemdefinities en -analyses. Maak hierbij gebruik van het datateam.

RTM leaflets:
Verbeterstructuur aanbrengen in je team
Knelpunten systematiek
In dit blok ga je aan de slag met leverbetrouwbaarheid. Je leert hoe je kunt sturen op de flow binnen je team. Daar voor maak je kennis met de beginselen van capaciteitsmanagement.Weten wat je beschikbare uren zijn, de tijdbesteding aan de werkzaamheden en daarmee in benodigde capaciteit van het proces staat op de agenda.

Als start ..
In dit blok leer je hoe je de capaciteit van je team kunt managen en optimaal af kunt stemmen op de klantvraag. Je leert seizoenspatronen analyseren en deze omzetten in de juiste actie.
In dit blok ga je heel bewust kijken naar je eigen ontwikkeling als leider. Je gaat bekijken wat je al geleerd hebt de afgelopen. Je leert ontdekken welke invloed jij als leider op je team kunt hebben, zowel positief als negatief. Je leert wat het betekent om een voorbeeld te zijn.
Ga aan de slag met het leiderontwikkelmodel. Vraag een aantal van je medewerkers om je te plotten op het model. Vraag dit ook aan je manager.
BASIS
Teamontwikkeling
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok ga je aan de slag met teamontwikkeling. Je leert op een brede manier te kijken naar waar je met team staat. Ook leer je hoe je je team team als geheel verantwoordelijk kan maken voor de eigen ontwikkeling. Je introduceert een ritmiek die je helpt om te groeien als team.
Als start probeer je eerst goed te begrijpen waar je staat met je team. Je doet dit aan de hand van het teamontwikkelmodel. Waar zit de grootste ontwikkelruimte?
Verbetermanagement
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok verdiepen we de basis voor gedegen verbetermanagement. Je leert de ins en outs van de verbeterstructuur binnen je keten. Je verdiept je kennis op het gebied van de Kaizenverbetermethodiek. Je leert hoe je dit alles in kan zetten om je doelen te behalen en het in het vorige blok gemaakte plan kan realiseren.
Voordat we praktisch gaan verdiepen denk je eerst na over de vragen:
Wat maakt verbeteren moeilijk of makkelijk?
Wat is er nodig om niet overvallen te worden door allerlei procesverbeteringen die als een "scud" uit de lucht komen vallen?
Ga aan de slag met de kaizensystematiek.


RTM leaflets:
Verbeterstructuur binnen de keten
Kaizen systematiek
VERDIEPING
Kaizentraining?
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok gaan we aan de slag met veiligheid. Wat is het belang van veiligheid? Wat is veiligheid binnen de werkzaamheden van je team? Je leert hoe je invulling kunt geven aan veiligheidsnormen binnen en buiten je team en hoe je veiligheid bewaakt en verbetert. Daarnaast ga je aan de slag met hoe je veiligheidsbewustzijn ontwikkelt in je team. En leer je hoe dit samenhangt met het thema leiderschap en operationeel management.
Creëer urgentie en begrip voor en over veiligheid in jouw team. Beschrijf de bijdrage die jij hier vanuit jouw rol aan levert. Wat regel je voor je team en wat breng je naar je team?
Analyseer per functie wat de bijdrage is aan veiligheid in de keten. Hoe borg je deze bijdrage?

Verzamel de gemelde incidenten of situaties van de afgelopen periode en evalueer wat ermee is gebeurd.
Welke leerpunten kun je hieruit afleiden? Welke verbeteringen kun je doorvoeren in je team?

Hoe krijg je veiligheid op een hoger plan binnen je team?
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Randvoorwaarden: Agenda screening?
Denk na over hoe je momenteel met het onderwerp Veiligheid omgaat in jouw team en in jouw dagelijks werk.

Hoe en in welke mate is veiligheid onderdeel van je team en de taken van je team (geweest)?
Hoe ga je momenteel om met veiligheid en incidenten bij medewerkers en aannemers?
In welke mate en hoe ben je nu bezig om veiligheidsbewustzijn te stimuleren in jouw team en bij individuele teamleden?
Veiligheid
week 1
Doorlooptijd toevoegen aan leverbetrouwbaarheid
Kosten
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok leer je hoe de kpi's voor dagelijkse sturing samenhangen met de kosten. Je krijgt meer inzicht in de financiële uitwerking van de performance van je team op het gehele ketenproces.
week 2
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7
week 8
BASIS
week 9
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Eigen doelen stellen
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok leer je hoe je je eigen uitdagende doelen stelt. Je maakt een plan voor de komende periode waarmee je stapsgewijs naar je doel toe gaat werken. Je stelt haalbare en uitdagende doelen op de voor jouw team belangrijkste kpi's. Prioritering is een belangrijk onderdeel hiervan.

Extern bedrijfsbezoek om te helpen beeld
te vormen op waar wil ik eigenlijk naar
toe met mijn team.
week 10
week 11
week 12
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Teamontwikkeling
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok verdiep je je verder in hoe je je team gericht kunt laten groeien in volwassenheid. Het vaststellen en expliciteren van de verwachtingen richting medewerkers
Als start probeer je eerst goed te begrijpen waar je staat met je team. Je doet dit aan de hand van het teamontwikkelmodel. Waar zit de grootste ontwikkelruimte?
week 13
Verdieping
Opvolging door de directeur op de gegeven opdracht.
Hoe gaat het? Laat eens zien. Heb je nog iets nodig?
Hoe en in welke mate is veiligheid onderdeel van je team en de taken van je team?
Weet je welke taken in je verantwoordelijkheid als teamleider en werkzaamheden van je team een bijdrage leveren aan veiligheid?
Hoe worden deze taken uitgevoerd, op welk moment en hoe kan je daar op controleren?
In hoeverre ben je bewust met veiligheid bezig geweest? Bijv. alleen tijdens keek op de week / werkoverleg, tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden, eigen tijd?
Vind je dat veiligheid voldoende aandacht krijgt in de organisatie? Wat mis(te) je?
Met welke frequentie is over veiligheid gesproken? Tijdens welke overleggen? Vind je dit voldoende?
Heb ik voldoende (hulp)middelen, (werk)Instructies, instrumenten & informatie om het werk Veilig in de keten uit (te laten) voeren?
Hoe ga je om met veiligheid bij medewerkers en bij aannemers ?
Hoe spreek je collega’s aan op Veiligheid?
Hoe stuur je aannemers aan op veiligheid?
Vind je het moeilijk om aannemers / collega’s aan te spreken die onveilig werken?
Hoe ga je om met incidenten?
Hoe is de afgelopen periode verlopen als je kijkt naar veiligheidsincidenten?
Welke veiligheidsincidenten heb je gemeld? Waarom heb je deze gemeld?
Welke onveilige situaties heb je niet gemeld? Wat heeft je belemmerd deze te melden?
Wat heb je geleerd? Wat heeft geholpen? Wat heeft belemmerd?
Wat heeft het team geleerd? Wat heeft geholpen? Wat heeft belemmerd?
Ga na hoe veiligheid eruit ziet in het werk dat jouw team dagelijks doet. Wat gebeurt er als je daar niet dagelijks op stuurt en op verbetert?

Ken je de hulpmiddelen die er bestaan om veiligheidsbewustzijn te stimuleren en om op veiligheid te sturen? Wat kunnen deze middelen jouw en je team opleveren? Waar kunnen ze je mee helpen?
Hulpvragen
Wat betekent veiligheid voor jou en je team in relatie tot de werkzaamheden die jij en je team doen?
Wat kan ik vanuit mijn rol bijdragen aan veiligheid van :
Mijn eigen werkomgeving?
Werkomgeving van anderen (verderop in de keten en/of bij de aannemer)?
Onze producten?
Creëren en op peil houden van veiligheidsbewustzijn binnen Alliander?
Wat zijn de belangrijkste veiligheidsfactoren in je team/ keten
Hoe borg je veiligheid voor je eigen rol en voor je team?
Wat borg je? Waar borg je? Hoe controleer je deze borging? En hoe registreer je?
Hoe ga je om met veiligheid?
Wat is een veiligheidsrisico? Hoe wordt er gekeken naar veiligheidsrisico’s in het werk van je team?
Wat is een veiligheidsincident? Wanneer is een situatie een veiligheidsincident?
Wanneer meld je een veiligheidsincident? En hoe? Waarom meld je een veiligheidsincident niet? (
Waarom is melden belangrijk?
Wat kan je gebruiken om het gesprek te voeren over veiligheid binnen je team:
Platform veiligheid: Dit platform biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen op het gebied van veiligheid te delen met collega's. Beeldmateriaal (foto’s, films) met betrekking tot veiligheidsthema’s
Veiligheidsbeleid / normen en richtlijnen (BEI/VIAG, VCA, VCO, PBM) van waariuit je handelt
Tools: Sirene, V&G plannen, Start werkvergadering, werkplekinspecties, Last Minute Risico Analyse (LMRA), Toolbox
Veiligheidscampagnes & Opleidingen
Werkboeken
Omgaan met veiligheidstools
Leren evalueren
Hulpvragen
Veiligheid visualiseren

Operationeel sturen
Ritmiek en besturing
Kwaliteit
Verbetermanagement
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Begrijpen
Gebruiken
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Met wie stuur je op jouw weekresultaten?
Welke ritmiek is er nodig om te kunnen sturen op resultaten?
Werkplan

Aanpak
Maak of verzamel organogrammen
Maak korte functieomschrijvingen
Bepaal welke vorm van sub-teams of vaste samenwerkingsteams er zijn (bijvoorbeeld gebiedsindeling)


Bronnen
HRM gegevens
Organogrammen
Functieprofielen

Team- en ketenstructuur in kaart brengen

De tools die je helpen bij het sturen op prestaties:
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Voordat we aan de slag gaan zorgen we ervoor dat we goed begrijpen waarmee en waarom:
Flow, keten.
Hoe past jouw team in het ketenproces? Hoe draag jij met jouw team bij aan het ketenproces?
Wat is dan het doel van jouw team?
Wat is jouw gekwantificeerde jaardoelstelling? Wat is de daarvan afgeleide weeknorm voor jouw team?
Wat wil je dan wekelijks in de gaten houden om dit te realiseren? Veiligheid, productie, kwaliteit en leverbetrouwbaarheid.

Materiaal om te kunnen begrijpen (gedeelte van de diagnose):
- Managementrapportages
- AM jaarplan
- Analyse op data van afgelopen jaar

<ppt slide WJ invoegen>
In dit blok starten we met de basis: Operationeel sturen. Je leert de relatie tussen operationeel sturen en je doel behalen en de bredere context waarin je opereert. Je leert de vertaling maken van jaaropdrachten naar weeknormen. En je gaat concreet aan de slag met je team. Om dit te kunnen doen regel je ook de randvoorwaarden (agenda screening) in die je nodig hebt.

Aan de slag met operationeel sturen en je teamprestaties:
Bekijk de komende periode hoe het er in jouw team voorstaat. Analyseer met je team de klantvraag?
Hoe zien de huidige prestaties eruit? Zit je bijvoorbeeld (structureel) boven of onder de weeknorm?

Materiaal:
Ketenrapportages (standaard of tijdens leading team gemaakt)
Ketenvisualisaties (standaard of tijdens leading team gemaakt)
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Randvoorwaarden: Agenda screening?
We starten met leren van het verleden:
Wanneer ben je hier als teamleider begonnen? Wat trof je aan?
Wat heb je al bereikt met je team?
Waar heb je moeite mee / wat is je nog niet gelukt?
Wat denk je dat L&OM jou kan brengen/ wat gaat L&OM jou en je team opleveren?
Terugkijken
Vooruitkijken
Wanneer leveren jullie kwaliteit?
Hoe weet je of alles aan die kwaliteit voldoet?
Hoe controleer je jezelf op deze kwaliteit?
Wat levert de focus op kwaliteit op?
Hoe draagt kwaliteit bij aan de jaardoelstelling?

Materiaal:
- Valuestream/ procestekening
- Volgende ketenpartner/ klant (gesprek)
-
<Willem Jan, is er nog meer?>
Hoe ziet jouw/ jullie huidige kwaliteit eruit? Zit je bijvoorbeeld (structureel) boven of onder de norm?
Hoe rapporteer/ visualiseer je de kwaliteit?

Denk na over de vraag hoe je kwaliteit voortdurend op 100% krijgt en houdt. Maak daarbij gebruik van de oplossingen die er al zijn bedacht door jouw keten. Wat gebeurt er met jou, je team en jullie prestaties?

Materiaal:
Ketenoplossingen als checklists, kwaliteitsteam en warme overdracht
Ketenrapportages op kwaliteit
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Hoe is de afgelopen periode verlopen?
Wat heb je bereikt? Wat heeft geholpen, wat heeft belemmerd?
Wat heb je geleerd? Wat heeft geholpen? wat heeft belemmerd?
Wat heeft het team geleerd? Wat heeft geholpen? Wat heeft belemmerd?
Capaciteitsmanagement
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
Leverbetrouwbaarheid
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok gaan we aan de slag met ritmiek en besturing. Wat is het? Hoe helpt het je bij het realiseren van je doel? Wat is ervoor nodig? En je bereid je voor op een effectieve inzet van ritmiek in je team.

Hoe is de afgelopen periode verlopen?
Wat heb je ontdekt m.b.t. de prestaties van je team?

In dit blok gaan we aan de slag met kwaliteit. Je leert wat kwaliteit betekent voor het halen van je doel. Wat kwaliteit is voor jouw team en hoe je ervoor zorgt dat de kwaliteit van je team altijd 100% is.
Leiderontwikkeling
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok leggen we de basis voor gedegen verbetermanagement. Je leert waarom je verbetert, hoe het je dichter bij je doel brengt. Verder maak je kennis met verbetertools als Kaizen en leg je de basis voor je eigen verbeterstructuur.
Om eerst echt te begrijpen waarom je zo veel energie moet steken in verbeteren starten we me de volgende vragen:
Waarom wil je eigenlijk verbeteren?
Wat levert het jou en je team op?
Hoe verhoudt dit zich tot je doel?
Ga aan de slag met het knelpuntenbord en de manier waarop je prioriteiten aanbrengt. Zet de verbeterstructuur op voor je eigen team en creëer de link met het Loko.

Ga daarnaast aan de slag met de 1e 2 stappen van de Kaizen; maak goede probleemdefinities en -analyses. Maak hierbij gebruik van het datateam.

RTM leaflets:
Verbeterstructuur aanbrengen in je team
Knelpunten systematiek
In dit blok ga je aan de slag met leverbetrouwbaarheid. Je leert hoe je kunt sturen op de flow binnen je team. Daar voor maak je kennis met de beginselen van capaciteitsmanagement.Weten wat je beschikbare uren zijn, de tijdbesteding aan de werkzaamheden en daarmee in benodigde capaciteit van het proces staat op de agenda.

Als start ..
In dit blok leer je hoe je de capaciteit van je team kunt managen en optimaal af kunt stemmen op de klantvraag. Je leert seizoenspatronen analyseren en deze omzetten in de juiste actie.
In dit blok ga je heel bewust kijken naar je eigen ontwikkeling als leider. Je gaat bekijken wat je al geleerd hebt de afgelopen. Je leert ontdekken welke invloed jij als leider op je team kunt hebben, zowel positief als negatief. Je leert wat het betekent om een voorbeeld te zijn.
Ga aan de slag met het leiderontwikkelmodel. Vraag een aantal van je medewerkers om je te plotten op het model. Vraag dit ook aan je manager.
BASIS
Teamontwikkeling
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok ga je aan de slag met teamontwikkeling. Je leert op een brede manier te kijken naar waar je met team staat. Ook leer je hoe je je team team als geheel verantwoordelijk kan maken voor de eigen ontwikkeling. Je introduceert een ritmiek die je helpt om te groeien als team.
Als start probeer je eerst goed te begrijpen waar je staat met je team. Je doet dit aan de hand van het teamontwikkelmodel. Waar zit de grootste ontwikkelruimte?
Verbetermanagement
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok verdiepen we de basis voor gedegen verbetermanagement. Je leert de ins en outs van de verbeterstructuur binnen je keten. Je verdiept je kennis op het gebied van de Kaizenverbetermethodiek. Je leert hoe je dit alles in kan zetten om je doelen te behalen en het in het vorige blok gemaakte plan kan realiseren.
Voordat we praktisch gaan verdiepen denk je eerst na over de vragen:
Wat maakt verbeteren moeilijk of makkelijk?
Wat is er nodig om niet overvallen te worden door allerlei procesverbeteringen die als een "scud" uit de lucht komen vallen?
Ga aan de slag met de kaizensystematiek.


RTM leaflets:
Verbeterstructuur binnen de keten
Kaizen systematiek
VERDIEPING
Kaizentraining?
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok gaan we aan de slag met veiligheid. Wat is het belang van veiligheid? Wat is veiligheid binnen de werkzaamheden van je team? Je leert hoe je invulling kunt geven aan veiligheidsnormen binnen en buiten je team en hoe je veiligheid bewaakt en verbetert. Daarnaast ga je aan de slag met hoe je veiligheidsbewustzijn ontwikkelt in je team. En leer je hoe dit samenhangt met het thema leiderschap en operationeel management.
Creëer urgentie en begrip voor en over veiligheid in jouw team. Beschrijf de bijdrage die jij hier vanuit jouw rol aan levert. Wat regel je voor je team en wat breng je naar je team?
Analyseer per functie wat de bijdrage is aan veiligheid in de keten. Hoe borg je deze bijdrage?

Verzamel de gemelde incidenten of situaties van de afgelopen periode en evalueer wat ermee is gebeurd.
Welke leerpunten kun je hieruit afleiden? Welke verbeteringen kun je doorvoeren in je team?

Hoe krijg je veiligheid op een hoger plan binnen je team?
Wat wil je de komende periode bereiken?
Hoe zet je dat neer in je team?
Wat verwacht je daarin van je team?
Wat verwacht je daarin van jezelf?
Wat vind je spannend in de komende periode?
Randvoorwaarden: Agenda screening?
Denk na over hoe je momenteel met het onderwerp Veiligheid omgaat in jouw team en in jouw dagelijks werk.

Hoe en in welke mate is veiligheid onderdeel van je team en de taken van je team (geweest)?
Hoe ga je momenteel om met veiligheid en incidenten bij medewerkers en aannemers?
In welke mate en hoe ben je nu bezig om veiligheidsbewustzijn te stimuleren in jouw team en bij individuele teamleden?
Veiligheid
week 1
Doorlooptijd toevoegen aan leverbetrouwbaarheid
Kosten
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok leer je hoe de kpi's voor dagelijkse sturing samenhangen met de kosten. Je krijgt meer inzicht in de financiële uitwerking van de performance van je team op het gehele ketenproces.
week 2
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7
week 8
BASIS
week 9
Eigen doelen stellen
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok leer je hoe je je eigen uitdagende doelen stelt. Je maakt een plan voor de komende periode waarmee je stapsgewijs naar je doel toe gaat werken. Je stelt haalbare en uitdagende doelen op de voor jouw team belangrijkste kpi's. Prioritering is een belangrijk onderdeel hiervan.

Extern bedrijfsbezoek om te helpen beeld
te vormen op waar wil ik eigenlijk naar
toe met mijn team.
week 10
week 11
week 12
Ter voorbereiding op een vliegende start met de modules zal een diagnose vooraf worden uitgevoerd door de ondersteuning.

Het gaat hierbij om een diagnose op "
harde en zachte
" aspecten.

Bij de
harde
aspecten worden rapportages, dashboards en kpi's verzameld en beoordeeld. Daarnaast worden aanvullend data analyses uitgevoerd waarmee de huidige prestaties van de ketenprocessen op landelijk, regionaal en team niveau in beeld worden gebracht. Ook de gewenste flow wordt in kaart gebracht.


D i a g n o s e / nulmeting
Teamontwikkeling
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok verdiep je je verder in hoe je je team gericht kunt laten groeien in volwassenheid. Het vaststellen en expliciteren van de verwachtingen richting medewerkers
Als start probeer je eerst goed te begrijpen waar je staat met je team. Je doet dit aan de hand van het teamontwikkelmodel. Waar zit de grootste ontwikkelruimte?
week 13
Verdieping
Hoe en in welke mate is veiligheid onderdeel van je team en de taken van je team?
Weet je welke taken in je verantwoordelijkheid als teamleider en werkzaamheden van je team een bijdrage leveren aan veiligheid?
Hoe worden deze taken uitgevoerd, op welk moment en hoe kan je daar op controleren?
In hoeverre ben je bewust met veiligheid bezig geweest? Bijv. alleen tijdens keek op de week / werkoverleg, tijdens het uitvoeren van je werkzaamheden, eigen tijd?
Vind je dat veiligheid voldoende aandacht krijgt in de organisatie? Wat mis(te) je?
Met welke frequentie is over veiligheid gesproken? Tijdens welke overleggen? Vind je dit voldoende?
Heb ik voldoende (hulp)middelen, (werk)Instructies, instrumenten & informatie om het werk Veilig in de keten uit (te laten) voeren?
Hoe ga je om met veiligheid bij medewerkers en bij aannemers ?
Hoe spreek je collega’s aan op Veiligheid?
Hoe stuur je aannemers aan op veiligheid?
Vind je het moeilijk om aannemers / collega’s aan te spreken die onveilig werken?
Hoe ga je om met incidenten?
Hoe is de afgelopen periode verlopen als je kijkt naar veiligheidsincidenten?
Welke veiligheidsincidenten heb je gemeld? Waarom heb je deze gemeld?
Welke onveilige situaties heb je niet gemeld? Wat heeft je belemmerd deze te melden?
Wat heb je geleerd? Wat heeft geholpen? Wat heeft belemmerd?
Wat heeft het team geleerd? Wat heeft geholpen? Wat heeft belemmerd?
Ga na hoe veiligheid eruit ziet in het werk dat jouw team dagelijks doet. Wat gebeurt er als je daar niet dagelijks op stuurt en op verbetert?

Ken je de hulpmiddelen die er bestaan om veiligheidsbewustzijn te stimuleren en om op veiligheid te sturen? Wat kunnen deze middelen jouw en je team opleveren? Waar kunnen ze je mee helpen?
Hulpvragen
Wat betekent veiligheid voor jou en je team in relatie tot de werkzaamheden die jij en je team doen?
Wat kan ik vanuit mijn rol bijdragen aan veiligheid van :
Mijn eigen werkomgeving?
Werkomgeving van anderen (verderop in de keten en/of bij de aannemer)?
Onze producten?
Creëren en op peil houden van veiligheidsbewustzijn binnen Alliander?
Wat zijn de belangrijkste veiligheidsfactoren in je team/ keten
Hoe borg je veiligheid voor je eigen rol en voor je team?
Wat borg je? Waar borg je? Hoe controleer je deze borging? En hoe registreer je?
Hoe ga je om met veiligheid?
Wat is een veiligheidsrisico? Hoe wordt er gekeken naar veiligheidsrisico’s in het werk van je team?
Wat is een veiligheidsincident? Wanneer is een situatie een veiligheidsincident?
Wanneer meld je een veiligheidsincident? En hoe? Waarom meld je een veiligheidsincident niet? (
Waarom is melden belangrijk?
Wat kan je gebruiken om het gesprek te voeren over veiligheid binnen je team:
Platform veiligheid: Dit platform biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen op het gebied van veiligheid te delen met collega's. Beeldmateriaal (foto’s, films) met betrekking tot veiligheidsthema’s
Veiligheidsbeleid / normen en richtlijnen (BEI/VIAG, VCA, VCO, PBM) van waariuit je handelt
Tools: Sirene, V&G plannen, Start werkvergadering, werkplekinspecties, Last Minute Risico Analyse (LMRA), Toolbox
Veiligheidscampagnes & Opleidingen
Werkboeken
Omgaan met veiligheidstools
Leren evalueren
Hulpvragen
Veiligheid visualiseren

Kantelaars, informele leiders, guiding coalition
Koppeling naar continue verbeterondersteuning
Eerste diagnose:

Op samenwerking in de keten, zachte aspect
Leiderschap is onlosmakelijk verbonden met Operationeel Management
Leiderschap start met het hebben en kunnen uitdragen van een visie op het eigen werk en de context.
Operationeel Management noodzaakt dat leidinggevenden echt begrijpen welke processen zij aansturen, binnen welke context en met welk doel, zodat zij sturing kunnen geven aan optimalisatie in plaats van suboptimalisatie.
Voorbeeldgedrag is essentieel op alle leidinggevende niveaus en begint bij de directie.
Leiderschap & OM ontwikkelen is een opdracht, waarbij veranderingsbereidheid essentieel is
Leiderschap ontwikkelen is geen vrijblijvende uitnodiging.
Teams zijn klaar voor ontwikkeling Leiderschap & OM als het team voltallig is, op de nieuwe locatie zit en als de leider bekend is en blijft.
Eerst zelf denken, dan zelf doen, daarna zelf overbrengen
Train-de-trainer principe. Leiders ontwikkelen leiders. Van directeur -> manager -> teamleider -> team en weer terug.
We handelen veilig en als één bedrijf, allemaal uniform
Het ontwerp van de aanpak (raamwerk, stappen, terminologie, methodes en resultaten) staan vast en zijn voor iedereen hetzelfde.
Timing en ritmiek sluit aan bij specifieke verandervraagstuk/ uitgangspositie/ diagnose team. Binnen de aanpak is er ruimte voor het ontwikkelen op invulling, accent, timing en focus. De teamspecifieke vraagstukken komen uit de diagnose naar voren.
Action learning (on the job verbeteren); dagelijkse praktijk is leidend
Het werk staat centraal in alles dat we doen.
Concreet, op feiten gebaseerd, gericht op het doel, direct toepasbaar en lerend van onze fouten.
Op teamniveau én met de keten.
Uitgaan van wat iemand goed kan en van daaruit aanvullen, versterken en verrijken. Diversiteit waarderen en inzetten.
De lijn is eigenaar en krijgt hierbij ondersteuning
Vorm en intensiteit van de gewenste ondersteuning wordt persoonsgebonden en situationeel afgestemd. Ondersteuning stimuleert dat leiders elkaar bevragen, elkaar ontwikkelen en samen sturen en verbeteren (zowel “top down” als “bottom up”).
De ondersteuner is zowel bezig met het leerproces als het resultaat van de lijn en zich permanent bewust van zijn tijdelijkheid.
Teamontwikkeling
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok verdiep je je verder in hoe je je team gericht kunt laten groeien in volwassenheid. Het vaststellen en expliciteren van de verwachtingen richting medewerkers
Als start probeer je eerst goed te begrijpen waar je staat met je team. Je doet dit aan de hand van het teamontwikkelmodel. Waar zit de grootste ontwikkelruimte?
week 13
Verdieping
Opdracht concreet maken en commitment op vragen
Blijvend resultaat is het uitgangspunt
week 14
week 15
week 16
week 17
week 18
week 19
week 20
week 21
week 22
week 23
week 24
week 25
week 26
Een half jaar intensieve begeleiding
Bij de
zachte
aspecten gaat het in deze fase om een beeld op de veranderhistorie en -bereidheid en een beeld op de Operationeel Management leiderschapscompetenties.
In de modules zullen de resultaten van deze diagnose / nulmeting door de deelnemers zelf geïnterpreteerd worden.


D i r e c t i e / k e t e n s p o n s o r
M a n a g e r s
T e a m l e i d e r s
Alle (toekomstige) teamleiders van wie de teams een rol hebben in het operationele proces.
Samenwerking met externe ketenpartijen
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
In dit blok leer je hoe je je rol richting de buitenwereld effectiever kunt maken.
Vakkennis & -kunde
Begrijpen
Gebruiken
Terugkijken
Vooruitkijken
*
Full transcript