Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

7. Az avant-garde üzenete

No description
by

Sallai Tibor

on 30 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 7. Az avant-garde üzenete

Robert Delaunay - Önarckép
A fauvizmus az 1905-ben a párizsi Salon d’Automne (Őszi Szalon) kiállításán bemutatkozott festőcsoport, a Fauves („Vadak”) képviselte festészeti irányzat.
Fellázadtak a múlt kultúrája ellen, a szín intenzitását tartották a legfontosabbnak.
Arra törekedtek, hogy a színek ne keveredjenek, hogy mindegyiknek maradjon intenzitása és önállósága.
a fauvista festészet figuratív
a tárgyakat a szín eltorzítja, így a keverés nélkül használt tiszta szín lett a művészeti kifejezés célja
Fauvizmus
Franz Marc - Kék ló
expresszívnek nevezünk minden olyan művészi megnyilvánulást, mely az alkotó szubjektív reflexióinak kifejezésére helyezi a hangsúlyt.
a valóság látszatának puszta ábrázolása helyett a valóságról képzett érzéseit, gondolatait fejezze ki, lehetőleg közvetlenül
Expresszionizmus (1905-20)
John Heartfield: Metamorfózis
egy kulturális mozgalom, mely a semleges Zürichben, Svájcban szerveződött az I. világháború alatt és 1916-20-ig tartott
a háborúellenességre koncentrált azáltal, hogy hátat fordítottak a megszokott szabványoknak, hagyományoknak a művészetekben
A dadaizmus anti-művészet. Harc művészettel a művészet ellen.
kedvelt eszköze a fotomontázs
követők: Hans Arp, Tristan Tzara, Hugo Ball, Otto Dix, Kurt Switters, Marcel Duchamp, Max Ernst, Man Ray, John Heartfield, Raoul Hausman
Dadaizmus (1916-20)
Marcel Duchamp - Szökőkút (1917)
Avant-garde célok, eszmék
keresik a megújulás, haladás lehetőségét, megkérdőjelezik a bevett szokásokat
3 jelszavuk: szabadság, újítás (görcsös keresés), sebesség, (száguldás)
lázadnak minden intézményesült dolog ellen, undor kifejezése
szín és a geometria fontos = forma és funkció
7. Az avant-garde üzenete
Ön részt vesz egy grafikai stúdió munkájában, akik felkérést kapnak egy tervezőgrafikai kiállítás összeállítására „Az avant-garde üzenete” címmel. Ön részt vesz a szervezésben és a prospektus grafikai tervezésében, amelynél azt kérik, hogy a konstruktivista grafikát modernizálva alkal-mazza. Mutassa be az avant-garde megjelenési helyeit, kialakulásának okait, legfontosabb alkotóit! Szemléltesse, miben hatott a futurizmus, a szuprematizmus, a konstruktivizmus a tervezőgrafikára! Ismertesse a korszak tipográfiai tervezésének sajátosságait, és hogy ezt hogyan alkalmazná a kortárs tervezésben!
Marinetti: Zang Tumb Tumb Adrianople
Marinetti:
- „Forradalmam az ellen irányul, amit az oldal tipográfiai harmóniájának neveznek, amely csak akadálya a stílusnak az oldalon kibontakozó mozgásának és ellenmozgásának.”
alkotók: Marinetti, Giacomo Balla, Francesco Cangiullo
A futurista könyv és betűalkalmazás jellegzetességei
Az avant-garde szellemisége
Avantgárd (a francia „avant-garde”, „előőrs” katonai műszóból)
Mindazon képzőművészeti és irodalmi irányzatok neve, melyek a 20. század elején jelentkeztek
Alapvetően megváltoztatták a művészetről alkotott képet, illetve magát a művészetet.
rövid ideig tartó, forradalmi lendületű mozgalmak
közös pontjuk a lázadás, formabontás, építés, múlttól való eltávolodás
folyóiratokban tették közzé művészeti elképzeléseiket
Piet Mondrian: Broadway Boogie-Woogie
De Stijl: A stílus
holland művészeti irányzat 1917-ből
szellemi atyja Piet Mondrian
Neoplaszticizmusnak is nevezik
a cél: forma és funkció tökéletes harmóniája
Szorgalmazták a tiszta absztrakciót
a formákat és színeket a végletekig egyszerűsítik
Kompozíciók: csak függőleges és vízszintes irány
csak a főszíneket használták feketével és fehérrel
Theo van Doesburg, Gerrit Rietweld, JJP Oud
Tervezőgrafikus: Paul Schuitema
Magyarok: Huszár Vilmos festő, ipari formatervező, fotográfus
Alapítótagja a De Stijl folyóiratnak
A holland de Stijl hatása a tervezőgrafikára, magyar vonatkozások
Marcel Duchamp: Lépcsőn lemenő akt
A futurizmus az avantgárd egyik legkorábbi áramlata.
Filozófiája a jövőbe, a technikai haladásba vetett hitre épül
kulcsszavai a mozgás, dinamizmus, urbanizáció, militarizmus, nacionalizmus, erő, merészség, lázadás, küzdelem, technika
A jövő felé forduló – és ezzel egyidejűleg a múltat élesen elutasító – művészeti irányzat, a dinamizmus és a sebesség kultuszát hirdeti.
Szellemi atyja: Filippo Tomaso Marinetti
követők: Umberto Boccioni, Marcel Duchamp, Giacomo Balla
oroszoknál: irodalmi irányzat, Natalia Goncharova, El Liszickij
Futurizmus (1909-44)
Pablo Picasso - Női fej
avantgárd művészeti mozgalom volt a 20. század elején
A kubizmus új plasztikai nyelvet próbált teremteni
szakított a reneszánsz óta uralkodó empirikus látványszerűséggel
újszerű térábrázolás, mely követi a kor technikai vívmányait
Végsőkig fokozta a szerkezetet, a tárgy tömege, szerkezete, téri viszonyai az elsődlegesek. Geometrizálás.
Afrikai művészet hatása is érzékelhető
Szakaszok:
Cézanne - a színfoltok szerepe, forma geometrikus átfogalmazása
analitikus - többféle nézőpont egy képen, uralkodó szín: barna
szintetikus - több perspektíva, szabadon kitalált jelek, absztrakció, mozgás hangsúlyozása
Kubizmus (1907-14)
A szuprematista képalkotás elmélete
Vladimir Tatlin
1912
absztrakt irányzat
a geometrikus formákat helyezi előtérbe
jelentése: szerkezet, felépítés
anyagok és formák egymáshoz való minőségi viszonylata
a tárgy és a tér, a pozitív és a negatív forma kapcsolat
a művészek mérnökökhöz hasonló tevékenységet folytatnak, konstruálnak
(alkotnak, terveznek, szerkesztenek, létrehoznak)
El Liszickij, Kazimir Malevics, Vladimir Tatlin
a grafika kedvelt műfajai: plakát, fotomontázs, film
alkotók: Vladimir és Georgii Stenberg, Marianne Brandt, Gustav Klutsis
Az orosz konstruktivista grafika kialakulása, hatása
- Michal Batory
- Kálmán Tibor (M&Co)
- Storm Thorgerson
- David Carson
- Chip Kidd
Fotó- és képhasználat a konstruktivista és a kortárs kiadványokban
Henri Matisse - Zöld sáv (1905)
André Derain: A Westminsteri-híd
Georges Braque: Olajfa l'Estaque mellett
Raul Dufy - Belső tér indiai asszonnyal (1930)
Czóbel Béla - Festők a szabadban
Az anvers-i kikötő
Colluoure-i kikötő
Nizzai kaszinó (1929)
Egon Schiele - A híd
Kandinszkij - Fúga
Picasso - Síró nő
Paul Cézanne - Bibemus bánya
Georges Braque - A gitár
Picasso - Csendélet székfonattal
Juan Gris - Csendélet Bordeuaux-i palackkal, 1919
Goncharova: A kerékpáros
Boccioni: A futballista dinamizmusa
Marinetti: Légitámadás
Raoul Hausmann
Tristan Tzara: Antipyrine úr első mennybéli kalandja
Hans Arp: Kollázs a lehetőségek törvénye szerint
Auro D'Alba
Francesco Cangiullo
Carlo Carrá: Guerrapittura
Paul Schuitema
Huszár Vilmos
Gustav Klutsis
Stenberg fivérek
Napjainkra a fotográfia megkerülhetetlen része lett a kiadványoknak, mind változatlan formában, mind pedig a kreatív képalkotás nyersanyagaként.
- sajtó nyersanyag
- reklám nyersanyag
- kreatív képalkotás
- fotómanipuláció

grafikai tervezés: vizuális kinyilatkoztatások alkotása képek és/vagy szöveg művészi kompozíciójával.
- Raul Haussmann
- Hanna Höch
- Kurt Switters (grafikus tervező)
- Tristan Tzara
- John Heartfield

- Vladimir és Georgii Stenberg plakátjai
- Gustav Klutsis
- Marianne Brandt plakátjai
Full transcript