Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Universitetsholmens gymnasium

No description
by

Ingrid Tidvall

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Universitetsholmens gymnasium

Twitter: @IngridTidvall
Mail: ingrid.tidvall@utb.lund.se
Lur: 0702-73 69 00

#linedu
Digital didaktik
Fäladsgården
Mitt uppdrag
Because everything in her home is waterproof, the housewife of 2000 can do her daily cleaning with a hose.
Vem där?
Verktyg
Pedagogik
Innehåll
VIP
LGY 11
"Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala."
"Skolan ska klargöra utbildningens mål, innehåll och arbetsformer"
"Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet."
"Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Genom studierna ska eleverna stärka grunden för det livslånga lärandet."
"Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande."
"Skolan ska sträva efter flexibla lösningar för arbetsformer."
"Varje elev ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande."
Uppdrag!
Prata på gata
1. Hitta en kompis.
2. Välj ett ämne och prata, gärna under en promenad ute.
3. Efter 20 min, samling här och hitta ett nytt kompispar.
4. Berätta för dem vad ni pratade om.
5. Ta en ny kompis från det paret.
6. Välj sedan ett nytt ämne och ta en ny promenad.
7. Efter 20 minuter, kom tillbaka hit.

Hur jobbar vi?
Formativ bedömning
Tydliggöra målen
Visa exempel på arbeten
Exit Pass
Synliggör lärandet
Diskutera
Vilka är de tre viktigaste förmågorna som era elever behöver ta med sig in i framtiden?

Diskutera kort tre och tre där ni sitter
och svara via:

http://korta.nu/förmågor
Alla svarar utifrån alternativ
Bara för att
ställa en fråga
Ett citat...
“Jag har kollat igenom kommentarerna men eftersom betyget står på så blir man ändå smått blind av det och fokuserar lite för mycket på det. Så personligen (även om jag mycket möjligt skulle kunna klaga om jag inte får betyget skrivet) skulle vilja att du inte gör det för att jag märker att jag lägger mer fokus på kommentarerna och utvecklas bättre då betyget inte står på papperet.”
Feed forward
-framåtsyftande tips
Starta tänkandet!
Kamratbedöming
-aktivera eleverna som resurser
Preflight checklist
Two stars and a wish
Motivera med exempel
Vilken grupp tror du tjänar mest på att elever lär varandra?
Går till www.vot.rs och slå in 49917 för att lämna ditt svar.
Eleven äger sitt eget lärande
C3B4ME
Loggbok/Blogg
Trafikljus
Verktygslådan
Sociala medier
Sociala medier
Skapa grupper i facebook
Open, Closed eller Secret
Hitta gruppen Digital didaktik och gå med!
Hur ser eleverna på saken?
Det flippade klassrummet
Varför flippade jag mitt klassrum?
LGR11/LGY11
Fördelar
Individbaserat
Mer tid för...
Att se film...
Utmaningar
Eleven kanske inte har sett genomgången.

Du måste konstruera smarta uppgifter.

Du måste vara flexibel.

Förändring tar tid.
Ett sista uppdrag!
När det kommer till min undervisning:

Vad ska jag sluta med?
Vad ska jag fortsätta med?
Vad ska jag börja med?

Ladda upp filmen på YouTube.
Filmvisning i hörsalen kl 15.00!
Producera tillsammans en film där ni svarar på följande:
Verktygslådan
iMovie
Photo Booth
Vine
Vyclone
Sockpuppets
Grupper
Grupper

Utvärdera dagen
http://padlet.com/wall/universitetsholmen
Producera mera
Publicera mera
Inspirera mera
Film
Musik
Tidningar
Studiematerial
Ritningar
https://sites.google.com/a/faladsgardenlund.se/hem/
Flera nyckelpersoner
Äppeljuice 2.0
Delakultur
"Dagen kommer att fokusera kring kunskap och bedömning och koppla till hur digital teknik kan vidga lärandet och ge nya möjligheter i skolan. Dagen kommer huvudsakligen vara en workshop där deltagarnas egna kunskap och praktik sätts i fokus och stor del av eget deltagande efterfrågas!"

Utmaningar
https://todaysmeet.com/flippat
Vilka delar av din undervisning tror du hade gynnats mest om du flippade din undervisning?

Svara via:
Full transcript