Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Шийдвэрийн онол

No description
by

Buyanzaya Davaasambuu

on 15 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Шийдвэрийн онол

Шийдвэрийн онол
Шийдвэр гаргах үе шат
Асуудлыг тодорхойлох
Шийдвэрлэх боломжтой хувилбаруудыг боловсруулах
Хувилбарыг үнэлэх болон сонгох
Сонгосон хувилбарыг хэрэгжүүлэх
Хянаж үнэлэх
Шийдвэр гаргах арга
Агуулга
1. Шийдвэр гаргалт гэж юу вэ?
2. Шийдвэрийн ангилал
3. Шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйл
4. Шийдвэр гаргах үе шат
5. Шийдвэр гаргах арга, загвар


Шийдвэр гаргалт гэж юу вэ?
Тодорхой асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой олон хувилбаруудаас сонголт хийх явдал юм.
Шийдвэрийн онол
Шийдвэрийн онол нь шийдвэрийг олон хувилбараар гаргах боломж олгодог.
Шийдвэрийн 3 төрлийн онол байдаг
1.Тодорхой нөхцөлд шийдвэр гаргах. Энэ үед гаргаж байгаа нөхцөл шийдвэрийн үр дүн маш тодорхой байна.
2. Эрсдэлтэй нөхцөлд шийдвэр гаргах. Энэ үед шийдвэрийн үр дүн тодорхой магадлалтайгаар тодорхойлох боломжтой байна.
3. Тодорхой бус байдалд шийдвэр гаргах. Гаргасан шийдвэрийн үр дүн ямар байх магадлал нь мэдэгдэхгүй байна.
Үйл ажиллагааны менежерүүдийн хувьд хамгийн оновчтойг нь сонгохын тулд шийдвэр гаргаж байгаа орчин, шийдвэр гаргах арга, үзүүлэлтүүдийн талаар судалсан байх шаардлагатай
Шийдвэрийг олон хувилбараар гаргахад шийдвэрийн мод, хүснэгтийн аргыг ашиглаж болно.
1.
Шийдвэрийн модны арга.

Шийдвэрийн салаа мөчир гэж бас нэрлэнэ. Шийдвэрийн мод нь хувилбарууд дотроос хамгийн үр дүнтэй чиглэлийг сонгоход ашиглагддаг. Шийдвэрийн мод нь хувилбар тус бүрээр санхүүгийн үр дүнг жиших, түүнийг байж болох магадлалуудаар нь засч залруулах, дараа нь харьцуулж, оновчтойг нь сонгон шийдвэр гаргах боломж олгодог.
2.
Хүснэгтийн арга
Шийдвэр гаргахад хэрэглэгддэг нэг чухал хэрэгсэл бөгөөд удирдагчдад шийдвэрийн модны адил хэд хэдэн хувилбараас оновчтойг нь сонгоход тусалдаг. Энэ аргаар шийдвэр гаргаж байгаа тохиолдолд магадлалыг ашиглана.
Шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөгч хүчин зүйлс
Технологи
Мэдээлэл
Байгууллагын хэмжээ
Өрсөлдөөн
Олон улсын нөлөө
Хэрэглэгчдэд төвлөрөх хандлага
Засгийн газрын оролцоо
Шийдвэрийн ангилал

1. Хамрах хүрээгээр
Нийтлэг
Тусгай
2. Цаг хугацаагаар
Шуурхай
Цаг үеийн
Хэтийн
3.Үйл ажиллагааны
Үйлдвэрлэлийн
Маркетингийн
Санхүүгийн
Full transcript