Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Rapportskrivning

No description
by

Jenny Backlund

on 18 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Rapportskrivning

Rapportskrivning
Framsida
Rubrik centrerat på sidan.

Gärna bild (inte ett måste).

Ditt namn, klass, termin i det nedre högra hörnet. Alternativt i det övre vänstra hörnet.
Innehållsförteckning
Inledning
En inledning behövs för att sätta in läsaren i rapporten och ämnet. Den fungerar som en mjukstart och orientering i ämnet.

a. Berätta kort vad din rapport handlar om.
b. Berätta även varför du valt att skriva om just det ämnet
c. Gör en frågeställning (som du senare i rapporten besvarar)
d. Berätta hur du gjorde för att skriva rapporten.
e. Berätta vilket material du använde.
Titel
Rapport
Namn
Klass
Termin
Skrivs allra sist.

Berättar var läsaren kan hitta en
specifik del.

Kapitelnamn och sidonummer.
Exempel på inledning
Den här rapporten tar upp olika begrepp inom imperialismen samt undersöker slaveri förr och nu. Jag har valt att skriva om slaveriet då det är något som fortfarande verkar vara aktuellt. Min frågeställning är alltså, finns del slavar i dag? Är det samma typ av slaveri som förr?

Jag har framförallt använt mig av tryckta källor, som Elisabeth Ivanssons och Mattias Torsdals Historia: Ämnesboken (2008).
Resultat
Huvuddelen av arbetet.

Det är här som du svarar på frågorna i inledningen. Har du flera frågeställningar, så kan du göra ett underkapitel för varje fråga.

Det är viktigt att du utförligt besvarar de frågor som du ställt i inledningen.

Dela upp texten i stycken och gärna kapitel. Det gör det lättare att läsa och dessutom att hitta spcifika delar.

I detta avsnitt ska du bara presentera svaren på dina frågeställningar. Du får inte diskutera eller värdera dina resultat, det gör du i analysen!
Diskussion
I den här delen diskuterar du bland annat hur det gick med arbetet. Om du till exempel utförde en undersökning, hur gick det? Varför tror du att det gick det som det gick?

Diskutera och presentera personliga tankar som arbetet har väckt. Det är här du får tycka till och ge uttryck för dina personliga åsikter.

Glöm inte att du måste knyta an till ditt syfte och dina frågeställningar. Det är inte alls självklart att arbetet har gett det resultat som du väntade dig.
Källförteckning
Alla källor som du använder ska du skriva upp i källförteckningen.

Du ska skriva på följande vis:

Böcker
Efternamn, Förnamn (Tryckår). Titel. Förlag. Förlagsort.

Exempel: Grocher.M, Hansson.U.(2007). Vi överlevde. Bokförlag Inova. Eskilstuna

Elektroniska källor - Internet
Författaren/organisationen/myndigheten/företaget, webbsidans rubrik, webbadress, datum när informationen publicerades (om det finns) samt det datum du var inne på sidan.

Exempel: Amnesty International. Flickors rättigheter. 2007-08-08. http://www.amnesty.org. Hämtad 2011-11-23
Citat
Ett citat är ett kortare utdrag ur en text och markeras oftast med citattecken.

Ett citat kan användas för att belysa dina slutsatser. Kom ihåg att när du citerar skall du alltid uppge upphovsmannens namn och varifrån du har hämtat citatet.

Exempel:
Det är inte lätt att veta vilket val som är det rätta, men som Tage Erlander sa till sin efterträdare Olof Palme vid partikongressen 1968, "lyssna på rörelsen" (Fransson).
Exempel på resultatdel
Vad är en slav?

Enligt [namn på källa] är en slav en människa som blivit frihetsberövad [...]

Finns det slavar i dag?

Trots att slavhandeln inte existerar på samma sätt i dag så finns det fortfarande slavar i dagens samhälle [...]. Dagens slav hittas i [...].
Full transcript