Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA

No description
by

Tijana Pribicevic

on 19 July 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA

REGULACIJA AKTIVNOSTI GENA
Regulatorni proteini transkripcije
gen
Promene u strukturi hromatina
Obrada primarnog transkripta
intron egzon
REGULACIJA
EKSPRESIJA GENA
Diferencijacija ćelija i razviće organizma
Posttranslacione modifikacije
Ograničena proteoliza
Neaktivne preteče proteina (
proproteini
) prevode se u aktivne proteine ukljanjanjem dela polipeptidnog lanca.
Poliprotein
(1 polipeptidni lanac = nekoliko proteina)
raskidanjem (hidrolizom) odgovarajućih peptidnih veza oslobađaju se pojedinačni aktivni proteini
izolovana jajna ćelija s uklonjenim jedrom
jedro somatske ćelije ovce donora
surogat majka
Doli
Savremeni eksperimenti du dokazali da jedro bilo koje diferencirane ćelije sadrži kompletan genetički program za razviće i diferencijaciju celog organizma.
DNK čipovi
Pločice sa vezanim jednolančanim DNK koje odgovaraju različitim genima. Služe za ispitivanje ekspresije gena.
PROBLEMSKI ZADATAK

Na koji način?
EKSPRESIJA GENA
Transkripcija
Obrada transkripta
Transport iRNK
Translacija
Modifikacije
proteina
Da bi se od gena došlo do aktivnog proteina neophodno je da se prođe kroz sve navedene korake.
Kako se reguliše sinteza proteina?
Regulacija uključuje mehanizme koji
određuju:
kada i kojom brzinom će se gen prepisivati
kakva će biti obrada primarnog transkripta
koje iRNK će se transportovati u citoplazmu
koja od dostupnih iRNK će se biti prevedena u protein i kojom brzinom
kako i kada će novosintetisani protein biti modifikovan kako bi postao aktivan
Proces kojim se informacija zapisana u genu koristi za sintezu funkcionalnog genskog produkta (proteina ili funkcionalnog RNK molekula).
prva životinja klonirana iz diferencirane ćelije
histoni
metil grupa
dostupan gen
acetil grupa
dovodi do gustog pakovanja DNK i histona usled čega geni postaju nedostupni enzimima transkripcije.
Proces metilacije (dodavanja metil grupe na molekule DNK i histone)
Acetilacija histona (vezivanje acetil grupe) dovodi do opuštenog pakovanja nukleozoma pa su geni dostupni transkripcionim faktorima i eksprimiraju se.
intron egzon
različite zrele
iRNK
protein
A
B
PRIMARNI TRANSKRIPTI
JEDNOG GENA
Pomoć - posebni enzimi imaju sposobnost reverzne (obrnute) transkripcije.
Regulatorni proteini ili
TRANSKRIPCIONI FAKTORI
vezuju se za regulatorne nizove nukleotida. Pored promotora u takve nizove spadaju i
pojačivači
i
utišivači
koji utiču na brzinu transkripcije.
Početni transkripcioni kompleks
Određeni geni se prepisuju samo u nekim tkivima ili u pojedinim fazama razvića i fiziološkim stanjima.
Transkripciju tih gena regulišu specifični transkripcioni faktori koji su prisutni samo u određenim tkivima.
Primarni transkript jednog gena može dati više funkcionalnih molekula iRNK, alternativnim splajsovanjem (iskrajanjem introna i egzona).
Na taj način od jednog gena nastaju različiti proteini, obično tkivno specifični.
GEN PROTEIN
BONUS
Sve ćelije jednog organizma sadrže isti nasledni materijal. Razlike u građi i funkciji su posledica različite aktivnosti gena (prostorno i vremenski).
Regulacija ekspresije gena kod eukariota
Razviće sisara
Objasni proceduru.
pogledaj animaciju
Full transcript