Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Эрүүдэн шүүх эрх

No description
by

Батаа Номин

on 25 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Эрүүдэн шүүх эрх

Эрүүдэн шүүхийн эсрэг Конвенцид нэгдэн орсон улс орнууд эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх бүхий л арга хэмжээг авахын тулд тухайн улсын "Засгийн газарт" үүрэг болгодог
Эрүү шүүлтийн ангилал
Эрүү шүүлтийс өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ ?
Эрүү шүүлтээс хэрхэн хамгаалах вэ ?
Бие махбодын эрүү шүүлт
Сэтгэл санааны эрүү шүүлт
-Хууль бусаар хорихгүй байх
-Өмгөөлөгч авах эрхээр хангах
-Өөрийн хүссэн эмчээр эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэх
-Хоригдсон тухай нь ар гэрийхэнд нь нэн даруй мэдэгдэх
-Эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг хуульчлах
-Эрүү шүүлтэд өртсөн тохиолдол бүрийн мөрдөх , гэм буруутай этгээдэд ял оногдуулах
Учирсан хохирлыг төлүүлэх , гэрчийг хамгаалах
Tuesday, November 4, 2014
Дугаар 5, №. 311
Эрүү шүүлт гэж юу вэ ?
Монголын эрүү шүүлт
Эрүүдэн шүүхээс ангид байх эрх
Эрүүдэн шүүлтийг хэн үйлдэж болох вэ ?
Бусдыг эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий , хүнлэг бусаар хүний нэр төрийг доромжлон харьцах шийтгэх үйлдлийг :


- Хууль сахиулах байгуулгын ажилтан , албан хаагчид
- Цэргийн албан хаагчид албан тушаалтанууд
- Төр захиргааны байгууллагын ажилтан албан хаагчид
- Эмнэлгийн ажилтанууд
- Төрийн албан хаагчийн захиалгаар , хатгалгаар хамт хоригдогсод нь
Эрүү шүүлтийн хохирогч нь хэн байж болох вэ ?
Эрүү шүүлтийн хохирогч нь сэжигтэн , яллагдагч , шүүгдэгч , хорих ял эдэлж буй ялтан , гэрч , зарим тохиолдолд гэмт хэргийн хохирогч байхыг үгүйсгэхгүй.
Эрүү шүүлтийн зорилго нь аливаа гэмт хэргийн талаар тухайн этгээдээс мэдээлэл мэдүүлэгийг хүчээр авах буюу хэрэг тулган хүлээлгэх , улмаар тухайн гэмт хэрэгт шийтгэхэд чиглэгддэг.
Мөн цэргийн анги нэгтгэл , төрөлжсөн асрамжийн газар , сэтгэцийн эрүүл мэндийн газар , албадан эмчилгээний төв , хүүхдийн хаяг тогтоох газар гэх мэт газруудад байгаа хүмүүстэй хэрцгийн , хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцсан бүх үйлдлийг эрүү шүүлтийн нэг хэлбэр гэж авч үздэг
Эрүүдэн шүүхийн эсрэг Конвенцид зааснаар "Эрүүдэн шүүх" гэж "Хэн нэгэн буюу гурав дахь этгээдээс мэдээ буюу мэдүүлэг авах , тухайн хүн , гурав дахь этгээдийн үйлдсэн буюу сэрдэгдсэн хэрэгт шийтгэх , айлган сүрдүүлэх , шахалт үзүүлэх аливаа байдалаар алагчлах зорилгоор төрийн албан тушаалтан , албан үүрэг гүйцэтгэж буй бусад хүний өдөөн хатгалт , ил , далд зөвшөөрлөөр тухайн хүн буюу гуравдахь этгээдийн бие махбодь , сэтгэл санааг хүчтэй шаналган зовоох аливаа санаатай үйлдэлийг хэлнэ.
Эмнэлэгийн чанартай эрүү шүүлт
Монголын Эмнести Интэрнэшнл
- Цаазаар авах ялын эсрэг кампанит ажил
- Эрүүдэн шүүхийн эсрэг кампанит ажил
- Хүнийг Хүндэл кампанит ажил
- Хүний эрхийн боловсрлын кампанит ажил
• Аюул заналд өртөж болзошгүй хүний эрхийн хамгаалагч нарт туслах зорилгоор Эмнести Интернэшнл “Panic button” программ зохион бүтээлээ
• Энэ программыг 17 орны 100 гаруй хэрэглэгч туршиж үзсэн
Эмнести Интернэшнл хүний эрхийн хамгаалагч нар халдлагад өртөх, хулгайлагдах, эрүү шүүлтэд өртөх үед өөрийн хамтрагч нараас яаралтай тусламж хүсэх боломжийг олгож буй Panic button шинэ программыг бүтээсэн ба Google Play Store-ээс татаж авах боломжтой
1984 оны 12 дугаар сарын 10-нд НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейгаас эрүү шүүлтээс урьдчилан сэргийлэх, эрүү шүүлт тулгаж буй явдлыг илрүүлэх, ийм гэмт хэрэг үйлдсэн этгээдийн хэргийг мөрдөн байцааж, ял шийтгэл хүлээлгэхийг оролцогч улсууддаа үүрэг болгосон баримт бичиг болох Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцийг батлан гаргасан юм.Монгол улс 2000 онд Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцид нэгдэн орсон
1997 оны 6-р сарын 26-нд НҮБ-аас тус өдрийг эрүү шүүлтийн хохирогчдод туслах олон улсын өдөр болгон зарласан юм. Энэ өдөр эрүүдэн шүүхийн чиглэлээр ажилладаг гол байгууллагууд болох Хүний эрхийн үндэсний комисс, Эмнести интэрнэшнл нь эрүүдэн шүүх асуудал ямар байдалтай байгаа болон цаашид эрүүдэн шүүхтэй тэмцэх ямар ажлууд хийгдэх гэж буй талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг сэтгүүлчдэд өгдөг байна.
Дүгнэт хийх хэсэг
Full transcript