Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Stilisztikai eszközök

Segítség verselemzéshez
by

Hargitai Bea

on 29 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Stilisztikai eszközök

Stilisztikai eszközök
Alakzatok
Ismétlés
Ellentét
Egyebek
Hasonlóságon alapuló
Képes beszéd
Érintkezésen alapuló
Szóképek
METONÍMIA
KÖRÜLÍRÁS
A kínai széptan szerint a vers nem más, mint kép szavakkal, a kép nem más, mint vers ecsettel
A képszerűség és többszólamúság eszközei az irodalomban a szóképek
Az érzelmekre hatnak
Metafora: névátvitel
alapja a több tulajdonságra kiterjedő hasonlóság kép & valóság között
lehet konszonáns vagy disszonáns stílushatás
köznyelvi vagy művészi
kibontható hasonlattá „Amott ül egy túzok magában”
METAFORA
HASONLAT
SZIMBÓLUM
SZINESZTÉZIA
ALLEGÓRIA
SZINEKDOCHÉ
PERIFRÁZIS
EUFEMIZMUS
Sokféle lehet: pl. rím, refrén, szóismétlés
Figura etimologica (tőismétlés)
Alliteráció (azonos kezdőbetűk)
Anafóra: sor- vagy versszakkezdés ismétlődése
Variáció: ismétlés az elemek változtatásával
Halmozás
Fokozás (megy, fut, rohan)
Párhuzam (gondolati vagy szerkezeti)
Gondolatritmus: azonos szerkesztésű mondatok hasonló vagy ellentétes tartalommal
Izokolón: egyenlő hosszúságú szókapcsolatok ismétlődése („Zengett a fény, tüzelt a Nap. Szökkent a lomb, virult a föld”)

Oximoron: kizáró ellentét (bölcselkedő oktalanság)
Paradoxon: látszólagos ellentét („te sem haltál meg népem nagy halottja”)
Hiperbolikus: túlzó ellentét („kedv s öröm – halálhörgés, siralom”)
Antoníma, antoníma sor (eszes, okos, jóeszű<>ostoba, buta, tompaeszű)
Kiazmus: tükörképszerű szerkesztés („a rózsa lehervad, hervadjon el ő is”)
Metatézis: átvetés (egy nyelvi elem: hang, betű, időtartam, stb.) felcserélése egy másik elemmel; tereh/teher)
Hiperbola: túlzás
Kicsinyítés („ráz a nyír egy szellőcskét”)
Elhallgatás (...)
Akrosztichon: sorok vagy strófák első betűinek összeolvasása értelmes szót ad, pl. a költő nevét.
Szinoníma, szinoníma sor (eszes, okos, értelmes)
Hasonlat – 2 dolognak egy közös tulajdonságon alapuló hasonlítása
„Mint komor bikáé, olyan a járása…”
„… szívós leszek, mint fán a kéreg.” (Radnóti)
Megszemélyesítés: igei vagy melléknévi metafora, élettelent élő tulajdonságaival ruház fel ("Sóhajtanak a bútorok ropogva, / titkos szavaktól reszket a homály" Kosztolányi)
Allegória: mozzanatról mozzanatra végigvitt metafora,
történetté lesz, a mozzanatokban mindig megfeleltethető a kép és a valóság
„Föltámadott a tenger, /A népek tengere”
Szimbólum: jelkép, ami önmagánál többet jelent, eredetileg csak a beavatottaknak szólt, bonyolult és egyéni képalkotási mód, nem lehet racionálisan megfejteni
„S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!” (Nagy László)
Szinesztézia: összeérzés – különböző érzékelési területek összekeveredése
„Sűrű csönd ropog a havas mezőben” (J.A.)
Metonímia: ok-okozati, térbeli, anyagbeli stb. érintkezésen alapuló névátvitel
"S csendes a ház, ah, de nincs nyugalma" (Vörösmarty)
Szinekdoché: rész-egész felcserélésén alapuló metonímia
„Lélek ez ajtón se be, se ki” (Arany)
Perifrázis: „körülbeszélés” - körülírás („csillagok hona”=ég)

Eufemizmus: szépítés („ jobblétre szenderül”)
Szillepszis: a denotatív és konnotatív jelentés együttes jelenléte („elnyerte a Nóbel-díjat a makaó nevű kártyajátékon” )
Tautológia: szószaporítás, fölösleges ismétlés (pl. de viszont) ("Rettentő volt a látvány látása, amit láttak", Petőfi)
Enallagé: a jelző és a jelzett szó elválik egymástól („ezüst derűvel ráz a nyír egy szellőcskét” – valójában a szellő rázza a nyírfa ágát, „készít a pék szőke, nagy kenyeret”)
Litotész: körülírás, tagadás által állít, pl. a nemet igennel mondja ki vagy fordítva („nem-szőke fejére”)
Az értelemre hatnak
A szöveg kohéziójának eszközei
Full transcript