Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ацетилен (HCCH)

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ацетилен (HCCH)

Хордох замууд
Уг бодисоор амьсгалах,   биендээ хүргэх (шингэн)

 Хордлогын шинж чанар
Толгой өвдөх, эргэх, амьсгал боогдох; шингэн нь хөлдөөх аюултай.


*        Өндөр концентрацтай бодисоор амьсгалбал хордох
*        Хий юмуу шингэрүүлсэн хийг арьсанд хүргэвэл түлэх, гэмтэх, хөлдөх
*        Галын нөлөөгөөр хортой, цочрол өгөх хий үүсэж

Ацетилений үйлдвэрлэл
Ацетилений зах зээл
АСГАРАХ БА АЛДАГДАХАД
Гал өдөөж болох эх үүсвэрийг   (ойролцоо тамхи татах, гал, дөл гаргахыг хориглох ) асгарсан бодисоос      
         холдуул.
*       Энэ бодистой ажиллахад хэрэглэж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг газардуулсан байх хэрэгтэй.
*       Хэрэв өөртөө аюулгүй хийж чадвал алдагдах, асгарахыг нь болиул.
*        Асгарсан бодисод гар хүрэх, дээгүүр нь туучихыг хориглох.
*         Асгарсан бодис, эсвэл бодис алдагдаж байгаа газар луу ус чиглүүлж болохгүй.
*       Хийн уур,мананцарыг багасгах,  чиглэлийг өөрчлөхийн тулд усны тоосонцрыг ашигла.  Асгарсан бодисод            
         усны урсгал хүргэхгүй байх шаардлагатай.

Ацетилен
Ацетилен нь устөрөгч, нүүрстөрөгч хоёр хийн байдлаар нэгдсэн химийн нэгдэл юм. Ацетилен нь хүчилтөрөгчтэй холилдон шатахдаа өндөр температуртай дөл /3150-3200/ үүсгэдэг.

Хамт хадгалж болохгүй бодисууд
Цинк ; хүчилтөрөгч ба бусад галоген мэтийн хурдан исэлддэг бодис [Жич: Мөнгөн ус, мөнгө ба гуультай (66%-иас дээш хэмжээний зэс агуулсан) нэгдэн ацетил агуулсан дэлбэрэмтгий нэгдлүүд үүсгэдэг
ХИМИЙН БОДИСЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
Химийн нэршил: АЦЕТИЛЕН
Олон улсын бүртгэлийн дугаар : 74-86-2
Томъёо: С2Н2
Бусад нэршил: Этин (Ethine; Ethyne)
НҮБ –ын дугаар : 1001

Гал унтраах
Асгарч байгаа ба алдагдаж байгаа бодисыг зогсоогүй цагт галыг унтрааж болохгүй. Галд нэрвэгдсэн бүх сав чингэлгийг их хэмжээний усаар хөргөнө.  Ус хэрэглэхдээ аль болох холоос шүршинэ

ХЭРХЭН ГАРГАЖ АВАХ ВЭ?

Техникийн ацетиленийг үйлдвэрт 2 аргаар гаргана.
Кальцийн карбидаас
Байгалийн хий, нүүрс, нефтьнээс гаргадаг

ХҮН АМЫН  АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ  ХАНГАХ 
Аюулын үед ачааг дагалдсан бичиг дээр байгаа Аюулыг хариуцах утсанд дуудлага өгөх . Хэрэв ачааг
        дагалдсан бичиг байхгүй эсвэл хариу өгөхгүй байвал зохих ёсны бусад утсанд дуудлага өгөх.
Бодис асгарч гоожсон орчныг  наанадаж хааш хаашаа 100 метрийн зайнд тусгаарлах.
Гаднын хүмүүсийг холдуулах.
*       Салхины дээд талд зогс.
Ихэнх хий нь агаараас хүнд учраас нам доогуур, зоорь, подвал зэрэг хаалттай орчинд тархдаг .
*      Нам газраас холд.

ГАЛЫН АЮУЛЫН ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ
АЛДАГДАЖ БАЙГАА ХИЙГ ЗОГСООСНЫ ДАРАА ГАЛЫГ УНТРААЖ ЭХЛЭХ ЁСТОЙ. 
Бага хэмжээний гал
*     Хуурай химийн бодис,   СО2 хэрэглэнэ. 
Их хэмжээний гал
*       Ус тоосруулан шүрших, эсвэл манангаар унтраана.
*       Өөртөө аюул учруулахгүй хийж чадвал бодистой сав, чингэлгийг галаас холдуул.  
Хэрэв бодистой нөөцлүүр галд өртөж байвал:    
*      Галтай аль болох хол зайнаас тэмцэх, эс бөгөөс  ус шүрших хоолойг барьж тохируулж байдаг автомат        
        төхөөрөмж    хэрэглэх. 
*      Гал унтарсны дараа сав чингэлэгийг сайтар их хэмжээний усаар шүршин хөргөх. 
Авах арга хэмжээ
Асгарах үед гал гараагүй бол : Оч, дөл, гал зэрэг өдөөгч эх үүсвэрийг холдуул.  Асгарсан материалыг цэвэр болоод бохир усны шугам руу орохоос сэргийл. Хувь хүнд хор учруулахгүйгээр асгарах ба алдагдахыг зогсоохыг оролд. Усыг тоосруулан шүршиж ууршилтыг зогсоо (ААR,1999).
ТОХИОЛДОХ АЮУЛ
Гал, оч гарах, халах тохиолдолд амархан өдөөгдөнө.
*         Агаартай холилдон тэсрэмтгий хольц үүсгэнэ.
*         Цахиурт устөрөгчийн нэгдлүүд нь (силан) ацителенийг  агаарт өдөөдөг.
*         Эдгээр бодис нь Р-ын оролцоотойгоор (фосфорын оролцоотойгоор ) халах, галд өртөх нөхцөлд 
            полимержин дэлбэрэлт үүсгэнэ .
*          Шингэрсэн хий нь агаараас хүнд учир доогуур тархана.
*          Ууршсан хий нь галын эх үүсвэртэй нийлэх аюултай.
*          Гэмтсэн цилиндрт агуулагдаж байгаа бодис буудах аюултай.

ФИЗИК ШИНЖ ЧАНАР
Гадаад байдал: Өнгөгүй, сулавтар эфирийн үнэртэй.
Буцлах температур BP: 1410С Сублимацладаг (хатуу байдлаас шууд хийн байдалд шилжинэ)
Молекул жин: 26.0
Тэсрэх доод хязгаарLEL: 2.5%
NFPA Fire Rating Шаталтын зэрэг: 4
Хөлдөх/хайлах температур: FRZ: -83,8оС (сублимацладаг)  
Уурын даралтVP: 44.2 atm
Тэсрэх дээд хязгаар UEL: 100%
NFPA Health Rating Эрүүл мэндийн нөлөөллийн зэрэг: 1
Дөл авалцах температур FP: ТБ
Урвалын идэвхийн зэрэг  NFPA Reactivity Rating: 3
Уурын нягт VD: 0,91
Нягт Sp. GR: ТБ
Ионжих чадвар IP: 11.40 eV
ШААРДАГДАХ ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ
Ацетилений генератор, түүний ангилал
Хийн байдалтай ацетилен гаргаж авахад кальцийн карбидыг усаар задлах аппаратыг ацетилений генератор гэнэ. ацетилений генераторыг дараах байдлаар ангилна.
Хүчин чадлаар 1.25, 3, 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, м3/цаг
Хэрэглэх аргаар нь:
1. Зөөврийн генератор 1.25-3 м3/цаг
2. Суурин генератор 5-640 м3/цаг бүтээмжтэй
Гаргаж буй ацетилений даралтаар нь:
1. Нам даралтын генератор 0,02 Мпа хүртэл
2. Дунд даралтын генератор 0,02-0,15 МПа

АШИГЛАГДАХ ТҮҮХИЙ ЭД
КАЛЦЫН КАРБИД ба УС

1. Кальцийн карбидыг усаар задлах замаар ацетиленийг гаргаж авахад кальцийн карбидаас ацетиленийг хортой хольц болох хүхэр, устөрөгч, аммиак, фосфорт устөрөгч, цахиурт устөрөгч дагалдана. Эдгээр хольц нь шавах материалын чанарыг муутгах учраас усаар угааж ацетиленээс зайлуулна.

2. Хүчилтөрөгчтэй холилдсон байгалийн хийнээс дулааны аргаар исэлдүүлэх пиролиз эсвэл нефть, керосин, байгалийн хий, нүүрснээс цахилгааан нумын цэнэгийн үйлчлэлээр задлан ацетилен гарган авдаг. Байгалийн хийнээс гаргаж авсан ацетиленийг пиролизийн хий гэнэ.

Ацетилений баллон
Гагнах хошуугаар дөлний буцах цохилт ирэх, баллоныг санамсаргүй халаах зэрэгт ацетилен нь баллон дотор тэсэрч болох учраас ацетиленийг даралттайгаар ердийн баллонд хадгалж, тээвэрлэж болохгүй. Иймд даралттай ацетиленийг аюулгүй хадгалах нөхцлийг хангахын тулд баллоныг 1дм3 эзлэхүүнд нь 290-320г байхаар тооцоолж, идэвхижүүлсэн модны нүүрснээс бүрдэх тусгай сэвсгэр зүйлээр дүүргэх буюу нүүрсний хольц, уушгин чулуу зэрэг ямар нэгэн хөнгөн сэвсгэр зүйлээр дүүргэнэ. Баллон доторхи зүйлийг ацетилен сайн уусдаг ацетонд нэвчүүлнэ. Баллоны 1дм3эзлэхүүнд 225-300г ацетон байхаар тооцоолж авна. Сэвсгэр зүйл дэх ацетонд шингэсэн ацетилен нь тэсрэх аюулгүй учраас түүнийг 25-30 кгс/см2 даралтанд хадгалж болно.

АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
Анхны тусламж
Арьс: Хөлдөх. Даралтанд байгаа хий хурдан асгаран тархахдаа бага температур үүсгэдэг. Асгарах ба ашиглах үед  биенд хүрвэл  арьсыг  хөлдөөх аюултай учир тусгай хамгаалалтын хувцас өмсөх шаардлагатай.   Нүд:Хөлдөх.  Нүдэнд шингэн хүрвэл хөлдөөн эд эсийг гэмтээх аюултай учир нүдээ зохих шаардлагын дагуу хамгаалсан байх шаардлагатай.  Арьс угаах: Зөвлөмж байхгүй.  Арьснаас бодисыг  угаан цэвэрлэх  тухай тусгайлсан заавар байхгүй (аль эсвэл шууд эсвэл ажлаа дууссан хойноо угаах тухай мөн тусгайлсан заавар байхгүй).

Үйлдвэрлэлд тавигдах стандарт хууль дүрэм
Техникийн зориулалтаар хэрэглэх уусмал ба хийн ацетилен. Техникийн шаардлага
MNS GOST 5457 : 2008
GOST 5457 : 1975
Ацетилен
Ч.Хишигбаатар
Хийн гагнуур
Томоохон үйлдвэрлэгчид
ТОМООХОН ХЭРЭГЛЭГЧИД

Металл зүсэхэд

Дэлхийн зах зээлд
Манай улсад
Дэлхийн зах зээлд
Анхаарал хандууласанд баярлалаа
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ
Ацетилиний зах зээл
(HCCH)
ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИСЫН ТУХАЙ хууль 2006


/Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах/ ЖУРАМ 2009
ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС ХАДГАЛАХ,
ТЭЭВЭРЛЭХ, АШИГЛАХ, УСТГАХ ЖУРАМ 2009

ХЭРЭГЛЭЭ

Манай улсад
Жилд 34-36 мян.м3 ацетилен
Full transcript