Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

OT2 Toetsen op verschil (t-toets)

Korte uitleg 3 soorten t-toetsen
by

Petra Esser

on 16 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of OT2 Toetsen op verschil (t-toets)

T-TOETS OP VERSCHIL
@PetraEsser
3 SOORTEN T-TOETSEN

Verschilt het steekproefgemiddelde van de norm (vb. het gemiddelde in NL)?

Is er verschil in de gemiddelde score tussen twee groepen (vb. tussen mannen en vrouwen)?

Is er verschil in de gemiddelde score bij gepaarde waarnemingen (voor-/nameting of ouder 1/ouder 2)?
ONE SAMPLE T-TEST

H0: steekproefgemiddelde = populatiegemiddelde
H1: steekproefgemiddelde verschilt van populatiegemiddelde
INDEPENDENT SAMPLES T-TEST
H0 steekproefgemiddelde groep 1 = groep 2
H1 steekproefgemiddelde van groep 1 verschilt van groep 2
PAIRED SAMPLES T-TEST
H0 Score voormeting = score nameting
(De instructie heeft geen effect)
H1 Score nameting verschilt van voormeting
(Er is effect van de instructie)
benoem enkele voorbeelden van een variabele met interval of ratio meetniveau
benoem enkele voorbeelden van een "grouping variable"
wat is het meetniveau van een "grouping variable"?
Voer met de SPSS file van blackboard zelf een Independent Samples T-test uit: Kies variabelen en formuleer je H0 en H1; voer de analyse uit en vat de uitkomst samen (waarde p? welke stelling is waar?)
Zoek op wat de betekenis is van de Levene's test (De Vocht p.167).
TOETS JE KENNIS! OPDRACHT
VOORWAARDEN T-TOETS
a-selecte steekproef,
normaal verdeeld of steekproef > 30
categoriaal meetniveau groepsvariabele
minimaal interval meetniveau verschilvariabele
Video 1 Engels, interpretatie t-toets
(niet Levene's test op variantie)
Video 2 en 3 NL; dl 1 Input t-toets,
dl 2 output t-toets en Levene'test
Full transcript