Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FİTO PLANKTON ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

No description
by

Mehmet KILIÇERKAN

on 23 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FİTO PLANKTON ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

PLANKTON ARAŞTIRMA METOTLARI
Plankton ağlarıyla yapılan kantitatif çalışmalarda daha kesin sonuçlar almak için yeni ağ sistemleri geliştirilmiştir. Bunlardan en çok kullanılanı
Clarke-Bumpus
örnek alıcısıdır
1.Plankton ağlarıyla
kalitatif
örnekleme
2.Plankton Ağlarıyla
Kantitatif
Örnekleme
Fitoplanktonun Toplama Metotları

Plankton Bezleri
Plankton Ağları
1844-1845 yıllarında J. Muller’in denizdeki küçük organizmaları toplamak için yaptığı konik şekilli süzme torbası daha sonra V. Hensen tarafından geliştirilerek bugün “
Standart Ağ
” veya “Konik Ağ” adıyla bilinen plankton kepçesi ortaya çıkmıştır

PLANKTONUN TOPLANMASI
Plankton örneklerinin öncelikle araştırmanın amacına ve süresine uygun olarak değişik aletler ve yöntemler kullanılarak deniz ve iç sularından toplanıp incelenmesi gerekir.
PLANKTON NEDİR ?

Plangtos
” kelimesinden türetilmiş olup, ilk kez Oseonografist
Victor HENSEN
tarafından kullanılmıştır.
Günümüzde ise plankton, su içinde yaşayan özel hareket organelleri olmayan olsa bile bu organelleri yer değiştirmede aktif olarak kullanamayan, ancak su hareketleri ile pasif olarak yer değiştirebilen organizmalar olarak tanımlanmaktadır
Taksonomik envanter oluşturmak için yapılan kalitatif çalışmalar ile bioması bulmaya yarayan kantitatif araştırmalarda farklı şekiller göstermektedir. Çalışmanın amacına göre çeşitli örnekleme yöntemleri uygulanır.

Yüzeyden Horizontal (yatay) Çekim
Derinden Horizontal Çekim
PLANKTON ARAŞTIRMA METOTLARI
Yüksek Lisans Semineri
Mehmet KILIÇERKAN
Danışman:
Yrd. Doç. Dr.Metin ÇAĞLAR
23/01/2014


Vertikal (dikey) örnekleme için kullanılan plankton ağı

Besin zincirinde ilk halkayı fitoplankton, ikinci halkayı ise zooplankton türleri oluşturmaktadır.
Fitoplankton güneş enerjisini kullanarak organik madde üreten ototrof canlılar iken, zooplankton türleri; genellikle alg, detritus ve bakteriler üzerinden beslenmektedir. Bu nedenle akuatik bir ortamın organik madde yönünden zenginliği tam olarak besin zincirinin birinci halkasını teşkil eden
plankton halkasının sağlıklı işlemesine
bağlıdır.

Genellikle mikroskobik canlılar olan planktonik organizmalar sularda sebep oldukları bazı olaylar nedeniyle doğrudan anlaşılıp gözlenebildikleri gibi çevre kirliliğinin ve ötrofikasyonun göstericisi olarak kabul edilirler Bazıları çeşitli ölçüm aletleri kullanılarak belirlenebilirler. Ancak bu şekilde gözlemler planktonik organizmalar hakkında kesin bilgiler elde etmek için yeterli değildir.


Plankton ağlarıyla alınan kantitatif örneklerdeki plankton miktarlarının hesaplanması, ağdan süzülen suyun hacmi bilinmediğinden oldukça zordur.
Bu örnek alıcıda, ağız açıklığı 12-13 cm ve uzunluğu 65-70 cm olan koni şeklinde bir ağ vardır. Ağın içinde ise, süzülen su miktarını belirlemeye yarayan bir sayaç (flowmeter) bulunur. Sayaç 12-13 cm'lik bir pirinç tüpün arkasına yerleştirilmiştir
Genellikle plankton çekimlerinde kullanılan göz açıklıkları şunlardır:

• 0,0535 mm Fitoplankton
• 0,250 mm Mesozooplankton
• 1,000 mm Makroplankton
• 12,500 mm Mikronekton

Plankton Kepçelerinin Çeşitleri

Plankton kepçeleri konik, silindir-konik, ön tarafı kesik koni-konik ve piramit şeklinde olurlar. Ayrıca yüksek hızda çekilebilen, dış kısmı muhafazalı çeşitli modelleri olan torpil şeklinde plankton örnekleyicileri vardır
Bazıları :
1.Bongo Plankton Ağları
2.Hamburg Plankton Ağları
3.Wp2 Kapama Ağları

Örnekleme Şişeleri
1. Ters Dönebilen Şişeler
50 m’den daha sığ sulardaki tabakalardan su örneği almak için 470 ml’lik
Tomei
Şişesi kullanılabilir.
Değişik hacimlerde olabilen
Nansen
şişeleri vardır. İstenilen derinlikten su örneği aldıktan sonra alıcı gönderilerek üst mandal serbest bırakılır. Böylece şişe alt mandal çevresinde 180 derece döner. Şişe baş aşağı geldiğinde alt ve üst kapaklar kapanır.

Nansen Şişesi
Tomei Şişesi
2.Ters Dönmeyen Şişeler
Bunların standart su örnekleyicisi (0,5-1-2 L) ve Kitahara (0,9 L) gibi düşük kapasiteli olanları ile daha büyük hacimli Van Dorn, Fjarlie, Nio, Niskin şişeleri vardır.

Motopomp
Son yıllarda büyük hacimlerde örnek alınmasını gerektiren araştırmalar nedeniyle pompa metodu oldukça yaygınlaşmıştır. Su pompalarıyla örnek alınması, suyun belli bir derinlikten bir pompa vasıtasıyla çekilmesi esasına dayanmaktadır.SAYIM YÖNTEMLERİ
Bir bölgeye ait planktonun kalitatif değerlendirilmesi ile birlikte, örnekte bulunan türlerin miktar ve oranlarını saptamak için sayım yapılır
Plankton çekimi sonunda binlerce, milyonlarca organizma içeren yoğun plankton örneği elde edilebilir. Böyle bir materyalin tamamı incelenecekse,
ya incelenecek grup veya türler
,
ya da tür çok fazla miktarda bulunuyorsa

“Birim Örnekleme”
yöntemi uygulanır. Çeşitli yöntemlerden biri kullanılarak birim örnek alınıp sayılır ve sonuçlar toplam örneğe dönüştürülür.
Yöntem; çeşitli araçlarla ve farklı şekillerde uygulanır. Bunlar:
1.Tek Damla Yöntemi
2.Stempel Pipet Yöntemi
3.Utermöhl Yöntemi
4.Birim Hacim Yöntemi
5.Birim Alan Yöntemi
6.Eşit Hacimlere Ayırma
a.Folsom Ayırıcısı
b.Motoda Ayırıcısı
7. Partikül Sayım Yöntemi
a. Elektronik Sayıcılar
b.Optik Sayıcılar
c. Akustik Sayıcılar
SAYIM ARAÇLARI
Tür veya türler hakkında sayısal veriler elde etmek için çeşitli sayım araçları kullanılır.
Yapılan alg kültürlerinin çoğalma ve gelişme dinamiklerinin belirlenmesinde temel yöntemlerin tümü kültürdeki hücre sayılarının tespitine dayanır. Bu nedenle kültürlerdeki sayımların yapılmasında kolaylık sağlamak amacı ile çeşitli yöntemler ve bu yöntemlerde kullanılmak üzere farklı tipte benzer prensiplerle çalışan sayım kamaraları ve lamları geliştirilmiştir. Bunlar ;
Sedgwick-Rafter Sayım Kamarası,
Palmar-Maloney Tipi, Hemositometre,
Fucb-Rosentbal Tipi,
Petroof -Hauser Bakteri Sayma Lamı-Planktonun sulardaki varlığı ilk olarak 1800'lü yıllarda bahsedilmesine rağmen önemi bu yüzyılın başında anlaşılmıştır.
-Besin zincirinin ilk halkasını oluşturduklarından büyük öneme sahiplerdir.
-Ekosistem sağlığı, göl verimliliği, balıkçılık ve mühendisliğin çeşitli dallarında planktonların önemi daha iyi anlaşılmıştır.
-
Dünyada ve yurdumuzda su kirliliğinin artması ve bu kirliliğin özellikle alglerle birlikte ele alınması planktona olan ilgiyi daha da artırmaktadır. Bu nedenle planktonik organizmaların amaca uygun bir şekilde toplanması ve incelenmesi büyük bir önem taşımaktadır.
Full transcript