Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

"Racialization and the New Savage Slot: Race, Migration, and Immigration in the New Europe"

No description
by

Filip Bäcklund

on 28 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of "Racialization and the New Savage Slot: Race, Migration, and Immigration in the New Europe"

photo credit Nasa / Goddard Space Flight Center / Reto Stöckli "Immigrant Racialization and the New Savage Slot: Race, Migration and Immigration in the New Europe" Paul A. Silverstein behanadlar social stratifikation i sin artikel då han genom analys av kulturella, ekonomiska och historiska kontexter beskriver fem olika diskurser som förekommit genom historien. Vad handlar artikeln om? Syftet med forskningen är att granska olika kategorier av immigration i olika kontexter och applicera dem i dagens globaliserade samhälle. Syfte Författaren bygger sina studier på annan vetenskaplig forskning, bl.a. Marx och Bourdieus tankar tas upp i diskussionerna. Metod Den första kategorin som tas upp är The Nomad; ett vandrande folk utan tillhörighet, ett naturfolk. Nomaden kan ses som ett "hot" för nationalstaten , då begreppet "nationalitet" ersätts av "transnationalitet", något allt mer förekommande i en global värld. Svenska exempel kan tänkas vara romer och samer. The Nomad Arbetskraft som villigt flyttar dit arbetet finns, den stora drivkraften är främst ekonomisk både för immigranten och "mottagarlandet". The Laborer Marx definierar migration som en strukturell form av kapitalism. Migration representerar kapitalismens våld mot de fattigaste individerna, en slags utbytbar arbetskraft. Samma exempel som i the laborer kan ses, dock ur immigrantens synvinkel. Bourdieu menar helt tvärtemot Marx - immigranterna görs en tjänst. The Uprooted Ett perspektiv av generationer där den andra generationens immigranter "står mellan två kulturer" med sina föräldrars arv på ena sidan och sitt "nya" samhälle på den andra."Vi vs Dem"-tänket består till den tredje generationen då immigranten förväntas vara "färdigintegrerad" i sitt nya samhälle, hurvida denna teori stämmer är i vår mening högst individuellt. The Hybrid The Transmigrant Gränser får mindre betydelse och arbetarna flyttar utomlands till t.ex. globala företag. Detta är en del av globaliseringen och går inte att undvika. Transformation av samhället är en naturlig del - i dagens moderna samhälle är ingenting statiskt.
Full transcript