Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prosidur Kes Jenayah

No description
by

farha hizam

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prosidur Kes Jenayah

2- Penangkapan
"hak kebebasan seseorang ditarik oleh pihak berkuasa yang sah dengan memaksa kemunculan orang tersebut untuk menjawab suatu pertuduhan jenayah atau mematuhi penghakiman mahkamah"
Pengenalan
Kes Jenayah berada dibawah perundangan undang-undang awam.
Melibatkan orang awam dan kerajaan negeri.
Tatacara Jenayah Umum boleh didapati didalam Kod Prosedur Jenayah (Akta 593).
Kod tersebut menyediakan beberapa peraturan am, contohnya:
Si tertuduh dianggap tidak bersalah sehinggalah dibuktikan sebaliknya.
Pra-percubaan
1- Penyiasatan kesalahan
2- Penangkapan
3- Pencarian dan Penyitaan
4- Penyataan
5- Caj
6- Jaminan
7- Penyerahan dokumen dakwaan
Pertahanan Sebelum Bail
4- Penyataan
Setiap kenyataan yang berupakan fakta berkenaan dengan kes yang disiasat akan direkod.
Prosedur Kes Jenayah
Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234)
Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 (Akta 82)
Akta Pencegahan Rasuah 1997 (Akta 575)
Akta Kanak-Kanak 2001 (Akta 611)

Prosedur kes Jenayah
1- pra-percubaan
2- percubaan
3- selepas perbicaraan
1- Penyiasatan Kesalahan
siasatan jenayah di malaysia dijalankan oleh beberapa agensi penguatkuasa, namun begitu agensi yang terbesar dan terpenting iadalah
PDRM
. Selain itu termasukla:
Badan Pencegah Rasuah,

Jabatan Kastam dan Eksais

Jabatan Imigresen

PDRM akan melakukan penyiasatan jika: 1- Terdapat arahan dari
Pendakwa Raya
untuk menyiasat. 2-
PDRM
berhak melakukan siasatan secara terus. 3- Terdapat laporan dari
orang awam
.
Kuasa menyiasat polis berbeza-beza bergantung kepada sama ada kesalahan yang diadukan itu adalah:
boleh tangkap
/
tak boleh tangkap
.
Boleh Ditangkap
Pegawai Polis lazimnya boleh menyiasat
tanpa
wujudnya:

perintah daripada Pendakwa raya


penangkapan tanpa waran daripada majistret
.
Kesalahan boleh tangkap adalah kesalahan yang serius. Seperti:
pecah rumah
penculikan
pembunuhan
rogol
Tak Boleh Ditangkap
Memerlukan:

Arahan dari pihak pendakwa raya untuk menyiasat
waran tangkap dari majistret mesti diperolehi
.
Hukuman: Penjara selama 3 tahun dan keatas
Hukuman: Penjara tidak lebih daripada 3 tahun atau dedna.
Contoh kesalahan:
Ancaman/ Ugutan
Serangan
Laporan polis
Boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja (orang awam).
Laporan boleh difailkan secara terus di balai polis / melalui telefon / unit patrol / pegawai polis yang berada di jalan.
Polis tiada hak untuk menghalang orang awam dari membuat sebarang laporan.
Jika terdapat polis yang menghalang, pegawai polis tersebut boleh dilaporkan kepada pendakwa raya
.
Si pelapor berhak mendapat informasi berkenaan status laporan yang dibuat tidak lebih dari dua minggu.
Jika pegawai polis gagal memberi status laporan tersebut, dia berkemungkinan disabit kesalahan dan dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari sebulan dan denda tidak lebih dari RM 1000, atau kedua-duanya
.
Laporan
Tidak semua laporan yang difailkan akan dilayan.
perkara-perkara kecil yang pihak polis tidak mahu terima, pengadu yang berkeras bagi meneruskan perkara tersebut boleh merujuk kepada majistret untuk memfailkan aduan swasta dan memulakan pendakwaan swasta.
Penangkapan boleh dibuat dengan atau tanpa adanya waran tangkapan bergantung kepada jenis kesalahan yang dilakukan.
Waran
Waran tangkap hanya boleh dikeluarkan oleh
majistret
.
Mahkamah akan menyerahkan waran tersebut kepada
pegawai polis
dan mengerahkan mereka untuk melakukan tangkapan.
waran yang dikeluarkan oleh
majistret
di semenanjung Malaysia bagi pelaksanaan di timur Malaysia hendaklah disahkan dahulu oleh
majistret tempatan
sebelum ia boleh dilaksanakan.
pegawai yang melaksanakan waran mestilah membawa bersama waran asal yang telah dimeteraikan ketika penangkapan dilakukan.
semasa penangkapan dilakukan pegawai polis hendaklah menunjukkan waran tangkap tersebut.
Mereka yang ditangkap dibawah arahan mahkamah haruslah terus dibawa ke mahkamah berkenaan.
Merujuk kepada CPC/ Prosedur Kod Jenayah, terdapat lima jenis kategori yang dibenarkan untuk melakukan sebarang penangkapan tanpa perlu adanya waran dari mahkamah:
pegawai polis
penghulu
orang swasta
majistret
keadilan keamanan
Tiada seorang pun boleh dilucutkan kebebasan dan hak peribadi seseorang itu kecuali ianya mengikut undang-undang.
Hak orang yang ditahan
Hak untuk tidak terikat dengan sesuatu paksaan yang lebih selain daripada ditangkap.
Hak untuk tidak tertakluk kepada sekatan yang tak perlu
Memakai gari diwaktu perbicaraan. (hanya jika si tertuduh bertindak ganas / disabit melakukan jenayah berat.
Hak dimaklumkan sebab penangkapan.
Hak untuk berkimunikasi dengan keluarga atau rakan dan hak untuk berunding / menggunakan khidmat peguam.
Hak untuk terus dibawa ke mahkamah tanpa sebarang sebab yang munasabah atas kelewatan.
Komunikasi orang yang ditangkap
Sebelum pegawai polis membuat soal selidik terhadap orang yang ditangkap, pegawai tersebut haruslah terlebih dahulu memaklumkan:
orang yang ditangkap berhak berhubung dengan saudaranya atau rakannya untuk memaklumkan keberadaannya.
Berunding dengan peguam berkaitan dengan pilihan yang yang ada untuknya.
Namun begitu pihak polis berhak untuk menghalang si tertangkap dari berhubung dengan orang luar:
Dikhuatiri si tertangkap ingin melarikan diri/mengelakkan diri daripada ditangkap/menghapuskan bukti-bukti/mengugut saksi.
Pihak polis hanya berkuasa menahan seseorang itu tidak melebihi daripada 24 jam.
Paling lama seseorang itu boleh berada dalam tahanan polis adalah 15 hari. Ini hanya dibenarkan dibawah arahan mejistret.
Tempoh tambahan tahanan juga juga bergantung pada kesalahan yang dilaporkan:
Siasatan yang melibatkan hukuman penjara kurang daripada empat tahun.
Empat hari untuk tempoh pertama
Tiga hari untuk tempoh yang kedua
Siasatan yang melibatkan hukuman mati atau penjara melibih empat tahun.
Tujuh hari untuk tempoh pertama
Tujuh hari tempoh kedua
Seseorang yang disalah tuduh boleh menfailkan
habeas corpus.
3- Pencarian & Penyitaan
Jenis pencarian:
badan seseorangseseorang disuatu premis
tempat atau premis
seseorang yang dijumpai di tempat yang diperiksa di bawah waran tangkap tertakluk kepada carian badan.

Pemeriksaan secara menepuk badan dari atas ke bawah pemeriksaan pakaian luaran.
Pemeriksaan separuh berpakaian - untuk mencari bukti, objek, barang terlarang atau senjata. Hanya boleh dijalankan dengan kebenaran seorang pegawai berpangkat Inspektor dan ke atas.
Pemeriksaan sulit - selain daripada mencari di dalam mulut, hidung dan telinga. Hanya boleh dijalankan dengan kebenaran pegawai berpangkat Penolong Penguasa (ASP) dan ke atas.
Pemeriksaan dalaman - untuk menentukan kewujudan objek lain di dalam badan. Hanya boleh dijalankan dengan kebenaran Ketua Polis Daerah (OCPD). Hendaklah dijalankan oleh seorang Pegawai Perubatan atau Pegawai Perubatan Kerajaan.
Jenis Pemeriksaan badan:
Mencari tempat atau premis boleh dijalankan samada dengan adanya waran mahupun tidak.
Mahkamah berkuasa mengeluarkan waran geledah jika:
1. seseorang itu tidak mahu atau tidak akan menyerahkan harta atau dokumen seperti yang dikehendaki.

2. Mahkamah tidak mengetahui siapa yang memiliki harta atau dokumen itu.

3. bertujuan untu keadilan atau mana-mana penyiasatan, perbicaraan atau prosiding lain di bawah Kanun ini akan tercapai dengan pemeriksaan atau geledahan am.
Sebelum merakam kenyataan, pegawai rakaman haruslah memaklumkan orang yang akan dirakakan kenyataannya itu bahawa:
wajib menjawab setiap soalan yang diajukan kecuali pada mana-mana soalan yang dirasakan berkemampuan untuk mendedahkan kegiatan jenayahnya atau akan menyebabkan pelucutan.
terikat dengan undang-undang untuk mengatakan sesuatu yang benar sahaja.
5- Pertuduhan
Setiap pertuduhan dibenarkan untuk mendedahkan satu kesalahan sahaja dan setiap pertuduhan mesti dibicarakan secara berasingan.
Pertuduhan haruslah disampaikan kepada tertuduh dengan jelas dan sahih berkenaan dengan apa yang pendakwa raya ingin buktikan mengenainya.
Pendakwaan haruslah menyatakan kesalahan yang didakwa keatas si tertuduh.
Pertuduhan juga mesti disertakan dengan masa, tarikh dan tempat kesalahan itu dilakukan.
6- Jaminan
Selepas dikenakan dakwaan dan sebelum perbicaraan, si tertuduh boleh memohon kepada mahkamah untuk jaminan.
Jaminan boleh dibuat pada:
Sebelum tamatnya tempoh 24 jam selepas ditahan
Selepas tamatnya tempoh 24 selepas ditahan tetapi sebeum didakwa.
Selepas didakwa tetapi sebelum tertuduh dibawa ke perbicaraan yang terakhir.
Sementara menunggu rayuan terhadap keputusan mahkamah.
Seseorang yang ditangkap oleh pegawai polis atau mahkamah boleh dibebaskan dengan syarat:
membuat janji atau menjadikan orang lain sebagai penjamin untuk menjaminnya dengan selamat di balai polis atau mahakamah pada masa yang ditetapkan.
7- Penyerahan dokumen dakwaan
Pertahanan Sebelum Bail
Pihak pendakwa mempunyai tanggungjawab untuk menyerahkan dokumen-dokumen tertentu pendakwaan sebelum perbicaraan.
Dokumen-dokumen tersebut:
Salinan laporan makluman pertama (s 107CPC)
Sebarang dokumen tambahan yang dijadkan sebagai bukti oleh pendakwa raya.
satu kenyataan bertulis yang berpihak kepada pembelaan tertuduh yang ditandatangani oleh Pendakwa raya atau mana-mana orang yang menjalankan pendakwaan.
Full transcript