Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bibliai tárgyú festmények elemzése

Caravaggio: Máté elhívása
by

Hargitai Bea

on 19 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bibliai tárgyú festmények elemzése

Caravaggio: Máté elhívása

Amikor Jézus továbbment, látott egy Máté nevű embert, amint ott ült a vámnál. Mondta neki: "Kövess engem!" Az fölállt, és a nyomába szegődött. (Mt 9,9).
A biblikus tárgyú műalkotás
szövegértelmezés is
a szövegben addig feltáratlan aspektusokat mutat meg

Egyszerre játszódik transzcendens és evilági síkon: meghatározott helyen és időben, hús-vér emberek között

Olyasmit ábrázol, amit a szöveg nem ír le: a szereplők lelkiállapotát és a környezet képét. Ez a Biblia "sokatmondó csöndjének" megközelítése
Elemzés: egyszerű lépések

1. Első pillantásra szerzett összbenyomás, (ellentétben a szöveggel, itt minden elem egyszerre, nem időben egymás után van jelen)
2. "Lineáris olvasás": logikus rendben haladva szemléljük a részleteket, mintha szöveget olvasnánk. Közben összevetjük ezeket a bibliai leírással (egyezések, különbségek)
3. Belehelyezkedünk a képbe, beülünk a szereplők közé
4. Végül összeáll bennünk a festmény teljesebb „képe”, ami már verbalizálható
Mit vizsgálunk?
A festő és művei:
Caravaggio a Biblia szövegeinek drámai tömörségét hangsúlyozza
Életük határhelyzeteibe került figurákat választ (Izsák feláldozása, Szent Pál megtérése)
Azokat a pillanatokat ragadja meg, amelyekben a hős múltja, jelene, jövője egyetlen pontban sűrűsödik
Részleteinek pontos, realista bemutatása különös hatást vált ki
Az időfelettiség és a földhöz-időhöz kötöttség kettőssége feszültséget teremt
Máté elhívása: 1599-1600 körül
Szerkezet: tengelyek, középpontok, erővonalak:

Két tengely, több középpont
Az egyik tengely Jézus és Péter, a másik Máté és a pénzkupac között húzódik.
Egyik középpont Máté, a második és harmadik középpont Jézus, illetve a pénz (az asztalnál ülők mind választás előtt állnak: vagy Jézus felé fordulnak, vagy a pénzhalom felé)
A figurák pillantásának irányai vezetik a tekintetet
Erős függőleges (a tengelyekkel) és vízszintes (az erővonalakkal) tagolás
A fő erővonal a Jézus és Máté szemét összekötő képzeletbeli egyenes mentén húzódik
Ruhák:
Aktualizálás: a vámosok 16. századi viseletben
Jézus mint aki "tegnap, ma és mindörökké ugyanaz" (Zsid 13,8) és Péter, mint aki már Jézus világához tartozik, bibliai öltözékben
Szimbolikus: a hívás minden időben felhangzik
Fény és árnyék:
Sötét szoba ("caravaggio-i sötétség")
Rejtélyes úton belépő fénynyaláb
Sötét és világos kontrasztja: a bűn sötétjében élő emberek számára megjelenő világosság
Viszonyok, típusok:
A két bal oldali alak nem veszi észre a pillanatot
A másik három Jézus felé fordul:
a kisfiú kíváncsi,
a félig háttal ülő ifjú ingerült, teste előre lendül,
Máté csodálkozik: felvont szemöldök, elkerekedő szem, kérdőn önmagára mutató kéz ("Csakugyan engem hív?")
Jézus: szép férfifej, szelíd és határozott, keze Mátéra mutat

Tipikus viselkedésmódok: vannak közömbösek, van, aki kíváncsiságból figyeli, mást idegesíti, feszélyezi, dühíti Jézus személye
Máté hihetetlennek tartja mindazt, amit Jézus képvisel, és főleg azt, hogy hozzá lehetne bármi köze
A kezek
A kézmozdulatok határozott erővonalakat alkotnak:
Péter keze irányjelző: „Ott van, ő az”.
Jézus kezének mozdulata laza, szelíd, de határozottsággal irányul Mátéra.
Máté keze önmagára mutat: "Valóban én vagyok az, akit hív?" Egész lénye egy kérdőjel, miközben ő az, akiért ez a szavak nélküli küzdelem folyik
Honnan jön a fény?
az ablak éppen azt hivatott közölni, hogy nem onnan
a fénynyaláb a kegyelem szimbóluma, felülről érkezik
mindenkit megvilágít (a hívás mindenkinek szól), de van, aki észleli, és van, aki nem
Mit ábrázol?
Drámai pillanatot rögzít, amely a hívás és a követés között, a lélek legmélyén játszódik le
Egyetlen pillanatba sűríti az ember (itt Máté) egész életét: bűnös múltját, kiválasztottságának jelenét és jövőjét
Az a kérdés áll a középpontban: ki vagyok én, hogy éppen engem hívsz?
Szereplők:
A vámosok bal oldalon, az asztal körül
Mátéval szemközt nem ül senki: ez a néző helye
Jézus és Péter a jobb oldalon
1. Kompozíció:
a fontos képelemek hangsúlyozása
szelektálás a részletek között
a néző szemét vezeti = a figyelmet a lényeges pontokra tereli
A kiemelés eszközei általában:
2. Arányok:
megváltoztathatják a jelentést
3. Kontraszt:
az ellentétes képelemek fokozzák egymás hatását (fény-árnyék, színek, méretek, )
4. Nézőpont
5. Ritmus
mozdulatok ismétlődése
erősíti a fő témát (refrénszerű)
fény-árnyék
színek
kontraszt
kompozíció
nézőpont
arányok
ritmus
kontúrok
6. Színek:
kontraszthatásuk van
pszichológiai hatást váltanak ki
7. Hangsúlyozott vonalak, vastag kontúrok
8. Fény:
irányítja a szemet
hangsúlyoz
Full transcript