Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bibliometria

No description
by

Justyna Seiffert

on 5 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bibliometria

Jak zmierzyć naukę? Zastosowanie bibliometrii Cel zajęć - wskaźniki bibliometryczne;
- cytowania;
- punktacja publikacji;
- IF i H-index;
- bazy SCI, Scopus, JCR, Google Scholar;
- punkty ministerialne. Poznanie pojęć: oraz poznanie ograniczeń
powyższych metod i wskaźników to nauka stosująca
metody matematyczne i statystyczne
(a więc ilościowe!!)
do analizowania "produkcji"
w zakresie literatury naukowej. Bibliometria Ilościowe??
A ocena jakości? Co takiego
możemy w nauce
zmierzyć lub zliczyć? Publikacje Cytowania Liczba publikacji
=
produktywność
naukowca/jednostki oraz
wzajemne zależności miedzy nimi Gdzie szukać informacji o liczbie publikacji naukowców? Bazy ogólnoświatowe
np. Medline Bazy ogólnopolskie
np. Polska Bibliografia Lekarska Najlepsze źródło jednak to
bazy lokalne uczelni
np. bibliografie publikacji pracowników ... http://213.227.100.63/expertus/ Jak publikacje trafiają do Bibliografii Publikacji Pracowników SUM? Ukazanie się książki lub artykułu
w czasopiśmie Zgłoszenie publikacji
do Bibliografii... ->
przyniesienie do Biblioteki SUM
ksera pracy Wpisanie przez pracownika Biblioteki SUM informacji
do Bibliografii Pracowników... ...przypisanie do publikacji
punktów ministerialnych
i/lub
Impact Factor Skąd są brane punkty ministerialne? Internetowa wyszukiwarka
czasopism punktowanych z listy ministerialnej http://www.czasopismapunktowane.pl/ strona internetowa
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Skąd są brane punkty Impact Factor (IF)? Jedynym wiarygodnym źródłem IF
jest baza Journal Citation Reports - komunikaty i rozporządzenia MNiSW dot. kryteriów oceny czasopism;
- listy czasopism publikowane na stronie Ministerstwa 2-3 razy w roku;
- lista czasopism składa się z trzech części: A, B, C W jaki sposób wyliczane są punkty
dla czasopism na liście ministerialnej: producent bazy Thomson Reuters;
baza Jornal Citation Reports zawierająca
punkty IF jest bazą selektywną;
kryteria oceny niezmienne
od czasu powstania bazy JCR;
listy publikowane raz w roku w czerwcu;
każde z czasopism ma przyporządkowaną co najmniej jedną kategorię tematyczną. Kto i w jaki sposób wylicza punkty
Impact Factor: Impact Factor a lista filadelfijska (Master Journal List)
- > to nie jest to samo!! Ćwiczenie 2 Proszę odszukać punktację:
- na liście ministerialnej dla czasopism:
European Spine Journal,
Kardiologia w Praktyce;
- w wyszukiwarce czasopism punktowanych dla czasopism:
Anthropology and Medicine,
Przeglad Menopauzalny. Ćwiczenie 3 Proszę odszukać w bieżącej bazie JCR:

- ile czasopism znajduje się w kategorii Anesthesiology;

- odszukać wśród polski czasopism z IF 2 tytuły z dziedziny kardiologii;

- punkty IF dla czasopism:
American Journal of Gastroenterology;
Cell Biology and Toxicology;
Kardiologia Polska; Liczba cytowań
=
cytowalność
naukowca/jednostki
lub
czasopisma Gdzie szukać cytowań? Tylko dwie biblioteki uczelni w Polsce tworzą bazy cytowań dla pracowników uczelni macierzystej:
Biblioteka Politechniki Wrocławskiej Czym są cytowania? Indeks Hirscha (indeks h, h-index)
=
największa liczba h publikacji
cytowanych co najmniej h razy Bazy ogólnoświatowe:
Science Citation Index
Scopus Ćwiczenie 5 Proszę podać ilość cytowań oraz h-index
na podstawie baz Science Citation Index i Scopus
dla autorów - pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego:
Nowakowska-Zajdel Ewa,
Opala Grzegorz
Nowak Andrzej
Proszę zapisać wyniki. Dla powyższych nazwisk proszę przeprowadzić wyszukiwanie w bazie:
Cytowania Publikacji Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Proszę porównać wartości otrzymane w SCI, Scopus i Cytowaniach Publikacji... Publish or Perish
Aplikacja korzystająca z danych Google Scholar wskaźnik IC - Index Copernicus (polska platforma rozwoju nauki) Biblioteka SUM
przygotowuje analizy
produktywności i cytowalności Możemy wyróżnić wskaźniki cytowalności: Reasumując dla autorów i czasopism:
liczba cytowań;
liczba prac cytowanych;
liczba prac cytujących;
indeks Hirscha - h-index. tylko dla czasopism:
IF - Impact Factor;
SJR - SCImago Journal Rankings dla pracowników Uczelni ubiegających się:
o stopień doktora habilitowanego,
o tytuł profesora belwederskiego,
o granty,
o awans,
o kierownictwo jednostki,
o zatrudnienie lub przedłużenie zatrudnienia dla jednostek w Uczelni na potrzeby:
parametryzacji 4-letniej, przeprowadzanej przez MNiSW,
Władz Uczelni. Narzędzia wspomagające analizy
w Bibliotece SUM
to moduły Bibliografii Pracowników... Bibliografia - Analiza Bibliografia - Rankingi Kontrowersje związane z wskaźnikami bibliometrycznymi. manipulowanie wskaźnikiem IF - praktyki wydawców czasopism;
stosowanie wskaźnika IF do oceny pracownika - sumaryczny IF publikacji;
tzw. cytowania negatywne - krytyka napędza popularność;
porównywanie wskaźników pomiędzy dziedzinami;
typ publikacji determinuje cytowalność - przeglądówki Nadużywanie wskaźników bibliometrycznych strona Biblioteki SUM - zakładka Bibliografia i bibliometria;

strona internetowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Dział Bibliometria;

strona dr Heleny Dryzek - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej;

Przyłuska J., Maczuga J. Wskaźniki bibliometryczne w ocenie aktywności publikacyjnej pracowników naukowych. E-prints for Library and Information Science (E-LIS). [Dostęp 23.03.2013]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/16281/

De Bellis N. Bibliometrics and Citation Analysis. Lanham : Scarecrow Press, 2009. Źródła wykorzystane w prezentacji: Dlatego należy się zgodzić z twierdzeniem, że "(...) najlepsze wyniki uzyskuje się stosując różne techniki oceny."

Nicola De Bellis: Bibliometrics and Citation Analysis. Justyna Seiffert
Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach
jseiffert@sum.edu.pl Dziękuję za uwagę! Inne punkty obliczane dla czasopism: SJR (baza Scopus)
Algorytm nadaje cytowaniu do czasopisma wartość zależną od cytowalności czasopisma, z którego pochodzi cytowanie. SNIP (baza Scopus)
Przypisywanie cytowaniu wagi na podstawie całkowitej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy. Przykład:
Jeżeli wskaźnik h-index autora wynosi 6 to znaczy,
że 6 publikacji autora było cytowanych co najmniej 6 razy. Indeks Hirscha "Żaden wskaźnik liczbowy nie odzwierciedli tego, co jest motorem poznania
w świecie nauki.
Może natomiast być pomocny w zarządzaniu instytucjami naukowymi. Metody ilościowe można wykorzystać do aktywizowania działalności związanej z badaniami naukowymi, do sterowania zasadami finansowania (...)" Jolanta Przyłuska, Justyna Maczuga
Wskaźniki bibliometryczne w ocenie aktywności publikacyjnej pracowników naukowych Ćwiczenie 1 Proszę odszukać w Bibliografii Publikacji Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach liczbę wszystkich publikacji dla nazwisk:

Lampe Paweł za lata 2000-2005;
Bażowski Piotr z roku 2006; Lista filadelfijska
(Master Journal List) Lista Impact Factor
(Journal Citation Reports) Ćwiczenie 4 Proszę odszukać w bazie Scopus wartość SJR dla czasopism
Clinics in Dermatology;
Annual Review of Neuroscience,
Clinical and Experimental Allergy.
i porównać je z wartością wskaźnika IF z bazy JCR. Wskaźniki bibliometryczne pochodne cytowań: Impact Factor Impact Factor (IF)
=
stosunek ilości cytowań do ilości publikacji
(w uproszczeniu!) ... oraz Biblioteka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Lokalne bazy cytowań 116 publikacji
10 publikacji 28 czasopism;
Cardiology Journal, Kardiologia Polska;

IF=7.282
IF=2.511
IF=0.515 Rozwiązanie: Rozwiązanie IF=2.333 , SJR=0.731 ;
IF=25.737 , SJR=17.014 ;
IF=5.032 , SJR=1.978 ; Clinics in Dermatology
Annual Review of Neuroscience
Clinical and Experimental Allergy kategoria Anesthesiology zawiera
polskie czasopisma kardiologiczne z IF np.
IF dla czasopism:
American Journal of Gastroenterology
Cell Biology and Toxicology
Kardiologia Polska Rozwiązanie European Spine Journal
Kardiologia w Praktyce
Anthropology and Medicine
Przeglad Menopauzalny 30 pkt.
2 pkt.
12 pkt.
15 pkt. Rozwiązanie Lampe Paweł
Bażowski Piotr ... Google Scholar ... Bibliografia Publikacji Pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Full transcript