Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Finantarea universitatilor

No description
by

Dorin Cotet

on 15 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Finantarea universitatilor

Subventia ministeriala
Taxe de scolarizare
Ce reprezinta taxa de scolarizare !?!?!?!
Fonduri externe
nerambursabile (cofinantare)
- licenta (frecventa redusa) -> dizabilitati
- masterat (zi) -> POSDRU / POCU
- doctorat (zi) -> POSDRU / POCU
- studii transfrontaliere / strainatate (liceta, master, doctorat)
- centre de cercetare
- laboratoare mobile / imobile
- statii de cercetare
- proiecte cu sustenabilitate
- reabilitare corpuri universitate

DFCTT
Departamentul de formare continua si transfer tehnologic
Banii din Universitati
Surse de finantare ...
TAXELE GENERALE - taxe pentru servicii prestate de universitate
despre ... Finantarea universitatilor
Subventia ministeriala per capita
TAXE de scolarizare
taxe GENERale (pentru servicii prestate)
Taxe admitere
DFCTT
fonduri externe nerambursabile
taxe cazare
Taxe cantina
coeficient
1,00
Drept;
Ştiinţe administrative;
Ştiinţe ale comunicării;
Asistenţă socială;
Sociologie;
Ştiinţe politice;
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; Administrarea afacerilor;
Contabilitate;
Economie;

Finanţe;
Management;
Marketing;
Relaţii economice internaţionale;
Psihologie;
Ştiinţe ale educaţiei;
Filologie;
Filozofie;
Istorie;
Teologie;
Studii culturale
coeficient
1,65
Matematică;
Geografie;
Informatică;
Geologie;
Ştiinţe ale mediului;
Cibernetică, statistică şi informatică economică;
coeficient
1,86
educatie fizica si sport
Coeficient
1,90
Fizica;
Chimie;
Inginerie chimică;
Biologie;
Biochimie;
coeficient
1,75
Inginerie civilă şi instalaţii;
Inginerie electrică şi energetică;
Inginerie electronică şi telecomunicaţii;
Inginerie geologică, Inginerie geodezică;
Mine, petrol şi gaze;
Inginerie aerospaţială, autovehicule, transporturi; Agronomie, Horticultură, Silvicultură, Inginerie forestieră;
Biotehnologii;
Ingineria produselor alimentare;

Zootehnie;
Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;
Inginerie mecanică;
Inginerie industrială;
Mecatronică şi robotică;
Ingineria materialelor;
Ingineria mediului;
Inginerie şi management;
Inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţi
coeficient
2,25
Medicină;
Medicină veterinară;
Medicină dentară;
Farmacie
coeficient
2,50
arhitectura si urbanism
coeficient
3,00
Arte vizuale (Istoria şi teoria artei);
Muzică (pedagogie muzicală)
coeficient
5,37
Artele spectacolului – Teatru;
Muzică (Interpretare muzicală)
coeficient
7,50
artele spectacolului
Toţi studenţii / participanţii din toate universităţile de stat din România, aflaţi la formele de învăţământ speciale (Pregătire preliminară pentru studenţi străini, Pregătire psihopedagogică suplimentară, Activităţi asociate acordării gradelor didactice în învăţământul preuniversitar), sunt luaţi în considerare cu valoarea 1 (unu) a coeficientului de cost.
Calitate
vs.
Cantitate
Duplicat diplomă licenţă, inginer, absolvire

Duplicat diplomă de doctor
Duplicat anexe diplome (certificate)
Certificate grade didactice şi definitivat
Certificat de pregătire pedagogică pentru absolvenţii
programului postuniversitar

Certificat perfecţionare, formare continuă, diploma de specializare postuniversitară, diploma postuniversitara de specializare

Duplicat certificate, diplome postuniversitare
Acte în regim de urgenţă
programe analitice
Adeverinţă atestare acte de studii, definitivat, grade didactice
Eliberări acte de studii, cu procură

Copii confirmate după diplomă/anexă la diplomă

Organisme de tipul spin-off
TAxe cazare: directiile Camine - cantine
Regia de camin (calcul - justificare zile libere taxate)
subventia per capita - student bugetat vs student taxa
subventia per capita - studenti etnici romani
subventia pentru cantina
costuri suplimentare impuse
transparenta via camine - cantine

BURSE SI TRANSPORT
TIPURI DE BURSE:
Burse de MERIT
Burse de STUDIU
Burse SOCIALE
Burse OCAZIONALE
Fenomenul "merit I / II"
Eficienta si transparenta: comsii facultati + studenti consilieri + studenti senatori -> consiliul de administratie
Modalitate / baza de calcul
Capitol bugetar suventii transport studenti
Ce se intampla cu banii de aici ?
ADMITERE
Ce reprezinta taxa de admitere ?
- justificare -
FINANTAREA DE BAZA
FINANTAREA SUPLIMENTARA
FINANTAREA COMPLEMENTARA
- subventii pentru cazare si masa;

- fonduri alocate pe baza de prioritati si norme specifice pentru dotari si alte cheltuieli de investitii si reparatii capitale;

- fonduri alocate pe baze competitionale pentru cercetarea stiintifica universitara
Se alocă pentru a stimularea excelenței instituțiilor și a programelor de studii, pe baza criteriilor și a standardelor de calitate stabilite de Consiliul Național al Finanțării Învățământului Superior (CNFIS) și aprobate de MEN, în sumă, la nivel național,
de minimum 30% din suma alocată la nivel național universităților de stat ca finanțare de bază
.
1. cheltuieli de personal (CP): salarii pentru personalul didactic, auxiliar didactic, precum şi pentru personalul de cercetare implicat în desfăşurarea programelor de studii, sporuri, CAS, alte contribuţii legale, deplasări interne şi internaţionale

2. cheltuieli materiale (CM): cheltuieli de întreţinere şi gospodărie, cheltuieli pentru materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional, cheltuieli cu cercetarea aferente programelor de studii, obiecte de inventar, reparaţii curente, cărţi şi publicaţii, perfecţionarea personalului, protocol, protecţia muncii etc

3. Regia instituţiilor de învăţământ superior pentru desfăşurarea unui program de studii

Formulă de calcul
std. fizic x fin. baza x coeficient x ciclu de studiu x limba de predare = BANI
APLICAȚIE PRACTICĂ
APLICAȚIE PRACTICĂ
APLICAȚIE PRACTICĂ
Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca 368,000,775.44
ASE Bucuresti 316,472,119.42
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 230,264,632.81
Universitatea "Al. I. Cuza" din Iasi 230,046,278.86
Universitatea "Politehnică" din imișoara 152,600,905.98
Universitatea de Vest din Timișoara 94,871,506.87
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 83,527,851.24
Universitatea Maritimă din Constanța 12,731,487.95
UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÎRGU-MUREŞ 7,245,497.00
Universitatea de Nord din Baia Mare 5,533,100.06


Fonduri europene nerambursabile
FINANTARE COMPLEMENTARA:
2007 1191569721 LEI 01/12/2007
2008 1288848884 LEI 01/10/2008
2009 394603922 LEI 29/12/2009
2010 218911652 LEI 01/12/2010
2011 210054290 LEI 01/12/2011
2012 194018485 LEI 01/12/2012
2013 164311869 LEI 01/12/2013

(FB + FS + Transport + Burse + investitii)
2007 1 680 728 000 LEI
2008 2 613 076 804 LEI
2009 2 493 725 000 LEI
2010 2 284 029 000 LEI
2011 2 028 544 911 LEI
2012 1 678 705 000 LEI
2013 1 739 905 000 LEI

"TOTAL finantare din Buget MENCS"

2007 2 872 297 721 LEI
2008 3 901 925 688 LEI
2009 2 888 328 922 LEI
2010 2 502 940 652 LEI
2011 2 238 599 201 LEI
2012 1 872 723 485 LEI
2013 1 904 216 869 LEI

Total finantare BUGET de STAT + Fonduri UE 2007 - 2013
STAT 2007 - 2013: 18 181 032 538 lei

Fonduri UE 2007-2013: 5 227 083 795.31 lei

Total: 23 408 116 333.31 lei
EURO (4.57 lei/eur): 5 122 126 112.32
Masterat in lb. romana: coeficient 2
Masterat in lb de circulatie internationala: coeficient 3
Masterat in extensii universitare in afara tarii: coeficient 3

Licenta lb materna maghiara: coeficient 2
Licenta lb materna germana: coeficient 2,5
Licenta in extensii universitare in afara tarii: coeficient 2.5

CAMINE - CANTINE
Full transcript