Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERANAN SEKTOR PERTANIAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGAR

No description
by

Cikgu Ain

on 8 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERANAN SEKTOR PERTANIAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGAR

PERANAN SEKTOR PERTANIAN KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA MALAYSIA
Pertumbuhan dan dinaikkan
pangkat sebagai
'Pertanian Baharu' dalam
pelan pembangunan 5 tahun
terbaru Malaysia -
Rancangan Malaysia Kesembilan.
Pernanan Sek.Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi
Memainkan peranan penting di dalam pembangunan sosial dan ekonomi Malaysia.
Kerajaan telah memperkenalkan dasar pertanian semula jadi. Dasar ini menekankan kepada penggunaan bahan-bahan organik seperti baja organik.
penggunaan berlebihan serta
bahan kimia pertanian yang
tidak bersesuaian akan menyebabkan
berlakunya pencemaran seperti
pencemaran air dan tanah
yang akhirnya akan
menjejaskan masyarakat. Ia juga akan
menyebabkan masalah penipisan
lapisan ozon dan pemanasan global
Conclusion
Ahli Kumpulan
Syahmin Hafiz
Kasturi Rajan
Maslina Abdul Latif
Noor Farahin Nabilah
Nurul Nadiah
Engku Nadiah

Perkembangan yang sederhana
dalam sektor pertanian disebabkan
berlakunya bencana alam iaitu
banjir yang berlaku pada penghujung
tahun 2006 dan awal tahun 2007. Hal ini telah
menjejaskan keberhasilan dan sumbangan
sektor pertanian
Kegunaan Tanah bagi Sektor Pertanian
Federal Land Development Authority (FELDA) >>agensi
kerajaan yang bertanggungjawab dalam
bidang penerokaan tanah bagi menjalankan
pertanian terutamanya bagi bidang
pertanian seperti kelapa sawit
Peranan KDNK dalam Pembangunan Ekonomi

DPN 3 - meliputi usaha memaksimakan sumbangan
sektor pertanian kepada Keluaran Dalam Negara
Kasar (KDNK), pendapatan eksport serta
pendapatan petani, penternak dan nelayan
PENGENALAN
Sektor pertanian, merupakan antara aktiviti
ekonomi yang dikategorikan sebagai sektor
utama (primer sektor) selain daripada
perlombongan dan kuari
.
Rancangan Malaysia Kesembilan
mengukuhkan kekuatan dalam membangunkan R&D teknologi baru dalam bidang agro-teknologi, ternakan tuna dan akuakultur ikan air tawar tanpa penggunaan tanah.
3.0 Dasar Kerajaan Terhadap Sektor Pertanian


Walaupun proses urbanisasi semakin pesat dan
tumpuan banyak diberikan kepada sektor pembuatan
dan perkhidmatan, namun majoriti populasi
di Asia Tenggara masih mendiami kawasan
luar bandar dan bergantung kepada kegiatan
pertanian sebagai sumber ekonomi utama
Sumbangan terhadap Keluaran Kasar Dalam Negara (KDNK) telah meningkat kepada RM6.8 bilion pada tahun 1995, berbanding RM3.6 bilion pada tahun 1985 iaitu peningkatan sebanyak 5.6 peratus.
Penubuhan institusi-institusi pembangunan kawasan, penyatuan dan pemulihan tanah seperti FELDA, FELCRA, RISDA dan agensi-agensi pembangunan wilayah
Penubuhan FAMA, BPM, MARDI,LPN, LKIM
MADA, LPP
Meningkatkan sekuriti makanan (food security), meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor pertanian,

Mengukuhkan pertalian dengan sektor-sektor lain, mewujudkan sumber pertumbuhan yang baru untuk sektor pertanian dan memulihara dan menggunakan sumber-sumber asli secara mampam.
Analisis Terhadap Dasar Pertanian
Dasar pertanian semula jadi dijalankan bagi mengekalkan keadaan semula jadi alam.
Walaupun sektor pertanian digalakkan namun dalam jangka masa panjang sektor pertanian akan menyebabkan kepada kerosakan alam serta ekosistem.
Polisi Persekitaran Kebangsaan yang diperkenalkan oleh kerajaan bertujuan untuk menyediakan kemudahan yang lebih komprehensif dalam menguruskan persekitaran dan sumber alam semula jadi
usaha tersebut berjaya mencapai lebihan dagangan sebanyak RM 1.7 bilion dengan unjuran pertumbuhan sektor makanan 7.2 peratus bagi tempoh 2006 hingga 2010.

pertanian secara cluster-based turut dijalankan. Ia juga menggalakkan penyertaan syarikat-syarikat perladangan besar dan GLD dan membangunkan pasaran halal.
kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan sebanyak RM 11,435 juta bagi sektor pertanian.
RISDA - Perusahaan Getah

>> Sediakan infrastruktur
>> Sediakan bantuan perumahan
FELDA telah berjaya membuka tanah seluas 1,500 ha
bagi tujuan penanaman getah dan seluas 2,000 ha
bagi penanaman kelapa sawit dan ia menempatkan
hampir 200 keluarga.
FELDA berjaya membuka sebanyak 478 kawasan bagi tujuan pertanian termasuk 59 kawasan di Sabah dan 6 kawasan di Sarawak
FELCRA dan RISDA >> bertanggungjawab dalam pembukaan tanah
FELDA merupakan antara agensi yang menyediakan perkhidmatan profesional. Permintaan yang istimewa dalam perkhidmatan yang ditawarkan merangkumi perkembangan fizikal, penghasilan, pemprosesan, pemasaran, pengangkutan dan kesemua yang berkaitan dengan pemantauan serta pembuatan keputusan.
Sub Pekerjaan Dan Nilai Tambah Bagi Setiap Pekerja Dalam Sektor Pertanian
dua sub pekerjaan : akuakultur
perikanan tangkapan
Tenaga pakar yang dilantik akan menjalankan penyelidikan secara berterusan dan ia sekali gus akan meningkatkan peluang pekerjaan kepada masyarakat. Contohnya, penyelidikan yang dijalankan terhadap pertanian agro yang mana lebih bersifat mesra alam dan sihat.
Galakan dan dana yang disediakan oleh kerajaan >> menggalakkan
penglibatan rakyat dalam menceburkan diri dalam
sektor pertanian.
Dalam menjana pertumbuhan baru di dalam bidang pertanian,
kita juga perlu mewujudkan persekitaran yang sihat. Faktor ini
merupakan perkara asas bagi pembangunan sesebuah negara
untuk terus maju dalam meningkatkan produktiviti dan hasil pertanian dalam
memenuhi keperluan rakyatnya. Ini kerana, bagi negara yang
mementingkan pembangunan pertanian mampan dan kualiti kehidupan yang
harmoni akan sentiasa memupuk rakyatnya untuk meningkatkan tahap penguasaan dan penghayatan ilmu demi kebaikan manusia
sejagat. Oleh itu, jelas terbukti bahawa sektor Pertanian
mampu menjadi enjin kedua yang menyumbangkan
kepada pertumbuhan ekonomi negara serta
menghapuskan kemiskinan di kalangan para petani.
Kolerasi antara KDNK dan IKRM
Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif yang diukur menggunakan pendapatan (KDNK) atau pendapatan negara. IKRM pula mengambil kira pencapaian dalam bidang sosial, alam sekitar dan ekonomi yang menyumbang kepada kesejahteraan rakyat
Oleh itu, penilaian hubung kait antara pertumbuhan ekonomi dengan IKRM bertujuan menilai tahap tindak balas kesejahteraan terhadap perubahan pendapatan. Indikator kesejahteraan boleh berubah secara selari atau bertentangan dengan perubahan pendapatan.
Full transcript