Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Årsredovisning 2012 för Norra Västmanlands Samordningsförbund

Årsredovisningen visar på väldigt goda resultat för 2012 års verksamhet.
by

Jonas Wells

on 17 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Årsredovisning 2012 för Norra Västmanlands Samordningsförbund

Grunderna
Verksamhetsplan 2012
Resultat
Resultat
Resultat
Budget
2012

Medlemsbidrag 7 000 tkr
Eget kapital (120101) 4 606 tkr

Budget 2012
8 664 tkr

Till detta tillkom beslut om flera nya insatser under året
Fyra målområden (totalt 19 mål/aktiviteter)

Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande (fyra mål/aktiviteter)

Att utveckla struktur för samordning och innovation (sju mål/aktiviteter)

Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder (tre mål/aktiviteter)

Att stödja myndigheters arbete med gemensam resultatredovisning och incitament för samverkan (fem mål/aktiviteter)
Årsredovisning 2012
Resultat per den 31/12 2012 är
-298 336 kr
Eget kapital vid ingången av 2013 är 4 307 383 kr
Strukturövergripande
Samordningsteamen (FNS, Sala och Hallsta/Sura)
Ett träd som växer år för år -
2012 var det åttonde
verksamhetsåret

Styrelsens arbete
Syftet med samordningsförbundets verksamhet
Förbundsordningen
Lagen om finansiell samordning (2003:1210)

betonar
det strukturövergripande arbetet
det individ- och personalinriktade arbetet
Integrerad samverkan
Fem sammanträden, en utbildningsdag och en planeringsdag samt ett samråd med huvudmännen, möte med länets riksdagsmän och diverse nätverksmöten

Strategisk inriktning mot
integrerad samverkan
En uttalad samordningsstrategi
Ett fördjupat tillstånd, både kulturellt och strukturellt
Organisering utgår från individens behov
16 mål och aktiviteter i styrelsens verksamhetsplan har uppfyllts helt
3 mål och aktiviteter i styrelsens verksamhetsplan har uppfyllts delvis
Ekonomi
Mot verksamhetsplanens mål
18 utbildningsinsatser mot personal hos myndigheter med sammanlagt 650 deltagare
2 utvärderingsinsatser
2 insatser för en inkluderande arbetsmarknad
Utbildningsinsatser 2009-2012
En kraftig ökning jämfört med föregående år
Historisk utveckling 2009-2012
5 utbildningsinsatser

138 deltagare
2010
10 utbildningsinsatser

203 deltagare
14 utbildningsinsatser

470 deltagare
2011
2012
2009
18 utbildningsinsatser

650 deltagare
Extern medbedömning av samordningsteamen
Två parallella studier visar att teamen utvecklar en fungerande och systematisk samverkan
Berth Danermark/Ulrika Englund, Örebro universitet
Samverkan har utvecklats inom ett flertal områden
Arbetssättet upplevs som effektivt och strukturerat
Ledningen har ett stort ansvar och stor betydelse
Blivit ökad fokus på målgruppen
Avsaknaden av en central aktör och vissa olikheter mellan de involverande aktörerna har inneburit ett hinder i utvecklingen mot en mer integrerad samverkan
Marita Mossberg, utvärderare
"alla i teamen och runt omkring är mycket engagerade och tar stort ansvar för sina olika uppgifter. Personalen i teamen är mycket kompetenta och vill verkligen varje deltagares bästa. Det märks också att verksamheten kontinuerligt är under utveckling eftersom nya idéer hela tiden tas upp och diskuteras vid styrgruppsmötena"
Två insatser för en inkluderande arbetsmarknad
Projektet Ung Kraft startades
Syfte: Att främja attityder och förhållningssätt hos arbetsgivare så att människor med funktionshinder lättare kan komma in i arbetslivet
Metod: Bygga vidare på intresset i samhället som redan finns för att stödja människor med funktionshinder med bl.a. fånga och sprida berättelser
Resultat: 13 publicerade berättelser samt 2 artiklar i lokalpress
Stöd till socialt företagande
Syfte: Direktstöd till socialt företag Strömsbacka Återvinning för strategisk kompetensutveckling
Resultat: En person har genomfört utbildningen vilket har lett till utökad verksamhet med en nyanställd och två i praktik
155 deltagare totalt
49 avslutade deltagare

76 % i jobb/studier/ordinarie arbetslivsinriktad rehabilitering

Deltagarnas genomsnittliga tid med bidragsförsörjning: 4,8 år
Full transcript