Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Intervenció directa en un cas de trastorn de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i trastorn específic del llenguatge fonològic-sintàctic

No description
by

miriam saro

on 25 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Intervenció directa en un cas de trastorn de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i trastorn específic del llenguatge fonològic-sintàctic

Participant
Dificultats de l'aprenentatge de l'escriptura
La
prevalença
d'aquest trastorn a l'Estat Espanyol es troba entre el 5% i el 20%.

Els problemes en l'escriptura poden ser conseqüència:

Mecanismes de planificació.
Mal aprenentatge de les regles lingüístiques.
Mal aprenentatge dels processos implicats en la recuperació de cada grafema i dels patrons motors implicats en la seva producció.

A més a més, l'escriptura és un
procés multidimensional
que va acompanyat d'altres habilitats lingüístiques com la cognitiva, l'afectiva o la social.Trastorn del desenvolupament de la coordinació
La
prevalença
d'aquest trastorn és de fins un 6% en nens de 5 a 11 anys.

Es reflexa

en els
moviments
efectuats en l'alumne, que solen ser
descoordinats
i
maldestres
. Les dificultats es poden observar a l'hora de desenvolupar moltes de les activitats quotidianes i esports que d’altres nens desenvoluparien amb facilitat.

Trastorn d'aprenentatge de la lectura
La seva
prevalença
en la llengua castellana és d'un 8%, utilitzant com a criteri nens que tinguessin un retard de 15 mesos a nivell lector.

Afecta
a la capacitat per
reconèixer
o
descodificar paraules
, fet que comporta que la lectura sigui lenta i plena d'errors.

Hi ha tres tipus de dislèxia:
fonològica, superfície i mixta.


Resultats
Instruments
Desenvolupament en la lectura
Discussió i conclusió
Primera hipòtesi:
L’alumne va millorar en la sintaxi, però no va obtenir una gran millora en el domini ortogràfic.

Segona hipòtesi:
El nen va augmentar el seu lèxic i va deixar de cometre tants errors.
Resultats
Valoració conductual
Procediment d'avaluació:
Observació conductual directa i sistemàtica.

L'
actitud de l'alumne
va anar
millorant
a mesura que transcorria el tractament.

Va mostrar
molt interès
per les activitats.
Intervenció directa en un cas de trastorn de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura i trastorn específic del llenguatge fonològic-sintàctic
Miriam Saro Sañudo

Universitat Oberta de Catalunya. Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació

Barcelona, Catalunya

Trastorn específic del llenguatge fonològic - sintàctic
La
prevalença
que s’ha fixat d’aquest trastorn és al voltant del 7% de la població.

És un
retard
en l'adquisició i el desenvolupament del
llenguatge
, tot i que no està associat a d'altres factors com els dèficits auditius o lesions cerebrals.

La
variabilitat
del TEL és molt
àmplia
, tot i que el component més compromés és el morfosintàctic, també hi ha d'altres menys estudiats, com el pragmàtic.Objectius
Estratègies
Reeducació: ajuda que rep el nen.
Acomodacions: adaptacions que rep el nen.
• Reforçar la discriminació de fonemes.
• Millorar la interacció oral.
• Millorar les composicions escrites.
• Millorar la lectura i la comprensió de textos.
Hipòtesis
HIPÒTESI 1:
La nostra intervenció aconseguirà que l’alumne millori en la sintaxi i el domini ortogràfic.


HIPÒTESI 2:
La nostra intervenció aconseguirà que l’alumne augmenti el seu lèxic i no cometi tants errors quan parli.

Instruments
Recollida de dades:
Entrevista semi-estructurada.
Graella de registre del perfil de llenguatge de l'alumne.
Graella per registrar i fer el seguiment d'errors en la lectura de l'alumne.
Aparells i estímuls de la intervenció:
Llibres: Nyam-Nyam (2008), Lectojocs (2009) i La lluna en un cove (2011).
Pàgina web: http://blocs.xtec.cat/recursosee/.
Materials d'elaboració pròpia.
Instruments
Instruments
Instruments
Instruments
Nen de
6 anys i 8 mesos
.
Cursa
segon de primària
, tot i que l'any anterior va suspendre matemàtiques i llengües.

Duració:
Un mes, tot realitzant 4 sessions d'una hora i mitja cadascuna per setmana.

Estructura:
Escriptura d'un tema d'interès per l'infant en la llibreta personal.
Lectura del llibre La lluna en un cove (2011).
Realització d'activitats de llengua.
Realització d'activitats per treballar la coordinació motora.
Procediment
Bibliografia
Andreu, L., Aguado, G., Cardona, Ma C., Sanz-Torrent, M. (2013). Trastorns del llenguatge oral. Barcelona: UOC.

Andreu, L., Lara, Ma F., López, A., Palacio, A., Rodríguez, J.,
Sopera, J. Ma (2013). L’adquisició de la lectura i les seves dificultats. Barcelona: UOC.

Andreu, L., Lara, Ma F., López, A., Palacio, A., Rodríguez, J., Sopena, J. Ma (2013). Trastorns d’aprenentatge de la lectura. Barcelona: UOC.

Andreu, L., Serra, J. Ma, Soler, O., Tolchinsky, L. (2013). Trastorns d’aprenentatge de l’escriptura i de les matemàtiques. Barcelona: UOC.

Resultats
Desenvolupament del llenguatge oral
Procediment d'avaluació:
graella de registre del
seu llenguatge.

Comprensió del llenguatge:
dificultats per mantenir l'atenció en temes que no són del seu interès.

Producció del llenguatge:
va augmentar el seu lèxic i va deixar de cometre tants errors.
Resultats
Desenvolupament de l'escriptura
Procediment d'avaluació:
Observació directa i sistemàtica.

L'alumne va
millorar
notablement les seves
composicions escrites
. També va millorar la seva
grafia
.
Procediment d'avaluació:
graella per enregistrar
els errors en la lectura.

L'alumne
va seguir comentent
pràcticament els
mateixos errors
.

La
qualitat
de la seva
lectura
va seguint sent
lenta
i
sil·làbica
.

La seva
comprensió
va
millorar
en la
lectura de frases
.
Resolució de les hipòtesis
Propostes de possibles investigacions:
comorbiditats.

Problemes de la intervenció:
duració, objectius i distribució de les activitats.


Propostes de millora
Instruments
Instruments

Dolz, J., Gagnon, R., Mosquera, S., Sánchez, V. (2013). Producción escrita y dificultades de aprendizaje. Barcelona: Graó.

Falgàs, R. (2008). Nyam-nyam. Barcelona: Teide.

Gabbard, C., Caçola, P. (2010). Los niños con trastorno del desarrollo de la coordinación tienen dificultades con la representación de las acciones. Rev. Neurol, 50, 33-8.

Gallego, J. L., Rodríguez, A. (2005). Atención logopédica al alumnado con dificultades en el lenguaje oral. Màlaga: Aljibe.

Genover, R., Escudero, N. (2009). Lectojocs. Barcelona: Salvatella.

Leonard, L. (1998). Specific Language Impairment. Cambridge: The MIT Press.

Roca, E., Carmona, J., Boix, C., Colomé, R., López, A., Sanguinetti, A., Caro, M., Sans, A. (2010). L’aprenentatge en la infància i l’adolescència: claus per evitar el fracàs escolar. Esplugues de Llobregat: Hospital Sant Joan de Déu.

Roset, I., Sotoca, C. (2014). Recursos per a l’educació especial. Recuperat el 3 de novembre de 2014, de http://blocs.xtec.cat/recursosee/

Salvador, F., Gutiérrez, R. (2005). Atención educativa al alumnado con dificultades en lectura y escritura. Màlaga: Aljibe.

Sans, A. (2008). Per què em costa tant aprendre?: Trastorns de l’aprenentatge. Barcelona: Edebé.

Vicioso, E. (2011). La lluna en un cove. Barcelona: Baula.
Full transcript