Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GUNA TENAGA MENGIKUT SEKTOR DI MALAYSIA DARI TAHUN 2000 HING

No description
by

eza kiera

on 1 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GUNA TENAGA MENGIKUT SEKTOR DI MALAYSIA DARI TAHUN 2000 HING

GUNA TENAGA MENGIKUT SEKTOR DI MALAYSIA DARI TAHUN 2000 HINGGA TAHUN 2012.

Nama : Zur Iz'za Zakiera Bt Zobait
No. K/P : 940114-09-5010
Angka Giliran : SK0202/1023

CADANGAN & RUMUSAN
LATAR BELAKANG
Guna tenaga merupakan sebahagian daripada tenaga buruh yang melakukan kegiatan yang produktif sama ada bekerja dengan orang lain atau melakukan usaha sendiri.
sektor utama
Kegiatan memperoleh hasil terus daripada sumber semula jadi seperti pertanian, perhutanan, perikanan, perlombongan dan kuari.
sektor kedua
Terbahagi kepada pembinaan dan pembuatan, iaitu kegiatan menukar barangan mentah kepada barangan siap untuk pengguna.
sektor ketiga
Kegiatan menyediakan perkhidmatan, seperti perkhidmatan kewangan, insurans, pekhidmatan perdagangan, harta tanah, pengangkutan, penyimpanan, perhubungan, perkhidmatan kerajaan dan perkhidmatan lain-lain.
KAEDAH KAJIAN
Kajian Perpustakaan
: membuat beberapa rujukan berkaitan dengan guna tenaga mengikut sektor di Malaysia di dalam Buku Laporan Ekonomi.

Sumber Internet
: mengetahui perkembangan dan kajian terkini berkaitan dengan guna tenaga dan statistik perubahan guna tenaga.

Analisis Data
: kaedah analisis data dilakukan melalui rumus peratusan, ringkasan, purata dan perbandingan.

PENYATAAN MASALAH
Kadar guna tenaga di Malaysia adalah berbeza mengikut sektor ekonomi.

Perubahan struktur yang dialami oleh Malaysia daripada sektor pertanian kepada sektor pembuatan, pembinaan dan perkhidmatan.

OBJEKTIF KAJIAN
Mengenal pasti pola guna tenaga mengikut sektor dari tahun 2000 hingga tahun 2012.

Mengenal pasti sumbangan guna tenaga dalam sektor kedua dari tahun 2000 hingga tahun 2012.

Peratus Guna Tenaga sektor Kedua.
Guna Tenaga dalam Bidang Pembuatan & Pembinaan.
DAPATAN KAJIAN
CADANGAN
Penyelidik menyarankan kajian tentang :
Guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia mengikut jantina.

Penglibatan guna tenaga Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam sektor ekonomi di Malaysia pada tahun tertentu.
RUMUSAN
Guna tenaga di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Peningkatan tersebut telah menyumbang kepada peningkatan guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia seperti sektor kedua dan ketiga kecuali sektor utama yang mengalami penurunan.
Sektor ketiga mempunyai bilangan guna tenaga yang lebih tinggi berbanding sektor utama dan kedua.
Bidang pembuatan mempunyai bilangan guna tenaga yang lebih banyak daripada bidang pembinaan.
Tenaga Buruh dan Guna Tenaga Mengikut Sektor Utama di Malaysia.
Sekian ,
peratus guna tenaga (%)
Peratus Guna Tenaga (%)
Full transcript