Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szakdolgozat - 2009 - Szakály Péter

Szakdolgozat - 2009 - Szakály Péter
by

szakaly peti

on 11 November 2009

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szakdolgozat - 2009 - Szakály Péter

Szakály Péter

Az alkalmazkodás vizsgálata,
stratégiaváltást igénylő helyzetekben
Konzulens:
Molnárné dr. Kovács Judit
egyetemi adjunktus
Debrecen
Póker
Alkalmazkodás
Témafelvetés
Kérdés:
Kísérlet: Folyamatosan változó stratégiájú, sorozatos döntési helyzetben megnyilvánuló alkalmazkodás
Szakirodalmi áttekintés I.
Szakirodalmi áttekintés II.
Szakirodalmi áttekintés III.
Döntés
Tanulás
Alkalmazkodás
Szakértők - kezdők közötti különbség

Atomisztikus - Holisztikus tudás

Tanulási motívumok

Kondicionálás

Baddeley - munkamemória
Darwin: Evolúciós elmélet

Dawkins: Memetika

Lazarus: Coping
A kísérlet
Online kísérlet:
300 item
4 instrukció
Sárga, kék, piros kör
3 válaszlehetőség
Feedback
Kitöltések száma
Általános iskolai végzettségű
Középfokú végzettségű
Felsőfokú végzettségű

Férfi
Kísérleti személyek száma: Inst0
Kísérleti személyek száma: Inst1
Kísérleti személyek száma: Inst2
Kísérleti személyek száma: Inst3
Átlag életkor
Átlag pontszám
Átlag válaszidő
153
0
19
134
118
35
40
33
36
44
24
167
4
Minta adatai
Változók
Instrukció

Nem

Végzettség

Kor

Válaszidő

Pontszám
Szakirodalom
Hipotézisek
1. Van-e különbség a csoportok között pontszám tekintetében?
2. Milyen hatással vannak a pontszámra a különböző minőségű előzetes információk?
3. Hogyan hat a kor, nem, végzettség a pontszámra?
4. Van-e összefüggés a válaszidő és a pontszám között
5. A blokkeredmények elejét és végét összehasonlítva van-e különbség a hibaarányok között és az átlag válaszidők között?
6. Van-e különbség a csoportokon belül hibaarány tekintetében
1. Van-e különbség a csoportok között pontszám tekintetében?
2. Milyen hatással vannak a pontszámra a különböző minőségű előzetes információk?
3. Hogyan hat a kor, nem, végzettség a pontszámra?
4. Van-e összefüggés a válaszidő és a pontszám között
5. A blokkeredmények elejét és végét összehasonlítva van-e különbség a hibaarányok között és az átlag válaszidők között?
6. Van-e különbség a csoportokon belül hibaarány tekintetében
Energiaminimalizálók
Eredménymaximalizálók
A pontszámok eloszlása csoportonként (szűrt minta)
Kumulált itemenkénti átlagpontszámok instrukciónként
Átlag pontszám instrukciónként
Átlagpontszám itemenként az egyes csoportokban
A "full" minta pontszám eloszlása
Inst0
Inst1
Inst2
Inst3
Konkrét
1
0
0
1
Elvont
0
1
0
1
Inst0
Inst1
Inst2
Inst3
"a"
178
155
169
181
"b" + "c"
-42
17
10
0
Válasz a bírálati kérdésekre
A kapott eredmények milyen mértékben hasonlíthatók össze más (hasonló területen végzett) kutatások eredményével? Amennyiben összehasonlíthatók, vannak-e egybehangzó, illetve ellentmondó vélemények?
Mi a véleménye a szakdolgozónak a tapasztalatok alapján az internetes vizsgálatokról, esetleg más kutatások tükrében, amelyek szintén az interneten keresztül zajlottak?
A szerző szerint a vizsgálati helyzet milyen mértékben képes modellezni a pókert? Milyen párhuzamokat lehet vonni és különbségeket felsorolni a két helyzet között?
http://psych.hanover.edu/Research/exponnet.html

Stanton, J.S. & Rogelberg, S. G. (2002). Beyond online surveys: Internet research opportunities for industrial and organizational psychology. In Rogelberg, S. (Szerk.), Handbook of Research Methods in Industrial and Organizational Psychology, Blackwell, London. 275-294.

Naglieri, Jack A.; Drasgow, Fritz; Schmit, Mark; Handler, Len; Prifitera, Aurelio; Margolis, Amy; Velasquez, Roberto (2004): Psychological Testing on the Internet: New Problems, Old Issues. In: American Psychologist. Vol 59(3), Apr 2004, 150-162.
1.
2.
3.
Hátrányai:

Kitöltők személyzonossága kérdéses

Nem reprezentatív minta

Reakcióidőmérés problémái

Technikai berendezések különbözősége

Fizikai, mentális, lelki állapot kontrollálhatatlansága

Előnyei:

Sok kísérleti személy

Gyors adatrögzítés
Döntéshozás
Tanulás
Alkalmazkodás
Thorndyke
Pavlov
Skinner
Tversky és Kahneman
Fogolydilemma
Konjunktív események
Wisconsin kártyaválogatási teszt
Hasonlóság:

Zárt rendszerek

Döntések sorozata

Örökös változás

Alkalmazkodás

Különbségek:

A kísérlet egyszerűbb

Az ellenfél a gép

A pókerben van befolyásom az ellenfélre
Köszönöm a figyelmet!
2009
Döntéselméleti megközelítésmódok


Filozófiai közelítésmód
Közgazdasági megközelítésmód
Adminisztratív modell
Skinner-féle modell
A szemeteskosár döntési modell

Az optimális és kielégítő döntések elmélete

Normatív döntéselmélet
Leíró döntéselmélet
Racionalitásfelogások


Klasszikus racionális modell

Neumann-Morgenstern-féle axiómarendszer

Szubjektív elvárt hasznosság modellje (SEU)

A korlátozott racionalitás modellje
Alternatívák szekvenciális kezelése
Heurisztikák alkalmazása
Kielégítésre törekvés

Egyéb racionalitásfogalmak
Formális racionalitás
Szubsztantív racionalitás
Procedurális racionalitás
Célracionalitás
Értékracionalitás
Gazdasági racionalitás
Társadalmi racionalitás
Heurisztikák (Kahneman és Tversky)


Reprezentativitási heurisztika
Érzéketlenség az események előzetes valószínűségeivel szemben
Mintanagysággal szembeni érzéketlenség
A véletlen helytelen értelmezése
Az átlaghoz való visszatérés
Az egybeesésből eredő téves következtetés

Hozzáférhetőségi heurisztika
Példák felidézhetőségéből eredő torzítások
Elérhetőség
Elképzelhetőség
Látszólagos korreláció

Rögzítési és kiigazítási heurisztika:
Konjunktív-diszjunktív események értékelésének torzítása
Elégtelen kiigazítás
Túl nagy önbizalom

Megerősítési csapda
Az utólagos előrelátás
Lehetőségelmélet


Valószínűségbecslésnél torzítunk
Nagy és kis valószínűségek torzítása
Nagyon kis valószínűségek elhanyagolása
Biztos nyereséget felértékeljük

A hasznosságokat valamilyen referenciaponthoz igazítjuk
Nyereség-veszteség eltérő kezelése
Keretezési hatás
Birtoklási hatás
Mentális könyvelés
Döntésszervezés


Játszmák

Termosztát modell

Kritikus tömeg modellek

Koordinációs problémák

Arrow-féle lehetetlenségi tétel

Néhány csoportos döntéshozatali technika
Interaktív csoport
Nominális csoporttechnika
Delphi módszer
Döntést befolyásoló tényezők


A döntéshozás kognitív korlátai

Motiváció

Hiedelmek

Teljesítményszükséglet

Érzelmek hatása

Előfeszítés
Full transcript