Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ELS ESTATS DEL MÓN

No description
by

vicent viel

on 18 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ELS ESTATS DEL MÓN

ELS ESTATS DEL MÓN
ELEMENTS:
Fronteres
Població
Lleis
Institucions
FUNCIONS DE L'ESTAT
Establir relacions internacionals
Garantir la seguretat (dins i fora de les fronteres)
Regular l'economia
Proporcionar serveis
ESTAT DEL BENESTAR
Intervenen en l'economia i la societat
Presten serveis bàsics (sanitat, educació)
Aconseguir un nivell de vida digne (subvencions, subsidis, pensions)
Amb els impostos
ESTATS DEMOCRÀTICS
Participació ciutadans (eleccions)
Estat de dret
Separació de poders
legislatiu
executiu
judicial
ESTAT LAIC LIGHT
ESTATS DEMOCRÀTICS
Participació ciutadans (eleccions)
Estat de dret
Separació de poders
legislatiu
executiu
judicial
MONARQUIA
REPÚBLICA
Estat laic
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
- Per administrar millor el territori
- Subdivisió en unitats petites
- Prenen les decisions els més propers

ESTAT CENTRALITZAT
Institucions locals i regionals depenen de les estatals
Tenen poques competències
Funcionaris triats per l'estat
França
ESTAT DESCENTRALITZAT
Tenen institucions pròpies elegides
Trien els funcionaris
Tenen àmplies competències
Desenvolupen lleis generals
Fan lleis dins el seu àmbit
RELACIONS INTERNACIONALS
Necessàries, de vegades pacífiques (intercanvis econòmics, culturals, de població...),però de vegades entren en conflicte (econòmic i militar)
ORGANITZACIONS INTERNACIONALS
Per facilitar les relacions entre estats i resoldre conflictes
Abast mundial (ONU), Regional (UE) , caràcter militar (OTAN), caràcter econòmic (OPEP).
ONU: 1945. Objectius:
* Defensa dels drets humans
* Mantenir la pau
* Cooperació internacional
Programes
específics
DEBILITAT:
Dret de vetar decisions de 5 països
Manca de pressupost
UNIÓ EUROPEA
ESTAT ESPANYOL
Sistema polític:
Constitució (estat social, democràtic i de dret)
Organització territorial:
Municipis, províncies i Comunitats autònomes
Principi que regeix l'stat de les autonomies és el de la SOLIDARITAT INTERTERRITORIAL
COMUNITAT AUTÒNOMA ILLES BALEARS
Institucions:
Parlament, President, Govern; Consells insulars
Organització territorial:
Consells Insulars (4)
Municipis (5 mancomunitats)
Comarques (estudis geogràfics)
Unitat política i administrativa superior que regeix un territori
Accés al poder de forma violenta
No participació dels ciutadans (eleccions no democràtiques)
No reconeix drets humans (repressió)
Falses democràcies
Una religió té privilegis i avantatges per tradició
ESTAT CONFESSIONAL
Religió oficial amb privilegis
Si hi ha democràcia es poden practicar altres religions (Regne Unit,Dinamarca)
Si no hi ha, les altres estan prohibides
TEOCRÀCIA
Una religió oficial, les altres prohibides i perseguides
Lleis i governants religiosos
1951 CECA: lliure moviment del carbó i l'acer (Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Luxemburg i PPBB)
1957 CEE (lliure circulació de béns capitals i persones)
Successives ampliacions
1993 UE: més integració econòmica (euro), aspectes socials, ambientals.
Més ampliacions fins 28 estats.
Full transcript