Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Takım Çalışması

No description
by

Hakan Cengiz

on 17 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Takım Çalışması

Takım Çalışması Sunumu İlk Kilometre Taşı
Tanımlar:
2.Takım Oluşturma Aşamaları Nelerdir?
3.Başarılı Bir Takım Çalışması Nasıl Yapılabilir?
Başarılı Bir Takım Çalışması İçin Gereken
10 Özellik
aşağıda gösterilmiştir;

4.Takım Çalışması'nda Takım Lideri ve Üyelerinin Görevleri nelerdir?
5.İyi Bir Takım Çalışması İçin Örnek Metotlar nelerdir?
Her takım için kendine özgü çeşitli metotlar olmasına rağmen, evrensel olarak kabul edilen aşağıdaki metotları örnek gösterebiliriz;
6.Takım Çalışması'nın Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?
Sonuç olarak;
Takım Çalışması, özellikle iş hayatımızda iş yükümüzü azalttığı gibi, disiplin, verimlilik ve maliyet risklerini bertaraf ederek bize başarının kapılarını açar ve sorunlar azaltılmış olarak birlik içerisinde çalışmamıza olanak sağlar.
Teşekkür Ederim.
Takım Çalışması
Sunumuna Hoş Geldiniz
Takım Çalışmasını anlamak için öncelikle
temel bir kaç kavrama göz atalım. Ne dersiniz?
Hazırlayan ve Sunan
Hakan CENGİZ
Tesadüfen aynı yerde toplanmış insan topluluğu mu?
Yoksa bir amaç uğruna bir arada olan insan topluluğu mu ?
Denilince aklınıza ne geliyor?
Nesnelerin de takımları olabilir, ancak konumuz insanlar VE...
Bu sunumun amacı, başarının anahtarı olan Takım Çalışmasını tanımak ve kilometre taşlarını belirlemektir.
İşler beklendiği gibi gitmediği zaman Takım Çalışması, Takım Çatıması olmamalı...
Takım çalışması ile anlatmak istenen örnek ise..
Peki başarının anahtarı olan takım çalışması nasıl olmalıdır?

İŞTE BAŞLIYORUZ
Takım ve takım çalışması hakkında kötü örnekler de var, örneğin;
Birey Ne Demek?
Sosyoloji Bilimi bireyi şöyle tanımlamaktadır; "Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert."
Takım Ne Demek
Ortak amaçlar, değerler çerçevesinde, belirlenmiş süreler için, bir hedefe ulaşmak üzere bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan grubudur.
İşletme açısından bakıldığında

takım
, işletmenin stratejik niyetini gerçekleştirmek amacıyla kendini motive ederek, bilginin performansını sağlayarak ortak iş başarıları elde etmeye çalışan iki veya daha fazla insanın oluşturduğu faaliyet birimidir.

Takımı belirleyen üç ana öğe şunlardır;
1.İki veya daha fazla kişi
2.Takımı oluşturan kişilerin birbirine bağımlı olması
3.Takımdaki kişilerin
belli bir amaç için

ortak duygu ile çalışmaları
Gelin isterseniz ideal bir takımda yer alan üyelerin temel özelliklerine bir göz atalım...
1.Amaç Odaklılık
2.Takımın Doğru Üyelerden Oluşması
3.Yeterli Zamana Sahip Olma
6. Yönetim Desteği'nin Hissedilmesi
Yönetimin takım çalışmasına katılması yani takım üyeleri tarafından yönetimin desteğinin hissedilmesi,takım çalışmasının
başarısı
için son derece önemlidir
Önemli olan takımın ortak amaç uğruna bir sorunu çözmek için en kısa sürede değil, doğru sürede doğru çözümü bulmasıdır.
5.Bilgi Sahibi Olma
Takım bireyleri, problem çözme yöntemleri konusunda eğitimli ve kaynaklara ulaşma ve toplama konusunda araştırmacı ve becerikli olmalıdır.
4.Etkili Bir İletişim
Takım kendi içinde, yönetimle ve diğer birimlerle karşılıklı etkili bir iletişim içerisinde olmalıdır.
Bir takımın amaçları takım üyeleri tarafından ne kadar benimsenmiş ve paylaşılmışsa başarı oranı o derece yüksek olur.
Takım amaçlarına uygun doğru yetenek ve becerideki takım üyelerine sahip bulunması,
takımın başarısını büyük ölçüde artırmaktadır.
Ayrıca..
Farklılık
Destek
Güven
alite
abul
Dinleme
Yetki ve
Sorumluluk
gibi takım üyelerindebulunan özellikler Sinerji'yi oluşturur.
ise Takım Çalışmasını oluşturur!
"Unutmayalım ki;
Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz"
Anonim
Peki, Takım Çalışması nedir?
Takım Çalışması Nedir?
Kurum içerisinde kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirip, güven ortamının oluşmasına zemin hazırlayan ve bu ortamın kalıcı olmasını sağlayan bir çalışma sistemi, "Toplam Kalite Yönetimi" anlayışının başarıya ulaşması için en önemli araçtır.

1.Takım Çalışması'nın Gerekçesi Nedir?
Takım Çalışması ile ilgili cevaplamaya çalışacağımız sorular şunlardır:
3.Başarılı Bir Takım Çalışması Nasıl Yapılabilir?
2.Takım Oluşturma Aşamaları Nelerdir?
5.İyi Bir Takım Çalışması İçin Örnek Metotlar Nelerdir?
4.Takım Çalışması'nda Takım Lideri ve Üyelerinin Görevleri nelerdir?
6.Takım Çalışması'nın Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?
Günümüz teknolojilerindeki hızlı değişim ile birlikte, iç ve dış müşterilerden gelen taleplerdeki çeşitlilik, işletmelerdeki karmaşık yapısal sorunlar, takım çalışması ile toplam çalışan tatmininin işletmenin bütününe yayılımını zorunlu hale getirmektedir. İşletmelerdeki takım çalışmasının zorunluluğunu gerekli kılan diğer gerekçeler şunlardır;

1.Takım Çalışması'nın Gerekçesi Nedir?
H
e
p
i
m
i
z

B
i
r
i
m
i
z,

B
i
r
i
m
i
z

H
e
p
i
m
i
z

İ
ç
i
n
İşte soruların cevapları..
*Motivasyon açısından beklenen performans düzeyinin ortaya çıkarması,

*Kurumsal verimliliğin arttırılması,

*Problem teşhisinin ve doğru çözümün sağlanması,

*Çalışanların yönetime katılması,

*Bilgi paylaşımının ve iletişimin çoğalması,

*Sorumluluk paylaşımı ile yüksek hedeflerde karşılaşılan zorlukların kollektif olarak çözülmesi, bunun sonucu olarak bireyin işyerindeki sorumluluk yükü azaltılarak verim artışının sağlanması,

*Bireysel olarak çalışmanın getirebileceği olası risklerin azaltılması ve bu risklerden doğacak maliyetlerin düşürülmesi,

*Çalışana kurumsal bağımlılığın kazandırılması,

*Takımın ve işletmenin başarısı ile kendi başarıları arasında bağ kuran çalışanın, bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutları ile olumlu bir sürecin içersinde gelişmesi,

takım çalışmasının tercih edilmesi için bir kaç gerekçe olarak gösterilebilir.

Yeni bir takımda üretken bir başlangıç yapmak isteniyorsa 4 hususa dikkat etmek gerekir;

Takım oluşturma sürecini 4 aşama ile gösterebiliriz.

1.Aşama (Tanışma Aşaması)
1.Gerçekçi olan tüm önceliklerin belirlenmeli ve her birey neden bu takıma girdiğinin bilincinde olmalıdır.
2. Üyeler bir takım olarak beklenti ve ilgilerini paylaşmalıdırlar.
3.Bireylerin ve takımların amaçları açıklığa kavuşturulmalıdır.
4.Çalışma prensipleri, karar verme, katılım, sorun çözme işi tamamlama ve takımı geliştirme süreçleri formüle edilmelidir.
Margerison ve Mc Cann'e göre yüksek enerjili bir takım oluşturabilmek için bir takım sorulara zaman ayırarak, bunları cevaplandırmalı ve bu sorular bütün takım üyelerince iyice anlaşılarak, paylaşılmalıdır. Şimdi bu sorular nelerdir, bunları görelim:

Biz kimiz?:
 Ne zaman takımın üyeleri kendi aralarında güçlerini, zayıflıklarını, iş tercihlerini, değer ve inançlarını diğerleriyle paylaşırsa, farklılıklar ve sorunlar daha ortaya çıkmadan görülür ve giderilmeye çalışılır. Bunun sonucunda takım üyeleri niçin bir arada olduklarını ve neye karşı mücadele edip direneceklerinin farkına varırlar.
Takım olmamış, bireyler topluluğunun, ortak misyon ve vizyon çerçevesinde birleşerek ortak amaçlara yönelerek, takım ruhu kazanıp, takım özelliğine büründüğü aşamadır.
2.Aşama (Boğuşma Aşaması)
Üyeler arasında karışıklık ve karmaşa dönemidir.

3.Aşama (Buluşma Aşaması)
Biçimlenme, düzenin yerleşmesi ve uyumun sağlanması dönemidir. Takım çalışma yöntemini, kendi kural ve üyelerin rollerini kararlaştırdığı ve geliştirdiği aşamadır.

4.Aşama (Ulaşma Aşaması)
Takıma tanımlanmış ortak amaç ve görevin tamamlandığı aşamadır.

Neredeyiz veya Ne Yapıyoruz? :
 Her takımın zayıf olan veya kuvvetli olduğu tarafları vardır.Ancak takımlar kuvvetli oldukları yönlerine ağırlık vererek zayıflıklarını dikkate almazlar. Takımların zayıf yanlarını da onlara bazı soruları sorarak anlayabiliriz.

Nereye Gidiyoruz? :
 Takımlar geleceklerine ilişkin bir vizyon sahibi olmalıdır. Diğer bir deyimle bir misyonları, amaçları, ulaşmak istedikleri hedefleri olmalıdır.

Ulaşmak İstediğimize Nasıl Ulaşabiliriz? :
 Takımlar görev veya amaçlarına bağlı olarak, her takım kendi içinde ve bireyler de kendileri için saptadıkları amaçlarını takımla birleştirmek veya kaynaştırmak zorundadırlar. Takımların performans göstergeleri onların işlerini yapıp yapmadıklarının birer ölçüsüdür.

Bizden Ne Yapmamız Bekleniyor? :
 Takımlar kendilerinden ne beklendiğini bilmeden belirli bir performans gösteremezler. Bu nedenle takım üyeleri takım içindeki rollerini, sorumluluklarını ve otorite alanlarını bilmek ve anlamak durumundadırlar.

Bu İşi Tamamlamak İçin Ne Tür Bir Destek veya Yardıma İhtiyacım Var? Bunu Nereden Alacağım? : 
Her üyenin gereksinim duyduğu veya duyacağı eğitim düzeyinin, takımdaki eforunu, dolayısıyla takımın başarısını olumlu olarak etkilemektedir.

Amaca Ulaşmada Ne Kadar Etkiliyiz? : 
Düzenli olarak yapılan niteliksel ve niceliksel performans değerlendirmeleri veya çıktıları, takım amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığının da yansıtıcı olmaktadır.

Bunun Sonucunda Nasıl Bir Ödül Bizi Bekliyor? :
 Nasıl başarılı yöneticilerin bir ödül beklentisi varsa, aynı şekilde takımların da başarılarının sonunda işletmeden beklediği bir ödül mevcuttur. Bu bazen açıkça söylenir veya ima yoluyla belirtilir.

1. Güvenilirliğini kanıtlayabilmeli
İşini düzgün yapan ve üzerine düşen görevleri yerine getiren, sözlerini tutan bir takım arkadaşına rahatlıklar güvenebilirsiniz. Tutarlılık olmazsa olmaz bir özelliktir. Bu tip iş arkadaşınızın elindeki işi en iyi şekilde yapacağından emin olabilirsiniz.

2. Yapıcı şekilde iletişim kurmalı
Takımlar, düşüncelerini paylaşan ve fikirlerini açıkça ortaya koyabilen, dürüst ve diğer arkadaşlarına saygı gösteren kişilere ihtiyaç duyarlar. Bunu yapan kişi insanlarla yapıcı bir şekilde iletişim sağlıyordur. İyi bir takım arkadaşı, fikirlerini pozitif, kendine güvenli ve diğerlerine saygılı bir şekilde dile getirir.

3. Aktif bir dinleyici olmalı
İnsanları dinlemeyi bilen kişiler, takım için son derece değerli insanlardır. Takımlar, karşısındakini anlayan, söylediklerini algılayan ve başkalarının bakış açılarını ve düşüncelerini tarafsız bir şekilde gözden geçirebilen kişilere ihtiyaç duyarlar. Efektif iletişimde en önemli şey önce dinleyip, sonra konuşmayı bilmektir.

4. Aktif bir katılımcı olarak hareket etmeli
Aktif şekilde katılımcı olan insanlar aynı zamanda iyi birer takım arkadaşı ve inisiyatif kullanabilen kişilerdirler. Toplantılara hazırlıklı gelirler ve insanların konuştuklarını dikkatle dinlerler. İşlerine tamamen konsantredirler ve asla pasif değildirler.

5. Açık ve gönüllü bir şekilde bildiklerini paylaşmalı
İyi takım arkadaşları aynı zamanda paylaşımcı olurlar. Ellerindeki bilgileri ve deneyimi diğer arkadaşlarıyla paylaşmak için istekli olurlar. Diğer takım arkadaşlarının da daima iş hakkında güncel bilgiye sahip olduklarından emin olurlar.Toplantılar ve organize görüşmelerin dışında da takımın üyeleri iyi iletişimde olmalıdırlar.

6. İşbirliği yapmalı ve yardım etmeye açık olmalı
İşbirliği içinde olmak, başkalarıyla çalışırken, gerçekten önemlidir. Etkili takım arkadaşları birbirleriyle işbirliği içinde olur ve fikirlerini tartışarak ortak bir noktada buluşurlar.

7. Esnek olmalı
Takımlar, değişen durumlarla sık sık karşılaşabilirler. Bu durumda bazen kendilerini de değiştirmeleri gerekebilir. İyi takım oyuncuları değişime ayak uyduranlardır. Yeni durumların pozitif yanlarını görebilirler ve gerektiğinde uzlaşmaya varabilirler
8. Takıma bağlı olmalı
İyi takım arkadaşları işlerine, takıma ve takımın işlerine özen gösterirler. Ofise her gün kararlı ve umursayarak gelirler.

9. Sorun çözmede başarılı olmalı
İyi takım arkadaşları sorunları çözmek için gönüllüdürler, problemler için birilerini suçlamaz ya da sorunu görmezden gelmezler.

10. Başkalarına saygılı ve destekleyici olmalı
İyi bir takım arkadaşı, diğer takım üyelerine adil ve saygılı davranır. Karşısındakini dinler ve fikirlerine saygı gösterir.


Başarılı Takım Lider'inin Takım'daki görevleri şunlardır;

* Bir güven ve açıklık ortamı yaratmak,

* Takım üyelerini dinlemek,

* Korkuyu ortadan kaldırmak,

* Görüş ayrılıklarına değer vermek,

* Örnek olmak (söylediğini yapmak),

* Takımın hedef ve misyonuna ilişkin bağlantıyı kurmak,

* Yol göstermek, yönlendirmek, danışmanlık yapmak ve öğretmek,

* Yaratıcılığı, risk almayı, her şeyin herkes tarafından sürekli iyileştirilmesi çabalarını teşvik etmek,

* Bilgiyi takım üyeleriyle paylaşmak,

* Takım üyelerini işlerini daha iyi yapmaya somut örneklerle motive ve teşvik etmek,

* Takımın kendini gittikçe daha fazla yönetir ve lidere daha az bağımlı hale gelmesine yardımcı olmak.

Başarılı bir Takımda üyelerin şu niteliklere sahip olması gerekir;

+ Tartışma başlatabilme,

+ Amaçlara erişebilmek için öneri getirebilme,

+ Konuları özetleyebilme,

+ İşi ve Takımı sahiplenme,

+ Birlik anlayışı içinde olma,

+ Farklı çözümler getirmede yaratıcı olma ve uzlaşma,

+ Verilere dayalı konuşma,

+ Yapıcı eleştirilere açık olma,

+ Standartlar konusunda grupla beraber hareket etme,

+ İnsan ilişkileri konusunda bilgili olma ve her türlü ilişkide samimi olma,

+ Diğer takım üyelerine karşı hoşgörülü olma.

Takım Çalışması'nın Avantajları:
Takım, bir kişinin tek başına üretebileceğinden daha fazla fikir üretebilir ve çözüm önerisi geliştirebilir. Böylece tek kişi tarafından çözümlenmesi güç vakaları daha kolay sonuca ulaştırma gücüne sahip olur.
Çeşitli uzmanlık alanlarından oluşturulan takımın ortak çalışması sonucu, düşünme kapasitesi yükselmiş ve sorunlar çok yönlü ele alınmış olur.

Yanlış karar verme ve yanlış uygulama riski takım çalışmasıyla en aza indirilmiş olur.

Karşılıklı hoşgörüye dayalı, uyumlu bir takım çalışması ortamı yaratılması, farklı ve çeşitli fikir ve önerilerin değerlendirilmesini de sağlar. Herkes birbirinin düşüncesini dinlemeyi, analiz etmeyi ve bu düşünceler üzerinde tartışmayı, değerlendirmeyi öğrenir.

Takım Çalışması'nın Dezavantajları
Eğer takımda yer alan üyeler birbirlerinin çalışma tarzına alışık değillerse, takım çalışması gerektiğinden uzun zaman alabilir. Üyelerin birbirlerinin çalışma tarz ve temposuna alışmaları için belli bir zamana gereksinimleri vardır.

Beyin Fırtınası Metodu
Etkin İletişim İçin Çatışma Yönetimi
VERİ TOPLAMADA 5N 1K

N
e toplanacak?
N
eden toplanacak?
N
e zaman toplanacak?
N
ereden toplayacak?
N
asıl, hangi yöntemle toplanacak?
K
im toplayacak?

Sorularının sorulması ile bulunan verilerin toplanması yöntemine verilen adıdır.
Bir problemin nasıl çözüleceği konusunda
hep birlikte fikirler ortaya atmak üzere
bir grup insanın toplanmasına
BEYİN FIRTINASI METODU
adı verilir.

 Çatışmayı açığa çıkarmak, gizli çatışmaya müsaade etmemek,
 Çatışma yönteminden önce iletişim yöntemini geliştirmek,
 Olumsuz bakış açısı değişmeyenleri uzaklaştırmak,
 Problem belirleme, önleme ve çözmeyi öğretmek,
 İnsanların odaklandıkları noktayı iyi belirlemek,
 Takımda görevsiz kişi olmamasına dikkat etmek,
 Dedikoduyu yok etmek,
 Problemi değil, çözümün bir parçası olmayı öğretmek,
Full transcript